Een berekende kolom in een Excel-tabel gebruiken

Als u een formule invoert in een lege tabelkolom, vult deze kolom automatisch de rest van de rijen in de kolom. Dit wordt in Excel een berekende kolom genoemd. Met berekende kolommen kunt u de fouten beperken die kunnen ontstaan door handmatig vullen of door kopiëren en plakken. Daarnaast worden berekende kolommen steeds aangepast wanneer u rijen in de tabel toevoegt of verwijdert.

U kunt extra formules als uitzondering in een berekende kolom toevoegen, maar u krijgt een melding van Excel over eventuele inconsistenties zodat u deze zo nodig kunt oplossen.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Een berekende kolom maken

 1. Klik op een cel in een lege tabelkolom die u naar een berekende kolom wilt converteren.

  Tip :  Zo nodig voegt u een nieuwe kolom in de tabel in. Selecteer een tabelkolom rechts van de plaats waar u een lege tabelkolom wilt invoegen. Klik op het tabblad Start, onder Cellen op Invoegen. Nadat u de kolom hebt ingevoegd, klikt u op een cel in de lege kolom die u wilt converteren.

 2. Typ de formule die u wilt gebruiken.

  De formule die u hebt getypt, wordt automatisch ingevuld in alle cellen van de kolom boven en onder de actieve cel.

  Opmerking : Als u een formule typt of verplaatst in een tabelkolom die al gegevens bevat, wordt niet automatisch een berekende kolom gemaakt. Als u gegevens in de rest van de kolom wilt overschrijven, sleept u de vulgreep uit de geselecteerde cel.

De formule in een berekende kolom wijzigen

Als u een berekende kolom wilt bijwerken, hoeft u alleen maar een exemplaar van de formule te bewerken. De wijziging wordt in alle rijen doorgevoerd.

 1. Selecteer een cel in de berekende kolom.

 2. Bewerk de formule en druk vervolgens op RETURN .

  Notities : 

  • Als u in een berekende kolom een formule met een of meer uitzonderingen wijzigt (bijvoorbeeld een formule die verschilt van de formule voor de berekende kolom), wordt in Excel de berekende kolom niet automatisch bijgewerkt.

  • Als u meer dan een formule bewerkt of kopieert, wordt de kolom niet bijgewerkt, maar krijgt u van Excel een melding over de inconsistenties met de uitzonderingsmarkering Celfoutindicator , zodat u ze kunt oplossen.

Uitzonderingen aan uw berekende kolom toevoegen

Een berekende kolom kan formules bevatten die verschillen van de kolomformule. Omdat Excel niet kan beoordelen of de berekende kolom meer dan een formule zou moeten hebben, worden in Excel de meeste uitzonderingen duidelijk gemarkeerd. Op deze manier kunnen onbedoelde inconsistenties gemakkelijk worden opgespoord en opgelost.

De uitzonderingsmarkering is een klein groen driehoekje in de kolom links boven de betreffende cel.

Celfoutindicator

 • In Excel wordt een uitzondering weergegeven wanneer u:

  • andere gegevens dan een formule typt in een berekende kolomcel.

  • een nieuwe formule typt in een berekende kolom die al een of meer uitzonderingen bevat.

  • een cel verplaatst of verwijdert op een ander gebied van het blad waarnaar wordt verwezen door een van de rijen in een berekende kolom.

  • een formule typt in een berekende kolomcel en vervolgens op Ongedaan maken Knop Ongedaan maken klikt.

   Als u een formule verwijdert uit een of meer cellen in de berekende kolom, wordt in Excel geen uitzondering in uw tabel weergegeven.

Een berekende kolom verwijderen

 1. Selecteer de berekende kolom.

 2. Klik op het tabblad Startonder Cellen op Verwijderen.

  Tabblad Start, groep Cellen

Zie ook

Een Excel-tabel maken of verwijderen

Een Excel-tabel opmaken

Formules invoeren

Namen in formules gebruiken

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×