Een besturingselement hoofd- of detailsectie invoegen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In Microsoft Office InfoPath kunt u de hoofd-/detailsectie gebruiken om een besturingselement te koppelen aan een ander besturingselement. Met de selectie in het eerste besturingselement wordt vervolgens bepaald welke waarden worden weergegeven in het andere besturingselement.

In dit artikel

Wanneer gebruik ik een hoofdsectie en een detailsectie

Compatibiliteit

Een besturingselement hoofdsectie of detailsectie invoegen

De standaardrelatie tussen een hoofd- en detailsectie wijzigen

Wanneer gebruik ik een hoofdsectie en een detailsectie

In feite bestaat een hoofd-/detailsectie uit twee gerelateerde besturingselementen. Het ene besturingselement is de hoofdsectie en het andere besturingselement is de detailsectie. De hoofdsectie is altijd een herhalende tabel. De detailsectie kan een herhalende tabel of een herhalende sectie zijn.

Gebruik een hoofdsectie of een detailsectie als u een van de volgende handelingen wilt uitvoeren:

 • Gebruikers die formuleren invullen die zijn gebaseerd op uw formuliersjabloon efficiënter laten werken met grote hoeveelheden gegevens.

 • Het equivalent van een een-op-een-relatie weergeven. U kunt bijvoorbeeld een hoofdsectie en een detailsectie gebruiken in het ontwerp van een HR-formulier dat is gekoppeld aan een database met werknemersrecords. In de hoofdsectie kan de naam van een werknemer en de functie worden weergegeven en in de detailssectie kan de datum van indiensttreding en de geboortedatum worden weergegeven.

 • Het equivalent van een één-op-veel-relatie weergeven. Zo kunt u de hoofdsectie ook gebruiken om een bepaalde set records weer te geven (met bijvoorbeeld de namen van klanten) en in de detailsectie gerelateerde records weer te geven (bijvoorbeeld orders van klanten).

In de volgende illustratie, klikken werknemers van de HR-afdeling op een rij in een herhalende tabel om gedetailleerde gegevens over een werknemer weer te geven.

Gegevens van werknemers binnen een hoofdsectie en detailsectie op een formulier

Wanneer gebruikers op een bepaalde rij in een herhalende tabel klikken (in de hoofdsectie), worden één of meer detailrecords weergegeven in een herhalende sectie of herhalende tabel (het detailbesturingselement) elders in het formulier.

InfoPath bevat een vooraf gedefinieerde hoofd-/detailsectie die kan worden ingevoegd met het taakvenster Besturingselementen. Ook kunt u een hoofd-/detailsectie maken door een herhalende tabel en een herhalende sectie (of twee herhalende tabellen) in te voegen en vervolgens de eigenschappen van de besturingselementen te wijzigen.

Als uw formuliersjabloon voornamelijk voor het computerscherm is bedoeld, kunt u overwegen het detailbesturingselement in een schuifbalkgebied op uw formuliersjabloon te plaatsen. Op deze manier kunnen gebruikers altijd door de gegevens bladeren wanneer er een grote hoeveelheden gegevens in de sectie wordt weergegeven. Dit is niet de beste optie als uw gebruikers hun formulieren willen afdrukken, omdat alle verborgen gegevens in het schuifbalkgebied op het scherm ook niet in het afgedrukte formulier verschijnen.

Naar boven

Compatibiliteit

Wanneer u een formuliersjabloon in InfoPath ontwerpt, kunt u ervoor kiezen een voor browsers compatibele formuliersjabloon te ontwerpen. Wanneer u een dergelijke formuliersjabloon ontwerpt, zijn er geen besturingselementen voor de hoofdsectie en detailsectie beschikbaar in het taakvenster Besturingselementen, omdat deze niet kunnen worden weergegeven in een webbrowser.

Het tabblad Hoofd-/detailsectie in de dialoogvensters Eigenschappen van Herhalende sectie en Eigenschappen van herhalende tabel kan worden geopend, maar de instellingen in dat tabblad zijn niet beschikbaar (licht gekleurd).

U omzeilt deze beperking, kunt u uw formuliersjabloon ontwerpen zodat gebruikers voor elk item in de modelweergave twee weergaven, een "" modelweergave waarin bepaalde items en een "detailweergave" met uitgebreide informatie over kunnen weergeven.

Naar boven

Een besturingselement hoofdsectie of detailsectie invoegen

Hoe u precies een hoofdsectie of een detailsectie invoegt hangt ervan af of u een geheel nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt of het ontwerp van de formuliersjabloon baseert op een database of een andere externe gegevensbron.

Wanneer u een hoofdsectie en detailsectie van het taakvenster besturingselementen invoegen , wordt een herhalende tabel en een herhalende sectie die afhankelijk zijn van de dezelfde herhalende groep in de gegevensbron ingevoegd. Standaard bevatten beide besturingselementen andere besturingselementen die afhankelijk zijn van velden in die herhalende groep.

De volgende afbeelding ziet een hoofdsectie en detailsectie in ontwerpmodus.

hoofdsectie of detailsectie, met detailsectie in de geselecteerde ontwerpmodus

Besturingselementen kunnen afhankelijk of niet-afhankelijk zijn. Wanneer een besturingselement afhankelijk is, is het verbonden met een veld of groep in de gegevensbron zodat de in het besturingselement ingevoerde gegevens worden opgeslagen in het onderliggende formulierbestand (.xml). Wanneer een besturingselement niet afhankelijk is, is het niet met een veld of groep verbonden en worden gegevens die zijn ingevoerd in het besturingselement, niet opgeslagen. Wanneer u een besturingselement selecteert of de muisaanwijzer erboven houdt, worden rechtsboven in het besturingselement tekst en een bindingspictogram weergegeven. De tekst geeft de groep of het veld aan waarvan het besturingselement afhankelijk is in de gegevensbron. Het pictogram geeft aan of het besturingselement correct is gebonden aan die groep of dat veld. Wanneer de binding correct is, wordt een groen pictogram weergegeven. Als er iets mis is met de binding, ziet u in plaats daarvan een blauw of rood pictogram.

De gegevensbron voor de formuliersjabloon bestaat uit velden en groepen die worden weergegeven in een hiërarchische weergave in het taakvenster Gegevensbron . Hoofd-of detailsectie-besturingselementen zijn altijd afhankelijk herhalende groepen. In het volgende voorbeeld wordt zijn zowel de hoofdsectie en detailsectie afhankelijk van de d: werknemers herhalende groep in het taakvenster Gegevensbron .

Relatie tussen hoofdsectie en detailsectie op de formuliersjabloon en herhalende groep in de gegevensbron

Opmerking: In een één-op-veel-relatie zijn de hoofdsectie en detailsectie afhankelijk van afzonderlijke herhalende groepen. Raadpleeg De standaardrelatie tussen een hoofd- en detailsectie wijzigen verderop in dit artikel als u meer wil weten over het opstellen van een establish één-op-veel-relatie in plaats van een een-op-een-relatie.

Een hoofd-/detailsectie invoegen in een nieuwe, lege formuliersjabloon

InfoPath bevat een vooraf gedefinieerde hoofd-/detailsectie die kan worden ingevoegd met het taakvenster Besturingselementen. Ook kunt u een hoofd-/detailsectie maken door een herhalende tabel en een herhalende sectie (of twee herhalende tabellen) in te voegen en vervolgens de eigenschappen van de besturingselementen te wijzigen.

Wanneer u een nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt, is het selectievakje Gegevensbron automatisch maken in het taakvenster Besturingselementen standaard ingeschakeld. Daardoor kan InfoPath automatisch velden en groepen maken in de gegevensbron wanneer u besturingselementen aan de formuliersjabloon toevoegt. Deze velden en groepen worden aangegeven met pictogrammen voor mappen en bestanden in het taakvenster Gegevensbron.

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Klik op Hoofd-/detailsectie bij Voeg besturingselementen in.

 4. Geef het aantal kolommen op voor de hoofdsectie in het vak Aantal kolommen in hoofdsectie van het dialoogvenster Hoofd-/detailsectie invoegen.

 5. Geef het aantal velden op voor de detailsectie in het vak Aantal velden in detailsectie.

  Er worden twee besturingselementen ingevoegd op uw formuliersjabloon. Het eerste besturingselement heeft de aanduiding Herhalende tabel (hoofdsectie) en het tweede besturingselement heeft de aanduiding Herhalende sectie (detailsectie).

 6. Klik op Voorbeeld in de werkbalk standaardwerkbalk om de relatie tussen een hoofdsectie en een detailsectie te testen en voer vervolgens de gegevens in de hoofdsectie in. De verwante gegevens moeten worden weergegeven in de detailsectie.

Een hoofd-/detailsectie invoegen in een formuliersjabloon die is gebaseerd op een bestaande gegevensbron

Als u het ontwerp van de formuliersjabloon op een bestaand Extensible Markup Language (XML)-bestand, database of webservice baseert, afgeleid de velden en groepen in het taakvenster Gegevensbron van die bestaande gegevensbron. In dit scenario kunt u een hoofdsectie en detailsectie invoegen van het taakvenster besturingselementen , zoals wordt beschreven in de volgende procedure.

Hoofd-/detailsectie kunnen afhankelijk zijn van dezelfde herhalende groep of van verschillende herhalende groepen, naargelang uw specifieke eisen. De besturingselementen in een hoofd-/detailsectie zijn afhankelijk van velden die deel uitmaken van een herhalende groep.

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Klik onder Voeg besturingselementen in op Herhalende tabel.

 4. Klik op de eerste pagina van de wizard Binding van herhalende tabel op de herhalende groep waarvan u de tabelrijen afhankelijk wilt maken en klik vervolgens op Volgende. Als de tabel maar één kolom bevat, kunt u in plaats van een herhalende groep een herhalend veld selecteren.

  Tip: U kunt een nieuwe herhalende groep maken waaraan u de tabel wilt binden door met de rechtermuisknop op de groep te klikken waaraan u de herhalende groep wil toevoegen, op Toevoegen in het snelmenu te klikken en vervolgens in het dialoogvenster Veld of groep toevoegen de eigenschappen van de herhalende groep in te voeren.

 5. Dubbelklik op de velden in de lijst Gegevensbinding om de kolommen toe te voegen die u in de tabel wilt opnemen.

  Tip: U kunt een nieuw veld maken dat u als kolom wilt toevoegen door met de rechtermuisknop op de groep te klikken waarvan de groep afhankelijk is, op Toevoegen te klikken in het snelmenu en in het dialoogvenster Veld of groep toevoegen de eigenschappen van het veld in te voeren.

 6. Als u de kolommen opnieuw wilt indelen, klikt u op een kolom in de lijst Kolommen in tabel, klikt u op Omhoog of Omlaag en klikt u vervolgens op Voltooien.

 7. Dubbelklik op het label Herhalende tabel onder de tabel op uw formuliersjabloon.

 8. Klik op het tabblad Hoofd-/detailsectie.

 9. Klik op Instellen als hoofdsectie, typ een naam in het vak Model-id en klik op OK.

 10. Plaats de cursor op de formuliersjabloon waar u de herhalende sectie (de detailsectie) invoegen.

 11. Klik in het taakvenster Besturingselementen onder Voeg besturingselementen in op Herhalende sectie.

  Opmerking: U kunt ook een andere herhalende tabel gebruiken als de detailsectie.

 12. Klik op de eerste pagina van de wizard Herhalende sectie-binding op de herhalende groep waarvan u de sectie afhankelijk wilt maken en klik vervolgens op OK.

 13. Dubbelklik op het label Herhalende sectie dat onder de sectietabel op uw formuliersjabloon verschijnt.

 14. Klik op het tabblad Hoofd-/detailsectie.

 15. Klik op Instellen als detailsectie en klik op de naam van de hoofdsectie in de lijst Koppelen aan hoofdsectie met id .

 16. Als het standaard, een-relatie van de hoofdsectie en detailsectie wilt een een-op-veel-relatie wijzigen, klikt u op op sleutelveld onder hoofd-of detailsectie relatieen klik op XPath selecteren knopafbeelding naast de vakken sleutelveld (hoofdsectie) en sleutelveld (detailsectie) de sleutelvelden die u wilt selecteren.

 17. Klik op Voorbeeld in de werkbalk standaardwerkbalk om de relatie tussen een hoofdsectie en een detailsectie te testen en voer vervolgens de gegevens in de hoofdsectie in. De verwante gegevens moeten worden weergegeven in de detailsectie.

Tip: U kunt ook het taakvenster Gegevensbron gebruiken om hoofd-/detailsecties in te voegen. U kunt de hoofdsectie in het taakvenster Gegevensbron maken door met de rechtermuisknop op de herhalende groep te klikken die u wilt koppelen aan de hoofdsectie en in het snelmenu op Herhalende tabel te klikken. Volg dezelfde algemene stappen voor het maken van de detailsectie.

Naar boven

De standaardrelatie tussen een hoofd- en detailsectie wijzigen

Wanneer u via het taakvenster Besturingselementen een hoofd- en detailsectie invoegt op uw formuliersjabloon, wordt er door InfoPath een één-op-één-relatie gecreëerd tussen de hoofdsectie en de detailsectie. Een één-op-één-relatie betekent dat er voor elke selectie in de hoofdsectie één item wordt weergegeven in de detailsectie.

U kunt de relatie tussen hoofd- en detailsectie wijzigen van een een-op-een-relatie (standaard) in een een-op-veel-relatie. Een één-op-veel-relatie betekent dat er voor elke selectie in de hoofdsectie één item wordt weergegeven in de detailsectie.

Wanneer u een hoofd-/detailsectie in uw formuliersjabloon invoegt, wordt er standaard een herhalende tabel en een herhalende sectie ingevoegd. Deze beide besturingselementen zijn afhankelijk van dezelfde herhalende groep in de gegevensbron. Standaard bevatten beide besturingselementen andere besturingselementen die afhankelijk zijn van velden in deze herhalende groep. In een één-op-veel-relatie zijn de hoofdsectie en detailsectie echter afhankelijk van afzonderlijke herhalende groepen.

Als u een hoofd-/detailsectie op uw formuliersjabloon invoegt vanaf het taakvenster Besturingselementen en een één-op-veel-relatie in plaats van een één-op-één-relatie wilt maken, kunt u de detailsectie die door InfoPath is gemaakt verwijderen. Vervolgens kunt u met behulp van de volgende procedure een nieuwe detailsectie maken die beter aansluit bij uw wensen:

 1. Selecteer de herhalende sectie die is aangewezen als detailsectie en druk vervolgens op DELETE.

 2. Voeg een nieuwe herhalende sectie in op de formuliersjabloon.

  Hoe?

  1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

  2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

  3. Schakel het selectievakje Gegevensbron automatisch maken in het taakvenster Besturingselementen in.

  4. Klik op Herhalende sectie bij Voeg besturingselementen in.

 3. Voeg de gewenste besturingselementen in de herhalende sectie in.

  Hoe?

  1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

  2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

  3. Schakel het selectievakje Gegevensbron automatisch maken in het taakvenster Besturingselementen in.

  4. Klik op het gewenste besturingselement bij Voeg besturingselementen in.

  5. Herhaal stap 1 tot en met 4 voor elk besturingselement dat u wilt invoegen.

 4. Dubbelklik op de herhalende sectie voor een afbeelding op uw formuliersjabloon.

 5. Klik op het tabblad Hoofd-/detailsectie.

 6. Klik op Instellen als detailsectie bij Instellingen van hoofd-/detailsectie.

 7. Klik op de naam van de hoofdsectie in de lijst Koppelen aan hoofdsectie met id.

 8. Klik op Op sleutelveld onder Relatie tussen hoofd- en detailsectie.

 9. Klik op XPath selecteren knopafbeelding naast het vak sleutelveld (hoofdsectie) en klik vervolgens in het dialoogvenster veld of groep selecteren op het veld sleutel voor de hoofdsectie en klik vervolgens op OK.

 10. Klik op XPath selecteren knopafbeelding naast het vak sleutelveld (detailsectie) en klik vervolgens in het dialoogvenster veld of groep selecteren op het sleutelveld voor de detailsectie en klik vervolgens op OK.

Tip: Als u uw eigen één-op-veel-relatie wilt maken bij het maken van een hoofd-/detailsectie, kunt u ervoor kiezen zelf handmatig een hoofd-/detailsectie te maken in plaats van de vooraf gedefinieerde hoofd-/detailsecties uit het taakvenster Besturingselementen. Dit kunt u doen door een relatie tussen hoofd- en detailsectie te maken voor een herhalende tabel en een herhalende sectie of voor twee herhalende tabellen op een formulier. Open hiertoe het dialoogvenster Eigenschappen voor elk besturingselement en wijs vervolgens het ene besturingselement aan als hoofdsectie en het andere als detailsectie. Door de eigenschappen van de detailsectie te wijzigen, kunt u vervolgens een een-op-veel-relatie instellen met behulp van sleutelvelden.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×