Een benoemd item weergeven in Excel Services

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u een Microsoft Office Excel-werkmap opent in Excel Services, wordt de werkmap weergegeven in een van twee mogelijke weergaven:

Werkbladweergave     In deze weergave kunt u de werkmap weergeven, inclusief een of meer werkbladen en alle informatie op deze werkbladen. Wanneer een werkmap wordt opgeslagen, kan de auteur ervan opgeven of alle werkbladen worden weergegeven. De auteur kan ook bepaalde werkbladen selecteren die moeten worden weergegeven.

Benoemd-itemweergave     In deze weergave kunt u alleen een of meer benoemde items in de werkmap weergeven. Een benoemd item kan een diagram zijn, een Excel-tabel, een draaitabelrapport, een draaigrafiekrapport of een benoemd bereik van cellen.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over benoemd Item weergeven

Een benoemd item in de weergave benoemd Item weergeven

Meer informatie over de benoemd-itemweergave

De benoemd-itemweergave is handig als u (als gebruiker of auteur van een werkmap) het volgende wilt doen:

  • Alleen bepaalde benoemde items van een werkmap weergeven, zoals een diagram of Excel-tabel, omdat dat de enige gegevens zijn die u wilt weergeven. Als u de auteur van een werkmap bent, is het bijvoorbeeld mogelijk dat u niet wilt dat de gebruiker andere delen van de werkmap ziet, omdat de gebruiker deze gegevens niet nodig heeft of omdat u deze gegevens om veiligheidsredenen wilt verbergen. Het kan ook zijn dat u niet wilt dat een gebruiker de gegevens achter een grafiek of draaigrafiek ziet, omdat er onvoldoende ruimte voor deze gegevens is in een bedrijfsinformatie-dashboard.

  • Specifieke benoemde items selecteren in de vervolgkeuzelijst Weergave op de werkbalk van Excel Web Access, zodat u meer flexibiliteit hebt bij het weergeven van informatie in de werkmap. Het schuiven om gewenste informatie op te zoeken kan lastig en tijdrovend zijn. Als auteur van een werkmap kunt u bepalen hoe een gebruiker naar de informatie in de werkmap navigeert. Daarnaast worden in Excel Services bepaalde benoemde items in de benoemd-itemweergave anders weergegeven dan in de werkbladweergave om het gebruik van besturingselementen voor navigatie tot een minimum te beperken.

  • Verbinden met Excel Web Access-webonderdelen, webonderdelen, zoals de webonderdelen Filter of het webonderdeel Lijstweergave, op een dashboard of op een andere pagina met webonderdelen. U kunt bijvoorbeeld een geselecteerde waarde in een webonderdeel Filter gebruiken om weer te geven van een grafiek, een Excel-tabel en een benoemd bereik, elk label in een apart Excel Web Access-webonderdeel. Zie Filterwebonderdelen verbinden met Excel Web Accessvoor meer informatie.

In de benoemd-itemweergave kunt u de volgende benoemde items zien:

Benoemd item

Opmerkingen

Excel-tabellen

Grafiek en draaigrafiek

De grafiek of draaigrafiek wordt altijd in zijn geheel weergegeven, wordt nooit bijgesneden, maar wordt mogelijk wel weergegeven met horizontale en verticale schuifbalken.

Draaitabelrapport

Benoemd bereik

Het bereik moet aaneengesloten zijn en globaal of lokaal zijn voor het werkblad (Bladnaam!Bereiknaam). Een benoemd bereik wordt gedefinieerd in Microsoft Office Excel 2007 of in Office Excel 2007, zoals een afdrukbereik.

Een benoemd bereik kan ook andere benoemde items, grafieken, Excel-tabellen, draaitabellen en draaigrafieken bevatten.

Notities: 

  • Als een werkmap in de benoemd-itemweergave wordt opgeslagen, kunt u nog steeds het parametertaakvenster weergeven en parameters instellen. Het maakt hierbij niet uit of het benoemde item de benoemde cel bevat die overeenkomt met de parameter. U kunt bijvoorbeeld een grafiek weergeven, maar een gebruiker toestaan om de grafiek bij te werken door een parameterwaarde voor een celwaarde in te voeren die zich niet in een benoemd item bevindt.

  • U kunt niet in dezelfde sessie overschakelen van de werkbladweergave naar de benoemd-itemweergave, of van de benoemd-itemweergave naar de werkbladweergave.

  • De vervolgkeuzelijst Weergave bevat geen afzonderlijke werkbladen.

Naar boven

Een benoemd item weergeven in de benoemd-itemweergave

Er zijn twee manieren om items in de benoemd-itemweergave weer te geven: gebruik de vervolgkeuzelijst Weergave of stel de eigenschap Weer te geven benoemd item in.

Notities: 

  • Benoemde items worden altijd alfabetisch weergegeven.

  • De vervolgkeuzelijst weergave wordt alleen weergegeven als auteur van de werkmap heeft een of meer benoemde items geselecteerd in het dialoogvenster Opties voor Excel Services voordat u deze, de Navigatie in werkmapAlle interactiviteit met werkmapen Benoemd Item vervolgkeuzelijst eigenschappen zijn geselecteerd en de Excel Web Access-werkbalk wordt weergegeven. Zie aangepaste eigenschappen van webonderdeel Excel Web Access en Microsoft Office Excel 2007 Help voor meer informatie.

De vervolgkeuzelijst weergave gebruiken

  • Klik in de benoemd-itemweergave op de werkbalk van Excel Web Access op de pijl naast de vervolgkeuzelijst Weergave en selecteer een benoemd item.

Stel de eigenschap vervolgkeuzelijst benoemd Item

De auteur van een webonderdeel kunt weergeven van een specifiek benoemd item in de weergave benoemd Item door de eigenschap Vervolgkeuzelijst benoemd Item voor alle benoemde items die zijn opgegeven door de auteur van de werkmap in het dialoogvenster Opties voor Excel Services voordat u de werkmap opslaat. Deze instelling kan handig zijn, bijvoorbeeld in een dashboard wanneer u wilt een bepaald benoemd item weergeven in het webonderdeel Excel Web Access, maar u niet wilt dat de gebruiker om andere benoemde items te selecteren. Zie aangepaste eigenschappen van Excel Web Access-webonderdeelvoor meer informatie.

Tip: Het is mogelijk dat de auteur van een webonderdeel een andere persoon is dan de auteur van de werkmap of dat deze geen toegang heeft tot de werkmap. Voor een geldige lijst met benoemde items die u in de eigenschap Vervolgkeuzelijst Benoemd item kunt typen, kunt u de werkmap openen in Excel 2007 en het dialoogvenster Opties voor Excel-services weergeven. U kunt ook de eigenschap Vervolgkeuzelijst Benoemd item voor het webonderdeel Excel Web Access uitschakelen en vervolgens de benoemde items in de vervolgkeuzelijst Weergave noteren.

Opmerking: Als u een waarde opgeeft in de eigenschap Vervolgkeuzelijst Benoemd item en het Excel-webonderdeel wordt weergegeven in de benoemd-itemweergave, is deze waarde het benoemde item dat standaard wordt weergegeven.

Probleem: De eigenschap Vervolgkeuzelijst benoemd Item wordt niet uitgeschakeld wanneer ik een webonderdeelverbinding van de lijst weergave verwijderen

Wanneer u een webonderdeel Lijstweergave verbinden aan het webonderdeel Excel Web Access door de opdracht Rij beschikbaar stellen voor het webonderdeel Lijstweergave van verbindingsmenu of de opdracht Benoemd Object ophalen van in Excel Web Access-webonderdeel van verbindingsmenu te selecteren , de eigenschap Vervolgkeuzelijst benoemd Item ook de waarde van de verbinding waarnaar u doorgeven is ingesteld. Later als u de verbinding tussen webonderdelen verwijdert, blijft deze waarde in de Vervolgkeuzelijst benoemd Item eigenschap en mogelijk ontvangt u een bericht ontvangen dat het benoemd item kan niet worden weergegeven. U lost dit op, schakelt u de eigenschap Vervolgkeuzelijst benoemd Item . Zie aangepaste eigenschappen van Excel Web Access-webonderdeelvoor meer informatie.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×