Een brainstormdiagram maken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Brainstormen is een effectieve manier om nieuwe ideeën te ontwikkelen en problemen op te lossen. Het kan u helpen bij het bedenken van elk willekeurig systeem van verwante ideeën of gegevens, zoals nieuwe bedrijfsstrategieën, uittreksels van boeken, notulen van vergaderingen of reisplannen.

Een brainstormdiagram geeft inzicht in de relaties tussen verschillende onderwerpen in een hiërarchie. U kunt het zich voorstellen als een grafische weergave van een tekstoverzicht.

Brainstormdiagram

Er zijn twee veelgebruikte methoden om brainstormdiagrammen te maken. De eerste begint met een hoofdidee, waaraan verwante onderwerpen en subonderwerpen worden toegevoegd in een hiërarchisch verband. Als in een vergadering echter snel het ene na het andere idee wordt voorgesteld, is de hiërarchie niet altijd duidelijk en moet u de ideeën toch snel vastleggen. De tweede methode is daarom dat u al deze ideeën vastlegt op het moment dat ze naar voren worden gebracht om ze later te ordenen, te herzien, te verfijnen en ten slotte de resultaten te delen.

Met Microsoft Office Visio kunt u snel brainstormdiagrammen maken volgens beide methoden. U kunt eenvoudig onderwerpen toevoegen en ordenen, een legenda maken en het diagram opmaken. Door het diagram in een Overzichtsvensterte bekijken, zijn relaties meteen duidelijk. U kunt het diagram zelfs exporteren naar een overzicht in Microsoft Office Word voor een lineaire weergave.

Een brainstormdiagram maken

 1. Wijs in het menu Bestand achtereenvolgens Nieuw en Zakelijk aan en klik vervolgens op Brainstormdiagram.

 2. Sleep de shape Hoofdonderwerp uit Shapes voor brainstormdiagrammen naar de tekenpagina. Terwijl de shape geselecteerd is, typt u de tekst die aanduidt wat het hoofdidee is.

 3. Selecteer de shape Hoofdonderwerp en klik vervolgens in het menu Brainstormen op Subonderwerp toevoegen. Een subonderwerp is verbonden met en ondergeschikt aan de shape Hoofdonderwerp.

 4. Voeg meer onderwerpen aan het brainstormdiagram toe volgens een van de volgende procedures:

  • Meerdere subonderwerpen tegelijk toevoegen

   1. Selecteer het onderwerp waaraan u onderliggende onderwerpen wilt toevoegen en klik vervolgens in het menu Brainstormen op Subreeks toevoegen.

   2. Typ in het dialoogvenster tekst voor elk nieuw onderwerp en druk na elk onderwerp op ENTER. Klik nadat u het laatste onderwerp hebt toegevoegd op OK.

  • Eén onderwerp tegelijk toevoegen

   1. Selecteer het onderwerp dat u wilt toevoegen aan een onderwerp op hetzelfde of een lager niveau en klik vervolgens in het menu Brainstormen op Gelijkwaardig onderwerp toevoegen of op Subonderwerp toevoegen.

    Notities: 

    1. Een gelijkwaardig onderwerp is een onderwerp dat in de hiërarchie wordt toegevoegd op het niveau van het geselecteerde onderwerp.

    2. U kunt onderwerpen, subonderwerpen en gelijkwaardige onderwerpen ook toevoegen door op de betreffende knoppen op de werkbalk Brainstormen te klikken. Als u de werkbalk Brainstormen niet ziet, wijst u in het menu Beeld de optie Werkbalken aan en klikt u vervolgens op Brainstormen.

 5. Onderwerpen verplaatsen met een van de volgende methoden:

  • Een onderwerp verplaatsen naar een andere locatie op dezelfde pagina

   1. Selecteer het onderwerp en sleep het naar de gewenste locatie op de tekenpagina.

    Als het onderwerp onderliggende items heeft, worden die met het onderwerp mee verplaatst en worden de verbindingslijnen automatisch weer op de juiste plaats aangebracht.

  • Een onderwerp met alle onderliggende items naar een andere pagina verplaatsen

   1. Selecteer het onderwerp van het hoogste niveau in het gedeelte van het diagram dat u wilt verplaatsen en klik vervolgens op Onderwerp naar nieuwe pagina.

   2. Klik in het dialoogvenster Onderwerpen verplaatsen onder Verplaatsen naar op Nieuwe pagina. Typ de gewenste naam voor de nieuwe pagina of behoud de standaardnaam en klik vervolgens op OK.

    Het onderwerp van het hoogste niveau blijft op de oorspronkelijke pagina staan met een symbool dat aangeeft dat het ook op een andere pagina voorkomt. Als u naar het verplaatste onderwerp wilt gaan, klikt u met de rechtermuisknop op het onderwerp en klikt u vervolgens op Naar subpagina. Als u vanaf het verplaatste onderwerp naar de oorspronkelijke pagina terug wilt gaan, klikt u met de rechtermuisknop op het verplaatste onderwerp en klikt u vervolgens op Naar pagina met bovenliggend item.

  • Een onderwerp zonder de onderliggende items naar een andere pagina verplaatsen

   1. Klik met de rechtermuisknop op het onderwerp dat u naar een andere pagina wilt verplaatsen en klik vervolgens op Kopiëren.

   2. Ga naar de pagina waaraan u het onderwerp wilt toevoegen, klik met de rechtermuisknop op de pagina en klik vervolgens op Plakken.

    Tip: Als u meerdere onderwerpen zonder de onderliggende items wilt verplaatsen, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u op de onderwerpen klikt die u wilt verplaatsen, klik met de rechtermuisknop op een van de onderwerpen en klik op Kopiëren.

  • Een onderwerp verplaatsen naar een ander niveau

   1. Sleep in het Overzichtsvenster de naam van het onderwerp dat het onderliggende onderwerp moet worden, precies op de naam van het onderwerp dat er één niveau boven moet liggen.

    Alle onderliggende onderwerpen worden met het onderwerp mee verplaatst. De wijzigingen zijn meteen zichtbaar in het diagram.

    Tip: Als u het Overzichtsvenster niet op de tekenpagina ziet, klikt u in het menu Brainstormen op Overzichtsvenster.

Opmerking: Als u tekst in een shape in een brainstormdiagram wilt bewerken of toevoegen, selecteert u de shape en kunt u vervolgens typen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×