Een boekje of nieuws brief van A4-formaat instellen en afdrukken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een gevouwen boekje of nieuws brief met pagina's van 8,5 bij 11 inch maken als uw printer afdrukken ondersteunt op een 11-op-17-inch (of tabloid) papier. In dit artikel wordt verwezen naar standaard pagina's van de Amerikaanse letter grootte (8,5 x 11), kunt u deze methode gebruiken met elke wille keurige publicatie waarvan de pagina grootte de helft van het papier formaat is.

Het boekje of de nieuws brief instellen

 1. Open de publicatie die u wilt afdrukken als een gevouwen boekje.

 2. Klik op het tabblad pagina ontwerp op het start pictogram voor het dialoog venster Pagina-instelling

  startprogramma voor Pagina-instelling

 3. Klik in het dialoog venster pagina-instelling onder indelings type op boekje.

 4. Controleer of de breedte 8,5 is en de hoogte 11 is.

 5. Wijzig onder marge hulplijnen de marges als u dat wilt.

  Indelings type voor het dialoog venster Pagina-instelling

  Onder de afbeelding van het boekje ziet u het volgende (voor een boekje van 4 pagina's):

  • Pagina formaat 8,5 x 11

  • Papier formaat 17 x 11

  • Pagina volgorde 4, 1, 2, 3

 6. Klik op OK.

 7. Als u wordt gevraagd of u pagina's automatisch wilt invoegen, klikt u op Ja. In micro soft Publisher worden pagina's ingevoegd, zodat het totaal getal een veelvoud is van vier, omdat één vel papier vier pagina's wordt.

  Opmerking: Uw boekje wordt alleen goed afgedrukt wanneer het totale aantal pagina's een meervoud van vier is, maar u geen inhoud op alle vier de ingevoegde pagina's hoeft te plaatsen. U kunt sommige van de velden leeg laten.

Naar boven

Het boekje of de nieuws brief afdrukken

 1. Klik op Bestand > Afdrukken.

 2. Selecteer in het dialoog venster afdrukken onder printer een printer die kan afdrukken op een papier van 11 x 17 of a3.

 3. Selecteer onder instellingen de volgende opties:

  • Alle pagina's afdrukken

  • Boekje, zijvouw

  • Tabloid of 11 x 17

  • Liggend (Alleen in Publisher 2010)

  • Hand matig dubbelzijdig afdrukken, bladen over korte zijde spie gelen of dubbelzijdig afdrukken, bladen over korte zijde spie gelen

  Printer instellingen

 4. Selecteer eventuele andere gewenste opties en klik op OK om de publicatie af te drukken.

In micro soft Office Publisher worden de eerste en laatste pagina's op één kant van het vel papier afgedrukt, de tweede en de volgende laatste aan de andere kant van het werk blad, enzovoort, zoals hier wordt weer gegeven.

afdrukvolgorde

Als uw printer geen ondersteuning biedt voor dubbelzijdig afdrukken, worden de eerste en laatste pagina's op één vel papier afgedrukt, de tweede en de volgende laatste op een ander werk blad, enzovoort. Wanneer u de pagina's naar achteren, vouwt en vervolgens aan elkaar koppelt of bindt, worden deze in de juiste volg orde weer gegeven. U kunt ook hand matig dubbelzijdig afdrukken gebruiken.

Naar boven

Het boekje of de nieuws brief instellen

 1. Open de publicatie die u wilt afdrukken als een gevouwen boekje.

 2. Klik in het taak venster Publicatie opmaken onder publicatie opties op pagina formaat wijzigen.

  Publicatie opmaken

 3. Klik in het dialoogvenster Pagina-instelling onder Lege paginaformaten op Boekjes. Klik vervolgens op Letter-boekje 8,5 x 11 inch.

  Brief boekje

 4. Wijzig onder marge hulplijnen de marges als u dat wilt.

  Margehulplijnen

 5. Klik op OK.

 6. Klik in het menu Bestand op Printerinstelling en klik vervolgens op het tabblad Publicatie- en papierinstellingen.

 7. Selecteer in de lijst Printernaam een printer waarop u papier van 11 bij 17 inch of papier van tabloid-formaat kunt afdrukken.

 8. Controleer onder Papier of het papierformaat 11 x 17 inch of tabloid is geselecteerd.

 9. Controleer onder Afdrukstand of Liggend is geselecteerd.

 10. Selecteer onder Afdruk opties de optie boekje, zijvouw.

  Boekje, zijvouw geselecteerd

  Als de optie Boekje, zijvouw niet beschikbaar is, is het geselecteerde papierformaat wellicht te klein voor de pagina's. Zorg ervoor dat het papierformaat tweemaal het formaat van de pagina heeft.

  Onder Voorbeeld kunt u zien hoe twee van de pagina's er zullen uitzien wanneer ze op één vel van tabloid-formaat worden afgedrukt.

  Voorbeeld van printerinstelling voor boekje

 11. Klik op OK.

 12. Als u wordt gevraagd of u pagina's automatisch wilt invoegen, klikt u op Ja. In micro soft Office Publisher worden pagina's ingevoegd, zodat het totale getal een veelvoud is van vier, omdat één vel papier vier pagina's wordt.

  Opmerking: Uw boekje wordt alleen goed afgedrukt wanneer het totale aantal pagina's een meervoud van vier is, maar u geen inhoud op alle vier de ingevoegde pagina's hoeft te plaatsen. U kunt sommige van de velden leeg laten.

Naar boven

Het boekje of de nieuws brief afdrukken

 1. Klik in het menu Bestand op Afdrukken en klik vervolgens op het tabblad Publicatie- en papierinstellingen.

 2. Controleer in het dialoog venster afdrukken onder Afdruk opties of boekje, zijvouw is geselecteerd.

  Opmerking: Als uw printer ondersteuning biedt voor dubbelzijdig afdrukken (of dubbelzijdig afdrukken), moet u ervoor zorgen dat dubbelzijdig of Dubbelzijdig, korte zijde spie gelen is geselecteerd onder Opties voor dubbelzijdig afdrukken.

 3. Selecteer eventuele andere gewenste opties en klik op OK om de publicatie af te drukken.

In micro soft Office Publisher worden de eerste en laatste pagina's op één kant van het vel papier afgedrukt, de tweede en de volgende laatste aan de andere kant van het werk blad, enzovoort, zoals hier wordt weer gegeven.

afdrukvolgorde

Als uw printer dubbelzijdig afdrukken niet ondersteunt, worden in micro soft Office Publisher de eerste en laatste pagina's op één vel papier afgedrukt, de tweede en de volgende laatste op een ander werk blad, enzovoort. Wanneer u de pagina's naar achteren, vouwt en vervolgens aan elkaar koppelt of bindt, worden deze in de juiste volg orde weer gegeven.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×