Een berekend besturingselement maken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt berekende besturingselementen in Access-databases gebruiken om de resultaten van een berekening weer te geven. Als u een rapport met het aantal verkochte artikelen en de prijs per eenheid hebt, kunt u bijvoorbeeld een berekende tekstvak die deze twee velden om weer te geven van de totale prijs vermenigvuldigt toevoegen. De eigenschap Besturingselementbron van het berekende tekstvak bevat een expressie die twee velden (het aantal items tijden de prijs per eenheid) vermenigvuldigt om het resultaat te verkrijgen.

Wat wilt u doen?

Een berekend besturingselement maken

Een afhankelijk besturingselement wijzigen in een berekend besturingselement

Leren welke typen besturingselementen kunnen worden gebruikt als berekende besturingselementen

Een berekend besturingselement maken

Met deze procedure maakt u een berekend besturingselement zonder een wizard voor een besturingselement te gebruiken.

 1. Klik met de rechtermuisknop in het navigatiedeelvenster op het formulier of rapport en klik vervolgens op Ontwerpweergave. knopafbeelding .

 2. Ga naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Besturingselementen op het hulpmiddel voor het type besturingselement dat u wilt maken.

  afbeelding van het access-lint

  Zie de sectie Leren welke typen besturingselementen kunnen worden gebruikt als berekende besturingselementen voor een lijst met typen besturingselementen die als berekende besturingselementen kunnen worden gebruikt.

 3. Houd de aanwijzer op de plek waar u het besturingselement wilt plaatsen op het formulier of rapport en klik vervolgens op het formulier of rapport om het besturingselement in te voegen.

 4. Klik op Annuleren om de wizard voor het besturingselement te sluiten als deze wordt gestart.

 5. Selecteer het besturingselement, druk op F4 om het eigenschappenvenster te openen en typ vervolgens een expressie in het vak van de eigenschap Besturingselementbron. Als u de opbouwfunctie voor expressies wilt gebruiken om de expressie te maken, klikt u op Knop Opbouwfunctie naast het vak van de eigenschap Besturingselementbron.

 6. Schakel over naar de formulier- of rapportweergave en controleer of het berekende besturingselement werkt zoals verwacht.

Opmerking: 

 • Vóór elke expressie de operator = . Bijvoorbeeld: = [prijs per eenheid] *.75.

  Zie het artikel Een expressie maken voor meer informatie over het maken van expressies.

 • Als u meer ruimte nodig hebt om een expressie te typen in het vak van de eigenschap Besturingselementbron, drukt u op SHIFT+F2 om het venster In- en uitzoomen te openen.

 • Als het formulier of rapport is gebaseerd op een query, kunt u de expressie wellicht beter in de query opnemen dan in een berekend besturingselement. Die methode wordt sneller uitgevoerd in Access en als u totalen voor groepen records wilt berekenen, kunt u de naam van een berekend veld gemakkelijker in een statistische functie gebruiken.

 • Wanneer u in een formulier of rapport sorteert op een berekend besturingselement, moet u zorgen dat de eigenschap Indeling van het besturingselement juist is ingesteld. Anders worden berekende numerieke waarden of datums misschien alfabetisch gesorteerd in plaats van numeriek.

Naar boven

Een afhankelijk besturingselement wijzigen in een berekend besturingselement

Een goede manier om een berekend besturingselement te maken is eerst een afhankelijk besturingselement maken (bijvoorbeeld door een veld uit het deelvenster Lijst met velden naar uw formulier of rapport te slepen), en vervolgens de eigenschap Besturingselementbron van het afhankelijke besturingselement tot een expressie bewerken. Dit werkt prima, zolang u er voor zorgt dat de naam van het besturingselement geen conflict oplevert met een van de veldnamen in de expressie. Zie het artikel Een veld aan een formulier of rapport toevoegen voor meer informatie over het maken van een afhankelijk besturingselement door een veld uit het deelvenster Lijst met velden te slepen.

Als u al een afhankelijk besturingselement hebt gemaakt, gebruikt u de volgende procedure om dit in een berekend besturingselement te veranderen en conflicten met namen te voorkomen.

 1. Klik met de rechtermuisknop in het navigatiedeelvenster op het formulier of rapport en klik vervolgens op Ontwerpweergave. knopafbeelding .

 2. Klik op het veld dat u wilt wijzigen en druk vervolgens op F4 om het eigenschappenvenster te openen.

 3. Op het tabblad Alles van het eigenschappenvenster als de eigenschap naam overeenkomt met de eigenschap Besturingselementbron , de naam van eigenschap bewerken zodat de twee eigenschappen niet overeenkomen met. Controleer of de naam die u invoert niet een gereserveerd woord of de naam van een ander veld in uw database is. Zie het artikel gereserveerde woorden en symbolen in Accessvoor meer informatie over gereserveerde woorden.

 4. Bewerk de tekenreeks in het vak van de eigenschap Besturingselementbron zodat het de gewenste expressie bevat.

 5. Druk op CTRL+S om de wijzigingen op te slaan.

 6. Schakel over naar de indelings- of formulierweergave en controleer of het berekende besturingselement werkt zoals verwacht.

Als het besturingselement niet de gewenste gegevens weergeeft (bijvoorbeeld als er #Naam? wordt weergegeven in het besturingselement), kunt u de recordbron van het formulier of rapport bekijken om na te gaan of alle velden die u in de expressie gebruikt beschikbaar zijn. Als de recordbron een query is, werkt de expressie misschien pas als u een of meer velden toevoegt aan de query.

Opmerking: 

 • Vóór elke expressie de operator = . Bijvoorbeeld: = [prijs per eenheid] *.75.

 • Als u meer ruimte nodig hebt om een expressie te typen in het vak van de eigenschap Besturingselementbron, drukt u op SHIFT+F2 om het venster In- en uitzoomen te openen.

 • Als het formulier of rapport is gebaseerd op een query, kunt u de expressie wellicht beter in de query opnemen dan in een berekend besturingselement. Die methode wordt sneller uitgevoerd in Access en als u totalen voor groepen records wilt berekenen is de naam van een berekend veld gemakkelijker in een statistische functie te gebruiken.

 • Wanneer u in een formulier of rapport sorteert op een berekend besturingselement, moet u zorgen dat de eigenschap Indeling van het besturingselement juist is ingesteld. Anders worden berekende numerieke waarden of datums misschien op alfabetische volgorde gesorteerd in plaats van op numerieke volgorde.

Naar boven

Leren welke typen besturingselementen kunnen worden gebruikt als berekende besturingselementen

Tekstvakken zijn de populairste keuze voor een berekend besturingselement, omdat ze zo veel verschillende soorten gegevens kunnen weergeven. Een besturingselement met de eigenschap Besturingselementbron kan echter worden gebruikt als een berekend besturingselement. In veel gevallen niet dat u wilt een bepaald besturingselementtype gebruiken als een berekend besturingselement, omdat u niet bijwerken dat besturingselement de manier waarop u een afhankelijke of niet-afhankelijk besturingselement kunt bijwerken. Bijvoorbeeld als u een besturingselement voor een selectievakje op een formulier plaatsen en voer vervolgens een expressie in de eigenschap Besturingselementbron van het selectievakje, kunt u niet langer selecteren of schakel het selectievakje door erop te klikken. Het selectievakje wordt weergegeven of uitgeschakeld, op basis van de resultaten van de expressie. Als u op het selectievakje klikt, wordt een waarschuwing weergegeven op de statusbalk van Access: besturingselement kunt 't worden bewerkt; het is gebonden aan de expressie de expressie. In een rapport echter kan het handig zijn wilt baseren van een besturingselement selectievakje van de resultaten van een berekening, omdat besturingselementen in rapporten worden gebruikt alleen informatie wilt weergeven.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×