Een bladachtergrond toevoegen of verwijderen

In Microsoft Excel kunt u een afbeelding gebruiken als achtergrond van een werkblad. Een bladachtergrond wordt alleen weergegeven. Deze wordt niet afgedrukt en blijft evenmin behouden in een afzonderlijk werkblad of een item dat u opslaat als webpagina.

Omdat een bladachtergrond niet wordt afgedrukt, kunt u het niet gebruiken als watermerk. U kunt echter een watermerk nabootsen, dat wel wordt afgedrukt, door een afbeelding in een kop- of voettekst in te voegen.

Wat wilt u doen?

Een bladachtergrond toevoegen

Een bladachtergrond verwijderen

Een watermerk nabootsen in Excel

Een watermerk nabootsen met een afbeelding in een kop- of voettekst

Een watermerk nabootsen met WordArt

Een bladachtergrond toevoegen

 1. Klik op het werkblad dat u wilt weergeven met een bladachtergrond. Let erop dat u slechts één werkblad selecteert.

 2. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Pagina-instelling, op Achtergrond.

  Powerpoint 2010-oefening

 3. Selecteer de afbeelding die u als bladachtergrond wilt gebruiken en klik op Invoegen.

  De geselecteerde afbeelding wordt herhaald totdat het blad is gevuld.

 • Voor een betere leesbaarheid kunt u de rasterlijnen van cellen verbergen of een arcering met een effen kleur toepassen op cellen met gegevens.

 • Bij het opslaan van de werkmap wordt een bladachtergrond samen met de werkbladgegevens opgeslagen.

Als u een effen kleur wilt gebruiken als bladachtergrond, kunt u arcering toepassen op alle cellen in het werkblad.

Naar boven

Een bladachtergrond verwijderen

 1. Klik op het werkblad dat wordt weergegeven met een bladachtergrond. Let erop dat u slechts één werkblad selecteert.

 2. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Achtergrond verwijderen.

  Powerpoint 2010-oefening

  Achtergrond verwijderen is alleen beschikbaar als het werkblad een bladachtergrond heeft.

Naar boven

Watermerken nabootsen in Excel

Microsoft Excel bevat geen functie voor het maken van watermerken. U kunt echter wel op twee manieren een watermerk nabootsen.

U kunt op elke afgedrukte pagina een watermerk weergeven, bijvoorbeeld om aan te geven dat de gegevens in het werkblad vertrouwelijk zijn of dat het een concept betreft, door in een kop- of voettekst een afbeelding in te voegen die het watermerk bevat. Die afbeelding wordt dan achter de werkbladgegevens weergegeven, te beginnen aan de bovenkant van elke pagina. U kunt de grootte van de afbeelding ook aanpassen zodat deze de hele pagina vult.

U kunt ook WordArt boven op de werkbladgegevens plaatsen om aan te geven dat de gegevens vertrouwelijk zijn of dat het een concept betreft.

Een watermerk nabootsen met aan afbeelding in een kop- of voettekst

 1. Maak in een tekenprogramma, zoals Paintbrush, een afbeelding die u als watermerk wilt gebruiken.

 2. Klik in Excel op het werkblad dat u wilt weergeven met het watermerk.

  Opmerking: Let erop dat u slechts één werkblad selecteert.

 3. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Tekst op Koptekst & voettekst.

  Powerpoint 2010-oefening

 4. Klik onder Koptekst op het juiste selectievak om de koptekst links, in het midden of rechts te plaatsen.

 5. Ga naar het tabblad Ontwerpen van de Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten en klik in de groep Elementen voor kop- of voettekst op Afbeelding Knopafbeelding . Zoek vervolgens de afbeelding die u wilt invoegen.

  Afbeelding van Excel-lint

 6. Dubbelklik op de afbeelding. &[Afbeelding] wordt weergegeven in het vak van de koptekst.

 7. Klik op het werkblad. De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven in plaats van &[Afbeelding].

 8. Als u de grootte van de afbeelding wilt wijzigen of de afbeelding wilt schalen, klikt u op het vak van de koptekst met de afbeelding en klikt u in de groep Elementen voor kop- en voettekst op Afbeelding opmaken. Vervolgens selecteert u in het dialoogvenster Afbeelding opmaken op het tabblad Grootte op de gewenste opties.

 • De wijzigingen in een afbeelding of de opmaak van een afbeelding treden direct in werking en kunnen niet ongedaan worden gemaakt.

 • Als u boven of onder een afbeelding witruimte wilt toevoegen, klikt u in het selectievak voor de koptekst dat de afbeelding bevat, voor of achter &[Afbeelding] en drukt u op ENTER om een lege regel toe te voegen.

 • Als u een afbeelding wilt vervangen in het vak van de koptekst met de afbeelding, selecteert u &[Afbeelding], klikt u op Afbeelding Knopafbeelding en vervolgens op Vervangen.

 • Controleer, voordat u het werkblad afdrukt, of er in de kop- of voetmarge voldoende ruimte is voor de aangepaste kop- of voettekst.

 • Als u een afbeelding wilt verwijderen uit het vak van de koptekst met de afbeelding, selecteert u &[Afbeelding] en drukt u op DELETE. Vervolgens klikt u in het werkblad.

 • Als u wilt overschakelen van de weergave Pagina-indeling naar de normale weergave, selecteer u een cel, klikt u op het tabblad Beeld en klikt u vervolgens in de groep Werkmapweergaven op Normaal.

Naar boven

Een watermerk nabootsen met WordArt

 1. Klik in het werkblad op de locatie waar u het watermerk wilt weergeven.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op WordArt.

  Powerpoint 2010-oefening

 3. Klik op de WordArt-stijl die u wilt gebruiken.

  Gebruik bijvoorbeeld Opvulling - Wit, Slagschaduw, Opvulling - Tekst 1, Binnenschaduw of Opvulling - Wit, warme schuine rand, mat.

 4. Typ de tekst die u als watermerk wilt gebruiken.

 5. Ga als volgt te werk om de grootte van de WordArt te wijzigen:

  1. Klik op de WordArt.

  2. Ga naar het tabblad Opmaak en voer in de groep Grootte in de vakken Hoogte van vorm en Breedte van vorm de gewenste grootte in. Hiermee wordt alleen het vak met de WordArt gewijzigd.

   U kunt ook de formaatgrepen op de WordArt naar de gewenste grootte slepen.

  3. Selecteer de tekst in de WordArt, ga naar het tabblad Start en selecteer in de groep Lettertype in het vak Tekengrootte de gewenste grootte.

   Powerpoint 2010-oefening

 6. Als u de WordArt doorzichtig wilt maken zodat u de werkbladgegevens eronder beter kunt zien, gaat u als volgt te werk:

  1. Klik met de rechtermuisknop op de WordArt en klik op Vorm opmaken.

  2. Klik in de categorie Opvulling onder Opvulling op Opvulling, effen.

  3. Sleep de schuifregelaar Doorzichtigheid naar het gewenste doorzichtigheidspercentage of typ het percentage in het vak Doorzichtigheid.

 7. Als u de WordArt wilt draaien, gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op de WordArt.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Schikken op Draaien.

   Powerpoint 2010-oefening

  3. Klik op Meer opties voor draaien.

  4. Geef op het tabblad Grootte onder Grootte wijzigen en draaien de gewenste draaihoek op in het vak Draaihoek.

  5. Klik op Sluiten.

   U kunt ook de draaigreep in de gewenste richting slepen om de WordArt te draaien.

Opmerking: U kunt WordArt niet in een kop- of voettekst opnemen om de WordArt op de achtergrond weer te geven. Als u de WordArt echter maakt in een leeg werkblad waarin de rasterlijnen niet worden weergegeven (schakel het selectievakje Rasterlijnen in de groep Weergeven/verbergen op het tabblad Beeld uit), kunt u op PRINT SCREEN drukken om de WordArt te kopiëren en vervolgens in een tekenprogramma te plakken. De afbeelding die u in het tekenprogramma hebt gemaakt, kunt u in een kop- of voettekst invoegen zoals is beschreven in Een watermerk nabootsen met aan afbeelding in een kop- of voettekst.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×