Een beknopte geschiedenis van projectmanagement

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het is misschien best wel logisch om te denken dat projectmanagement een moderne discipline is. Niets is echter minder waar. De belangrijkste concepten zijn namelijk al aan het eind van de negentiende eeuw ontstaan. Lees dit artikel om te ontdekken hoe de moderne managementtheorie is beïnvloed door meer dan een eeuw aan wetenschappelijke, sociale en commerciële methodologieën.

In dit artikel

Overzicht

De vroege jaren: eind negentiende eeuw

Begin twintigste eeuw

Midden twintigste eeuw

Vandaag

Overzicht

De basis voor de vorm van projectmanagement zoals we die nu kennen, is pas enkele tientallen jaren geleden gelegd. In het begin van de jaren zestig kwamen bedrijven en andere organisaties tot het inzicht dat er voordelen zitten aan het ordenen van werk in projecten. Deze projectgecentreerde benadering van de organisatie werd steeds verder uitgewerkt naarmate organisaties de noodzaak begonnen in te zien van een efficiënte communicatie en samenwerking tussen werknemers, maar ook tussen verschillende afdelingen en functies en, in bepaalde gevallen, zelfs tussen industrietakken.

Tegenwoordig kunnen de basisbeginselen van projectmanagement worden voorgesteld door de projectdriehoek, een aanpak die uitgebreid door Harold Kerzner in zijn toonaangevende boek, Project Management: A Systems Approach to Planning, planning en Controlling.

Projectdriehoek

Naar boven

De vroege jaren: eind negentiende eeuw

We kunnen nog verder terug gaan in de tijd, naar de tweede helft van de negentiende eeuw, een periode waarin de complexiteit van de bedrijfswereld steeds verder toenam. Hier is duidelijk te zien hoe projectmanagement zijn oorsprong vindt in eenvoudige managementprincipes. Grootschalige overheidsprojecten waren de drijvende kracht voor het nemen van belangrijke beslissingen die de basis gingen vormen voor de methodologie van projectmanagement. In de Verenigde Staten was het eerste, echt omvangrijke overheidsproject de transcontinentale spoorlijn, waarvan de bouw begon in 1862. Eigenaren van bedrijven zagen zich opeens geconfronteerd met de enorme uitdaging om de arbeid van duizenden werkers in goede banen te leiden, terwijl ze daarnaast ongekende hoeveelheden grondstoffen moesten distribueren en verwerken.

Naar boven

Begin twintigste eeuw

Zo rond de eeuwwisseling begon Frederick Taylor (1856–1915) met zijn studie van de werkplaatsorganisatie. Hij paste wetenschappelijke theorieën toe om aan te tonen dat arbeid kan worden geanalyseerd en verbeterd door vooral aandacht te besteden aan de elementaire onderdelen. Hij toetste zijn theorieën in de praktijk van staalfabrieken, op taken zoals het scheppen van zand en het heffen en verplaatsen van onderdelen. Vóór die tijd was de enige manier om de productiviteit te verbeteren, het eisen van een grotere inzet en het invoeren van langere werkdagen. Taylor introduceerde het concept van efficiënter werken, in plaats van harder en langer werken.

De Taylor koppelen Henry Gantt (1861 – 1919), onderzocht uitvoerig de volgorde van bewerkingen in werken. Zijn onderzoek van management gericht op marineschepen schip constructie tijdens de hele wereld War I. Zijn Gantt-diagrammen, taakbalken en mijlpaal markeringen, inclusief een overzicht van de reeks en de duur van alle taken in een proces. Gantt-diagram diagrammen bewezen zoals een krachtige analytical hulpmiddel voor beheerders die ze aanwezig bleef vrijwel ongewijzigd voor bijna honderd jaar. Het is niet tot het begin jaren 1990 dat Microsoft Office Project eerst toegevoegd koppelingslijnen aan deze taakbalken aanduiding nauwkeuriger afhankelijkheden tussen taken.

Koppelingslijn tussen Gantt-staven

Microsoft Office Project verder de jaar te000129300 in de regels, zoals voortgangslijnen tegen een basislijn, varianties en lijnen die de statusvoortgang aangeven een bepaald moment.

De American Society of Mechanical Engineers eert het werk van Henry Gantt door vanaf 2000 ieder jaar de Henry Laurence Gantt Medal uit te reiken aan mensen die zich hebben onderscheiden op het vlak van management en dienstverlening aan de gemeenschap.

Taylor, Gantt en anderen hebben ertoe bijgedragen dat projectmanagement nu een expliciet onderdeel van de bedrijfsvoering is dat studie en discipline vereist. In de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog zijn aspecten zoals marktbenadering, industriële psychologie en menselijke relaties geleidelijk aan geïntegreerde elementen van projectmanagement geworden.

Naar boven

Midden twintigste eeuw

Opgeven gevraagde nieuwe organisatiestructuren tijdens WERELDOORLOG, complexe overheid en militaire projecten en een comprimeren war-tijd standaardwerkprocessen. Complexe netwerkdiagrammen, genaamd PERT-diagrammen en de methode kritieke pad zijn ingevoerd, dat de managers meer controle over massively ontworpen en zeer complexe projecten (zoals militaire wapensystemen met hun grote verscheidenheid aan taken en veel interacties op vele plaatsen in tijd).

Het duurde niet lang voordat deze technieken in alle industrietakken werden toegepast, aangezien bestuurders nieuwe managementstrategieën en hulpmiddelen nodig hadden om de groei van hun organisaties in een snel veranderende en competitieve wereld te beheersen. In het begin van de jaren zestig werd het gebruikelijk om algemene systeemtheorieën toe te passen op zakelijke interacties. In hun boek The Theory and Management of Systems beschrijven Richard Johnson, Fremont Kast en James Rosenzweig een moderne organisatie als een menselijk organisme, met een skelet, spieren, hart- en vaatstelsel, zenuwstelsel, enzovoort.

Naar boven

Vandaag

Deze benadering van bedrijfsuitoefening als een menselijk organisme impliceert dat een bedrijf alleen kan overleven en floreren als alle functionele onderdelen efficiënt samenwerken om bepaalde doelen (projecten) te realiseren. Sinds het begin van de jaren zestig is deze benadering van projectmanagement geleidelijk getransformeerd naar de huidige moderne varianten. Hoewel er in deze periode verschillende bedrijfsmodellen zijn ontstaan, delen deze allemaal dezelfde onderliggende structuur: een projectmanager beheert het project, stelt een team samen en zorgt voor de horizontale integratie en communicatie van de werkstroom tussen de verschillende afdelingen.

In de afgelopen tien jaar is de discipline projectmanagement zich blijven ontwikkelen. Momenteel zijn er twee belangrijke trends waarneembaar:

  • Bottom-up planning     Deze trend legt de nadruk op eenvoudigere projectontwerpen, kortere projectcycli, efficiënte samenwerking tussen teamleden, meer betrokkenheid van teamleden en besluitvorming. Deze trend wordt ook wel algemeen aangeduid als agile projectmanagement en omvat een aantal verwante methodologieën, zoals Scrum, Crystal, Extreme Programming en Unified Process.

  • Top-down planning     Deze trend wordt gekenmerkt door bedrijfsbrede besluitvorming over de portfolio van projecten die een organisatie moet aanbieden, evenals door het beschikbaar stellen van technologieën voor gegevensanalyse om informatie in de portfolio transparanter te maken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×