Een benoemde set maken in een OLAP-draaitabelrapport

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

When you work with an Online Analytical Processing (OLAP) PivotTable in Excel, you can create named sets, a flexible feature you can use to:

 • Veelvoorkomende sets van items groeperen die u opnieuw kunt gebruiken, zelfs wanneer die sets niet in de gegevens aanwezig zijn.

 • Items uit verschillende hiërarchieën combineren op manieren die niet mogelijk waren in eerdere versies van Excel. Dit wordt vaak asymmetrische rapportage genoemd.

 • Een benoemde set maken met aangepaste Multidimensional Expressions (MDX), een querytaal voor OLAP-databases met een syntaxis voor berekeningen die op werkbladformules lijkt.

If you're not familiar with the MDX query language, you can create a named set based on items in the rows or columns of your PivotTable report. To learn more about the MDX query language, see Querying Multidimensional Data.

Als u wel bekend bent met de querytaal MDX, kunt u MDX gebruiken om een benoemde set te maken of te wijzigen.

Een benoemde set maken op basis van rij- of kolomitems

 1. Klik op het OLAP-draaitabelrapport.

 2. On the Analyze tab, click Fields, Items, & Sets > Create Set Based on Row Items or Create Set Based on Column Items.

  Velden, items en sets

 3. In the Set name box, type the name you want to use for the set.

 4. Voer een van de volgende bewerkingen uit om de rijen items op te geven die u wilt opnemen in de benoemde set:

  • To remove a row, click to the left of the row you want to select, and click Delete Row.

  • To add a new row, click to the left of the row you want to add the new row under, and click Add Row.

  • To create a copy of an item, click to the left of the row you want to copy, and click Copy Row.

  • To move an item, click to the left of the row you want to move, and use the Up and Down arrows.

 5. Items van verschillende niveaus worden weergegeven in afzonderlijke velden in de hiërarchie. De benoemde set vervangt de huidige velden in het rij- of kolomgebied.

  • To show those items in the same field as other items, uncheck the Display items from different levels in separate fields box.

  • To keep the current fields shown in the row or column area, uncheck the Replace the fields currently in the row area with the new set box or the Replace the fields currently in the column area with the new set box. The set won't appear in the PivotTable when you click OK, but it will be available in the PivotTable Fields List.

 6. Click OK to create the named set.

  Denk eraan dat u geen filtering kunt toepassen op benoemde sets.

Een benoemde set maken met MDX

Belangrijk:  Wanneer u een benoemde set maakt met MDX of de MDX-definitie van een bestaande benoemde set wijzigt, kunnen eventuele volgende wijzigingen uitsluitend met MDX worden aangebracht.

 1. Klik op het OLAP-draaitabelrapport.

 2. On the Analyze tab, click Fields, Items, & Sets > Manage Sets.

  Velden, items en sets

 3. Click New > Create Set using MDX.

 4. In the Set name box, type the name you want to use for the set.

 5. Voer een van de volgende bewerkingen uit om de MDX-definitie voor de benoemde set in te stellen:

  • In the Set definition box, type or paste a copied MDX definition.

  • On the Fields and Items tab, select the field list entry you want to include, and click Insert.

   You can also drag a field list entry to the Set definition box, or double-click a field list entry.

   Available Field List entries

   Item in de lijst met velden

   Voorbeelden van MDX, gegenereerd met de kubus Adventure Works

   Dimensie

   [Product]

   Kenmerkenhiërarchie (inclusief alle leden)

   [Product].[Category]

   Kenmerkenhiërarchieniveau (zonder alle leden)

   [Product].[Category].[Category]

   Lid van kenmerkenhiërarchie

   [Product].[Category].&[4]

   Gebruikershiërarchie

   [Product].[Product Categories]

   Gebruikershiërarchieniveau

   [Product].[Product Categories].[Category]

   Lid van de gebruikershiërarchie

   [Product].[Product Categories].[Category].&[4]

   Maateenheid

   [Measures].[Internet Sales Amount]

   Berekende maateenheid

   [Measures].[Internet Ratio to Parent Product]

   Benoemde set

   [Core Product Group]

   KPI-waarde

   KPIValue(“Product Gross Profit Margin)

   KPI-doel

   KPIGoal(“Product Gross Profit Margin”),

   KPI-status

   KPIStatus(“Product Gross Profit Margin”)

   KPI-trend

   KPITrend(“Product Gross Profit Margin”)

   Lideigenschap uit gebruikershiërarchie

   [Product].[Product Categories].Properties(“Class” )

   Lideigenschap uit kenmerkenhiërarchie

   [Product].[Product].Properties(”Class”)

  • On the Functions tab, select from the available MDX functions you want to use, and click Insert. MDX functions are supported by Analysis Services; they do not include Excel VBA functions.

   Function arguments are placed inside chevron characters (<< >>). You can replace the placeholder arguments by clicking them and typing the names you want to use.

   Enkele voorbeelden van MDX-functies:

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «Set» )
   AGGREGATE( «Set»[, «Numeric Expression»] )
   «Level».ALLMEMBERS
   «Hierarchy».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «Member» «Level» )
   ANCESTOR( «Member», «Distance» )
   ANCESTORS( «Member», «Distance» )
   ANCESTORS( «Member», «Level» )
   ASCENDANTS( «Member» )
   AVG( «Set»[, «Numeric Expression»] )
   AXIS( «Numeric Expression» )
   BOTTOMNCOUNT( «Set», «Count»[, «Numeric Expression»] )
   BOTTOMPERCENT( «Set», «Percentage», «Numeric Expression» )
   BOTTOMSUM( «Set», «Value», «Numeric Expression» ) …

 6. To test the new MDX definition, click Test MDX.

  Items van verschillende niveaus worden weergegeven in afzonderlijke velden in de hiërarchie, velden worden gerangschikt en dubbele items worden automatisch verwijderd (doordat HIERARCHIZE en DISTINCT worden toegevoegd aan de set). De benoemde set vervangt de huidige velden in het rij- of kolomgebied.

  • To show those items in the same field as other items, uncheck the Display items from different levels in separate fields box.

  • To change the default hierarchy and keep duplicate entries, uncheck the Automatically order and remove duplicates from the set box.

  • To keep the current fields shown in the row or column area, uncheck the Replace the fields currently in the row area with the new set box or the Replace the fields currently in the column area with the new set box. The set won't appear in the PivotTable when you click OK, but it will be available in the PivotTable Fields List.

  • Als u bent verbonden met een kubus van SQL Server Analysis Services, wordt er een dynamische benoemde set gemaakt. Deze benoemde set wordt automatisch opnieuw berekend bij elke update.

   To prevent the named set from being recalculated with every update, uncheck the Recalculate set with every update box.

 7. Click OK to create the named set.

Opmerking: Denk eraan dat u geen filtering kunt toepassen op benoemde sets.

Een benoemde set bewerken of verwijderen

 1. Klik op het OLAP-draaitabelrapport.

 2. On the Analyze tab, click Fields, Items, & Sets, and then click Manage Sets.

  Velden, items en sets

 3. Selecteer de set die u wilt bewerken of verwijderen.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • To edit the named set, click Edit, then make the changes you want.

  • To delete the named set, click Delete, and click Yes to confirm.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×