Een bepaald gegevensinvoerpatroon in een besturingselement vereisen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Gegevensvalidatie houdt in dat gegevens die door de gebruiker in een formulier worden ingevuld, automatisch worden gecontroleerd. Door gegevensvalidatie aan besturingselementen in een formuliersjabloon toe te voegen, zorgt u ervoor dat de verzamelde gegevens correct en consistent zijn en dat ze voldoen aan eventuele standaarden die al in uw bedrijf in gebruik zijn. U kunt gegevensvalidatie bijvoorbeeld gebruiken om gebruikers een waarschuwing te geven wanneer het bedrag dat ze voor een kostenpost invullen hoger is dan toegestaan of wanneer ze per ongeluk hun naam invullen in een vak dat is bedoeld voor het verzamelen van telefoonnummers.

Als een formulier fouten met gegevensvalidatie bevat en deze is verbonden met een database of webservice, kunnen gebruikers het formulier verzenden totdat deze fouten zijn opgelost niet mogelijk. Gebruikers kunnen een lokale kopie van het formulier voor het opslaan en vervolgens corrigeren en de gegevens later verzenden.

In dit artikel wordt behandeld hoe u gegevensvalidatie kunt gebruiken om te controleren dat de gegevens die de gebruiker in een besturingselement invoert, overeenkomen met een vooraf bepaald patroon. U kunt bijvoorbeeld gegevensvalidatie toevoegen voor een tekstvak waarin een telefoonnummer moet worden ingevoerd waarbij wordt gecontroleerd of er een telefoonnummer van tien cijfers wordt ingevoerd.

Opmerking : 

 • Als het nodig is dat gebruikers gegevens volgens een bepaald patroon op een formulier invullen, kunt u ook voorwaardelijke opmaak instellen.

 • Wanneer u een patroon aan een besturingselement toevoegt, worden de gegevens die de gebruiker invoert niet automatisch aangepast om ze overeen te laten komen met het ingestelde patroon.

In dit artikel

Voordat u begint

Informatie over compatibiliteit

Een patroon voor specifieke gegevensinvoer in een besturingselement vereisen

Voordat u begint

Om te kunnen deze procedure hebt voltooid, moet de formuliersjabloon een besturingselement die ondersteuning biedt voor gegevensvalidatie bevatten. U kunt een voorwaarde patroonvergelijking voor een InfoPath-besturingselement die ondersteuning biedt voor gegevensvalidatie instellen, werkt patroonvergelijking het beste met besturingselementen die tekens, zoals nummers, letters of leestekens worden weergegeven. Bijvoorbeeld patroonvergelijking voorwaarden instellen voor een tekstvak, mogelijk nuttige resultaten opleveren, maar het instellen van een voorwaarde voor een selectievakje levert niet veel nuttige resultaten.

Naar boven

Compatibiliteit

Wanneer u in InfoPath een formuliersjabloon ontwerpt, kunt u een specifieke compatibiliteitsmodus kiezen voor het ontwerpen van een browsercompatibele formuliersjabloon. Wanneer een browsercompatibele formuliersjabloon wordt gepubliceerd op een InfoPath Forms Services-server en vervolgens wordt ingeschakeld voor browsers, kunnen formulieren die zijn gebaseerd op de formuliersjabloon in een webbrowser worden weergegeven. Wanneer u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt zijn sommige besturingselementen niet beschikbaar in het taakvenster Besturingselementen, omdat die niet kunnen worden weergegeven in een webbrowser.

Sommige gegevensvalidatiefuncties werken in een webbrowser anders dan in InfoPath. Wanneer u bijvoorbeeld gegevensvalidatie voor een besturingselement toevoegt, maakt u een verklarende tekst die wordt weergegeven wanneer een gebruiker ongeldige gegevens in het besturingselement invult. U kunt deze uitleg laten verschijnen in de Scherminfo en daarbij (optioneel) gebruikers de mogelijkheid geven om een waarschuwing met aanvullende informatie weer te geven, of deze waarschuwing automatisch laten verschijnen wanneer een gebruiker ongeldige gegevens invoert. In een webbrowser kunnen de waarschuwingen kunnen niet automatisch worden weergegeven. Gebruikers kunnen de scherminfo echter wel zien en optioneel een waarschuwing met extra informatie weergeven.

Lijst met besturingselementen die ondersteuning bieden voor gegevensvalidatie

De volgende tabel bevat een overzicht van de Microsoft Office InfoPath 2007-besturingselementen die gegevensvalidatie ondersteunen. Bij elk besturingselement wordt aangegeven of dit beschikbaar is voor browsercompatibele formuliersjablonen.

Opmerking : U kunt voor elk InfoPath-besturingselement dat gegevensvalidatie ondersteunt een voorwaarde voor tekenreeksvergelijking instellen, maar tekenreeksvergelijking werkt het best op besturingselementen die cijfers, letters of leestekens bevatten. Een voorwaarde voor tekenreeksvergelijking kan in het geval van een tekstvak bruikbare resultaten opleveren, maar in het geval van een selectievakje niet.

Besturingselementen die ondersteuning bieden voor gegevensvalidatie

Beschikbaar voor browsercompatibele formuliersjablonen?

Selectievakje

Ja

Datumkiezer

Ja

Vervolgkeuzelijst

Ja

Keuzelijst

Ja

Keuzerondje

Ja

Tekstvak

Ja

RTF-vak

Ja

Lijst met opsommingstekens, genummerde lijst of gewone lijst

Nee

Keuzelijst met invoervak

Nee

Naar boven

Een bepaald gegevensinvoerpatroon in een besturingselement vereisen

 1. Klik op het besturingselement waaraan u gegevensvalidatie wilt toevoegen.

 2. Klik in het menu Opmaak op Gegevensvalidatie.

 3. Klik in het dialoogvenster Gegevensvalidatie op Toevoegen.

 4. Klik in het eerste vak onder Als deze voorwaarde waar is op Veld of groep selecteren en selecteer vervolgens het veld of de groep waaraan het besturingselement is gebonden.

 5. Klik in het tweede vak op komt niet overeen met patroon.

 6. Klik in het derde vak op Een patroon selecteren.

 7. Voer in het dialoogvenster Gegevensinvoerpatroon onder Standaardpatronen een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een standaardpatroon wilt gebruiken, selecteert u het patroon en klikt u op OK.

   Lijst met standaardpatronen

   Patroon

   Voorbeeld

   Telefoonnummer

   (099) 999 99 99

   E-mailadres

   123-45-6789

   Postcode

   98052

   URL

   1234AA

  • Als u een aangepast patroon wilt maken, klikt u op Aangepast patroon, typt u het gewenste patroon in het vak Aangepast patroon en klikt u op OK.

   Symbolen die u kunt een patroon opgeven

   U kunt symbolen invoegen die beperkingen definiëren voor het patroon, bijvoorbeeld alleen letters, alleen cijfers, alleen tekens, streepjes, punten, komma's en haakjes. Bovendien kunt u de volgende symbolen gebruiken om meerdere exemplaren van een bepaald teken toe te staan:

   • Nul of een (?)     Het voorafgaande teken moet nul of één keer voorkomen. \d? betekent bijvoorbeeld dat een cijfer (aangegeven door \d) nul of één keer moet voorkomen.

   • Nul of meer (*)     Het voorafgaande teken kan nul of meer keer voorkomen. r* betekent bijvoorbeeld dat het teken r nul of meer keer kan voorkomen.

   • Één of meer (+)    Het voorafgaande teken moet een of meer dan één keer voorkomen. Bijvoorbeeld. + betekent dat een teken (aangegeven door.) één keer of meer dan één keer moet voorkomen.

 8. Typ in het vak Scherminfo de tekst die u wilt weergeven als een gebruiker het besturingselement aanwijst of er met de rechtermuisknop op klikt.

 9. Als u automatisch een dialoogvensterbericht wilt weergeven wanneer een gebruiker een veld leeg laat, schakelt u het selectievakje Berichten in een dialoogvenster onmiddellijk weergeven wanneer gebruikers ongeldige gegevens invoeren in.

  Opmerking : Aangezien dialoogvensterberichten niet automatisch in een webbrowser kunnen worden weergegeven, ziet een gebruiker die het formulier invult met een webbrowser alleen Scherminfo.

 10. Typ in het vak Bericht de tekst die u onmiddellijk in het dialoogvenster wilt weergeven of wilt weergeven wanneer de gebruiker meer informatie wil hebben.

  Opmerking : De scherminfo voor een fout in de gegevens niet worden weergegeven voor besturingselementen die u hebt ook een standaard die scherminfo op het tabblad Geavanceerd van het dialoogvenster Eigenschappen van besturingselementen instellen . Dit probleem zorgt ervoor dat de naam van het besturingselement goed is overgebracht aan gebruikers die schermlezers gebruiken.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×