Een bestandssjabloon instellen voor een document- of formulierbibliotheek

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Wanneer u een document- of formulierbibliotheek maakt, kunt u een standaardbestandssjabloon instellen voor die bibliotheek. Wanneer iemand een nieuw bestand in de bibliotheek maakt, wordt de standaardsjabloon in het juiste programma geopend. In een documentbibliotheek kunt u bijvoorbeeld een Microsoft Office Word 2010-sjabloon instellen. Wanneer iemand een nieuw bestand in die documentbibliotheek maakt, wordt de sjabloon in Word geopend.

Als u extra instellingen of de standaardinhoud voor elk nieuw bestand wilt opgeven, zoals de gewenste overzichtsstructuur voor een marketingcampagne of een officiële disclaimer in een paginavoettekst, kunt u deze gegevens ook aan de sjabloon toevoegen.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over bestandssjablonen in een document of formulierbibliotheek

De soorten bestanden u wel en niet kunt opslaan in een SharePoint-bibliotheek

De twee soorten bibliotheken die gebruikmaken van bestandssjablonen

Waar de bestandssjablonen in de bibliotheek worden opgeslagen

Een bestandssjabloon voor een formulierbibliotheek maken

Inhoudstypen gebruiken om te bibliotheeksjablonen formulier of document instellen

Een standaardsjabloon instellen wanneer u een document of formulierbibliotheek maakt

De standaardbestandssjabloon voor een document of formulierbibliotheek wijzigen

De standaardbestandssjabloon bewerken

Een aangepaste bestandssjabloon opgeven

Meer informatie over bestandssjablonen in een document- of formulierbibliotheek

Wanneer u een document- of formulierbibliotheek maakt, kunt u een standaardbestandssjabloon instellen voor die bibliotheek. Wanneer iemand een nieuw bestand in de bibliotheek maakt, wordt de standaardsjabloon in het juiste programma geopend. In een documentbibliotheek kunt u bijvoorbeeld een Microsoft Office Word 2010-sjabloon instellen. Wanneer iemand een nieuw bestand in die documentbibliotheek maakt, wordt de sjabloon in Word geopend.

Als u extra instellingen of de standaardinhoud voor elk nieuw bestand wilt opgeven, zoals de gewenste overzichtsstructuur voor een marketingcampagne of een officiële disclaimer in een paginavoettekst, kunt u deze gegevens ook aan de sjabloon toevoegen.

Naar boven

De soorten bestanden die u wel en niet kunt opslaan in een SharePoint-bibliotheek

Naar gelang het bestand dat zich in een bibliotheek bevindt, kunnen de volgende situaties voorkomen:

Bestanden die compatibel zijn met SharePoint technologies    Voor een gebruiker een bestand maken met behulp van de opdracht Nieuw in een documentbibliotheek, moet de bestandssjabloon worden gemaakt vanuit een programma dat compatibel is met SharePoint 2010, zoals Microsoft Office Word 2010. Wanneer u een nieuw bestand in een formulierbibliotheek maakt, kan instellen als standaardprogramma beide een op XML gebaseerde formulierontwerpprogramma die compatibel is met SharePoint 2010, zoals Microsoft InfoPath 2010zijn.

Andere programmabestanden    Voor de meeste andere programma's, kunt u nog steeds opslaan en beheren van het bestand in de bibliotheek. Maar in plaats van het maken van het bestand rechtstreeks vanuit de documentbibliotheek, kunt u het bestand in uw programma hebt gemaakt en vervolgens toevoegen aan de bibliotheek later.

Geblokkeerde programmabestanden    Veiligheidsredenen worden sommige programmabestandstypen, zoals .exe, geblokkeerd kunnen worden opgeslagen in een bibliotheek.

Zie het gedeelte Zie ook voor meer informatie over geblokkeerde bestandstypen.

Naar boven

De twee soorten bibliotheken die gebruikmaken van bestandssjablonen

De twee soorten bibliotheken die gebruikmaken van sjablonen, zijn document- en formulierbibliotheken.

Documentbibliotheken    U kunt een documentbibliotheek opslaan en beheren van veel verschillende bestandstypen, met inbegrip van documenten, spreadsheets, presentaties, tekstbestanden en andere soorten bestanden. Een documentbibliotheek is vaak de meest voorkomende locatie op een site waar u kunt maken, verzamelen, bijwerken, en bestanden met teamleden beheren en delen met andere collega's in uw onderneming. Als een bestandsopslagplaats algemene kunt u een documentbibliotheek. Of u kunt een documentbibliotheek gebruiken voor een specifiek doel, een marketingactiviteit team kan bijvoorbeeld een eigen documentbibliotheek voor het plannen van materialen, nieuwsbrieven en publicaties.

Formulierbibliotheken    Een formulierbibliotheek biedt een eenvoudige manier om te delen en bijhouden van XML-formulieren die worden gebruikt om gegevens te verzamelen. U kunt bijvoorbeeld een formulierbibliotheek voor onkostendeclaraties van uw afdeling maken. De sjabloon Onkostendeclaratie formulier wordt opgeslagen als de standaardsjabloon bestand in de formulierbibliotheek. Telkens wanneer die iemand een onkostendeclaratie gemaakt openen ze de sjabloon als een leeg formulier, waarin de indeling, velden en berekeningen van de onkostendeclaratie. Wanneer iemand het formulier invult, worden de expense report with data (en alleen de gegevens) wordt opgeslagen als een XML-bestand in de formulierbibliotheek. Door te scheiden de gegevens uit het formulier, is het veel gemakkelijker naar elke onkostendeclaratie afzonderlijk proces door andere systemen, de gegevens samenvoegen of exporteren voor nadere verwerking en analyse.

Naar boven

Waar de bestandssjablonen in de bibliotheek worden opgeslagen

Wanneer een document- of formulierbibliotheek een standaardbestandssjabloon heeft, wordt deze opgeslagen in de map Formulieren van de bibliotheek.

Open de bibliotheek in Windows Verkenner om te zien van de formulierenmap die de bestandssjabloon voor de bibliotheek bevat.

De inhoud van de map Mappen in een documentbibliotheek

Standaard heeft een documentbibliotheek een bestandssjabloon genaamd template.dotx, maar indien nodig kunt u dit bestand wijzigen. Als u een andere sjabloon wilt opgeven, moet u deze eerst maken in een programma dat compatibel is met SharePoint 2010, zoals Office Word 2010, en vervolgens opslaan in de map Formulieren van een bibliotheek. Vervolgens geeft u in de bibliotheek het adres van de aangepaste sjabloon op.

Standaard is in een formulierbibliotheek een tijdelijk bestand aanwezig genaamd template.xml, dat u moet vervangen door een formuliersjabloon dat u zelf maakt.

Naar boven

Een bestandssjabloon voor een formulierbibliotheek maken

Als u een sjabloon in een formulierbibliotheek wilt maken of aanpassen, kunt u een op XML gebaseerd formulierontwerpprogramma gebruiken dat compatibel is met SharePoint 2010, zoals Microsoft Office InfoPath 2010. Het gebruik van een formulierontwerpprogramma kan verschillende voordelen hebben. Wanneer u Office InfoPath 2010 gebruikt, kunt u het volgende doen:

 • De formulierbibliotheek en de sjabloon rechtstreeks in InfoPath maken.

 • Gemakkelijk de formuliersjabloon bewerken en weer naar de formulierbibliotheek publiceren.

 • De afzonderlijke XML-gegevensbestanden die gemaakt zijn op basis van bepaalde formuliersjablonen samenvoegen voor nadere verwerking.

 • De velden van XML-gegevens promoveren naar bibliotheekkolommen in de formulierbibliotheek.

Wanneer een gebruiker een formulier maakt, wordt dit op de computer van de gebruiker standaard geopend in het programma voor het bewerken van formulieren dat compatibel is met SharePoint 2010. Als er geen compatibel programma is geïnstalleerd, wordt het formulier geopend in de browser als het is ontworpen om te worden geopend in de browser. Als u wilt, kunt u opgeven dat een formulier dat is ontworpen om in een browser te worden geopend, altijd in de browser wordt geopend. U kunt het standaardgedrag wijzigen met de instelling Documenten openen in de browser in de geavanceerde instellingen van de bibliotheek.

Naar boven

Inhoudstypen gebruiken om sjablonen voor een document- of formulierbibliotheek in te stellen

Als er meerdere inhoudstypen zijn ingeschakeld en sjablonen voor die inhoudstypen zijn opgegeven, gebruikt de bibliotheek de sjablonen die door de inhoudstypen zijn opgegeven en niet de standaardbestandssjabloon. Als u de sjablonen voor de bibliotheek moet aanpassen, moet u in dit geval de inhoudstypen wijzigen.

Naar boven

Een standaardsjabloon instellen wanneer u een document- of formulierbibliotheek maakt

Opmerking :  Voor het instellen van een sjabloon voor een document- of formulierbibliotheek hebt u de machtiging Volledig beheer nodig.

 1. Navigeer naar de site waar u de bibliotheek wilt maken.

 2. Klik achtereenvolgens op Siteacties, Alle site-inhoud weergeven en Maken.

  Opmerking : Het uiterlijk van en het pad naar een site kunnen aanzienlijk zijn gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie, zoals een opdracht, knop of koppeling, niet kunt vinden.

 3. Klik onder Bibliotheken op Documentbibliotheek of Formulierbibliotheek.

 4. Typ in het vak Naam een naam voor de bibliotheek. De bibliotheeknaam is vereist.

  De naam wordt boven aan de bibliotheekpagina weergegeven, wordt onderdeel van het adres voor de bibliotheekpagina en wordt weergegeven in de navigatie-elementen die gebruikers een bibliotheek helpen vinden en openen.

 5. Typ in het vak Beschrijving een beschrijving van het doel van de bibliotheek. De beschrijving is optioneel.

  De beschrijving wordt boven aan de bibliotheekpagina weergegeven, onder de naam van de bibliotheek. Als u van plan bent om het ontvangen van inhoud per e-mail in te schakelen voor de bibliotheek, kunt u het e-mailadres van de bibliotheek toevoegen aan de beschrijving, zodat anderen het e-mailadres gemakkelijk kunnen vinden.

 6. Als u een koppeling naar deze bibliotheek wilt toevoegen aan de balk Snel starten, moet Ja zijn geselecteerd in het onderdeel Navigatie.

 7. Klik op Ja in de sectie Versiegeschiedenis van Document als u wilt dat er een versie of back-up wordt gemaakt telkens wanneer een bestand wordt ingecheckt in de bibliotheek.

 8. Voer in de sectie Documentsjabloon een van de volgende acties uit:

  Documentbibliotheek    Geef het type bestand moet worden gebruikt als een sjabloon voor nieuwe bestanden in de documentbibliotheek. De volgende bestandstypen zijn standaard beschikbaar:

  • Geen

  • Microsoft Word 97-2003-document

  • Microsoft Excel 97-2003-spreadsheet

  • Microsoft PowerPoint 97-2003-presentatie

  • Microsoft Word-document

  • Microsoft Excel-spreadsheet

  • Microsoft PowerPoint-presentatie

  • Microsoft OneNote 2010-notitieblok

  • Microsoft SharePoint Designer-webpagina

  • Basispagina

  • Pagina met webonderdelen

   Formulierbibliotheek    Selecteer de formuliersjabloon die u wilt opgeven als het type voor alle formulieren in de bibliotheek.

 9. Klik op Maken.

Naar boven

De standaardbestandssjabloon wijzigen voor een document- of formulierbibliotheek

U kunt de standaardsjabloon op twee manieren wijzigen:

 • Als uw document- of formulierbibliotheek een standaardbestandssjabloon heeft voor een programma dat compatibel is met SharePoint 2010, kunt u de standaardsjabloon bewerken.

 • Voor andere programma's kunt u de standaardsjabloon niet rechtstreeks bewerken, maar kunt u een nieuw sjabloonbestand kopiëren naar de map Formulieren van de bibliotheek om een aangepaste sjabloon op te geven.

Naar boven

De standaardbestandssjabloon bewerken

 1. Navigeer naar de site die de bibliotheek bevat waarvoor u de standaardsjabloon wilt bewerken.

 2. Klik op de naam van de bibliotheek op de balk Snel starten of klik op Siteacties, Alle site-inhoud weergeven en vervolgens in de bijbehorende bibliotheeksectie op de naam van de bibliotheek.

  Opmerking :  Het uiterlijk van en het pad naar een site kunnen aanzienlijk zijn gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie, zoals een opdracht, knop of koppeling, niet kunt vinden.

 3. Klik op het lint in de sectie Hulpmiddelen voor bibliotheken op het tabblad Bibliotheek en klik in groep Instellingen op Bibliotheekinstellingen.

 4. Klik op Geavanceerde instellingen onder Algemene instellingen.

 5. Ga naar de sectie Documentsjabloon en klik onder het vak URL van sjabloon op Sjabloon bewerken. Het volgende gebeurt:

  Documentbibliotheek    De sjabloon wordt geopend in een toepassing die compatibel is met SharePoint 2010 en die is gekoppeld aan het bestandstype van de huidige sjabloon. Office Word 2010 wordt bijvoorbeeld geopend als de standaardsjabloon een Word-sjabloon is, of Office Excel 2010 wordt geopend als de standaardsjabloon een Excel-werkblad is.

  Formulierbibliotheek    De sjabloon wordt geopend in een programma dat compatibel is met SharePoint 2010, een van beide een op XML gebaseerde formulierontwerpprogramma, zoals Microsoft Office InfoPath 2010 of een XML-editor.

  Opmerking : Als gebruikers op de site al formulieren hebben ingevuld die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke sjabloon, moet u in overweging nemen in hoeverre die formulieren worden beïnvloed door eventuele wijzigingen in de sjabloon. Als u bijvoorbeeld een veld toevoegt dat verplicht moet worden ingevuld, kan dit fouten veroorzaken in de oorspronkelijke formulieren die al zijn ingevuld voordat dit veld werd toegevoegd.

 6. Maak de gewenste wijzigingen en sla de sjabloon op. Sluit het programma als u het niet meer nodig hebt of ga naar de site.

 7. Soms moet u de sjabloon vanuit het ontwerpprogramma opnieuw publiceren naar de bibliotheek op de site. Dit is afhankelijk van het formulierontwerpprogramma dat u gebruikt.

 8. Klik op OK onder aan de pagina Geavanceerde instellingen voor document- of formulierbibliotheek op de site.

Naar boven

Een aangepaste bestandssjabloon opgeven

 1. Maak de aangepaste sjabloon en sla deze op in een programma dat compatibel is met SharePoint 2010. Noteer de locatie van de sjabloon en ga naar SharePoint 2010.

 2. Navigeer naar de site die de bibliotheek bevat waarvoor u een aangepaste sjabloon wilt opgeven.

 3. Klik op de naam van de bibliotheek op de balk Snel starten of klik op Siteacties, Alle site-inhoud weergeven en vervolgens in de bijbehorende bibliotheeksectie op de naam van de bibliotheek.

  Opmerking :  Het uiterlijk van en het pad naar een site kunnen aanzienlijk zijn gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie, zoals een opdracht, knop of koppeling, niet kunt vinden.

 4. Klik op het lint op het tabblad Bibliotheek en klik in de groep Verbinden en exporteren op Openen met Explorer.

 5. Blader in Windows Verkenner naar de aangepaste sjabloon die u hebt gemaakt.

 6. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en klik vervolgens op Kopiëren in het snelmenu.

 7. Klik op de knop Vorige tot u bij de bibliotheek bent teruggekeerd en klik vervolgens op de map Formulieren om deze te openen.

 8. Klik met de rechtermuisknop in een leeg gedeelte van het mapvenster en klik vervolgens op Plakken in het snelmenu.

 9. Sluit Windows Verkenner en keer terug naar de bibliotheek op de site.

 10. Klik in het menu Instellingen op Bibliotheekinstellingen.

 11. Klik op Geavanceerde instellingen onder Algemene instellingen.

 12. Voer in de sectie Documentsjabloon een van de volgende acties uit:

  Documentbibliotheek    Typ het adres van uw aangepaste sjabloon in het vak URL van sjabloon . De locatie is het webadres van de sjabloon op de site ten opzichte van de naam van de site. Bijvoorbeeld: als uw sjabloon watermerk.dotx heet en u deze aan de map formulieren van de Gedeelde documenten,-documentbibliotheek toevoegen, typt u het volgende:

  Gedeelde documenten/Formulieren/Watermerk.dotx

  Formulierbibliotheek    Typ het adres van de aangepaste sjabloon die u wilt gebruiken in het vak URL van sjabloon . De locatie is het webadres van de sjabloon op de site ten opzichte van de naam van de site. Bijvoorbeeld: als uw sjabloon Orders.xml heet en u deze aan de map formulieren van de formulierbibliotheek aankopen toevoegen , typt u het volgende:

  Aankopen/Formulieren/Orders.xsn

  Opmerking :  Als de instellingen in het onderdeel Documentsjabloon niet beschikbaar zijn, is mogelijk de optie voor meerdere inhoudstypen ingeschakeld. Als u wilt zien of er meerdere inhoudstypen zijn ingeschakeld, gaat u naar het onderdeel Inhoudstypen en controleert u of Ja is geselecteerd in het onderdeel Beheer van inhoudstypen toestaan? rechtstreeks boven het onderdeel Documentsjablonen.. Als dit het geval is, moet u de sjabloon voor het inhoudstype bewerken.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×