Een benoemde set maken in een OLAP-draai tabel

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u werkt met een online analytical processing- OLAP in Excel, kunt u benoemde sets maken, een flexibele functie die u kunt gebruiken voor het volgende:

 • Veelgebruikte sets met items groeperen die u opnieuw kunt gebruiken, zelfs als deze sets niet in de gegevens aanwezig zijn.

 • U kunt items uit verschillende hiërarchieën combi neren op manieren die niet mogelijk waren in eerdere versies van Excel, ook wel asymmetrische rapportage genoemd.

 • Een benoemde set maken met behulp van aangepaste multidimensionale expressies (MDX), een query taal voor OLAP-data bases die een berekenings syntaxis biedt die vergelijkbaar is met werkblad formules.

Als u niet bekend bent met de query taal multidimensionale expressies (MDX), kunt u een benoemde set maken die is gebaseerd op items in de rijen of kolommen van de draai tabel. Zie Query's uitvoeren op multidimensionale gegevensvoor meer informatie over de taal van de MDX-query.

Als u bekend bent met de taal van de MDX-query, kunt u MDX gebruiken om een benoemde set te maken of te wijzigen.

Wat wilt u doen?

Een benoemde set maken op basis van rij-of kolom items

MDX gebruiken om een benoemde set te maken

Een benoemde set bewerken of verwijderen

Een benoemde set maken op basis van rij-of kolom items

 1. Klik op de OLAP-draai tabel waarvoor u een benoemde set wilt maken.

Hiermee worden de Hulpmiddelen voor draaitabellen weergegeven en komen de tabbladen Opties en Ontwerp beschikbaar.

 1. Klik op het tabblad Opties in de groep berekeningen op velden, items, & setsen klik vervolgens op set maken op basis van rij-items of set maken op basis van kolom items.

Hulpmiddelen voor draaitabellen: de groep Berekeningen op het tabblad Opties

Het dialoog venster nieuwe set wordt weer gegeven. U kunt het formaat van dit dialoog venster desgewenst wijzigen door de formaat greep in de rechter benedenhoek van het dialoog venster te verslepen.

 1. Typ in het vak naam van set de naam die u wilt gebruiken voor de set.

 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit om de rijen op te geven die u wilt opnemen in de benoemde set:

  • Als u een rij uit de lijst met items wilt verwijderen, klikt u op het gebied links van de rij die u wilt selecteren en klikt u vervolgens op rij verwijderen.

  • Als u een nieuwe rij wilt toevoegen aan de lijst met items, klikt u op het gebied links van de rij waaronder u de nieuwe rij wilt toevoegen en klikt u vervolgens op rij toevoegen.

  • Als u een kopie van een item wilt maken, klikt u op het gebied links van de rij die u wilt kopiëren en klikt u vervolgens op rij kopiëren.

  • Als u een item naar een andere locatie wilt verplaatsen, klikt u op het gebied links van de rij die u wilt verplaatsen en gebruikt u de pijl- omhoog en pijl- omlaag om het item naar de gewenste locatie te verplaatsen.

 3. Items van verschillende niveaus worden standaard weer gegeven in afzonderlijke velden in de hiërarchie en de benoemde set vervangt de huidige velden in het rij-of kolom gebied.

  • Als u deze items in hetzelfde veld als andere items wilt weer geven, schakelt u het selectie vakje items van verschillende niveaus weer geven in afzonderlijke velden uit.

  • Als u de huidige velden in het rij-of kolom gebied wilt behouden, schakelt u het selectie vakje de velden op dit moment in het rijgebied vervangen door de nieuwe groep in of vervangt u de velden die zich momenteel in het kolom gebied bevinden, door de nieuwe set. De set wordt niet weer gegeven in de draai tabel wanneer u op OKklikt, maar deze is beschikbaar in de lijst met draai tabel velden.

 4. Klik op OK om de benoemde set te maken.

  Notities: 

  • Klik op onGedaan maken op de werk balk snelle toegang om alle acties ongedaan te maken nadat het dialoog venster is gesloten.

  • U kunt geen filter type Toep assen op benoemde sets.

Naar boven

MDX gebruiken om een benoemde set te maken

Belangrijk: Wanneer u een benoemde set maakt met MDX of de MDX-definitie van een bestaande benoemde set wijzigt, kunnen eventuele extra wijzigingen alleen worden uitgevoerd met MDX.

 1. Klik op de OLAP-draai tabel waarvoor u een aangepaste benoemde set wilt maken.

 2. Klik op het tabblad Opties in de groep berekeningen op velden, items, & setsen klik vervolgens op sets beheren.

Hulpmiddelen voor draaitabellen: de groep Berekeningen op het tabblad Opties

Het dialoog venster beheerder instellen wordt weer gegeven. U kunt het formaat van dit dialoog venster desgewenst wijzigen door de formaat greep in de rechter benedenhoek van het dialoog venster te verslepen.

 1. Klik op Nieuwen klik vervolgens op set maken met MDX.

 2. Typ in het vak naam van set de naam die u wilt gebruiken voor de set.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om de MDX-definitie voor de benoemde set in te stellen:

  • Typ of plak een gekopieerde MDX-definitie in het vak definitie instellen .

  • Selecteer op het tabblad velden en items de vermelding in de lijst met velden die u wilt opnemen en klik op Invoegen.

   U kunt ook een vermelding van een lijst met velden naar het vak definitie van groep slepen of dubbel klikken op een vermelding in de lijst met velden.

   BeSchik bare velden lijst items

   Invoer van velden lijst

   Voor beelden van MDX die is gegenereerd met de kubus Adventure Works

   Dimensie

   Software

   Kenmerken hiërarchie (inclusief alle leden)

   [Product]. Categorie

   Kenmerk hiërarchie niveau (exclusief alle leden)

   [Product]. [Categorie]. Categorie

   Lid van kenmerk hiërarchie

   [Product]. [Categorie]. & [4]

   Gebruikers hiërarchie

   [Product]. [Product Categorieën]

   Niveau van gebruikers hiërarchie

   [Product]. [Product Categorieën]. Categorie

   Lid uit gebruikers hiërarchie

   [Product]. [Product Categorieën]. [Categorie]. & [4]

   Maateenheidfilter

   [Maat eenheden]. [Internet verkoop bedrag]

   Berekende maat eenheid

   [Maat eenheden]. [Internet ratio tot bovenliggend product]

   Benoemde set

   [Basis product groep]

   KPI-waarde

   KPIWaarde ("brutowinst marge van product)

   KPI-doel

   KPIDoel ("Gross Profit Margin");

   KPI-status

   KPIStatus ("brutowinst marge van product")

   KPI-trend

   KPITrend ("brutowinst marge van product")

   Lideigenschap uit gebruikers hiërarchie

   [Product]. [Product Categorieën]. Eigenschappen ("class")

   Lideigenschap uit kenmerken hiërarchie

   [Product]. [Product]. Eigenschappen ("class")

  • Selecteer op het tabblad functies een of meer functies uit de beschik bare MDX-functies die u wilt gebruiken en klik vervolgens op Invoegen. MDX-functies worden ondersteund door Analysis Services; ze bevatten geen VBA-functies.

   Functie argumenten worden tussen de punt haken gezet (_LT_< >>). U kunt de argumenten voor tijdelijke aanduidingen vervangen door erop te klikken en vervolgens de geldige namen te typen die u wilt gebruiken.

   Voor beelden van MDX-functies

   ADDCALCULATEDMEMBERS («Set»)
   Aggregaat(«set» [, «numerieke expressie»])
   «Niveau».ALLMEMBERS
   «Hiërarchie».ALLMEMBERS
   Bovenliggend element («lid» «niveau»
   ) voorganger («lid», «afstand»
   ) bovenliggende elementen («lid», «afstand»
   )voorganger(«lid», «niveau»)
   («lid», «niveau»)niveaus
   («Set» [, «numerieke expressie»])
   as(«numerieke expressie»)
   BOTTOMNCOUNT(«set», «Count» [, «numerieke expressie»])
   BOTTOMPERCENT(«set», «percentage», «getal Expressie»
   BOTTOMSUM(«set», «waarde», «numerieke expressie»)...

 4. Klik op MDX testenom de nieuwe MDX-definitie te testen.

 5. Items van verschillende niveaus worden standaard weer gegeven in afzonderlijke velden in de hiërarchie, velden worden geordend en dubbele vermeldingen worden automatisch verwijderd (omdat HIERARCHIZE en DISTINCT worden toegevoegd aan de set) en de benoemde set de huidige velden vervangt in het rij-of kolom gebied.

  • Als u deze items in hetzelfde veld als andere items wilt weer geven, schakelt u het selectie vakje items van verschillende niveaus weer geven in afzonderlijke velden uit.

  • Als u de standaard hiërarchie wilt wijzigen en dubbele items wilt behouden, schakelt u het selectie vakje automatisch sorteren en duplicaten verwijderen uit in de set uit .

  • Als u de huidige velden in het rij-of kolom gebied wilt behouden, schakelt u het selectie vakje de velden op dit moment in het rijgebied vervangen door de nieuwe groep in of vervangt u de velden die zich momenteel in het kolom gebied bevinden, door de nieuwe set. De set wordt niet weer gegeven in de draai tabel wanneer u op OKklikt, maar deze is beschikbaar in de lijst met draai tabel velden.

 6. Als u verbinding hebt met een kubus van SQL Server 2008 Analysis Services, wordt standaard een dynamische set met een naam gemaakt. Deze benoemde set wordt bij elke update automatisch opnieuw berekend.

  • Als u wilt voor komen dat de benoemde set bij elke update opnieuw wordt berekend, schakelt u het selectie vakje set opnieuw berekenen bij elke update uit.

 7. Klik op OK om de benoemde set te maken.

  Notities: 

  • Klik op onGedaan maken op de werk balk snelle toegang om alle acties ongedaan te maken nadat het dialoog venster is gesloten.

  • U kunt geen filter type Toep assen op benoemde sets.

Naar boven

Een benoemde set bewerken of verwijderen

 1. Klik op de OLAP-draai tabel met de benoemde set die u wilt bewerken of verwijderen.

 2. Klik op het tabblad Opties in de groep berekeningen op velden, items, & setsen klik vervolgens op sets beheren.

Hulpmiddelen voor draaitabellen: de groep Berekeningen op het tabblad Opties

Het dialoog venster beheerder instellen wordt weer gegeven. U kunt het formaat van dit dialoog venster desgewenst wijzigen door de formaat greep in de rechter benedenhoek van het dialoog venster te verslepen.

 1. Selecteer de set die u wilt bewerken of verwijderen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de geselecteerde benoemde set wilt bewerken, klikt u op bewerkenen brengt u de gewenste wijzigingen aan.

  • Als u de geselecteerde benoemde set wilt verwijderen, klikt u op verwijderenen vervolgens op Ja om te bevestigen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×