Een bestand inchecken

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Wanneer u een bestand naar een bibliotheek op een Microsoft Windows SharePoint Services-site inchecken, zijn de wijzigingen die u hebt aangebracht beschikbaar voor personen die gebruikmaken van de bibliotheek.

In dit artikel

Overzicht

Een bestand inchecken

Een secundaire versie overschrijven bij het inchecken van een bestand

Overzicht

Nadat u een bestand hebt uitgecheckt en bijgewerkt, checkt u het weer in zodat andere gebruikers de wijzigingen kunnen zien. In een bibliotheek waar uitchecken is vereist, worden bestanden eerst voor u uitgecheckt wanneer u ze voor het eerst maakt en bijwerkt. U moet de bestanden weer inchecken als u wilt dat anderen ze kunnen zien of gebruiken. Als een bibliotheek goedkeuring voor inhoud vereist, moeten de updates worden goedgekeurd alvorens ze voor alle gebruikers van de bibliotheek zichtbaar zijn.

Wanneer u een bestand incheckt, kunt u opmerkingen invoeren over de wijzigingen die u hebt aangebracht in het bestand. Gebruikers zien dan sneller welke wijzigingen zijn doorgevoerd in het bestand dat u had uitgecheckt. Incheckopmerkingen zijn vooral handig als meerdere mensen aan een bestand werken. Als versies worden bijgehouden, vormen de opmerkingen die u maakt onderdeel van de versiegeschiedenis van het bestand, wat handig is als uw bestand verschillende revisies ondergaat.

Als zowel primaire versies als secundaire versies worden bijgehouden, wordt u gevraagd te kiezen welk versietype u incheckt. Een primaire versie is meestal een belangrijke wijziging, zoals het toevoegen van een sectie, terwijl een secundaire versie een kleinere wijziging is, zoals het corrigeren van een typefout. Indien uw bibliotheek beide versietypen bijhoudt en goedkeuring voor de inhoud vereist, wordt met het inchecken van een secundaire versie een concept van het bestand gemaakt. Wanneer u klaar bent om het bestand te laten goedkeuren, moet u het concept eerst publiceren als een primaire versie.

Meestal checkt u alleen de bestanden in die u hebt uitgecheckt. U ontvangt een waarschuwing als u een bestand wilt inchecken dat door iemand anders is uitgecheckt. Als u het bestand incheckt, worden daarmee de wijzigingen die de andere persoon heeft aangebracht in het bestand overschreven.

Soms wilt u eerst het exemplaar op de server bijwerken, zodat anderen de wijzigingen kunnen zien, en vervolgens doorwerken aan het bestand. Of als versies worden bijgehouden, wilt u dat de wijzigingen onderdeel laten vormen van de versiegeschiedenis, zodat u later eventueel een eerdere versie kunt herstellen. In deze gevallen kunt u een kopie van het bestand inchecken en bewerken, terwijl het bestand zelf uitgecheckt blijft.

In sommige programma's die compatibel zijn met Windows SharePoint Services 3.0, zoals Microsoft Office Word 2007, kunt u bestanden in- en uitchecken vanuit het programma zonder terug te keren naar de server om het bestand in te checken. Raadpleeg de Help in uw programma voor meer informatie.

Naar boven

Een bestand inchecken

 1. Als de bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de werkbalk Snel starten op de naam van de documentbibliotheek.

  Als de naam van de bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u achtereenvolgens op Alle site-inhoud weergeven en op de naam van de bibliotheek.

 2. Wijs het bestand aan dat u wilt inchecken, klik op de pijl die wordt weergegeven en klik vervolgens op Inchecken.

 3. Als u in de sectie Document inchecken van de weergegeven pagina wordt gevraagd welk versietype u wilt inchecken, worden zowel de primaire als secundaire versies van bestanden bijgehouden door uw bibliotheek. Klik op Secundaire versie (concept) of Primaire versie (publicatie), afhankelijk van het type wijzigingen dat u hebt aangebracht in het bestand.

  Met de versieopties wordt tevens een nummer toegekend aan de versie die u incheckt. Versie 2.3 is bijvoorbeeld de derde secundaire versie van een bestand dat twee keer is gepubliceerd als primaire versie, en 3.0 is de volgende primaire versie van dat bestand.

 4. Als u wilt controleren in de wijzigingen, maar het bestand uitgecheckt houden, selecteert u de het document nadat deze versie is ingecheckt uitgecheckt houden? het selectievakje in de sectie Document inchecken .

 5. Typ in de sectie Opmerkingen een beschrijving van de wijzigingen die u in het bestand hebt gemaakt.

  Uw organisatie heeft mogelijk specifieke aanbevelingen of vereisten voor incheckopmerkingen.

 6. Klik op OK.

 7. Als u wordt gevraagd of u het inchecken wilt bevestigen, klikt u op Ja.

  U kunt bijvoorbeeld worden gevraagd te bevestigen dat u het bestand wilt inchecken wanneer u het bestand momenteel nog bewerkt.

Naar boven

Een secundaire versie overschrijven bij het inchecken van een bestand

Als u een secundaire versie wilt overschrijven, checkt u het bestand op de normale manier in, maar geeft u op dat u de huidige secundaire versie wilt overschrijven. Met deze optie voorkomt u dat de versiegeschiedenis te lang wordt, bijvoorbeeld als uw organisatie strikte limieten heeft opgesteld voor het aantal versies dat u kunt behouden.

U kunt secundaire versies alleen overschrijven indien er zowel primaire als secundaire versies van een bestand worden bijgehouden en u een secundaire versie bewerkt en een nieuwe secundaire versie incheckt. Tevens moet u beschikken over machtiging om een vorige versie te verwijderen.

Belangrijk: U moet deze optie alleen kiezen wanneer u er zeker van bent dat u de vorige versie van het bestand permanent wilt verwijderen, bijvoorbeeld, als het type- of andere fouten bevat. Als u een secundaire versie overschrijft, wordt deze verwijderd uit de versiegeschiedenis en kunt u de versie niet meer herstellen.

 1. Als de bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de werkbalk Snel starten op de naam van de documentbibliotheek.

  Als de naam van de bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u achtereenvolgens op Alle site-inhoud weergeven en op de naam van de bibliotheek.

 2. Wijs het bestand aan dat u wilt inchecken, klik op de pijl die wordt weergegeven en klik vervolgens op Inchecken.

 3. Klik in de sectie Document inchecken van de pagina die wordt weergegeven op De huidige secundaire versie overschrijven.

 4. Als u wilt controleren in de wijzigingen, maar het bestand uitgecheckt houden, selecteert u de het document nadat deze versie is ingecheckt uitgecheckt houden? het selectievakje in de sectie Document inchecken .

 5. Typ in de sectie Opmerkingen een beschrijving van de wijzigingen die u in het bestand hebt gemaakt.

  Uw organisatie heeft mogelijk specifieke aanbevelingen of vereisten voor incheckopmerkingen.

 6. Klik op OK.

 7. Als u wordt gevraagd of u het inchecken wilt bevestigen, klikt u op Ja.

  U kunt bijvoorbeeld worden gevraagd te bevestigen dat u het bestand wilt inchecken wanneer u het bestand momenteel nog bewerkt.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×