Een back-up maken van notities

Notities worden automatisch opgeslagen in OneNote terwijl u bezig bent, maar u kunt het beste altijd een back-up van uw notitieblokken maken, net zoals van de rest van uw computer. Het kan altijd gebeuren dat uw harde schijf crasht en dan bent u uw notities voorgoed kwijt. Als u een back-up maakt van uw notitieblokken, kunt u notities terugzetten uit een back-up .

Opmerking: Automatische back-up is alleen beschikbaar in de bureaubladversie van OneNote. Als u momenteelOneNote voor het web of OneNote op een ander platform gebruikt, gaat u naar www.OneNote.com om OneNote 2016 voor Windows versie van OneNote gratis te downloaden.

Stel automatische back-ups in door een locatie te kiezen waarop u uw bestanden kunt opslaan. Zorg ervoor dat u een locatie kiest die zich niet op de harde schijf van uw computer bevindt.

 1. Kies Bestand > Opties.

 2. Kies in het dialoogvenster Opties voor OneNote de optie Opslaan en back-up maken.

 3. Kies rechts onder Opslaan de optie Back-upmap > Wijzigen.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Opties voor OneNote in OneNote 2016.

 4. Ga in het dialoogvenster Map selecteren naar de back-upmap. U kunt bijvoorbeeld een persoonlijke map in het netwerk of een USB-station gebruiken.

 5. Kies Selecteren om de nieuwe locatie te accepteren en klik op OK.

In OneNote wordt automatisch elke week een back-up van uw notitieblokbestanden gemaakt. Als u veel belangrijke notities maakt, kunt u vaker een back-up maken door de andere instellingen van Opslaan en back-up maken in het dialoogvenster Opties voor OneNote aan te passen.

Tip:  U kunt de locatie voor een back-up op elk gewenst moment wijzigen door de vorige stappen te herhalen.

Naar boven

Handmatig een back-up van uw notitieblokken maken

Wanneer u veel informatie toevoegt of wijzigt die u beslist niet mag kwijtraken, kunt u handmatig een back-up uitvoeren.

 1. Kies Bestand > Opties.

 2. Kies in het dialoogvenster Opties voor OneNote de optie Opslaan en back-up maken.

 3. Kies rechts onder Opslaan de optie Nu een back-up maken van alle notitieblokken.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Opties voor OneNote in OneNote 2016.

 4. Wanneer er wordt aangegeven dat de back-up is voltooid, klikt u op OK.

Voor de meeste personen is de nieuwste set notities waarschijnlijk altijd het belangrijkst. Als u echter met de back-upfuncties regelmatig belangrijke notities wilt archiveren, moet u ervoor zorgen dat oudere back-upsets niet door de nieuwe worden overschreven. U kunt deze opties instellen door de optie Aantal back-ups die moeten worden bewaard aan te passen in de instellingen van Opslaan en back-up maken in het dialoogvenster Opties voor OneNote.

Naar boven

Microsoft Office OneNote 2007 maakt automatisch back-ups van uw notities. Alleen van secties die zijn gewijzigd sinds de laatste back-up wordt een nieuwe back-up gemaakt. U kunt wijzigen hoeveel back-ups worden bewaard, hoe vaak deze worden gemaakt en waar deze worden opgeslagen. U kunt ook op elk gewenst moment handmatig een back-up van uw notities maken en back-upbestanden gebruiken om uw notities te herstellen.

Opmerking: OneNote-back-upbestanden worden standaard op uw computer op dezelfde harde schijf opgeslagen als de oorspronkelijke notitieblokbestanden. Als u regelmatig met belangrijke of bedrijfskritische informatie werkt, is het een goed idee om de back-upbestanden op te slaan op een aparte harde schijf of in een persoonlijke map in een netwerk.

Wat wilt u doen?

Automatische back-up van notitieblokken in- of uitschakelen

Het aantal back-ups wijzigen dat wordt opgeslagen

De standaardopslaglocatie voor back-upbestanden wijzigen

Handmatig een back-up maken van alle gewijzigde bestanden

Handmatig een back-up maken van alle notitieblokken

Automatische back-up van notitieblokken in- of uitschakelen

Standaard wordt in OneNote met regelmatige tussenpozen automatisch een back-up van uw notities gemaakt. U kunt de frequentie waarmee dit gebeurt, wijzigen en u kunt de functie voor automatische back-up op elk gewenst moment in- of uitschakelen.

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Klik in het dialoogvenster Opties in de lijst Categorie op Back-up.

 3. Voer onder Back-up een van de volgende handelingen uit:

  • Als u automatische back-ups wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje Automatisch een back-up van mijn notitieblok maken met de volgende tijdsinterval in en selecteert u vervolgens hoe vaak een back-up moet worden gemaakt van uw notities.

  • Als u automatische back-ups wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje Automatisch een back-up van mijn notitieblok maken met de volgende tijdsinterval uit.

Opmerking: De naam van een back-upbestand bevat de aanmaakdatum van het bestand. Een back-upbestand voor een notitiebloksectie met de naam Vergaderingen dat op 1 december 2007 is gemaakt, krijgt bijvoorbeeld automatisch de naam 'Vergaderingen.one (op 1-12-2007).one'.

Naar boven

Het aantal back-ups wijzigen dat wordt opgeslagen

Standaard worden twee back-ups van uw notities opgeslagen: de meest recente versie en de hieraan voorafgaande versie. U kunt ervoor kiezen meer of minder back-ups op te slaan.

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Klik in het dialoogvenster Opties in de lijst Categorie op Back-up.

 3. Geef bij Back-up in het vak Aantal back-ups dat moet worden bewaard op hoeveel kopieën van uw notities moeten worden bewaard.

Naar boven

De standaardopslaglocatie voor back-upbestanden wijzigen

Door back-ups van uw notities automatisch op dezelfde harde schijf op te slaan als de oorspronkelijke notitieblokbestanden, beschermt u uw notities voor het geval deze per ongeluk worden gewijzigd, beschadigd of verwijderd terwijl u aan het werk bent. Bovendien kunt u notities op deze manier snel en eenvoudig herstellen. Als u belangrijke notities nog meer wilt beschermen, moet u de standaardlocatie van de OneNote-back-upmap wijzigen. Geschikte back-uplocaties zijn een map op een aparte harde schijf, een verwisselbare harde schijf of een persoonlijke map in het netwerk.

Afhankelijk van het besturingssysteem op uw computer worden de back-ups van de notitieblokbestanden opgeslagen op een van de volgende standaardlocaties:

 • In Microsoft Windows XP is de standaardlocatie van de back-upmap voor uw notitieblokken: C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Local Settings\Application Data\Microsoft\OneNote\Backup.

 • In Windows Vista is de standaardlocatie van de back-upmap voor uw notitieblokken:C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Microsoft\OneNote\12.0\Backup.

Als u wilt de standaardopslaglocatie van back-upbestanden wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Klik in het dialoogvenster Opties in de lijst Categorie op Opslaan.

 3. Klik onder Opslaan in de lijst Paden op Back-upmap en klik vervolgens op Wijzigen.

 4. Navigeer in het dialoogvenster Map selecteren naar de map waarin de back-upbestanden moeten worden opgeslagen en klik op Selecteren.

Naar boven

Handmatig een back-up maken van alle gewijzigde bestanden

Opmerking: Als u de opslaglocatie van de back-upbestanden wilt bekijken of wijzigen, volgt u de stappen in De standaardopslaglocatie voor back-upbestanden wijzigen

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Klik in het dialoogvenster Opties in de lijst Categorie op Back-up.

 3. Klik onder Back-up op Nu een back-up maken van de gewijzigde bestanden.

Naar boven

Handmatig een back-up maken van alle notitieblokken

Opmerking: Als u de opslaglocatie van de back-upbestanden wilt bekijken of wijzigen, volgt u de stappen in De standaardopslaglocatie voor back-upbestanden wijzigen

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Klik in het dialoogvenster Opties in de lijst Categorie op Back-up.

 3. Klik onder Back-up op Nu een back-up maken van alle notitieblokken.

Naar boven

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×