Een besturingselement voor inktafbeeldingen invoegen

Als u wilt dat gebruikers van tablet-pc's kunnen schrijven of tekenen op een afbeelding of op een lege plek in uw Microsoft Office InfoPath-formulier, kunt u een besturingselement voor een inktafbeelding op uw formuliersjabloon gebruiken.

In dit artikel

Wanneer kan ik een besturingselement voor een inktafbeelding gebruiken

Gebruiksgemak

Informatie over compatibiliteit

Een besturingselement voor inktafbeeldingen invoegen

Tips voor de indeling

Wanneer kan ik een besturingselement voor een inktafbeelding gebruiken

Gebruik een besturingselement voor inktafbeeldingen als u het volgende wilt bereiken:

 • Een speciaal veld op het formulier bieden aan de gebruikers van tablet-pc's waarin ze kunnen schrijven of tekenen. Dit kan handig zijn als u wilt dat gebruikers een schets kunnen maken van iets ingewikkelds of technisch, zoals een wiskundige formule of een diagram van een bepaald bedrijfsproces.

 • De inkttekening van de gebruiker opslaan als streken, dat wil zeggen, als binair gegevens die worden gecodeerd in het formulierbestand van de gebruiker (XML-bestand). Door de inkttekening te bewaren kunt u de gebruiker in staat stellen de tekening later te bewerken. Omdat de gecodeerde gegevens worden opgeslagen als een geldig GIF-bestand, kunt u de gegevens ook voor andere doeleinden gebruiken, in de database of in een andere omgeving.

In het volgende voorbeeld wordt een besturingselement voor inktafbeeldingen gebruikt om een situatieschets van een aanrijding te verzamelen op een schadeformulier.

Besturingselement Inktafbeelding voor het verzamelen van schetsen van gebruikers

Wanneer u een besturingselement voor inktafbeeldingen op uw formuliersjabloon toevoegt, wordt er standaard een leeg besturingselement voor inktafbeeldingen ingevoegd. Gebruikers kunnen in het lege besturingselement voor inktafbeeldingen tekenen of schrijven, wanneer ze formulieren invullen die zijn gebaseerd op uw formuliersjabloon. Afhankelijk van uw wensen kunt u een afbeelding aan de achtergrond van dit besturingselement toevoegen. Hierdoor kunnen gebruikers direct op de afbeelding tekenen met hun tablet-pen. Op een schadeformulier kan een medewerker van een verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld de delen van een auto omcirkelen die beschadigd zijn.

Opmerking over de beveiliging: Besturingselementen voor inktafbeeldingen vormen geen veilige manier om gebruikershandtekeningen te registreren en op te slaan. Als u handtekeningen van gebruikers wilt verzamelen en opslaan op uw formulier, kunt u hiervoor beter digitale handtekening gebruiken.

Verwante besturingselementen

InfoPath bevat nog andere besturingselementen die vergelijkbaar zijn met besturingselementen voor inktafbeeldingen maar een ander doel hebben. Aan de hand van de volgende lijst kunt u beslissen welk van deze besturingselementen het meest geschikt is voor uw formuliersjabloon:

Afbeeldingsbesturingselement    Een afbeeldingsbesturingselement ziet eruit en gedraagt zich als een besturingselement voor inktafbeeldingen. In een afbeeldingsbesturingselement kunnen gebruikers echter alleen digitale afbeeldingen op een formulier invoegen. Het is niet mogelijk om tekeningen te maken met een tablet-pen in een afbeeldingsbesturingselement. Zowel besturingselementen voor inktafbeeldingen als afbeeldingsbesturingselementen slaan gegevens op in base 64-codering. Dit is de technologie voor het opslaan en weergeven van binaire XML-gegevens.

RTF-vak    Als uw formuliersjabloon RTF-vakken bevat die alle opmaakopties voor RTF-vakken ondersteunen, kunnen gebruikers van tablet-pc's tikken op Tekenen en schrijven met inkt Knopafbeelding op de werkbalk Inkt om een sectie voor het tekenen en schrijven met inkt in die velden in te voegen. Een sectie voor het tekenen en schrijven met inkt is een speciaal gebied waarin u invoer die met de hand is geschreven of getekend kunt toevoegen. U kunt deze functionaliteit bijvoorbeeld gebruiken om een snelle schets van een idee te maken of een gedachte op te schrijven. Tenzij u een andere optie opgeeft, wordt uw tekening of handschrift opgeslagen als inkt wanneer u het formulier opslaat.

Naar boven

Gebruiksgemak

Wanneer u een besturingselement voor een inkttekening op uw formuliersjabloon invoegt, zien gebruikers standaard een leeg vak waar ze in kunnen tekenen of schrijven. Over het algemeen gebruikt u tekst in een label om aanwijzingen te geven aan de gebruikers over wat ze kunnen doen in het besturingselement voor inktafbeeldingen.

Als u een standaardafbeelding in het besturingselement voor inktafbeeldingen invoegt, zien gebruikers de afbeelding op het formulier wanneer zij een formulier openen dat is gebaseerd op uw formuliersjabloon. Met de tablet-pen kunnen ze op de afbeelding schrijven of tekenen.

Naar boven

Informatie over compatibiliteit

Wanneer u een formuliersjabloon in InfoPath ontwerpt, kunt u ervoor kiezen een voor browsers compatibele formuliersjabloon te ontwerpen. Wanneer u een dergelijke formuliersjabloon ontwerpt, zijn er geen besturingselementen voor inktafbeeldingen beschikbaar in het taakvenster Besturingselementen, omdat deze niet kunnen worden weergegeven in een webbrowser.

Naar boven

Een besturingselement voor inktafbeeldingen invoegen

De procedure voor het invoegen van een besturingselement voor inktafbeeldingen is enigszins anders wanneer u een nieuwe, lege formuliersjabloon hebt ontworpen, dan wanneer u het ontwerp van uw formuliersjabloon hebt gebaseerd op een database of andere externe gegevensbron.

In de volgende afbeelding is te zien hoe een besturingselement voor inktafbeeldingen eruitziet wanneer het is geselecteerd in de ontwerpmodus.

Ink picture control selected in design mode

Er zijn afhankelijke en niet-afhankelijke besturingselementen. Als een besturingselement afhankelijk is, is het gekoppeld aan een veld of groep in de gegevensbron, zodat gegevens die in het besturingselement worden ingevoerd, worden opgeslagen in het onderliggende formulierbestand (XML). Als een besturingselement niet afhankelijk is, is het niet gekoppeld aan een veld of groep, en worden gegevens die in het besturingselement worden ingevoerd, niet opgeslagen. Als u een besturingselement selecteert of de muisaanwijzer erover beweegt, worden in de rechterbovenhoek van het besturingselement tekst en een bindingspictogram weergegeven. De tekst geeft de groep of het veld aan waaraan het besturingselement in de gegevensbron is gekoppeld. Het pictogram geeft aan of het besturingselement op de juiste wijze aan de desbetreffende groep of het desbetreffende veld is gekoppeld. Als de binding correct is, wordt een groen pictogram weergegeven. Als er iets mis is met de binding, wordt een blauw of rood pictogram weergegeven.

De gegevensbron voor de formuliersjabloon bestaat uit velden en groepen die in een hiërarchische structuur worden weergegeven in het taakvenster Gegevensbron. Besturingselementen voor inktafbeeldingen zijn altijd afhankelijk van veld. In het volgende voorbeeld is het besturingselement Schets van ongeluk op de formuliersjabloon afhankelijk van het veld ongelukSchets in het taakvenster Gegevensbron.

Relationship between ink picture control on form template and corresponding field in data source

Een besturingselement voor inktafbeeldingen invoegen op een nieuwe, lege formuliersjabloon

Als u een nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt, wordt het selectievakje Gegevensbron automatisch maken in het taakvenster Besturingselementen standaard ingeschakeld. Daardoor worden in InfoPath automatisch velden en groepen in de gegevensbron gemaakt op het moment dat u besturingselementen aan de formuliersjabloon toevoegt. Voor deze velden en groepen worden map- en bestandspictogrammen weergegeven in het taakvenster Gegevensbron.

 1. Plaats de cursor in de formuliersjabloon op de plaats waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, kunt u het openen door in het menu Invoegen op Meer besturingselementen te klikken of door op Alt+I en vervolgens op C te drukken.

 3. Klik op Inktafbeelding bij Voeg besturingselementen in.

  Standaard wordt een leeg besturingselement voor inktafbeeldingen op het formulier geplaatst.

 4. Als u een achtergrondafbeelding wilt toevoegen waarop gebruikers direct kunnen tekenen met hun tablet-pen, voert u de volgende handelingen uit:

  1. Dubbelklik op het besturingselement voor inktafbeeldingen.

  2. Klik op het tabblad Gegevens.

  3. Schakel bij Binding het selectievakje Een achtergrondafbeelding gebruiken in.

  4. Klik in het dialoogvenster Afbeelding invoegen op de gewenste afbeelding.

 5. Als u een label aan het besturingselement wilt toevoegen, typt u boven of links van het besturingselement de gewenste tekst gevolgd door een dubbele punt (:).

Een besturingselement voor inktafbeeldingen invoegen op een formuliersjabloon dat is gebaseerd op een bestaande gegevensbron

Als u het ontwerp van het formuliersjabloon baseert op een bestaand object (een XML-bestand (Extensible Markup Language), een database of een webservice), worden de velden en groepen in het taakvenster Gegevensbron afgeleid van die bestaande gegevensbron. In dit scenario kunt u een besturingselement voor inktafbeeldingen invoegen door een veld uit het taakvenster Gegevensbron naar de formuliersjabloon te slepen of door het besturingselement voor inktafbeeldingen vanuit het taakvenster Besturingselementen in te voegen, zoals wordt beschreven in de volgende procedure:

 1. Plaats de cursor in de formuliersjabloon op de plaats waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, kunt u het openen door in het menu Invoegen op Meer besturingselementen te klikken of door op Alt+I en vervolgens op C te drukken.

 3. Klik op Inktafbeelding bij Voeg besturingselementen in.

 4. Selecteer het veld waarin u de gegevens van het besturingselement voor inktafbeeldingen wilt opslaan in het dialoogvenster Inktafbeelding-binding en klik vervolgens op OK.

  Standaard wordt een leeg besturingselement voor inktafbeeldingen op het formulier geplaatst.

 5. Als u een achtergrondafbeelding wilt toevoegen waarop gebruikers direct kunnen tekenen met hun tablet-pen, voert u de volgende handelingen uit:

  1. Dubbelklik op het besturingselement voor inktafbeeldingen.

  2. Klik op het tabblad Gegevens.

  3. Schakel bij Binding het selectievakje Een achtergrondafbeelding gebruiken in.

  4. Klik in het dialoogvenster Afbeelding invoegen op de gewenste afbeelding.

 6. Als u een label aan het besturingselement wilt toevoegen, typt u boven of links van het besturingselement de gewenste tekst gevolgd door een dubbele punt (:).

Naar boven

Tips voor de indeling

De volgende tips kunnen u helpen het uiterlijk, de grootte en andere aspecten van een besturingselement voor inktafbeeldingen te perfectioneren:

 • Het gebruik van een indelingstabel om elementen beter te kunnen plaatsen is altijd aan te bevelen, ongeacht het type besturingselement dat u wilt gebruiken.

 • Als u verwacht dat gebruikers grote tekeningen zullen maken, kunt u de grootte van het besturingselement voor inktafbeeldingen overeenkomstig aanpassen.

 • Het invoegen van een besturingselement voor inktafbeeldingen in een schuifbalkgebied kan handig zijn als u een vast gebied wenst op uw formuliersjabloon waarin een schuifbalk gebruikt kan worden om grote tekeningen of foto's te bekijken.

 • Als u de breedte van meerdere besturingselementen voor inktafbeeldingen tegelijk wilt wijzigen, selecteert u het besturingselement voor inktafbeeldingen waarvan u de breedte wilt wijzigen, drukt u op ALT+ENTER, klikt u op het tabblad Grootte en typt u vervolgens een nieuw getal in het vak Breedte.

 • Als u de rand of kleur van een besturingselement voor inktafbeeldingen wilt wijzigen, selecteert u het besturingselement voor inktafbeeldingen dat u wilt wijzigen. Klik op Randen en arcering in het menu Opmaak en voer de nodige aanpassingen door.

 • U kunt geen tekst typen in een besturingselement voor inktafbeeldingen. Als u instructietekst wilt toevoegen voor uw gebruikers, zoals 'Omcirkel deel van voertuig dat is beschadigd', voegt u een label toe aan het besturingselement op de formuliersjabloon.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×