Een benoemde set maken in een OLAP-draaitabelrapport

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u werkt met een OLAP-draai tabel (Online Analytical Processing) in Excel, kunt u benoemde sets maken, een flexibele functie die u kunt gebruiken om:

 • Veelvoorkomende sets van items groeperen die u opnieuw kunt gebruiken, zelfs wanneer die sets niet in de gegevens aanwezig zijn.

 • Items uit verschillende hiërarchieën combineren op manieren die niet mogelijk waren in eerdere versies van Excel. Dit wordt vaak asymmetrische rapportage genoemd.

 • Een benoemde set maken met aangepaste Multidimensional Expressions (MDX), een querytaal voor OLAP-databases met een syntaxis voor berekeningen die op werkbladformules lijkt.

Als u niet bekend bent met de taal van de MDX-query, kunt u een benoemde set maken op basis van items in de rijen of kolommen van het draai tabel rapport. Zie een query uitvoeren op meerdimensionale gegevensvoor meer informatie over de taal van de MDX-query.

Als u wel bekend bent met de querytaal MDX, kunt u MDX gebruiken om een benoemde set te maken of te wijzigen.

Een benoemde set maken op basis van rij- of kolomitems

 1. Klik op het OLAP-draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Analyseren op Velden, items en sets > Set maken op basis van rij-items of Set maken op basis van kolomitems.

  Velden, items en sets

 3. Typ in het vak Naam van set de gewenste naam voor de set.

 4. Voer een van de volgende bewerkingen uit om de rijen items op te geven die u wilt opnemen in de benoemde set:

  • Als u een rij wilt verwijderen, klikt u aan de linkerzijde van de rij die u wilt selecteren en klikt u op rij verwijderen.

  • Als u een nieuwe rij wilt toevoegen, klikt u links van de rij waaronder u de nieuwe rij wilt toevoegen en klikt u op Rij toevoegen.

  • Als u een kopie van een item wilt maken, klikt u links van de rij die u wilt kopiëren en klikt u op Rij kopiëren.

  • Als u een item wilt verplaatsen, klikt u links van de rij die u wilt verplaatsen en gebruikt u de pijltoetsen Omhoog en Omlaag.

 5. Items van verschillende niveaus worden weergegeven in afzonderlijke velden in de hiërarchie. De benoemde set vervangt de huidige velden in het rij- of kolomgebied.

  • Als u deze items in hetzelfde veld als andere items wilt weergeven, schakelt u het vakje Items van verschillende niveaus weergeven in afzonderlijke velden uit.

  • Als u de huidige velden zichtbaar wilt houden in het rij- of kolomgebied, schakelt u het vakje De huidige velden in het rijgebied vervangen door de nieuwe set of het vakje De huidige velden in het kolomgebied vervangen door de nieuwe set uit. De set wordt niet weergegeven in de draaitabel als u op OK klikt, maar blijft wel beschikbaar in de Lijst met velden van de draaitabel.

 6. Klik op OK om de benoemde set te maken.

  Denk eraan dat u geen filtering kunt toepassen op benoemde sets.

Een benoemde set maken met MDX

Belangrijk:  Wanneer u een benoemde set maakt met MDX of de MDX-definitie van een bestaande benoemde set wijzigt, kunnen eventuele volgende wijzigingen uitsluitend met MDX worden aangebracht.

 1. Klik op het OLAP-draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Analyseren op Velden, items en sets > Sets beheren.

  Velden, items en sets

 3. Klik op Nieuw > Set maken met MDX.

 4. Typ in het vak Naam van set de gewenste naam voor de set.

 5. Voer een van de volgende bewerkingen uit om de MDX-definitie voor de benoemde set in te stellen:

  • Typ een MDX-definitie in het vak Setdefinitie of plak een gekopieerde definitie.

  • Selecteer op het tabblad Velden en items het item in de lijst met velden dat u wilt opnemen en klik op Invoegen.

   U kunt ook een item in de lijst met velden naar het vak Setdefinitie slepen, of dubbelklikken op een item in de lijst met velden.

   Beschikbare items in de lijst met velden

   Item in de lijst met velden

   Voorbeelden van MDX, gegenereerd met de kubus Adventure Works

   Dimensie

   [Product]

   Kenmerkenhiërarchie (inclusief alle leden)

   [Product].[Category]

   Kenmerkenhiërarchieniveau (zonder alle leden)

   [Product].[Category].[Category]

   Lid van kenmerkenhiërarchie

   [Product].[Category].&[4]

   Gebruikershiërarchie

   [Product].[Product Categories]

   Gebruikershiërarchieniveau

   [Product].[Product Categories].[Category]

   Lid van de gebruikershiërarchie

   [Product].[Product Categories].[Category].&[4]

   Maateenheid

   [Measures].[Internet Sales Amount]

   Berekende maateenheid

   [Measures].[Internet Ratio to Parent Product]

   Benoemde set

   [Core Product Group]

   KPI-waarde

   KPIValue(“Product Gross Profit Margin)

   KPI-doel

   KPIGoal(“Product Gross Profit Margin”),

   KPI-status

   KPIStatus(“Product Gross Profit Margin”)

   KPI-trend

   KPITrend(“Product Gross Profit Margin”)

   Lideigenschap uit gebruikershiërarchie

   [Product].[Product Categories].Properties(“Class” )

   Lideigenschap uit kenmerkenhiërarchie

   [Product].[Product].Properties(”Class”)

  • Selecteer op het tabblad Functies een of meer van de beschikbare MDX-functies die u wilt gebruiken, en klik op Invoegen. MDX-functies worden ondersteund door Analysis Services. VBA-functies van Excel horen er niet bij.

   Argumenten van functies worden binnen dubbele punthaken (<< >>) geplaatst. De tijdelijke aanduidingen voor argumenten kunt u vervangen door erop te klikken en vervolgens de namen te typen die u wilt gebruiken.

   Enkele voorbeelden van MDX-functies:

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «Set» )
   AGGREGATE( «Set»[, «Numerieke expressie»] )
   «Niveau».ALLMEMBERS
   «Hiërarchie».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «Lid» «Niveau» )
   ANCESTOR( «Lid», «Afstand» )
   ANCESTORS( «Lid», «Afstand» )
   ANCESTORS( «Lid», «Niveau» )
   ASCENDANTS( «Lid» )
   AVG( «Set»[, «Numerieke expressie»] )
   AXIS( «Numerieke expressie» )
   BOTTOMNCOUNT( «Set», «Aantal»[, «Numerieke expressie»] )
   BOTTOMPERCENT( «Set», «Percentage», «Numerieke expressie» )
   BOTTOMSUM( «Set», «Waarde», «Numerieke expressie» ) …

 6. Klik op MDX testen om de nieuwe MDX-definitie te testen.

  Items van verschillende niveaus worden weergegeven in afzonderlijke velden in de hiërarchie, velden worden gerangschikt en dubbele items worden automatisch verwijderd (doordat HIERARCHIZE en DISTINCT worden toegevoegd aan de set). De benoemde set vervangt de huidige velden in het rij- of kolomgebied.

  • Als u deze items in hetzelfde veld als andere items wilt weergeven, schakelt u het vakje Items van verschillende niveaus weergeven in afzonderlijke velden uit.

  • Als u de standaardhiërarchie wilt wijzigen en dubbele items wilt behouden, schakelt u het vakje Automatisch rangschikken en dubbele verwijderen uit de set uit.

  • Als u de huidige velden zichtbaar wilt houden in het rij- of kolomgebied, schakelt u het vakje De huidige velden in het rijgebied vervangen door de nieuwe set of het vakje De huidige velden in het kolomgebied vervangen door de nieuwe set uit. De set wordt niet weergegeven in de draaitabel als u op OK klikt, maar blijft wel beschikbaar in de Lijst met velden van de draaitabel.

  • Als u bent verbonden met een kubus van SQL Server Analysis Services, wordt er een dynamische benoemde set gemaakt. Deze benoemde set wordt automatisch opnieuw berekend bij elke update.

   Als u wilt voorkomen dat de benoemde set bij iedere update opnieuw wordt berekend, schakelt u het vakje Set opnieuw berekenen bij elke update uit.

 7. Klik op OK om de benoemde set te maken.

Opmerking: Denk eraan dat u geen filtering kunt toepassen op benoemde sets.

Een benoemde set bewerken of verwijderen

 1. Klik op het OLAP-draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Analyseren op Velden, items en sets en klik vervolgens op Sets beheren.

  Velden, items en sets

 3. Selecteer de set die u wilt bewerken of verwijderen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de benoemde set wilt bewerken, klikt u op Bewerken en brengt u de gewenste wijzigingen aan.

  • Als u de benoemde set wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen en op Ja om het verwijderen te bevestigen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×