Een bronvermelding toevoegen en een bibliografie maken

Voordat u een bibliografie kunt maken, moet u aan het document ten minste één bronvermelding en bron toevoegen die worden weergegeven in de bibliografie. Als u niet alle informatie over een bron hebt die nodig is om een volledige bronvermelding te maken, kunt u een tijdelijke aanduiding voor een bronvermelding gebruiken en de brongegevens later voltooien.

Voor informatie over automatische opmaak van de bibliografie in de stijl MLA, APA en Chicago raadpleegt u: APA, MLA, Chicago: bibliografieën automatisch opmaken.

Opmerking: Tijdelijke aanduidingen voor bronvermeldingen worden niet in de bibliografie weergegeven.

Een nieuwe bronvermelding en een nieuwe bron aan een document toevoegen

 1. Klik op het tabblad Verwijzingen in de groep Citaten en bibliografie op de pijl naast Stijl.

  De optie voor stijl-APA is gemarkeerd op het tabblad Verwijzingen

 2. Klik op de stijl die u voor de bronvermelding en de bron wilt gebruiken. In documenten die betrekking hebben op sociale wetenschappen wordt meestal de stijl MLA of APA voor bronvermeldingen en bronnen gebruikt.

 3. Klik aan het einde van de zin of de woordgroep waarvoor u een bronvermelding wilt maken.

 4. Klik op het tabblad Verwijzingen in de groep Citaten en bibliografie op Bronvermelding invoegen.

  De optie Bronvermelding invoegen is gemarkeerd op het tabblad Verwijzingen

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Voeg de brongegevens toe door te klikken op Nieuwe bron toevoegen. Voer vervolgens de brongegevens in door te klikken op de pijl naast Type bron. De bron kan bijvoorbeeld een boek, een rapport of een website zijn.

  • Klik op Nieuwe tijdelijke aanduiding toevoegen als u een tijdelijke aanduiding wilt toevoegen zodat u een bronvermelding kunt maken en later de brongegevens kunt opgeven. Naast tijdelijke aanduidingen voor bronnen verschijnt in Bronbeheer een vraagteken.

 6. Geef de bibliografische gegevens voor de bron op.

Als u meer informatie over een bron wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje Alle bibliografievelden weergeven in.

Nu kunt u de bibliografie gaan maken.

Notities: 

 • Als u een GOST- of ISO 690-stijl voor uw bronnen verkiest en een bronvermelding niet uniek is, voegt u een letter aan het jaartal toe. Een bronvermelding kan dan bijvoorbeeld worden weergegeven als [Pasteur, 1848a].

 • Als u ISO 690 - Numerieke verwijzing hebt gekozen en uw bronvermeldingen nog steeds niet opeenvolgend worden weergegeven, moet u opnieuw op de stijl ISO 690 klikken en op Enter drukken om de bronvermeldingen correct te rangschikken.

Extra bronvermeldingen toevoegen van een eerder gebruikte bron

U hebt eenvoudig toegang tot bronvermeldingen die u eerder hebt toegevoegd. U kunt deze zelfs in het hele document opnieuw gebruiken. Dit is heel eenvoudig.

 1. Plaats de cursor op de positie waarop u een bronvermelding wilt invoegen en klik op Verwijzingen > Bronvermelding invoegen.

 2. Zoek de bronvermelding op Auteur of Labelnaam en selecteer de bronvermelding.

  Lijst met bronvermeldingen in het document.

  Tip: U kunt een tijdelijke aanduiding invoegen als u een bronvermelding later wilt opzoeken. Klik op Verwijzingen > Bronvermelding invoegen. Klik opNieuwe tijdelijke aanduiding toevoegen en maak een unieke Labelnaam. Zoek naar de Tijdelijke aanduiding in de inhoud en klik op de tekst om Bron bewerken te openen, waarin u de details kunt bewerken.

  Een tijdelijke aanduiding voor de bronvermelding wordt ingevoegd.

Een bibliografie maken

Nu u een of meer bronvermeldingen en bronnen in uw document hebt ingevoegd, kunt u een bibliografie maken.

 1. Klik op de locatie waar u een bibliografie wilt invoegen. Meestal is dit aan het eind van een document.

 2. Klik op het tabblad Verwijzingen in de groep Citaten en bibliografie op de pijl naast Bibliografie.

  De optie Bibliografie is gemarkeerd op het tabblad Verwijzingen

 3. Klik op een van de vooraf ontwikkelde stijlen om de bibliografie in het document in te voegen.

Een bron zoeken

De lijst met bronnen die u gebruikt kan behoorlijk lang worden. Soms kan het handig zijn om een bron die u in een ander document hebt geciteerd te zoeken met de opdracht Bronnen beheren.

 1. Klik op het tabblad Verwijzingen in de groep Citaten en bibliografie op Bronnen beheren.

  De optie Bronnen beheren is gemarkeerd op het tabblad Verwijzingen

  Als u een nieuw document opent dat nog geen bronvermeldingen bevat, worden alle bronnen die u in vorige documenten hebt gebruikt onder Hoofdlijst weergegeven.

  Als u een document opent dat bronvermeldingen bevat, worden de bronnen voor de bronvermeldingen onder Huidige lijst weergegeven. Alle bronnen die u in vorige documenten of in het huidige document hebt gebruikt, worden onder Hoofdlijst weergegeven.

 2. Als u een specifieke bron zoekt, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

  • Voer in het sorteervak een sorteerbewerking uit op auteur, titel, label of jaar en zoek in de lijst met resultaten naar de gewenste bron.

  • Voer in het vak Zoeken de titel of auteur in van de bron die u zoekt. De lijst wordt dynamisch aan uw zoekcriteria aangepast.

Opmerking: U kunt in Bronbeheer op de knop Bladeren klikken als u een andere hoofdlijst wilt selecteren waaruit u nieuwe bronnen in uw document kunt importeren. U kunt bijvoorbeeld een verbinding maken met een bestand op een gedeelde server, op de computer of server van een collega-onderzoeker of op een website van een universiteit of een onderzoeksinstituut.

Een bron bewerken

 1. Klik op het tabblad Verwijzingen in de groep Citaten en bibliografie op Bronnen beheren.

  De optie Bronnen beheren is gemarkeerd op het tabblad Verwijzingen

 2. Selecteer de bron die u wilt bewerken onder Hoofdlijst of Huidige lijst in het dialoogvenster Bronbeheer en klik vervolgens op Bewerken.

  Opmerking: Als u een tijdelijke aanduiding wilt bewerken om informatie over de bronvermelding toe te voegen, selecteert u de tijdelijke aanduiding in Huidige lijst en klikt u op Bewerken.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan in het dialoogvenster Bron bewerken en klik op OK.

  Dialoogvenster Bron bewerken

Een tijdelijke aanduiding voor een bronvermelding bewerken

Wellicht wilt u een tijdelijke aanduiding voor een bronvermelding maken, waarbij u pas naderhand de volledige broninformatie invult voor de bibliografie. Elke wijziging die u in een bron aanbrengt, wordt automatisch in de bibliografie verwerkt, mits u deze hebt gemaakt. Naast tijdelijke aanduidingen voor bronnen verschijnt in Bronbeheer een vraagteken.

 1. Klik op het tabblad Verwijzingen in de groep Citaten en bibliografie op Bronnen beheren.

  De optie Bronnen beheren is gemarkeerd op het tabblad Verwijzingen

 2. Klik onder Huidige lijst op de tijdelijke aanduiding die u wilt bewerken.

  Opmerking: Tijdelijke aanduidingen voor bronnen verschijnen in Bronbeheer in alfabetische volgorde op basis van het label van de tijdelijke aanduiding, samen met alle andere bronnen. Standaard bevatten labels van tijdelijke aanduidingen de woorden Tijdelijke aanduiding en een nummer, maar u kunt deze labels aanpassen en vervangen door een label naar keuze.

 3. Klik op Bewerken.

 4. Begin met het invullen van de brongegevens door op de pijl naast Type bron te klikken.

 5. Geef de bibliografische gegevens voor de bron op. Als u meer informatie over een bron wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje Alle bibliografievelden weergeven in.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×