Een besturingselement voor een bestandsbijlage invoegen

Als u gebruikers de mogelijkheid wilt geven om bestanden bij te voegen op een Microsoft Office InfoPath-formulier, kunt u een besturingselement voor bestandsbijlagen op uw formuliersjabloon invoegen. Gebruikers kunnen met dit besturingselement dan bestanden bijvoegen aan het formulier en de bestanden worden vervolgens gecodeerd en opgeslagen samen met de formuliergegevens.

In dit artikel

Wanneer kan ik een besturingselement voor bestandsbijlagen gebruiken

Gebruiksgemak

Een besturingselement voor een bestandsbijlage invoegen

Beveiligingsinformatie

Wanneer kan ik een besturingselement voor bestandsbijlagen gebruiken

Gebruik een besturingselement voor een bestandsbijlage wanneer u het volgende wilt bereiken:

 • Gebruikers in staat stellen documenten, werkbladen en andere soorten bestanden aan uw formulier bij te voegen

 • Een bestand aan uw formuliersjabloon bijvoegen, zoals een bestand met aanvullende informatie over uw formuliersjabloon

 • Met binair bestanden werken, die afkomstig zijn uit een database of andere externe gegevensbron

In het volgende voorbeeld wordt een Microsoft Office Word 2007-document aan een InfoPath-formulier bijgevoegd. Het document bevat details over de voorgestelde agenda voor een internationale salesmeeting.

file attached to form via file attachment control

Standaard kunnen gebruikers in een besturingselement voor bestandsbijlagen door de bestanden bladeren en de bestanden verwijderen of vervangen. Gebruikers kunnen elk soort bestand als bijlage gebruiken, behalve mogelijk onveilige bestanden die virussen zouden kunnen bevatten, zoals BAT- of EXE-bestanden. Indien gewenst, kunt u verdere beperkingen instellen aan het soort bestanden dat gebruikers kunnen bijvoegen in het besturingselement voor bestandsbijlagen op uw formulier.

Verwante besturingselementen

InfoPath bevat nog andere besturingselementen die vergelijkbaar zijn met besturingselementen voor bestandsbijlagen maar een ander doel hebben. Aan de hand van de volgende lijst kunt u beslissen welk van deze besturingselementen het meest geschikt is voor uw formuliersjabloon:

Afbeeldingsbesturingselement    Net als in een besturingselement voor bestandsbijlagen kunnen gebruikers in een afbeeldingsbesturingselement door bestanden op hun formulier bladeren en deze verwijderen of vervangen. Het verschil is dat aan een afbeeldingsbesturingselement alleen afbeeldingsbestanden kunnen worden toegevoegd, terwijl een besturingselement voor bestandsbijlagen alle soorten bestanden accepteert, inclusief afbeeldingsbestanden. Beide besturingselementen gebruiken het gegevenstype base64, wat wordt gebruikt voor het coderen en decoderen van binaire bestanden voor opslag en weergave.

Hyperlink    In plaats van toestaan dat gebruikers bestanden in formulieren insluiten, wat gevolgen heeft voor de bestandsgrootte van het formulier, kunt u een hyperlinkbesturingselement gebruiken, zodat gebruikers een koppeling naar het desbetreffende bestand kunnen invoegen.

Naar boven

Gebruiksgemak

Afhankelijk van de opties die u hebt opgegeven voor het besturingselement voor bestandsbijlagen, kunnen gebruikers ofwel een bestand invoegen in het lege besturingselement of een reeds bestaande bestandsbijlage vervangen. In beide gevallen klikken gebruikers in het besturingselement voor bestandsbijlagen om het bestand op te zoeken. Zodra het dialoogvenster Bestand bijvoegen wordt weergegeven, kunnen ze naar het gewenste bestand bladeren.

U kunt precies opgeven welke soorten bestanden gebruikers aan de besturingselementen voor bestandsbijlagen kunnen toevoegen. Wanneer u de soorten bestanden opgeeft die u wilt toestaan, worden eventuele niet-ondersteunde bestanden automatisch verborgen in het dialoogvenster Bestand bijvoegen. Als u toegestane bestandsbijlagen bijvoorbeeld beperkt tot TXT-bestanden, worden .DOCX, .PPTX en andere bestandstypen verborgen in het dialoogvenster, zelfs als ze voorkomen in de bestandsmap.

Als gebruikers een bestandstype proberen in te voegen dat een beveiligingsrisico oplevert, zoals een uitvoerbaar bestand (.EXE), wordt er een beveiligingsbericht weergegeven dat het bestandstype onveilig is en wordt voorkomen dat het aan het formulier wordt bijgevoegd. Standaard worden deze soorten onveilige bestanden in InfoPath geblokkeerd. Zie Beveiligingsinformatie in dit artikel voor meer informatie over onveilige bestanden.

Naar boven

Een besturingselement voor een bestandsbijlage invoegen

De procedure voor het invoegen van een besturingselement voor bestandsbijlagen is enigszins anders wanneer u een nieuwe, lege formuliersjabloon hebt ontworpen, dan wanneer u het ontwerp van uw formuliersjabloon hebt gebaseerd op een database of andere externe gegevensbron.

In de volgende afbeelding is te zien hoe een besturingselement voor bestandsbijlagen eruitziet wanneer het is geselecteerd in de ontwerpmodus.

File attachment control selected in design mode

Er zijn afhankelijke en niet-afhankelijke besturingselementen. Als een besturingselement afhankelijk is, is het gekoppeld aan een veld of groep in de gegevensbron, zodat gegevens die in het besturingselement worden ingevoerd, worden opgeslagen in het onderliggende formulierbestand (XML). Als een besturingselement niet afhankelijk is, is het niet gekoppeld aan een veld of groep, en worden gegevens die in het besturingselement worden ingevoerd, niet opgeslagen. Als u een besturingselement selecteert of de muisaanwijzer erover beweegt, worden in de rechterbovenhoek van het besturingselement tekst en een bindingspictogram weergegeven. De tekst geeft de groep of het veld aan waaraan het besturingselement in de gegevensbron is gekoppeld. Het pictogram geeft aan of het besturingselement op de juiste wijze aan de desbetreffende groep of het desbetreffende veld is gekoppeld. Als de binding correct is, wordt een groen pictogram weergegeven. Als er iets mis is met de binding, wordt een blauw of rood pictogram weergegeven.

De gegevensbron voor de formuliersjabloon bestaat uit velden en groepen die in een hiërarchische structuur worden weergegeven in het taakvenster Gegevensbron. Besturingselementen voor bestandsbijlagen zijn altijd afhankelijk van veld met het gegevenstype Afbeelding of Bestandsbijlage (base64). In het volgende voorbeeld is het besturingselement voor bestandsbijlagen op de formuliersjabloon afhankelijk van het veld agendapuntBijlage in het taakvenster Gegevensbron.

Relationship between file attachment control on form template and corresponding field in data source

Een besturingselement voor bestandsbijlagen invoegen op een nieuwe, lege formuliersjabloon

Als u een nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt, wordt het selectievakje Gegevensbron automatisch maken in het taakvenster Besturingselementen standaard ingeschakeld. Daardoor worden in InfoPath automatisch velden en groepen in de gegevensbron gemaakt op het moment dat u besturingselementen aan de formuliersjabloon toevoegt. Voor deze velden en groepen worden map- en bestandspictogrammen weergegeven in het taakvenster Gegevensbron.

 1. Plaats de cursor in de formuliersjabloon op de plaats waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, kunt u het openen door in het menu Invoegen op Meer besturingselementen te klikken of door op Alt+I en vervolgens op C te drukken.

 3. Klik op Bestandsbijlage bij Voeg besturingselementen in.

 4. Als u een label aan het besturingselement wilt toevoegen, typt u boven of links van het besturingselement de gewenste tekst gevolgd door een dubbele punt (:).

 5. Standaard kunnen gebruikers elk type bestand als bijlage toevoegen aan hun formulier, behalve bestanden zoals EXE-bestanden. Deze bestanden worden door InfoPath geblokkeerd vanwege beveiligingsredenen. Als u de typen bestanden wilt beperken dat gebruikers als bijlage kunnen toevoegen aan hun formulieren, voert u de volgende handelingen uit.

  1. Dubbelklik op het besturingselement voor de bestandsbijlage.

  2. Klik op het tabblad Gegevens.

  3. Schakel het selectievakje De gebruiker toestaan om uitsluitend de volgende bestandstypen toe te voegen in bij Validatie en regels en typ vervolgens de extensie voor de bestandstypen die u wilt toestaan in het vak. Typ bijvoorbeeld .docx als u alleen wilt toestaan dat gebruikers documenten van Office Word 2007 bijvoegen.

   Opmerking : Als u een voor browsers compatibele formuliersjabloon ontwerpt, kunt u niet opgeven welke bestandstypen zijn toegestaan in het besturingselement voor een bestandsbijlage.

 6. Standaard wordt een pictogram voor een bestandsbijlage op de formuliersjabloon ingevoegd met tijdelijke tekst.

 7. Als u in plaats van de tijdelijke tekst een standaard bestandsbijlage wilt weergeven in het besturingselement, voert u de volgende handelingen uit:

  1. Dubbelklik op het besturingselement voor de bestandsbijlage.

  2. Klik op het tabblad Gegevens.

  3. Klik bij Binding op Standaardbestand opgeven en klik vervolgens op Bladeren.

  4. Selecteer in het dialoogvenster Bestand bijvoegen het bestand dat moet worden weergegeven in het vak voor de bestandsbijlage op het formulier en klik vervolgens op Invoegen.

Een besturingselement voor bestandsbijlagen invoegen op een formuliersjabloon dat is gebaseerd op een bestaande gegevensbron

Als u het ontwerp van het formuliersjabloon baseert op een bestaand object (een XML-bestand (Extensible Markup Language), een database of een webservice), worden de velden en groepen in het taakvenster Gegevensbron afgeleid van die bestaande gegevensbron. In dit scenario kunt u een besturingselement voor bestandsbijlagen invoegen door een veld uit het taakvenster Gegevensbron naar de formuliersjabloon te slepen of door het besturingselement voor bestandsbijlagen vanuit het taakvenster Besturingselementen in te voegen, zoals wordt beschreven in de volgende procedure:

 1. Plaats de cursor in de formuliersjabloon op de plaats waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, kunt u het openen door in het menu Invoegen op Meer besturingselementen te klikken of door op Alt+I en vervolgens op C te drukken.

 3. Klik op Bestandsbijlage bij Voeg besturingselementen in.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Bestandsbijlage-binding het veld waarin u de gegevens van het besturingselement voor bestandsbijlagen wilt opslaan en klik vervolgens op OK.

 5. In InfoPath wordt de naam van het veld of de groep als label van het besturingselement gebruikt. Wijzig de labeltekst indien nodig.

 6. Standaard kunnen gebruikers elk type bestand als bijlage toevoegen aan hun formulier, behalve bestanden zoals .EXE-bestanden. Deze bestanden worden door InfoPath geblokkeerd vanwege beveiligingsredenen. Als u de typen bestanden wilt beperken dat gebruikers als bijlage kunnen toevoegen aan hun formulieren, voert u de volgende handelingen uit.

  1. Dubbelklik op het besturingselement voor de bestandsbijlage.

  2. Klik op het tabblad Gegevens.

  3. Schakel het selectievakje De gebruiker toestaan om uitsluitend de volgende bestandstypen toe te voegen in bij Validatie en regels en typ vervolgens de extensie voor de bestandstypen die u wilt toestaan in het vak. Typ bijvoorbeeld .docx als u alleen wilt toestaan dat gebruikers documenten van Office Word 2007 bijvoegen.

   Opmerking : Als u een voor browsers compatibele formuliersjabloon ontwerpt, kunt u niet opgeven welke bestandstypen zijn toegestaan in het besturingselement voor een bestandsbijlage.

 7. Standaard wordt een besturingselement voor een bestandsbijlage op de formuliersjabloon ingevoegd met tijdelijke tekst.

 8. Als u een standaardbestandstype wilt laten verschijnen op de formuliersjabloon in plaats van de tijdelijke tekst, voert u de volgende handelingen uit:

  1. Dubbelklik op het besturingselement voor de bestandsbijlage.

  2. Klik op het tabblad Gegevens.

  3. Klik onder Binding op Standaardbestand opgeven en klik vervolgens op Bladeren.

  4. Selecteer in het dialoogvenster Bestand bijvoegen het bestand dat moet worden weergegeven in het vak voor de bestandsbijlage op het formulier.

   Tip : U kunt ook het taakvenster Gegevensbron gebruiken om besturingselementen in te voegen. Klik met de rechtermuisknop op het veld waarvan u het besturingselement voor de bestandsbijlage afhankelijk wilt maken in het taakvenster Gegevensbron en klik vervolgens op Bestandsbijlage in het snelmenu. Als de optie Bestandsbijlage niet voorkomt in het snelmenu, controleert u of het gegevenstype van het veld Afbeelding of Bestandsbijlage is.

Naar boven

Beveiligingsinformatie

In InfoPath worden bepaalde bestandstypen, zoals EXE-, COM- of BAT-bestanden, niet toegestaan als bestandsbijlage. Deze beperking voorkomt dat kwaadaardige uitvoerbare bestanden uw computer beschadigen. Bij het bepalen van de bestandstypen die potentieel onveilig zijn, volgt InfoPath hetzelfde model als Microsoft Office Outlook.

Standaard worden de volgende bestandsnaamextensies onveilig geacht in InfoPath: .ADE, .ADP, .APP, .ASP, .BAS, .BAT, .CER, .CHM, .CMD, .COM, .CPL, .CRT, .CSH, .DER, .EXE, .FXP, .HLP, .HTA, .INF, .INS, .ISP, .ITS, .JS, .JSE, .KSH, .LNK, .MAD, .MAF, .MAG, .MAM, .MAQ, .MAR, .MAS, .MAT, .MAU, .MAV, .MAW, .MDA, .MDB, .MDE, .MDT, .MDW, .MDZ, .MSC, .MSH, .MSH1, .MSH2, .MSH1XML, .MSH2XML, .MSHXML, .MSI, .MSP, .MST, .OPS, .PCD, .PIF, .PLG, .PRF, .PRG, .PST, .REG, .SCF, .SCR, .SCT, .SHB, .SHS, .TMP, .URL, .VB, .VBE, .VBS, .VSMACROS, .VSW, .WS, .WSC, .WSF, .WSH.

Systeembeheerders kunnen bestandstypen aan deze lijst toevoegen door een bepaalde registersleutel toe te voegen en de waarde ervan in te stellen op een lijst met extensies die door puntkomma's zijn gescheiden. Bestandstypen kunnen ook uit de lijst met onveilige bestandstypen worden verwijderd.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×