Een bericht opslaan als een bestand

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Outlook biedt verschillende opties voor het opslaan van een e-mail bericht. EEN bericht dat u ontvangt, kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als een bestand op uw computer of in een andere map in Outlook. EEN bericht dat u opstelt, kan worden opgeslagen als concept en later worden voltooid.

Tip: Wilt u een e-mail bericht opslaan als een PDF-bestand? In Windows 10 gebruikt u de opdracht afdrukken om uw bericht af te drukken naar een PDF-bestand. Zie een bericht opslaan als een PDF-bestandvoor meer instructies of voor andere versies van Windows.

Een bericht opslaan als een bestand op uw computer of in de Cloud

 1. Dubbel klik op het bericht dat u wilt opslaan om het te openen en klik in het menu bestand op Opslaan als.

  Selecteer het menu bestand en klik op Opslaan als.
 2. Kies in het dialoog venster Opslaan als in het mappen venster een map en klik vervolgens op de locatie in de geselecteerde map waar u het bestand wilt opslaan.

  U kunt een bestaand e-mail bericht als een bestand opslaan.
 3. Typ een naam voor het bestand in het vak Bestandsnaam.

 4. Accepteer het standaard type in de lijst Opslaan als en kies een ander bestands type in de lijst.

Wat wilt u doen?

PDF-bestand wordt niet als een van de standaard bestands typen in Outlook opgenomen. Met het micro soft-hulp programma afdrukken naar PDF in Windows 10 kunt u e-mail berichten rechtstreeks naar een PDF-bestand afdrukken. Als u niet over Windows 10 beschikt, kunt u uw e-mail bericht opslaan als HTML-bestand, het bestand in Word openen en vervolgens de functie opslaan als in Word gebruiken om het e-mail op te slaan als een PDF-bestand.

Een PDF opslaan als (of afdrukken naar) in Windows 10

 1. Open het bericht dat u wilt opslaan en klik op afdrukken op het tabblad bestand.

  Selecteer het menu bestand en klik op Opslaan als.
 2. Kies in de vervolg keuzelijst printer de optie micro soft naar PDF afdrukken.

  Gebruik de opdracht Afdrukken wanneer u een e-mailbericht naar een PDF-bestand wilt afdrukken.
 3. Kies Afdrukken.

 4. Kies in het vak Afdruk uitvoer opslaan als een map voor uw PDF en voer een bestands naam in. Kies vervolgens Opslaan.

Opslaan als een PDF-bestand in andere versies van Windows

 1. Open het bericht dat u wilt opslaan en klik op het tabblad bestand op Opslaan als.

  Selecteer het menu bestand en klik op Opslaan als.
 2. Kies in het dialoog venster Opslaan als in het mappen venster een map en klik vervolgens op de locatie in de geselecteerde map waar u het bestand wilt opslaan.

 3. Typ een naam voor het bestand in het vak Bestandsnaam.

 4. Kies in de lijst Opslaan als type de optie HTML en kies vervolgens Opslaan.

 5. Open Word en kies bestand > openen.

 6. Selecteer het HTML-bestand dat u in stap 4 hebt opgeslagen.

 7. Kies bestand > Opslaan als en kies vervolgens PDF (*. PDF) in de vervolg keuzelijst bestands type voordat u Opslaan kiest.

Als u een bericht wilt opslaan in een andere Outlook-map, kunt u dit het gemakkelijkst doen door het bericht naar de doelmap te verplaatsen of te kopiëren. Zie een item naar een andere map verplaatsen of kopiëren.

in Outlook kunt u een bericht niet rechtstreeks opslaan als een Word-document bestand. U kunt het bericht echter wel opslaan als HTML-bestand en vervolgens het bestand in Word openen. Als u uw e-mail bericht opslaat als HTML-bestand, blijven alle opmaak, afbeeldingen en koppelingen behouden, evenals de koptekst gegevens, inclusief de gegevens van, aan, CC en onderwerp.

 1. Open het bericht dat u wilt opslaan en klik op het tabblad bestand op Opslaan als.

 2. Kies in het dialoog venster Opslaan als in het mappen venster een map en klik vervolgens op de locatie in de geselecteerde map waar u het bestand wilt opslaan.

 3. Typ een naam voor het bestand in het vak Bestandsnaam.

 4. Kies in de lijst Opslaan als type de optie HTML en kies vervolgens Opslaan.

 5. Open Word en kies bestand > openen.

 6. Selecteer het HTML-bestand dat u in stap 4 hebt opgeslagen.

 7. Kies bestand > Opslaan als en kies vervolgens Word-document (*. docx) in de vervolg keuzelijst bestands type voordat u Opslaan kiest.

Gebruik e-mailsjablonen als u berichten wilt versturen met informatie die van bericht tot bericht ongewijzigd blijft. U kunt een bericht opstellen, dit bericht als een sjabloon bewaren en vervolgens deze sjabloon telkens gebruiken wanneer dit nodig is. Voeg nieuwe informatie toe voordat u de sjabloon als bericht verzendt.

Tip: Zie een e-mail bericht verzenden op basis van een sjabloonvoor meer informatie over het gebruik van sjablonen.

 1. Klik op het tabblad Start op Nieuwe e-mail.

 2. Voer de gewenste inhoud in het hoofdtekstgedeelte in.

 3. Klik in het berichtvenster op het tabblad Bestand en klik op Opslaan als.

 4. Klik in het dialoogvenster Opslaan als in de lijst Opslaan als op Outlook-sjabloon.

 5. Typ een naam voor de sjabloon in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Opslaan.

 1. Klik op het tabblad Start in het Newgroup op nieuwe E-mail of druk op CTRL + SHIFT + M.

 2. Voer de gewenste inhoud in het hoofdtekstgedeelte in.

 3. Klik in het bericht venster op het tabblad bestand op Opslaan als.

 4. Kies in het dialoog venster Opslaan als in de lijst Opslaan als de optie Outlook-sjabloon.

 5. Typ een naam voor de sjabloon in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Opslaan.

Sjablonen worden standaard opgeslagen in de volgende mappen:

 • Windows 7 en Vista   
  C:\Users\Username\Appdata\Roaming\Microsoft\Templates

 • Windows XP   
  C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\application Data\Roaming\Microsoft\Templates

Outlook ondersteunt Unicode, een standaard voor teken codering waarmee de meeste geschreven talen in de wereld kunnen worden weer gegeven met behulp van één tekenset. Als u in een meertalige organisatie werkt of berichten en items deelt met personen die Outlook gebruiken op computers die worden uitgevoerd in andere talen, kunt u gebruikmaken van Unicode-ondersteuning in Outlook.

Als u uw berichten standaard in een Unicode-code ring wilt opslaan

 1. Klik op het tabblad bestand op Opties > e-mail.

 2. Schakel onder berichten opslaan het selectie vakje Unicode-indeling gebruiken in.

Alle berichten die u maakt, maar die niet worden verzonden, worden automatisch opgeslagen in de map concepten. U kunt teruggaan naar Outlook later en het niet-verzonden bericht vinden.

Een concept van een bericht hand matig opslaan

 • Voer één van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de werk balk snelle toegang op Opslaan.

  • Ga naar het tabblad Bestand en klik op Opslaan.

Teruggaan naar een opgeslagen concept van een bericht

 • Klik in e-mail in het mappen venster op concepten en dubbel klik op het bericht.

Standaard worden onvoltooide berichten elke drie minuten in uw map Concepten opgeslagen. U kunt dit tijdsinterval of deze locatie echter wijzigen.

 1. Klik op het tabblad bestand op Opties > e-mail.

 2. Voer onder Berichten opslaan een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt wijzigen waar de concepten worden opgeslagen, kiest u in de lijst opslaan in deze map de optie concepten, Postvak in, verzonden e-mail of Postvak uit.

  • Als u wilt wijzigen hoe vaak concept wordt opgeslagen, typt u in het vak items die niet zijn verzonden na dit aantal minuten automatisch opslaan een getal van 1 tot en met 99.

Wat wilt u doen?

Outlook ondersteunt Unicode, een standaard voor teken codering waarmee de meeste geschreven talen in de wereld kunnen worden weer gegeven met behulp van één tekenset. Als u in een meertalige organisatie werkt of berichten en items deelt met personen die Outlook gebruiken op computers die worden uitgevoerd in andere talen, kunt u gebruikmaken van Unicode-ondersteuning in Outlook.

Als u uw berichten standaard in een Unicode-code ring wilt opslaan

 1. In het menu extra. Klik op Opties.

 2. Klik op het tabblad Overige op Geavanceerde opties.

 3. Schakel het selectie vakje Unicode-bericht indeling gebruiken bij het opslaan van berichten in.

in Outlook kunt u een bericht niet rechtstreeks opslaan als een Word-document bestand. U kunt de inhoud van een bericht echter ook kopiëren naar een Word-document.

U kunt alleen de bericht tekst kopiëren. Maar u kunt ook de kop-informatie voor het bericht opnemen, inclusief de vakken van, aan, CC en onderwerp.

De berichttekst kopiëren

 1. Open het bericht of klik in het leesvenster op de berichttekst.

 2. Druk op CTRL + A om de hele hoofd tekst van het bericht te selecteren.

 3. Druk op CTRL + C om de inhoud naar het klem bord van Windows te kopiëren.

 4. Open een Word-document.

 5. Druk op CTRL + V om de inhoud van het klem bord van Windows in het document te plakken.

 6. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opslaan.

De koptekst en de berichttekst opslaan

In deze procedure plaatst u de berichtkop informatie in de hoofd tekst van het bericht, zodat u deze in de volgende stappen kunt kopiëren. U stuurt het bericht niet daad werkelijk door.

 1. Voer één van de volgende handelingen uit:

  • Als u het bericht niet in een apart venster hebt geopend, klikt u op het tabblad Start in de groep reageren op door gaan.

  • Als u het bericht al in een apart venster hebt geopend, klikt u op het tabblad bericht in de groep reageren op door gaan.

 2. Druk op Ctrl+A om de gehele berichttekst te selecteren.

 3. Druk op CTRL + C om de inhoud naar het klem bord van Windows te kopiëren.

 4. Open een Word-document.

 5. Druk op CTRL + V om de inhoud van het klem bord van Windows in het document te plakken.

 6. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opslaan.

 7. U kunt het Outlook-venster sluiten met de bericht inhoud die u hebt gekopieerd.

U kunt een e-mail bericht niet rechtstreeks opslaan als een PDF-bestand met Outlook 2007. U kunt echter de informatie in de sectie een ontvangen bericht opslaan als een micro soft Office Word-document gebruiken om het bericht op te slaan in een Microsoft Office Word 2007-indeling en het nieuwe document vervolgens opslaan als een PDF-bestand.

Het 2007 micro soft Office-systeem biedt een gratis invoeg toepassing voor het opslaan of exporteren van dit type bestand, maar u moet eerst de invoeg toepassing installeren voordat u deze kunt gebruiken. Zie ondersteuning inschakelen voor andere bestands indelingen, zoals PDF en XPSvoor meer informatie over het inschakelen van ondersteuning voor de PDF-en XPS-bestands indeling in Office Word 2007.

Gebruik e-mailsjablonen als u berichten wilt versturen met informatie die van bericht tot bericht ongewijzigd blijft. U kunt een bericht opstellen, dit bericht als een sjabloon bewaren en vervolgens deze sjabloon telkens gebruiken wanneer dit nodig is. Voeg nieuwe informatie toe voordat u de sjabloon als bericht verzendt.

Tip: Zie een e-mail bericht verzenden op basis van een sjabloonvoor meer informatie over het gebruik van sjablonen.

 1. Wijs in het menu Bestand de optie Nieuw aan en klik op E-mailbericht.

  Opmerking: U kunt ook de toetscombinatie CTRL + SHIFT + M gebruiken om een nieuw e-mail bericht te maken.

 2. Voer de gewenste inhoud in het hoofdtekstgedeelte in.

 3. Klik in het berichtvenster op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opslaan als.

 4. Klik in het dialoogvenster Opslaan als in de lijst Opslaan als op Outlook-sjabloon (*.oft).

 5. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor de sjabloon en klik op Opslaan.

Sjablonen worden standaard opgeslagen in de volgende mappen:

 • Windows Vista   
  c:\users\username\appdata\roaming\microsoft\templates

 • Micro soft Windows XP   
  c:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Application data\roaming\microsoft\templates

Standaard wordt in micro soft Office Outlook automatisch geprobeerd een e-mail bericht op te slaan dat u hebt gemaakt, maar niet hebt verzonden. U kunt later teruggaan naar Outlook en het niet-verzonden bericht vinden.

Een concept van een bericht hand matig opslaan

 • Voer één van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de werk balk snelle toegang op Opslaan.

   Gedeelte Gekoppelde bronnen in de gegevensbronbibliotheek met de nieuwe gegevensbron Categorieën en producten

  • Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opslaan.

Als u wilt teruggaan naar een opgeslagen concept zodat u het bericht kunt blijven opstellen

 • Klik in e-mail in het navigatie deel venster op concepten en dubbel klik op het bericht.

Standaard worden onvoltooide berichten elke drie minuten in uw map Concepten opgeslagen. U kunt dit tijdsinterval of deze locatie echter wijzigen.

 1. Klik in het menu Hulpmiddelen op Opties.

 2. Klik op e-mail opties en klik vervolgens op Geavanceerde e-mail opties.

 3. Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit:

  • Als u wijzigingen wilt aanbrengen, zijn de concepten opgeslagen, klikt u onder berichten opslaan in de lijst niet-verzonden items opslaan in op concepten, Postvak in, verzonden e-mail of Postvak uit.

  • Als u wilt wijzigen hoe vaak concepten worden opgeslagen, typt u onder berichten opslaan, in het vak elke n minuten automatisch opslaan, een getal van 1 tot en met 99.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×