Een berekend besturingselement maken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt berekende besturings elementen in formulieren en rapporten in Access-data bases gebruiken om de resultaten van een berekening weer te geven. Als u bijvoorbeeld een rapport hebt waarin het aantal verkochte artikelen en de prijs van elke eenheid wordt weer gegeven, kunt u een berekend tekstvak toevoegen waarin de twee velden worden vermenigvuldigd om de totale prijs weer te geven. De eigenschap Besturingselementbron van het berekende tekstvak bevat een expressie waarmee twee velden worden vermenigvuldigd (het aantal items maal de prijs per eenheid) om het resultaat te verkrijgen.

Wat wilt u doen?

Een berekend besturingselement maken

Een afhankelijk besturings element wijzigen in een berekend besturings element

Meer informatie over welke typen besturings elementen kunnen worden gebruikt als berekende besturings elementen

Een berekend besturingselement maken

Met deze procedure kunt u een berekend besturings element maken zonder een wizard voor het beheren van een besturings element te gebruiken.

 1. Klik in het navigatie deel venster met de rechter muisknop op het formulier of rapport en klik vervolgens op ontwerp weergave.

 2. Klik op het tabblad ontwerp in de groep besturings elementen op het hulp middel voor het type besturings element dat u wilt maken.

  Zie het gedeelte meer informatie over welke typen besturings elementen kunnen worden gebruikt als berekende besturingselementen voor een lijst met berekenings typen die kunnen worden gebruikt als berekende besturings elementen.

 3. Plaats de aanwijzer op de plek waar u het besturings element wilt plaatsen in het formulier of rapport en klik vervolgens op het formulier of rapport om het besturings element in te voegen.

 4. Als de wizard voor een besturings element wordt gestart, klikt u op Annuleren om het te sluiten.

 5. Selecteer het besturings element, druk op F4 om het eigenschappen venster weer te geven en typ een expressie in het vak van de eigenschap Besturingselementbron . Als u de opbouwfunctie voor expressies wilt gebruiken om de expressie te maken, klikt u op Knop Opbouwfunctie naast het eigenschappenvak eigenschap van besturings element .

 6. Schakel over naar de formulier weergave of de rapport weergave en controleer of het berekende besturings element werkt zoals verwacht.

  Notities: 

  • Zet de operator = voor elke expressie. Bijvoorbeeld: = [prijs per eenheid] *. 75.

  • Zie het artikel Leren hoe u een expressie maakt voor meer informatie over het maken van expressies.

  • Als u meer ruimte nodig hebt om een expressie te typen in het vak van de eigenschap Besturingselementbron , drukt u op SHIFT + F2 om het vak in- en uitzoomen te openen.

  • Als een formulier of rapport is gebaseerd op een query, kunt u de expressie opnemen in de query in plaats van in een berekend besturingselement. Dit kan de prestaties verbeteren en, als u totalen voor groepen records gaat berekenen, is het gemakkelijker om de naam van een berekend veld in een statistische functie te gebruiken.

  • Wanneer u op een berekend besturings element in een formulier of rapport sorteert, moet u ervoor zorgen dat de eigenschap notatie van het besturings element juist is ingesteld. Anders worden berekende numerieke waarden of datums mogelijk alfabetisch gesorteerd in plaats van numeriek.

Naar boven

Een afhankelijk besturings element wijzigen in een berekend besturings element

Een goede manier om een berekend besturings element te maken, is door eerst een afhankelijk besturings element te maken (bijvoorbeeld door een veld vanuit het deel venster lijst met velden naar het formulier of rapport te slepen) en vervolgens de eigenschap Besturingselementbron van het afhankelijke besturings element te bewerken om een expressie te maken. Dit werkt goed, zolang u er zeker van bent dat de naam van het besturings element niet conflicteert met een van de veld namen in de expressie. Zie het artikel een veld toevoegen aan een formulier of rapportvoor meer informatie over het maken van een afhankelijk besturings element door een veld te slepen vanuit het deel venster lijst met velden .

Als u al een afhankelijk besturings element hebt gemaakt, gebruikt u de volgende procedure om het te wijzigen in een berekend besturings element en kunt u geen naam conflicten voor komen.

 1. Klik in het navigatie deel venster met de rechter muisknop op het formulier of rapport en klik vervolgens op ontwerp weergave.

 2. Klik op het veld dat u wilt wijzigen en druk op F4 om het eigenschappen venster te openen.

 3. Op het tabblad alle van het eigenschappen venster, als de eigenschap name overeenkomt met de eigenschap Besturingselementbron , kunt u de eigenschap name bewerken, zodat de twee eigenschappen niet overeenkomen. Zorg ervoor dat de naam die u invoert geen gereserveerd woord is of de naam van een ander veld in de data base. Zie het artikel informatie over gereserveerde woorden en symbolen in Accessvoor meer informatie over gereserveerde woorden.

 4. Bewerk de teken reeks in het eigenschappenvak Besturingselementbron, zodat deze de gewenste expressie bevat.

 5. Druk op Ctrl+S om de wijzigingen op te slaan.

 6. Schakel over naar de indelings weergave of formulier weergave en controleer of het berekende besturings element werkt zoals verwacht.

Als in het besturings element de gewenste gegevens niet worden weer gegeven (bijvoorbeeld als in Access #Name wordt weer gegeven? in het besturings element), controleert u de record bron van het formulier of rapport om er zeker van te zijn dat alle velden die u in de expressie hebt gebruikt, beschikbaar zijn. Als de record bron een query is, moet u mogelijk een of meer velden toevoegen aan de query voordat de expressie werkt.

Notities: 

 • Zet de operator = voor elke expressie. Bijvoorbeeld: = [prijs per eenheid] *. 75.

 • Als u meer ruimte nodig hebt om een expressie te typen in het vak van de eigenschap Besturingselementbron , drukt u op SHIFT + F2 om het vak in- en uitzoomen te openen.

 • Als een formulier of rapport is gebaseerd op een query, kunt u de expressie opnemen in de query in plaats van in een berekend besturingselement. Dit kan de prestaties verbeteren en, als u totalen voor groepen records gaat berekenen, is het gemakkelijker om de naam van een berekend veld in een statistische functie te gebruiken.

 • Wanneer u op een berekend besturings element in een formulier of rapport sorteert, moet u ervoor zorgen dat de eigenschap notatie van het besturings element juist is ingesteld. Anders worden berekende numerieke waarden of datums in alfabetische volg orde in plaats van numeriek gesorteerd.

Naar boven

Meer informatie over welke typen besturings elementen kunnen worden gebruikt als berekende besturings elementen

Tekst vakken zijn de meest populaire keuze voor een berekend besturings element, omdat ze zo veel verschillende typen gegevens kunnen weer geven. Een besturings element met een eigenschap Besturingselementbron kan echter worden gebruikt als een berekend besturings element. In veel gevallen is het niet zinvol om een bepaald type besturings element te gebruiken als een berekend besturings element, omdat u dat besturings element niet kunt bijwerken met een afhankelijk of niet-afhankelijk besturings element. Als u bijvoorbeeld een selectie vakje op een formulier plaatst en vervolgens een expressie invoert in de eigenschap Besturingselementbron van het selectie vakje, kunt u het selectie vakje niet meer in-of uitschakelen door erop te klikken. Het selectie vakje wordt op basis van de resultaten van de expressie ingeschakeld of uitgeschakeld weer gegeven. Als u op het selectie vakje klikt, wordt in Access een waarschuwing weer gegeven op de status balk van Access: het besturings element kan niet worden bewerkt. het is afhankelijk van de expressie <your expression>. In een rapport kan het echter handig zijn om een selectie vakje op te baseren op de resultaten van een berekening, omdat besturings elementen in rapporten alleen worden gebruikt voor het weer geven van informatie.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×