Een beschadigde werkmap herstellen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als in Microsoft Excel bij het openen van een werkmap wordt gedetecteerd dat de werkmap is beschadigd, wordt automatisch de modus Bestandsherstel gestart en wordt geprobeerd of de werkmap kan worden hersteld. Als de modus Bestandsherstel niet start, voert u het volgende handmatige proces uit om te proberen of u de werkmap kunt herstellen:

 1. Klik op Bestand > Openen.

 2. Klik op de locatie en map die de beschadigde map bevat.

 3. Selecteer de beschadigde werkmap in het dialoogvenster Openen.

 4. Klik op de pijl naast de knop Openen en klik vervolgens op Openen en herstellen.

  Opdracht Openen en herstellen

 5. Kies Herstellen als u zoveel mogelijk van de werkmap wilt herstellen.

  Als u de gegevens niet kunt herstellen met Herstellen, kiest u Gegevens ophalen om waarden en formules uit de werkmap op te halen.

Als automatisch of handmatig herstellen beide niet werken, zijn er nog enkele herstelmethoden waarmee u uw gegevens misschien kunt redden. U kunt ook enkele preventieve maatregelen treffen om gegevensverlies te voorkomen, door automatisch een back-up van uw werkmap op te slaan of af en toe een herstelbestand te maken.

Gegevens uit een beschadigde werkmap herstellen

Automatisch een back-up van een werkmap opslaan

Automatisch een herstelbestand maken op opgegeven interval

Gegevens terughalen uit een beschadigde werkmap

Kies een van de volgende methoden om uw gegevens te herstellen. Als de ene methode niet lukt, probeert u een andere. U kunt de werkmap ook proberen te herstellen met behulp van softwareoplossingen van derden.

Belangrijk: Als een werkmap niet kan worden geopend vanwege een schijf- of netwerkfout, verplaatst u de werkmap naar een ander hardeschijfstation of een lokale schijf voordat u een van de onderstaande herstelopties probeert.

Ga als volgt te werk als u gegevens wilt herstellen wanneer de werkmap is geopend in Excel:

 • Herstel de laatst opgeslagen versie van de werkmap.     Als een werkmap beschadigd raakt terwijl u aan het werk bent maar voordat u de wijzigingen hebt opgeslagen, kunt u de laatst opgeslagen versie van de werkmap terughalen.

  1. Klik op Bestand > Openen.

  2. Dubbelklik op de naam van de werkmap die in Excel is geopend.

  3. Klik op Ja om de werkmap opnieuw te openen.

   De werkmap wordt geopend zonder de wijzigingen die er mogelijk toe hebben geleid dat de werkmap beschadigd raakte.

Gegevens herstellen wanneer u de werkmap niet kunt openen in Excel:

 • Stel de berekeningsoptie in Excel in op handmatig     Probeer de berekeningsinstelling te wijzigen van automatisch in handmatig. Mogelijk kan de werkmap worden geopend omdat deze niet wordt herberekend.

  1. Klik op Bestand > Nieuw.

  2. Klik onder Nieuw op Lege werkmap.

  3. Klik op Bestand > Opties.

  4. Kies in de categorie Formules onder Berekeningsopties de optie Handmatig en klik op OK.

  5. Klik op Bestand > Openen.

  6. Zoek en dubbelklik op de beschadigde werkmap om deze te openen.

 • Koppel de beschadigde werkmap via externe verwijzingen    Als u alleen gegevens en geen formules uit de werkmap wilt ophalen, kunt u proberen om externe verwijzingen te gebruiken om de beschadigde werkmap te koppelen.

  1. Klik op Bestand > Openen.

  2. Ga naar de map die de beschadigde werkmap bevat.

  3. Klik met de rechtermuisknop op de bestandsnaam van de beschadigde werkmap, klik op Kopiëren en vervolgens op Annuleren.

  4. Klik op Bestand > Nieuw.

  5. Klik onder Nieuw op Lege werkmap.

  6. Typ in cel A1 van het nieuwe werkmap = bestandsnaam! A1, waarbij de naam van het bestand is de naam van de beschadigde werkmap die u hebt gekopieerd in stap 3 en druk op Enter.

   Opmerking: U hoeft alleen de bestandsnaam van de werkmap in te voeren; u hoeft de bestandsnaamextensie niet op te geven.

  7. Als het dialoogvenster Waarden bijwerken wordt weergegeven, selecteert u de beschadigde werkmap en klikt u vervolgens op OK.

  8. Als het dialoogvenster Blad selecteren wordt weergegeven, selecteert u het juiste blad en klikt u vervolgens op OK.

  9. Selecteer cel A1.

  10. Klik op Start > Kopiëren of druk op Ctrl+C.

  11. Selecteer een celbereik, vanaf cel A1, dat ongeveer even groot is als het celbereik met gegevens in de beschadigde werkmap.

  12. Klik op Start > Plakken of druk op Ctrl+V.

  13. Terwijl het celbereik nog is geselecteerd, klikt u nogmaals op Start > Kopiëren of drukt u op Ctrl+C.

  14. Klik op Start > de pijl onder Plakken en klik onder Waarden plakken op Waarden.

   Door waarden te plakken, worden de koppelingen naar de beschadigde werkmap verwijderd en blijven alleen de gegevens over.

 • Haal gegevens op uit een beschadigde werkmap met behulp van een macro    Als een grafiek aan de beschadigde werkmap is gekoppeld, probeert u of u de brongegevens van de grafiek kunt ophalen met behulp van een macro.

  1. Kopieer de volgende macrocode en plak deze in een moduleblad:

   Sub GetChartValues()

   Dim Aantal_rijen als geheel getal

   Dim X als Object

   Teller = 2

   ' Het aantal rijen met gegevens berekenen.

   Aantal_rijen = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1). Waarden)

   Worksheets("Grafiekgegevens"). Cellen (1, 1) = "X-waarden"

   ' X-as waarden schrijven naar werkblad.

   Met Worksheets("Grafiekgegevens")

   . Bereik (. Cellen (2, 1) _

   . De cellen (Aantal_rijen + 1, 1)) = _

   Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1). Xwaarden)

   Eindigt op

   ' Doorlopen van alle reeksen in de grafiek en hun waarden op te schrijven

   ' het werkblad.

   Voor elke X In ActiveChart.SeriesCollection

   Worksheets("Grafiekgegevens"). Cellen (1, teller) = X.Name

   Met Worksheets("Grafiekgegevens")

   . Bereik (. Cellen (2, item) _

   . De cellen (Aantal_rijen + 1, teller)) = _

   Application.Transpose(X.Values)

   Eindigt op

   Teller = teller + 1

   Volgende

   End Sub

  2. Invoegen of verwijderen van een werkblad in uw werkmap met de rechtermuisknop op de bladtab en wijzig de naam ChartData.

  3. Selecteer de grafiek waaruit u de onderliggende gegevenswaarden wilt ophalen.

   Opmerking: De grafiek kan zijn ingesloten op een werkblad of op een afzonderlijk grafiekblad.

  4. De macro uitvoeren.

  5. De gegevens uit de grafiek worden op het werkblad ChartData geplaatst.

Naar boven

Automatisch een back-upexemplaar van een werkmap opslaan

Met een back-up van uw werkmap hebt u altijd toegang tot uw gegevens als de originele werkmap per ongeluk wordt verwijderd of beschadigd raakt.

 1. Klik op Bestand > Opslaan als.

 2. Klik achtereenvolgens op Computer en op de knop Bladeren.

  knop Bladeren

 3. Klik in het dialoogvenster OpslaanAls op de pijl naast Extraen klik vervolgens op Algemene opties.

  Algemene opties in het menu Extra

 4. Schakel in het dialoogvenster Algemene opties het selectievakje Altijd back-up maken in.

  optie Altijd back-up maken in het dialoogvenster Algemene opties

Naar boven

Automatisch een herstelbestand maken op een opgegeven interval

Met een herstelbestand van de werkmap kunt u er ook voor zorgen dat u toegang hebt tot uw gegevens als de werkmap per ongeluk wordt verwijderd of beschadigd raakt.

 1. Klik op Bestand > Opties.

 2. Schakel in de categorie Opslaan onder werkmappen opslaan, de AutoHerstel-gegevens opslaan elke vak en voer vervolgens een aantal minuten. (De standaardinstelling is 10).

  optie AutoHerstel op het tabblad Opslaan van het dialoogvenster Opties voor Excel

 3. Geef in het vak Locatie van AutoHerstel-bestand de locatie op waarin het herstelbestand moet worden opgeslagen.

 4. Controleer of het selectievakje AutoHerstel alleen voor deze werkmap uitschakelen is uitgeschakeld.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×