Een benoemde set maken in een OLAP-draaitabelrapporten

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u met een Online Analytical Processing OLAP draaitabel in Excel werkt, kunt u benoemde sets, een flexibele functie waarmee u kunt maken:

 • Veelvoorkomende sets van items groeperen die u opnieuw kunt gebruiken, ook als die sets niet aanwezig zijn in de gegevens.

 • Items uit verschillende hiërarchieën combineren op manieren die niet mogelijk waren in eerdere versies van Excel. Dit wordt vaak asymmetrische rapportage genoemd.

 • Een benoemde set maken met aangepaste Multidimensional Expressions (MDX), een querytaal voor OLAP-databases met een syntaxis voor berekeningen die op werkbladformules lijkt.

Als u niet bekend bent met de querytaal MDX (Multidimensional Expressions), kunt u een benoemde set die is gebaseerd op de items in de rijen of kolommen van een draaitabel maken. Zie meer informatie over de querytaal MDX- Query's uitvoeren multidimensionale gegevens.

Als u wel bekend bent met de querytaal MDX, kunt u MDX gebruiken om een benoemde set te maken of te wijzigen.

Wat wilt u doen?

Een benoemde set maken op basis van rij- of kolomitems

Een benoemde set maken met MDX

Een benoemde set bewerken of verwijderen

Een benoemde set maken op basis van rij- of kolomitems

 1. Klik op het OLAP-draaitabelrapporten waarvoor u wilt een benoemde set maken.

Hiermee worden de Hulpmiddelen voor draaitabellen weergegeven en komen de tabbladen Opties en Ontwerp beschikbaar.

 1. Klik op het tabblad Opties in de groep berekeningen op velden, Items, en Sets, en klik op Set maken op basis van rij-Items of Set maken op basis van kolomitems.

Hulpmiddelen voor draaitabellen: de groep Berekeningen op het tabblad Opties

Het dialoogvenster Nieuwe set wordt weergegeven. Eventueel kunt u de grootte van dit dialoogvenster wijzigen door de formaatgreep in de rechter benedenhoek van het dialoogvenster te slepen.

 1. Typ de gewenste naam voor de set in het vak Naam van set.

 2. Voer een van de volgende bewerkingen uit om de rijen op te geven die u wilt opnemen in de benoemde set:

  • Als u wilt een rij verwijderen uit de lijst met items, klikt u op het gebied aan de linkerkant van de rij die u wilt selecteren en klikt u op Rij verwijderen.

  • Als u een rij wilt toevoegen aan de lijst met items, klikt u op het gebied links van de rij waaronder u de nieuwe rij wilt toevoegen en klikt u vervolgens op Rij toevoegen.

  • Als u een kopie van een item wilt maken, klikt u op het gebied links van de rij die u wilt kopiëren en klikt u vervolgens op Rij kopiëren.

  • Als u een item naar een andere plek wilt verplaatsen, klikt u op het gebied links van de rij die u wilt verplaatsen en gebruikt u vervolgens de pijltoetsen Omhoog en Omlaag om de rij naar de gewenste plek te verplaatsen.

 3. Standaard worden items van verschillende niveaus weergegeven in afzonderlijke velden in de hiërarchie. De benoemde set vervangt de huidige velden in het rij- of kolomgebied.

  • Als u deze items in hetzelfde veld als andere items wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Items van verschillende niveaus weergeven in afzonderlijke velden uit.

  • Als u de huidige velden zichtbaar wilt houden in het rij- of kolomgebied, schakelt u het selectievakje De huidige velden in het rijgebied vervangen door de nieuwe set of De huidige velden in het kolomgebied vervangen door de nieuwe set uit. De groep wordt niet weergegeven in de draaitabel als u op OK klikt, maar blijft wel beschikbaar in de Lijst met draaitabelvelden.

 4. Klik op OK om de benoemde set te maken.

  Opmerking: 

 5. Als u alle acties ongedaan wilt maken na het sluiten van het dialoogvenster, klikt u op Ongedaan maken op de werkbalk Snelle toegang.

 6. U kunt geen enkel type filtering toepassen op benoemde sets.

Naar boven

Een benoemde set maken met MDX

Belangrijk: Wanneer u een benoemde set maakt met MDX of de MDX-definitie van een bestaande benoemde set wijzigt, kunnen eventuele volgende wijzigingen uitsluitend met MDX aangebracht worden.

 1. Klik op het OLAP-draaitabelrapporten waarvoor u wilt een aangepaste benoemde set maken.

 2. Klik op het tabblad Opties in de groep berekeningen op velden, Items, en Sets, en klik op Sets beheren.

Hulpmiddelen voor draaitabellen: de groep Berekeningen op het tabblad Opties

Het dialoogvenster Setbeheer wordt weergegeven. Eventueel kunt u de grootte van dit dialoogvenster wijzigen door de formaatgreep in de rechter benedenhoek van het dialoogvenster te slepen.

 1. Klik op Nieuw en vervolgens op Set maken met MDX

 2. Typ de gewenste naam voor de set in het vak Naam van set.

 3. Voer een van de volgende bewerkingen uit om de MDX-definitie voor de benoemde set in te stellen:

  • Typ een MDX-definitie in het vak Setdefinitie, of plak een gekopieerde definitie.

  • Selecteer op het tabblad Velden en items het item in de lijst met velden dat u wilt opnemen en klik vervolgens op Invoegen.

   U kunt ook een item in de lijst met velden naar het vak Setdefinitie slepen, of dubbelklikken op een item in de lijst met velden.

   Beschikbare items in de lijst met velden

   Item in de lijst met velden

   Voorbeelden van MDX, gegenereerd met de kubus Adventure Works

   Dimensie

   [Product]

   Kenmerkenhiërarchie (inclusief alle leden)

   [Product].[Category]

   Kenmerkenhiërarchieniveau (zonder alle leden)

   [Product].[Category].[Category]

   Lid van kenmerkenhiërarchie

   [Product].[Category].&[4]

   Gebruikershiërarchie

   [Product].[Product Categories]

   Gebruikershiërarchieniveau

   [Product].[Product Categories].[Category]

   Lid van de gebruikershiërarchie

   [Product].[Product Categories].[Category].&[4]

   Meting

   [Measures].[Internet Sales Amount]

   Berekende meting

   [Measures].[Internet Ratio to Parent Product]

   Benoemde set

   [Core Product Group]

   KPI-waarde

   KPIValue(“Product Gross Profit Margin”)

   KPI-doel

   KPIGoal(“Product Gross Profit Margin”),

   KPI-status

   KPIStatus(“Product Gross Profit Margin”)

   KPI-trend

   KPITrend(“Product Gross Profit Margin”)

   Lideigenschap uit gebruikershiërarchie

   [Product].[Product Categories].Properties(“Class” )

   Lideigenschap uit kenmerkenhiërarchie

   [Product].[Product].Properties(”Class”)

  • Selecteer op het tabblad Functies een of meer van de beschikbare MDX-functies die u wilt gebruiken, en klik vervolgens op Invoegen. MDX-functies worden ondersteund door Analysis Services. VBA-functies horen er niet bij.

   Argumenten van functies worden binnen dubbele punthaken (<< >>) geplaatst. De tijdelijke aanduidingen kunt u vervangen door erop te klikken en vervolgens de geldige argumenten te typen die u wilt gebruiken.

   Voorbeelden van MDX-functies

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «Set» )
   AGGREGATE( «Set»[, «Numerieke expressie»] )
   «Niveau».ALLMEMBERS
   «Hiërarchie».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «Lid» «Niveau» )
   ANCESTOR( «Lid», «Afstand» )
   ANCESTORS( «Lid», «Afstand» )
   ANCESTORS( «Lid», «Niveau» )
   ASCENDANTS( «Lid» )
   AVG( «Set»[, «Numerieke expressie»] )
   AXIS( «Numerieke expressie» )
   BOTTOMNCOUNT( «Set», «Aantal»[, «Numerieke expressie»] )
   BOTTOMPERCENT( «Set», «Percentage», «Numerieke expressie» )
   BOTTOMSUM( «Set», «Waarde», «Numerieke expressie» ) …

 4. Klik op MDX testen om de nieuwe MDX-definitie te testen.

 5. Items van verschillende niveaus worden standaard weergegeven in afzonderlijke velden in de hiërarchie, velden worden gerangschikt en dubbele items worden automatisch verwijderd (doordat HIERARCHIZE en DISTINCT worden toegevoegd aan de set). De benoemde set vervangt de huidige velden in het rij- of kolomgebied.

  • Als u deze items in hetzelfde veld als andere items wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Items van verschillende niveaus weergeven in afzonderlijke velden uit.

  • Als u de standaardhiërarchie wilt wijzigen en dubbele items wilt behouden, schakelt u het selectievakje Automatisch rangschikken en dubbele verwijderen uit de set uit.

  • Als u de huidige velden zichtbaar wilt houden in het rij- of kolomgebied, schakelt u het selectievakje De huidige velden in het rijgebied vervangen door de nieuwe set of De huidige velden in het kolomgebied vervangen door de nieuwe set uit. De groep wordt niet weergegeven in de draaitabel als u op OK klikt, maar blijft wel beschikbaar in de Lijst met draaitabelvelden.

 6. Als u bent verbonden met een kubus van SQL Server 2008 Analysis Services, wordt er standaard een dynamische benoemde set gemaakt. Deze benoemde set wordt automatisch opnieuw berekend bij elke update.

  • Als u wilt voorkomen dat de benoemde set bij iedere update opnieuw wordt berekend, schakelt u het selectievakje Set opnieuw berekenen bij elke update uit.

 7. Klik op OK om de benoemde set te maken.

  Opmerking: 

 8. Als u alle acties ongedaan wilt maken na het sluiten van het dialoogvenster, klikt u op Ongedaan maken op de werkbalk Snelle toegang.

 9. U kunt geen enkel type filtering toepassen op benoemde sets.

Naar boven

Een benoemde set bewerken of verwijderen

 1. Klik op het OLAP-draaitabelrapporten waarin de benoemde set die u wilt bewerken of verwijderen.

 2. Klik op het tabblad Opties in de groep berekeningen op velden, Items, en Sets, en klik op Sets beheren.

Hulpmiddelen voor draaitabellen: de groep Berekeningen op het tabblad Opties

Het dialoogvenster Set Manager wordt weergegeven. Eventueel kunt u de grootte van dit dialoogvenster wijzigen door de formaatgreep in de rechter benedenhoek van het dialoogvenster te slepen.

 1. Selecteer de set die u wilt bewerken of verwijderen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de geselecteerde benoemde set wilt bewerken, klikt u op Bewerken en brengt u de gewenste wijzigingen aan.

  • Als u de geselecteerde benoemde set wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen en vervolgens op Ja om het verwijderen te bevestigen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×