Een back-up maken van uw persoonlijke Docs.com-inhoud

Dit artikel is bedoeld voor individuele gebruikers van Docs.com. Als u een Office 365-beheerder bent die verantwoordelijk is voor meerdere Docs.com-gebruikersaccounts in uw organisatie, raadpleegt u De inhoud van uw organisatie migreren vanuit Docs.com.


Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 25 juli 2017

De service Docs.com van Microsoft wordt stopgezet

Microsoft trekt de service Docs.com terug op vrijdag 15 december 2017. Bij dezen worden alle gebruikers aangeraden hun bestaande inhoud op Docs.com zo snel mogelijk te verplaatsen naar een andere bestandsopslag en andere platforms voor het delen van bestanden. Docs.com is na deze datum niet meer beschikbaar.

Hoewel de site Docs.com pas in december volledig offline wordt gehaald, wordt het gebruik van bepaalde functies de komende weken stapsgewijs beperkt. Als u momenteel een account hebt voor Docs.com en dit hebt gebruikt voor het uploaden en delen van inhoud, raadpleeg dan Belangrijke informatie over het einde van de service voor Docs.com voor een overzicht van de datums waarop de functies van de service worden beperkt.

Aan de hand van de onderstaande informatie kunt u een back-up maken van uw persoonlijke inhoud op Docs.com en deze opslaan in een bestandsopslagservice of een platform voor delen, zoals OneDrive.

Wat gebeurt er met mijn inhoud op Docs.com nadat het van de site is gemigreerd?

Inhoud op Docs.com wordt naar OneDrive gemigreerd, behalve OneNote-notitieblokken die u eerder op Docs.com hebt gepubliceerd.

Er wordt een speciale map, Docs.com, voor u in OneDrive gemaakt, waar al uw gemigreerde Docs.com-inhoud wordt opgeslagen.


Ondersteunde inhoudstypen

Bestemming van de migratie

 • Word-documenten

 • Excel-werkmappen

 • PowerPoint-presentaties

 • PDF-bestanden

 • Docs.com-verzamelingen

 • Minecraft-werelden

 • Tekstbestanden (.c, .cs, .css, .cpp, .h, .htm, .html, .php, .js,

  .java, .m, .mm, .perl, .pl, .py, .rb, .sql, .ts, .txt, .xml)

OneDrive.com

 • Sway-presentaties

 • Docs.com-logboeken

 • Over-pagina's op Docs.com

Sway.com


Als u Docs.com hebt gebruikt met een persoonlijk Microsoft-account of een Facebook-account, kunt u een back-up maken van uw inhoud op Docs.com voor een willekeurig OneDrive-account.

Als u Docs.com hebt gebruikt met een werk- of schoolaccount en als u de inhoud automatisch wilt laten migreren, wordt de inhoud op Docs.com voor datzelfde account overgedragen naar OneDrive.

Let op: Als de inhoud op Docs.com is gemigreerd, wordt uw Docs.com-pagina alleen-lezen. U kunt niet langer inhoud bijwerken of publiceren op de Docs.com-site. U kunt uw inhoud echter nog wel downloaden of het Docs.com-account verwijderen.

Welke machtigingen zijn er ingesteld voor inhoud van Docs.com die naar OneDrive is gemigreerd?

Als uw inhoud op Docs.com naar OneDrive is gemigreerd, gelden dezelfde instellingen voor machtigingen als voor Docs.com. (Voor gebruikers met een werk- of schoolaccount geldt dit alleen als extern delen voor OneDrive voor Bedrijven voor uw organisatie is ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw beheerder.)


Oorspronkelijke instellingen voor zichtbaarheid voor Docs.com

Machtigingen voor OneDrive na migratie

Openbaar

Iedereen met deze koppeling

Beperkt

Iedereen met deze koppeling

Alleen organisatie

Alleen personen binnen uw organisatie


Als extern delen niet voor uw organisatie is ingeschakeld in OneDrive voor Bedrijven, of als aanmelden bij OneDrive is vereist voor het weergeven van bestanden, of als de koppeling voor delen van Docs.com is verlopen, dan worden de instellingen voor machtigingen teruggezet op de standaardwaarde. Dit betekent dat bestanden alleen kunnen worden weergegeven (voor u of uw organisatie).


Oorspronkelijke instellingen voor zichtbaarheid voor Docs.com

Machtigingen voor OneDrive na migratie

Openbaar

Alleen personen binnen uw organisatie

Beperkt

Alleen ik


Als het delen van bestanden in OneDrive voor uw organisatie niet is ingeschakeld, dan worden de instellingen voor machtigingen teruggezet op de standaardwaarde en kunnen bestanden alleen door u worden bekeken.


Oorspronkelijke instellingen voor zichtbaarheid voor Docs.com

Machtigingen voor OneDrive na migratie

Alleen organisatie

Alleen ik


Als voor de oorspronkelijke Docs.com-inhoud de optie Toestaan dat anderen uw document downloaden niet is aangevinkt, worden de machtigingen met de status Alleen ik overgenomen in OneDrive.

In de map Docs.com die voor u in OneDrive is gemaakt als deel van de inhoudsmigratie, wordt een afzonderlijke submap gemaakt. Voor deze submap komen de instellingen voor zichtbaarheid overeen met de oorspronkelijke instellingen voor Docs.com (Openbaar, Beperkt en Organisatie). Alle bestanden en documenten in uw Docs.com-inhoud worden gemigreerd naar de overeenkomstige submappen op basis van de oorspronkelijke instellingen voor zichtbaarheid. De submap Openbaar bevat Docs.com-inhoud die voorheen was ingesteld voor machtigingen met de status Iedereen met deze koppeling.

Wat gebeurt er met koppelingen naar mijn bestaande inhoud op Docs.com nadat deze inhoud is gemigreerd?

Ook nadat uw Docs.com-inhoud is gemigreerd, blijven de koppelingen, die verwijzen naar bestaande inhoud op Docs.com die u mogelijk eerder hebt gedeeld, tot en met 15 mei 2018 werken. (Zie Belangrijke informatie over het einde van de service voor Docs.com voor het volledige overzicht met belangrijke datums.)

De bestaande koppelingen verwijzen automatisch naar gemigreerde Docs.com-inhoud op OneDrive of Sway.com, behalve in de volgende gevallen:

Wat gebeurt er met Docs.com-inhoud die is ingesloten op andere websites?

Docs.com-inhoud die u eerder hebt ingesloten op andere websites of blogs (bijvoorbeeld WordPress) wordt niet langer goed weergegeven. Bezoekers van deze sites moeten eerst op de knop Openen in een nieuw browsertabblad klikken om de ingesloten inhoud vanaf de nieuwe bron te kunnen openen en bekijken.

Houd er rekening mee dat vanaf 15 december 2017 alle eerder ingesloten inhoud niet meer wordt weergegeven. U dient alle ingesloten bestanden handmatig zodanig te wijzigen dat ze kunnen worden geladen vanaf de nieuwe locaties in OneDrive of op Sway.com.

Hoe kan ik een back-up maken van mijn inhoud vanaf Docs.com?

Ga als volgt te werk als u de inhoud op Docs.com naar OneDrive wilt migreren:

 1. Meld u aan bij Docs.com met uw Microsoft-account, uw werk- of schoolaccount, of uw Facebook-account.

 2. Klik in de gele balk bovenaan het scherm op Migreren.

 3. Klik op de bevestigingspagina die verschijnt op de knop Migratie starten om de back-up te gaan maken.

Afhankelijk van de hoeveelheid en grootte van de inhoud die u op Docs.com hebt opgeslagen, kan het migratieproces enkele minuten in beslag nemen. Als de migratie is voltooid, gaat u naar de startpagina van Docs.com om de migratie van uw inhoud te controleren.

Hoe kan ik fouten met de migratie van mijn inhoud oplossen?

Als de migratie van enkele bestanden of documenten is mislukt, wordt dit gemeld door middel van een gele balk bovenaan het scherm. Klik op de knop Foutcontrole voor meer informatie.

Als u een fout ziet voor een of meer bestanden of documenten, klik dan op de knop Foutenlogboek bekijken. In een apart browsertabblad wordt een lijst geopend met bestanden en de bijbehorende fouten. Hieronder worden aanbevelingen vermeld voor elk mogelijk type fout:

Fouttype

Aanbevolen stappen

OneDrive is niet geïnstalleerd

Meld u aan bij OneDrive met hetzelfde Microsoft-account of werk- of schoolaccount dat u gebruikt voor Docs.com, ga terug naar de pagina met het foutenlogboek en klik op Migratie opnieuw starten.

OneDrive-opslaglimiet is overschreden

Verwijder overbodige bestanden van uw OneDrive-account om onder de limiet voor het account te komen. Als u een werk- of schoolaccount gebruikt, kunt u ook aan uw beheerder vragen de limiet voor uw OneDrive-account te verhogen. Als u dat hebt gedaan, klikt u op Migratie opnieuw starten.

Onbekende fout

Tijdelijke netwerkproblemen kunnen de migratie van uw inhoud belemmeren. Klik op Migratie opnieuw starten om het nogmaals te proberen of start de migratie op een later tijdstip opnieuw.

Als een nieuwe poging tot migratie niet het gewenste effect heeft, kan het OneDrive-account geblokkeerd zijn. U kunt dit controleren door u handmatig aan te melden bij OneDrive, terug te gaan naar Docs.com en op Migratie opnieuw starten te klikken. Zie Wat betekent het als uw OneDrive is geblokkeerd? voor meer informatie.

Ik heb meer hulp nodig

Als u niet zeker weet welke stappen u moet nemen voordat de Docs.com-service wordt ingetrokken of als u problemen ondervindt tijdens het migreren van inhoud, neemt u dan contact met ons op via docssupport@microsoft.com (mogelijk moet u uw browser toestemming geven voor het openen van uw e-mailclient na het klikken op deze koppeling).

Wij waarderen uw steun aan onze service zeer en verlenen graag verdere hulp bij deze overgang.


Zie ook

Belangrijke informatie over einde van service voor Docs.com

De inhoud van uw organisatie migreren vanuit Docs.com

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×