Een bestaand sjabloononderdeel wijzigen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Een sjabloononderdeel is een gedeelte van een formuliersjabloon die kan worden opgeslagen voor later gebruik in meerdere formuliersjablonen. Een typisch sjabloononderdeel bestaat uit besturingselementen en een gegevensbron en kan ook functies zoals gegevensverbindingen, gegevensvalidatieen regels bevatten. U kunt een één sjabloononderdeel ontwerpen en klik vervolgens in uw organisatie gebruiken in hun formuliersjablonen naar andere ontwerpers van formuliersjablonen distribueren. Dit is handig als u wilt zorgen dat een consistent ontwerp alle formuliersjablonen. Sjabloononderdelen zijn vaak gemaakt en onderhouden door één formulierontwerper en vervolgens gedeeld met andere ontwerpers in een organisatie.

In dit artikel wordt de basisprocedure uitgelegd voor het bijwerken van een sjabloononderdeel. Ook wordt beschreven hoe u uw eigen pictogrammen kunt gebruiken voor uw sjabloononderdelen en hoe u de naam van een sjabloononderdeel kunt wijzigen.

Wat wilt u doen?

Het ontwerp van een sjabloononderdeel wijzigen

Het pictogram voor een sjabloononderdeel wijzigen

De naam en id van een sjabloononderdeel wijzigen

Het ontwerp van een sjabloononderdeel wijzigen

Als u een sjabloononderdeel dat u hebt gemaakt wilt wijzigen, opent u het in de speciale Microsoft Office InfoPath-omgeving voor het ontwerpen van sjabloononderdelen, brengt u de gewenste wijzigingen aan en slaat u vervolgens het bestand op. Als andere formulierontwerpers op dat moment gebruikmaken van dit sjabloononderdeel moet u hen laten weten dat een nieuwe versie beschikbaar is, zodat zij de nieuwste versie kunnen toevoegen aan het taakvenster Besturingselementen. Nadat een nieuw sjabloononderdeel is geïnstalleerd, wordt in InfoPath een bericht over de nieuwe versie weergegeven in het taakvenster Ontwerpcontrole. Deze melding wordt ook weergegeven als u de aanwijzer over het sjabloononderdeel op een formuliersjabloon beweegt.

Als u van plan bent om een sjabloononderdeel bij te werken in een formuliersjabloon die in uw organisatie al op verschillende plaatsen wordt gebruikt, moet u de formuliersjabloon opnieuw publiceren nadat u het sjabloononderdeel hebt bijgewerkt. De bijgewerkte formuliersjabloon met het recentste sjabloononderdeel wordt automatisch weergegeven de volgende keer dat gebruikers een bestaand of nieuw formulier openen dat is gebaseerd op die formuliersjabloon.

 1. Klik in het menu Bestand op Een formuliersjabloon ontwerpen.

 2. Klik onder Een formuliersjabloon openen in het dialoogvenster Formuliersjabloon ontwerpen op Op mijn computer.

 3. Klik op InfoPath-sjabloononderdelen in de lijst met bestandstypen in het dialoogvenster openen in ontwerpmodus .

 4. Zoek naar en klik op het sjabloononderdeel dat u wilt openen en klik vervolgens op Openen.

 5. Breng de gewenste wijzigingen aan in het sjabloononderdeel.

 6. Klik in het menu Bestand op Opslaan om het sjabloononderdeel op te slaan.

 7. Als u het sjabloononderdeel wilt delen met andere formulierontwerpers, kopieert u het sjabloononderdeelbestand (.XTP) naar een gedeelde locatie, zoals een bestandsserver, en laat u de andere formulierontwerpers vervolgens weten dat het klaar is voor gebruik.

Naar boven

Het pictogram voor een sjabloononderdeel wijzigen

U kunt een eigen pictogram maken voor een sjabloononderdeel. Het sjabloononderdeelpictogram wordt weergegeven in de lijst met besturingselementen in het taakvenster Besturingselementen, naast de naam van het sjabloononderdeel. Aangepaste pictogrammen worden vaak gemaakt met een speciaal programma voor het ontwerpen van pictogrammen of met een ander grafisch programma.

 1. Klik in het menu Bestand op Een formuliersjabloon ontwerpen.

 2. Klik onder Een formuliersjabloon openen in het dialoogvenster Formuliersjabloon ontwerpen op Op mijn computer.

 3. Klik op InfoPath-sjabloononderdelen in de lijst met bestandstypen in het dialoogvenster openen in ontwerpmodus .

 4. Zoek naar en klik op het sjabloononderdeel dat u wilt openen en klik vervolgens op Openen.

 5. Klik in het menu Bestand op Eigenschappen.

 6. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van sjabloononderdeel op Bladeren.

 7. Zoek in het dialoogvenster Pictogram invoegen het ICO-, BMP- of andere afbeeldingsbestand op dat het pictogram bevat dat u wilt gebruiken ter aanduiding van het sjabloononderdeel in het taakvenster Besturingselementen.

Naar boven

De naam en id van een sjabloononderdeel wijzigen

Gebruik deze procedure als u de naam en de sjabloononderdeel-id wilt wijzigen van een bestaand sjabloononderdeel.

De naam van het sjabloononderdeel wordt in InfoPath onder meer weergegeven in het taakvenster Besturingselementen. De sjabloononderdeel-id wordt niet weergegeven in het taakvenster Besturingselementen, maar moet uniek zijn voor elk afzonderlijk sjabloononderdeel dat u maakt.

U kunt de naam en id van een sjabloononderdeel niet wijzigen door het sjabloononderdeel gewoon op te slaan onder een andere bestandsnaam. In plaats daarvan moet u het sjabloononderdeel openen in InfoPath en de bestandsnaam bijwerken in het dialoogvenster Eigenschappen van sjabloononderdeel. Als u dat doet, wordt de id van het sjabloononderdeel automatisch ook bijgewerkt.

 1. Klik in het menu Bestand op Een formuliersjabloon ontwerpen.

 2. Klik onder Een formuliersjabloon openen in het dialoogvenster Formuliersjabloon ontwerpen op Op mijn computer.

 3. Klik in de lijst Bestandstype op InfoPath-sjabloononderdelen.

 4. Zoek naar en klik op het sjabloononderdeel dat u wilt openen en klik vervolgens op Openen.

 5. Klik in het menu Bestand op Eigenschappen.

 6. Voer in het dialoogvenster Eigenschappen van sjabloononderdeel in het vak Naam van sjabloononderdeel een nieuwe naam in.

  Wanneer u dit doet, weerspiegelt de identificerende tekst in het vak Sjabloononderdeel-id de nieuwe naam. De sjabloononderdeel-id wordt automatisch gegenereerd door InfoPath. Deze moet uniek zijn voor elk nieuw sjabloononderdeel dat u maakt.

 7. Klik in het menu Bestand op Opslaan als en voer een nieuwe bestandsnaam voor het sjabloononderdeel in.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×