Een basisrapport maken en afdrukken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt maken en af te drukken basic vooraf gedefinieerde taak, resource en kruistabel rapporten presenteren zodat uw projectgegevens aan anderen. U kunt deze rapporten met de informatie die u wilt wijzigen.

Opmerking: Microsoft Office Project 2007 bevat eveneens visuele rapporten. Deze rapporten bieden uitgebreide rapportageopties waarbij van Microsoft Office Excel en Microsoft Office Visio wordt gebruikgemaakt.

De beschikbare basisrapporten

Basisrapporten worden in het dialoogvenster Rapporten (menu Rapport) in zes categorieën ingedeeld. In de volgende secties vindt u een beschrijving van de rapporten per categorie.

Opmerking: Alle rapporten in de categorieën Huidige activiteiten, Kosten en Toewijzingen kunt u wijzigen door een ander taakfilter te gebruiken of een andere tabel toe te passen. Ook is het mogelijk het uiterlijk van de tekst in de basisrapporten te wijzigen.

Categorie Overzicht

De rapporten in de categorie Overzicht bieden een grondig inzicht in uw projecten.

Naam

Beschrijving

Projectsamenvatting

Met dit overzichtsrapport drukt u een samenvatting af van het aantal taken en resources, de projectkosten, de begin- en einddatums en de totale hoeveelheid werk.

Taken op hoogste niveau

Met dit overzichtsrapport drukt u een lijst af met taken op het hoogste niveau en samenvattingstaken met de bijbehorende geplande begin- en einddatum, de duur, het percentage dat is voltooid, de kosten en het werk. Het is niet alleen mogelijk om de inhoud te wijzigen (met behulp van tabellen en taakfilters), maar ook de periode of tijdseenheid en de details (waaronder notities en objecten). Bovendien kunt u de gegevens in het rapport sorteren.

Kritieke taken

Met dit overzichtsrapport drukt u een lijst af met kritieke taken met de bijbehorende geplande begin- en einddatum. Per taak ziet u de voorafgaande en volgende taak. U kunt de inhoud van het rapport wijzigen door een ander taakfilter te gebruiken of een andere tabel toe te passen.

Mijlpalen

Met dit overzichtsrapport drukt u een lijst af met mijlpalen die op begindatum zijn gesorteerd. U kunt de inhoud van het rapport wijzigen door een ander taakfilter te gebruiken of een andere tabel toe te passen.

Werkdagen

Met dit overzichtsrapport drukt u een lijst af met werktijden voor elke dag van een week uit de basiskalender.

Categorie Huidige activiteiten

De rapporten in de categorie Huidige activiteiten bevatten de status van de taken binnen uw project.

Naam

Beschrijving

Niet-gestarte taken

Met dit rapport van huidige activiteiten drukt u een lijst af met taken die nog niet zijn gestart en de bijbehorende duur, voorafgaande taken, begin- en einddatums, resources en toewijzingen. Alle gegevens worden op begindatum gesorteerd.

Taken die binnenkort worden gestart

Met dit rapport van huidige activiteiten drukt u een lijst af met taken die worden gestart in de periode die u opgeeft.

Taken in uitvoering

Met dit rapport van huidige activiteiten drukt u een lijst af met taken in uitvoering en de maanden waarin de taken worden uitgevoerd.

Voltooide taken

Met dit rapport van huidige activiteiten drukt u een lijst af met voltooide taken en de maanden waarin de taken worden uitgevoerd.

Taken die zouden moeten zijn gestart

Met dit rapport van huidige activiteiten drukt u een lijst af met taken die gestart zouden moeten zijn op de datum die u opgeeft.

Taken met vertraging

Met dit rapport van huidige activiteiten drukt u een lijst af met taken die opnieuw zijn gepland en na de einddatum van de basislijn worden voltooid.

Categorie Kosten

De rapporten in de categorie Kosten bevatten een vergelijking tussen de werkelijke kosten en de gebudgetteerde kosten van een project op het niveau van het project, de taak en de resource.

Naam

Beschrijving

Cashflow

Met dit kostenrapport drukt u een tabel af met de kosten per taak en per week. U kunt dit rapport bewerken en de periode wijzigen.

Budget

Met dit kostenrapport drukt u een lijst af met taken en de bijbehorende gebudgetteerde kosten. Bovendien ziet u in welke mate de gebudgetteerde kosten van de huidige kosten afwijken.

Budgetoverschrijdende taken

Met dit kostenrapport drukt u een lijst af met taken waarvan de kosten de kosten volgens de basislijn overschrijden.

Budgetoverschrijdende resources

Met dit kostenrapport drukt u een lijst af met resources waarvan de kosten de kosten volgens de basislijn overschrijden.

Huidige marge

Met dit kostenrapport drukt u een lijst af met taken met de bijbehorende geplande marges, huidige marges, werkelijke kosten en afwijkingen. De waarden worden gebaseerd op de gebudgetteerde kosten en de werkelijke kosten van uitgevoerd werk. Dit rapport biedt u een duidelijk overzicht van de mate waarin het projectbudget al dan niet door de taken wordt overschreden.

Categorie Toewijzingen

De rapporten in de categorie toewijzingen bevatten informatie over resources van het project en hun taaktoewijzing.

Naam

Beschrijving

Wie doet wat

Met dit toewijzingenrapport drukt u een lijst af met resources en de bijbehorende toegewezen taken, het geplande werk per taak, de begin- en einddatums en de resourcegegevens. U kunt dit rapport bewerken en gegevens als notities en objecten opnemen.

Wie doet wat wanneer

Met dit toewijzingenrapport drukt u een lijst af met resources, de bijbehorende toegewezen taken en het geplande werk per dag per taak.

Taakoverzicht

Met dit toewijzingenrapport drukt u een lijst af met taken en de bijbehorende duur, begin- en einddatums en voorafgaande taken. De gegevens worden per week opgedeeld voor een resource die u opgeeft.

Overbezette resources

Met dit toewijzingenrapport drukt u een lijst af met overbezette resources en de taken waaraan deze resources zijn toegewezen.

Categorie Werkbelasting

De rapporten in de categorie Werkbelasting bevatten gegevens over de hoeveelheid werk van resources in het project. De gegevens hebben betrekking op een bepaalde week.

U kunt de gegevens in de rapporten in de categorie Werkbelasting wijzigen. Ook is het mogelijk het periode-interval te wijzigen. Bovendien kunt u de rapporten wijzigen door een ander taakfilter of resourcefilter te gebruiken.

Naam

Beschrijving

Taakgebruik

Met dit werkbelastingsrapport drukt u een lijst af met taken, de toegewezen resources en de hoeveelheid gepland werk per week.

Resourcegebruik

Met dit werkbelastingsrapport drukt u een lijst af met resources, de bijbehorende taken en de hoeveelheid gepland werk per week.

Aangepaste rapporten

De rapporten in de categorie Aangepast fungeren als uitgangspunt voor aangepaste basisrapporten die u zelf samenstelt. U kunt de aangepaste rapporten bewerken of nieuwe aangepaste rapporten maken, zodat het resultaat geheel aan uw wensen voldoet.

Naam

Beschrijving

Resourcegebruik (materiaal of werk)

Met dit aangepaste rapport drukt u een lijst af met resources, de taken waaraan elke resource is toegewezen en de hoeveelheid gepland werk per week. Het is mogelijk de gegevens in het rapport en de periode te wijzigen. U kunt de inhoud wijzigen door een ander taakfilter of resourcefilter te gebruiken.

Basiskalender

Met dit aangepaste rapport drukt u een tabel af met de werkdagen, uren werk en vrije tijd voor alle basiskalenders in uw project.

Taak

Met dit aangepaste rapport drukt u een aangepast rapport met taakgegevens af. U kunt met tabellen, taakfilters en andere elementen een aangepast taakrapport maken.

Resource (materiaal, werk of beide)

Met dit aangepaste rapport drukt u een aangepast rapport met resourcegegevens af. U kunt met tabellen, resourcefilters en andere elementen een aangepast resourcerapport maken.

Kruistabel

Met dit aangepaste rapport drukt u een aangepast kruistabelrapport af met de taak- en resourcegegevens in rijen en de tijdsduur in kolommen. U kunt met taakfilters of resourcefilters en andere elementen een aangepast kruistabelrapport maken. Het is ook mogelijk dit type gegevens in de weergaven Taakgebruik en Resourcegebruik te bekijken.

Naar boven

Een rapport afdrukken

  1. Klik in het menu Rapport op Rapporten.

  2. Klik op de gewenste rapportcategorie en klik vervolgens op Selecteren.

    Als u de rapportcategorie Aangepast hebt gekozen, klikt u in het vak Rapporten op een rapport en gaat u verder met stap 5.

  3. Klik op het rapport dat u wilt afdrukken en klik vervolgens op Selecteren.

    Als u vooraf gedefinieerde instellingen wilt aanpassen, klikt u op Bewerken. Breng de gewenste wijzigingen aan, klik op OK en klik vervolgens op Selecteren.

  4. Als u het uiterlijk van de rapportpagina's wilt wijzigen, klikt u op Pagina-instelling. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op Afdrukvoorbeeld om het resultaat van de wijzigingen te bekijken.

  5. Klik op Afdrukken.

Opmerking: Als u een aangepast rapport hebt gekozen, wordt dit niet automatisch in een voorbeeldvenster weergeven. Als u een afdrukvoorbeeld van het rapport wilt bekijken voordat u het afdrukt, klikt u op Voorbeeld.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×