Een bestaande database openen

In dit onderwerp worden de verschillende methoden beschreven waarop u een bestaande Microsoft Office Access 2007-database kunt openen. U kunt databases openen vanuit Windows Verkenner of vanuit Access zelf. U kunt meerdere databases tegelijk openen en u kunt ook snelkoppelingen op het bureaublad maken waarmee databaseobjecten rechtstreeks worden geopend.

Wat wilt u doen?

Een Access-database openen vanuit Windows Verkenner

Een database openen vanuit Access

Meerdere databases tegelijk openen

Een databaseobject openen met een snelkoppeling op het bureaublad

Een Access-database openen vanuit Windows Verkenner

 • Ga in Windows Verkenner naar het station of de map met het Access-databasebestand dat u wilt openen en dubbelklik op de database.

  Access wordt gestart en de database geopend.

Een database openen vanuit Access

Indien Access reeds wordt uitgevoerd, kunt u een database openen met behulp van de volgende procedure:

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

 2. Klik op een snelkoppeling in het dialoogvenster Openen of in het vak Zoeken in, en klik op het station of de map waarin de gewenste database is opgeslagen.

 3. Blader in de lijst met mappen naar de map met de database.

 4. Als u de database hebt gevonden, voert u de volgende procedure uit:

  • Dubbelklik op de database om deze te openen in de standaardmodus die is opgegeven in het dialoogvenster Opties voor Access of in de modus die is ingesteld door een beheerbeleid.

  • Klik op Openen om de database te openen voor gedeelde toegang in een omgeving voor meerdere gebruikers, zodat u en andere gebruikers lees- en schrijfbewerkingen kunnen uitvoeren in de database.

  • Klik op de pijl naast de knop Openen en klik vervolgens op Openen als alleen-lezen om de database te openen met de toegang alleen-lezen. U kunt dan de database alleen bekijken maar niet bewerken. Andere gebruikers kunnen de database nog steeds lezen en bewerken.

  • Klik op de pijl naast de knop Openen en klik vervolgens op Exclusief openen om de database te openen met exclusieve toegang. Wanneer u een database opent met exclusieve toegang, krijgt elke andere gebruiker die de database probeert te openen het bericht 'Het bestand is al in gebruik'.

  • Klik op de pijl naast de knop Openen en klik vervolgens op Exclusief openen als alleen-lezen om de database te openen met de alleen-lezen toegang. Andere gebruikers kunnen de database nog wel openen, maar alleen in de modus alleen-lezen.

Als u de database die u wilt openen niet kunt vinden

 1. Klik in het dialoogvenster Openen aan de linkerkant op de snelkoppeling Deze computer (of klik in het vak Zoeken in op Deze computer).

 2. Klik met de rechtermuisknop op het station waar u denkt dat de database is opgeslagen en klik op Zoeken.

 3. Voer uw zoekcriteria in en druk op ENTER om de database te zoeken.

 4. Als de database is gevonden, dubbelklikt u op het zoekvenster om deze te openen.

 5. Omdat de zoekopdracht is gestart vanuit het dialoogvenster Openen, moet u in dit dialoogvenster op Annuleren klikken voordat de database wordt geopend.

Opmerking: U kunt een databasebestand met een externe bestandsindeling (bijvoorbeeld dBASE, Paradox, Microsoft Exchange of Microsoft Office Excel 2007) rechtstreeks openen. Bovendien kunt u elke willekeurige ODBC-gegevensbron openen, zoals Microsoft SQL Server of Microsoft FoxPro. Er wordt in Access automatisch een nieuwe Access-database gemaakt in de map met het gegevensbestand en er worden koppelingen toegevoegd naar elke tabel in de externe database.

Tips

 • Als u een van de databases wilt openen die onlangs geopend zijn geweest, klikt u op de bestandsnaam in de lijst Onlangs gebruikte database openen op de pagina Aan de slag met Microsoft Office Access. De database wordt geopend met de optie-instellingen die van kracht waren op het moment dat u de database voor het laatst opende. Ga als volgt te werk indien de lijst met onlangs geopende bestanden niet wordt weergegeven:

  1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik vervolgens op Opties voor Access.

  2. Klik in het dialoogvenster Opties voor Access op Geavanceerd.

  3. Typ onder Weergave een getal in het vak Dit aantal onlangs geopende documenten weergeven (maximaal negen).

 • Als u een database opent met behulp van de opdracht Openen, kunt u de lijst van snelkoppelingen naar de laatst geopende databases zien door op Onlang geopend te klikken in het dialoogvenster Openen.

Naar boven

Meerdere databases tegelijk openen

In één geopende versie van Access kan slechts één database tegelijk worden geopend. Met andere woorden, u kunt niet Access starten, een database openen, en vervolgens een andere database openen zonder de eerste database te sluiten. U kunt Access echter wel meerdere malen tegelijk uitvoeren, elk met een eigen geopende database. Telkens als u Access start, wordt een nieuw exemplaar van de toepassing geopend. Als u bijvoorbeeld twee Access-databases tegelijk wilt openen, moet u Access starten en de eerste Access-database openen, waarna u een nieuw exemplaar van Access start en de tweede database opent.

Opmerking:  Het aantal exemplaren van Access dat u tegelijk kunt uitvoeren, wordt bepaald door hoeveel geheugen er beschikbaar is. Het beschikbare geheugen is afhankelijk van de hoeveelheid RAM waarover uw computer beschikt en hoeveel geheugen er wordt gebruikt door andere programma's die op dat moment worden uitgevoerd.

Elke exemplaar van Access wordt uitgevoerd in een afzonderlijk venster. Als u meerdere exemplaren van Access tegelijk uitvoert en u ze samen wilt weergeven, moet u de vensters naast elkaar rangschikken.

Meerdere Access-vensters naast elkaar weergeven

 1. Klik voor elke programma dat u niet naast elkaar wilt weergeven op de knop Minimaliseren in de rechterbovenhoek van het venster.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk van Windows en klik vervolgens op Vensters naast elkaar.

Als u de vensters naast elkaar weergeeft, kunt u gemakkelijker gegevens kopiëren en plakken, of databaseobjecten slepen en neerzetten, tussen de Access-databases.

Naar boven

Een databaseobject openen met een snelkoppeling op het bureaublad

U kunt een snelkoppeling op het bureaublad maken om een Access-databaseobject (bijvoorbeeld een rapport) mee te openen. De database kan op uw lokale computer, op een externe netwerkserver of in een gedeelde directory zijn opgeslagen.

 1. Open de database met het object waarvoor u een snelkoppeling wilt maken.

 2. Verklein het formaat van het Access-venster en minimaliseer alle andere geopende vensters, zodat het bureaublad achter het Access-venster zichtbaar wordt.

 3. Zoek in het navigatiedeelvenster het object waarvoor u de snelkoppeling wilt maken.

 4. Sleep het object van het navigatiedeelvenster naar het bureaublad. Als u de muisknop loslaat, wordt de snelkoppeling op uw bureaublad geplaatst.

 5. Als u een snelkoppeling wilt op een andere positie dan het bureaublad, verplaatst u de koppeling naar de gewenste positie met behulp van Windows Verkenner.

Wanneer u dubbelklikt op de snelkoppeling, wordt de database geopend waarin het object is opgeslagen en wordt het object weergegeven. Als Access al wordt uitgevoerd en het object van de snelkoppeling bevindt zich in een andere database dan de momenteel geopende database, wordt een nieuw exemplaar van Access gestart. Als u het object in een bepaalde weergave in Access wilt openen, klikt u met de rechtermuisknop op de snelkoppeling en kiest u de gewenste weergave.

Opmerking: 

 • Als u de database verplaatst nadat u de snelkoppeling hebt gemaakt, moet u de snelkoppeling verwijderen en een nieuwe maken.

 • Als u een snelkoppeling wilt verwijderen, klikt u erop en drukt u op de toets DEL. Door de snelkoppeling te verwijderen, wordt niet het object dat met de snelkoppeling wordt geopend verwijderd.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×