Een bijgewerkte versie van een formuliersjabloon publiceren

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Wanneer u een formuliersjabloon die u hebt gewijzigd publiceren, kunt InfoPath zowel de formuliersjabloon (XSN-bestand) en alle bestaande formulieren (XML-bestanden) die zijn gebaseerd op dit formuliersjabloon bijwerken. Standaard vervangen InfoPath automatisch door de oudere versie van de formuliersjabloon de meest recente versie. U kunt kiezen welke methode u liever voor bestaande gebruikersformulieren.

In dit artikel

Gegevensverlies voorkomen in bestaande gebruikersformulieren

Een bijgewerkte formuliersjabloon publiceren

Gebruikers laten kiezen of ze hun formuliersjablonen willen bijwerken

Gegevensverlies voorkomen in bestaande gebruikersformulieren

Als u bijwerken van bestaande formuliersjablonen wilt, kunt u deze wijzigen, opnieuw publiceren en naar gebruikers distribueren. Echter bepaalde typen wijzigingen kunnen verhinderen dat u toegang tot de gegevens in de voltooide formulieren die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke formuliersjabloon.

Als u een wijziging in een formuliersjabloon die kan dit leiden tot gegevensverlies of fouten in formulieren die al zijn ingevuld aanbrengt, wordt een bericht wordt weergegeven. U kunt het bericht wordt vaak weergegeven wanneer u nieuwe verplichte velden aan een formuliersjabloon of toevoegen als u wilt wijzigen of verwijderen van velden of groepen uit de formuliersjabloon.

Foutbericht waarmee ontwerpers worden gewaarschuwd voor potentieel gegevensverlies

Als u dit bericht ziet en op Ja klikt en vervolgens met uw wijzigingen doorgaat, is het mogelijk dat gegevens in bestaande formulieren niet langer toegankelijk zijn na publicatie van het bijgewerkte formuliersjabloon. In bepaalde scenario's kan dit acceptabel zijn. U zult zelf moeten beslissen wat in uw situatie de beste werkwijze is.

Als u wilt dat de reeds verzamelde gebruikersgegevens toegankelijk blijven, dient u zich aan de volgende richtlijnen te houden wanneer u wijzigingen aanbrengt in de oorspronkelijke formuliersjabloon:

 • Wijzig de naam van bestaande velden en groepen niet in de gegevensbron.

 • Verplaats de bestaande velden en groepen niet in de gegevensbron.

 • Verwijder de bestaande velden en groepen niet uit de gegevensbron. U kunt de besturingselementen probleemloos uit de formuliersjabloon verwijderen, zolang u overeenkomende velden of groepen in de gegevensbron maar laat staan.

Naar boven

Een bijgewerkte formuliersjabloon publiceren

Stel dat u van plan bent om wijzigingen aan te brengen in een formuliersjabloon die al in uw bedrijf wordt gebruikt. Als die wijzigingen inhouden dat de onderliggende gegevensbron van de formuliersjabloon wordt gewijzigd, moet u over een manier beschikken om de eerder gepubliceerde versie van de formuliersjabloon op een efficiënte manier bij te werken zodat u er zeker van bent dat alle gebruikers de bijgewerkte versie gebruiken. U kunt ook opgeven wat er met de bestaande formulieren moet gebeuren die op de oorspronkelijke formuliersjabloon zijn gebaseerd.

 1. Open de formuliersjabloon die u wilt bijwerken.

 2. Voer de nodige wijzigingen uit in de formuliersjabloon.

 3. Klik op Formulieropties in het menu Extra.

 4. Klik in de lijst Categorie op Documentversies.

  Op dit punt in de procedure moet u opgeven wat er met de bestaande formulieren (XML-bestanden) moet gebeuren die zijn ingevuld met de oorspronkelijke formuliersjabloon.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit in de lijst Bij versie-upgrade onder Formuliersjabloon:

  • Als u verouderde versies van het formulier automatisch wilt converteren naar de bijgewerkte versie, klikt u op Bestaande formulieren automatisch bijwerken. Wanneer deze optie is geselecteerd, krijgen gebruikers geen melding dat ze bestaande formulieren moeten bijwerken. In plaats daarvan vindt de update automatisch plaats de volgende keer dat de gebruikers een nieuw of bestaand formulier openen.

  • Als u aangepaste code wilt schrijven die het bijwerkproces voor gebruikers uitvoert, klikt u op Aangepaste gebeurtenis gebruiken en klikt u vervolgens op de knop Bewerken. U kunt dan gebruikmaken van de gebeurtenis OnVersionUpgrade, die plaatsvindt wanneer het versienummer van een InfoPath-formulier dat wordt geopend, ouder is dan het versienummer van de formuliersjabloon waarop het formulier is gebaseerd. Raadpleeg de programmeerhandleiding van InfoPath voor meer informatie over de gebeurtenis OnVersionUpgrade.

  • Als u wilt voorkomen dat de formulieren worden bijgewerkt, klikt u op Geen actie ondernemen (bestaande formulieren werken mogelijk niet goed). Wanneer deze optie is geselecteerd, kunnen gebruikers formulieren invullen die op de bijgewerkte formuliersjabloon zijn gebaseerd, maar kunnen ze mogelijk geen bestaande formulieren openen. Als ze wel bestaande formulieren kunnen openen, kunnen ze geen velden bewerken die pas zijn toegevoegd.

 6. Klik in het menu Bestand op Publiceren en volg de stappen in de wizard Publiceren.

  Wanneer gebruikers een formulier openen dat is gebaseerd op uw formuliersjabloon, krijgen ze automatisch een nieuwe versie van de formuliersjabloon. Als ze formulieren proberen te openen die zijn gemaakt met behulp van de eerdere versie van de formuliersjabloon, worden de wijzigingen die u in stap 5 hebt opgegeven van kracht.

Naar boven

Gebruikers laten kiezen of ze hun formuliersjablonen willen bijwerken

Wanneer u een bijgewerkte versie van een formuliersjabloon publiceert, wordt de kopie van de formuliersjabloon die op de computer van de gebruikers is opgeslagen bijgewerkt met de laatste versie. Dit gebeurt automatisch wanneer gebruikers een formulier openen dat is gebaseerd op de bijgewerkte formuliersjabloon. In de meeste gevallen is dit wat u wilt bereiken. U kunt echter ook een dialoogvenster weergeven waarin de gebruikers wordt gevraagd om de formuliersjabloon bij te werken wanneer er een nieuwe versie beschikbaar is.

 1. Klik op Formulieropties in het menu Extra.

 2. Klik in de lijst Categorie op Documentversies.

 3. Kies onder versie van formuliersjabloon, schakel het selectievakje gebruikers toestaan te kiezen of u wilt upgraden naar een nieuwe versie van de formuliersjabloon en klik vervolgens op OK.

  Opmerking : Standaard is de registerwaarde EnableAutoUpdatePrompt ingesteld op 0 (uitgeschakeld). De vraag of de gebruikers hun formulier willen bijwerken verschijnt pas als een systeembeheerder de registerwaarde EnableAutoUpdatePrompt wijzigt van 0 (uitgeschakeld) in 1 (ingeschakeld).

 4. Klik in het menu Bestand op Publiceren en volg de stappen in de wizard Publiceren.

De volgende keer dat de gebruikers een formulier openen dat op uw formuliersjabloon is gebaseerd, verschijnt in InfoPath een dialoogvenster waarin de gebruikers wordt gevraagd hun kopie van de bestaande formuliersjabloon door de nieuwe versie te vervangen. De gebruikers kunnen dan beslissen om dat al dan niet te doen. Als het dialoogvenster niet verschijnt, is de waarde EnableAutoUpdatePromt waarschijnlijk ingesteld op 0 (uitgeschakeld) in plaats van op 1 (ingeschakeld).

Opmerking : Voordat ze een formulier daadwerkelijk openen, kunnen gebruikers zelf de laatste versie van een bepaalde formuliersjabloon (XSN-bestand) opvragen door op de koppeling Update van dit formulier ophalen of Updates van formulieren in deze categorie ophalen te klikken in het dialoogvenster Formulier invullen. Zelfs als gebruikers al beschikken over de meest recente versie van de formuliersjabloon op hun computer, blijft de koppeling actief. In dit scenario wordt de laatste formuliersjabloon gewoon opnieuw op de computer van de gebruiker opgeslagen als deze op een van de bijwerkkoppelingen klikt.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×