Een celverwijzing maken of wijzigen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een celverwijzing verwijst naar een cel of celbereik op een werkblad en kan in een formule worden gebruikt, zodat in Microsoft Office Excel kan worden gezocht naar de waarden of gegevens die u met die formule wilt berekenen.

In een of meer formules kunt u een celverwijzing gebruiken om te verwijzen naar het volgende:

 • Gegevens uit een of meer aangrenzende cellen van het werkblad

 • Gegevens in andere gebieden van een werkblad

 • Gegevens in andere werkbladen van dezelfde werkmap

Voorbeeld:

Deze formule:

Verwijst naar:

En geeft als resultaat:

=C2

Cel C2

De waarde in cel C2

=A1:F4

Cel A1 t/m F4

De waarden in alle cellen. U moet wel op Ctrl+Shift+Enter drukken nadat u de formule hebt getypt.

=Activa-Passiva

De cellen met de naam Activa en Passiva

De waarde in de cel Passiva afgetrokken van de waarde in de cel Activa

{=Week1+Week2}

Het celbereik met de naam Week1 en Week2

De som van de waarden van het celbereik met de naam Week1 en Week 2 als matrixformule

=Blad2!B2

Cel B2 op Blad2

De waarde in cel B2 op Blad2

 1. Klik op de cel waarin u de formule wilt invoeren.

 2. Typ in het formulebalk Bijschrift 4 , gelijkteken (=).

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Naar een of meer cellen verwijzen    Selecteer een cel of celbereik op hetzelfde werkblad als u een celverwijzing wilt maken.

   Sleep de rand van de celselectie om de selectie te verplaatsen of sleep de hoek van de rand om de selectie uit te breiden.

  • Naar een gedefinieerde naam verwijzen    Ga op een van de volgende manieren te werk als u een verwijzing naar een gedefinieerde naam wilt maken:

   • Typ de naam.

   • Druk op F3, selecteer de naam in het vak Naam plakken en klik op OK.

    Opmerking: Als er geen vierkantje wordt weergegeven in de hoeken van de gekleurde rand, wordt verwezen naar een benoemd bereik.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Enter als u een verwijzing in één cel maakt.

  • Druk op Ctrl+Shift+Enter als u een verwijzing in een matrixformule (bijvoorbeeld A1:G4) maakt.

   De verwijzing kan één cel of een celbereik zijn en met de matrixformule kunnen een of meer resultaten worden berekend.

   Opmerking: Als u de nieuwste versie van Office 365hebt, kunt klikt u gewoon voert u de formule in de boven--cel links van het uitvoerbereik, vervolgens druk op ENTER om de formule als een matrixformule in dynamische bevestigen. De formule moet anders als een matrixformule in oudere worden ingevoerd door eerst de uitvoerbereik, de formule invoert in de boven--cel links van het uitvoerbereik en druk op CTRL + SHIFT + ENTER om te bevestigen deze te selecteren. Accolades wordt ingevoegd aan het begin en einde van de formule voor u. Zie Richtlijnen en voorbeelden van matrixformules voor meer informatie over matrixformules.

U kunt ook verwijzen naar cellen die zich op andere werkbladen in dezelfde werkmap door de naam van het werkblad gevolgd door een uitroepteken (!) prepending naar het begin van de celverwijzing. In het volgende voorbeeld, wordt in de werkbladfunctie gemiddelde benoemde de gemiddelde waarde voor het bereik B1: B10 op het werkblad Marketing in dezelfde werkmap berekend.

Voorbeeld van een bladverwijzing

1. Verwijst naar het werkblad met de naam Marketing

2. Verwijst naar het celbereik B1 tot en met B10

3. Scheidt de verwijzing naar het werkblad van de verwijzing naar het celbereik

 1. Klik op de cel waarin u de formule wilt invoeren.

 2. In de formulebalk Bijschrift 4 , type gelijkteken (=) en de formule die u wilt gebruiken.

 3. Klik op de tab van het werkblad waarnaar u wilt verwijzen.

 4. Selecteer de cel of het celbereik waarnaar u wilt verwijzen.

Opmerking: Als de naam van het andere werkblad niet-alfabetische tekens bevat, moet u de naam (of het pad) tussen enkele aanhalingstekens (') plaatsen.

U kunt ook een celverwijzing kopiëren en plakken en vervolgens met de opdracht Cellen koppelen een celverwijzing maken. U kunt deze opdracht gebruiken voor het volgende:

 • Geef snel belangrijke informatie op een prominentere positie weer. Stel dat u een werkmap met veel werkbladen hebt en dat elk werkblad een cel bevat met samenvattingsgegevens over de andere cellen van dat werkblad. Als u deze samenvattingscellen prominenter wilt weergeven, kunt u een celverwijzing naar deze cellen op het eerste werkblad van de werkmap maken, zodat u samenvattingsgegevens over de hele werkmap op het eerste werkblad kunt bekijken.

 • Maak gemakkelijker celverwijzingen tussen werkbladen en werkmappen. De juiste syntaxis wordt automatisch door de opdracht Cellen koppelen geplakt.

 1. Klik op de cel met de gegevens waarnaar u een koppeling wilt maken.

 2. Druk op Ctrl + C of Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord , klikt u op kopiëren Bijschrift 4 .

  De groep Klembord op het tabblad Start

 3. Druk op Ctrl + V, of Ga naar het tabblad Start in de groep Klembord , klikt u op Plakken Bijschrift 4 .

  De knop Plakopties Bijschrift 4 wordt standaard weergegeven wanneer u gekopieerde gegevens plakt.

 4. Klik op de knop Plakopties en klik vervolgens op Koppeling plakken Bijschrift 4 .

 1. Dubbelklik op de cel met de formule die u wilt wijzigen. Elke cel of elk celbereik waarnaar in de formule wordt verwezen, wordt in Excel met een andere kleur gemarkeerd.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Sleep de gekleurde rand van de oude verwijzing naar een nieuwe cel of een nieuw bereik als u naar een andere cel of een ander bereik wilt verwijzen.

  • Sleep een hoek van de rand als u meer of minder cellen in een verwijzing wilt opnemen.

  • Selecteer op de formulebalk Bijschrift 4 de verwijzing in de formule en typ een nieuwe verwijzing.

  • Druk op F3, selecteer de naam in het vak Naam plakken en klik op OK.

 3. Druk op Enter, of druk op Ctrl+Shift+Enter voor een matrixformule.

  Opmerking: Als u de nieuwste versie van Office 365hebt, kunt klikt u gewoon voert u de formule in de boven--cel links van het uitvoerbereik, vervolgens druk op ENTER om de formule als een matrixformule in dynamische bevestigen. De formule moet anders als een matrixformule in oudere worden ingevoerd door eerst de uitvoerbereik, de formule invoert in de boven--cel links van het uitvoerbereik en druk op CTRL + SHIFT + ENTER om te bevestigen deze te selecteren. Accolades wordt ingevoegd aan het begin en einde van de formule voor u. Zie Richtlijnen en voorbeelden van matrixformules voor meer informatie over matrixformules.

Als u een naam voor een celverwijzing definieert nadat u een celverwijzing in een formule hebt ingevoerd, kunt u de bestaande celverwijzing naar de gedefinieerde naam wellicht bijwerken.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer het celbereik met de formules waarin u celverwijzingen door gedefinieerde namen wilt vervangen.

  • Selecteer één lege cel om de verwijzingen naar namen in alle formules op het werkblad te wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Formules in de groep Gedefinieerde namen op de pijl naast Naam definiëren en klik vervolgens op Namen toepassen.

  groep gedefinieerde namen op het tabblad formules

 3. Klik in het vak Naam gebruiken op een of meer namen en klik op OK.

 1. Selecteer de cel met de formule.

 2. Selecteer op de formulebalk Bijschrift 4 de verwijzing die u wilt wijzigen.

 3. Druk op F4 om tussen de verwijzingstypen te schakelen.

Zie Overzicht van formules voor meer informatie over de verschillende soorten celverwijzingen.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×