Office
Aanmelden

Een back-up maken van een database

U moet regelmatig een back-up maken van elke actieve database om gegevensverlies te voorkomen en de investering in het databaseontwerp te beschermen. Met behulp van een back-up kunt u een gehele database of geselecteerde databaseobjecten eenvoudig terugzetten.

Als het aantal records in de database regelmatig groeit, kunt u ook overwegen de oude gegevens te archiveren. Archiveren is het proces waarmee u van tijd tot tijd oudere records verplaatst van een tabel in een actieve database naar een tabel in een archiefdatabase. In dit artikel wordt niet uitgelegd hoe u oude gegevens archiveert.

Als u het maken van back-ups van databasebestanden wilt automatiseren, kunt u overwegen een product te gebruiken waarmee automatisch back-ups van een bestandssysteem worden gemaakt, zoals een programma voor het maken van back-ups van een bestandsserver of een extern USB-back-upapparaat. In dit artikel wordt niet besproken hoe u het maken van back-ups in Microsoft Office Access kunt automatiseren.

Zie het artikel Een database terugzetten als u al een back-up van een database hebt en u gegevens of objecten wilt terugzetten.

In dit artikel

Overzicht

Een back-up maken van een database

Een back-up maken van een gesplitste database

Overzicht

Met behulp van back-ups beschermt u een database tegen systeemfouten en fouten die u met de opdracht Ongedaan maken niet kunt herstellen.

In Microsoft Office Access 2007 kunt u de opdracht Ongedaan maken maximaal 20 keer gebruiken om wijzigingen terug te draaien die u hebt aangebracht na de laatste keer dat u het databasebestand hebt opgeslagen.

Als u echter een actiequery gebruikt om records te verwijderen of gegevens te wijzigen, kunt u deze wijzigingen niet ongedaan maken met de opdracht Ongedaan maken. Als u bijvoorbeeld een bijwerkquery uitvoert, kunnen oude waarden die met de query zijn bijgewerkt, niet worden teruggezet met Ongedaan maken.

Tip: U kunt overwegen direct voordat u een actiequery uitvoert een back-up te maken, vooral als met de query veel gegevens worden gewijzigd of verwijderd.

Niet alle wijzigingen in een database kunnen ongedaan worden gemaakt

Ofschoon u in Access de optie hebt wijzigingen terug te draaien die u bij nader inzien niet wilde aanbrengen, kunt u deze procedure niet altijd toepassen. U moet back-ups maken van de database om ongewenste wijzigingen te herstellen die u niet ongedaan kunt maken.

Regelmatig back-ups maken is van groot belang

Ga na hoe vaak de database wordt gewijzigd om te bepalen hoe vaak een back-up moet worden gemaakt:

 • Als de database een archief is of alleen voor naslaginformatie wordt gebruikt en zelden wordt gewijzigd, moet u na elke wijziging van de gegevens een back-up maken.

 • Als de database actief is en de gegevens regelmatig worden gewijzigd, moet u een schema opstellen voor het maken van back-ups van de database.

 • Als de database geen gegevens maar gekoppelde tabel bevat, moet u een back-up maken van de database als u het ontwerp ervan wijzigt.

  Opmerking: Maak een back-up van de gegevens in de gekoppelde tabellen met behulp van de back-upfuncties in het programma dat de gekoppelde tabellen bevat. Als de database die de gekoppelde tabellen bevat, een Access-database is, volgt u de procedure in de sectie Een back-up maken van een gesplitste database om een back-up te maken van die database.

Naar boven

Een back-up maken van een database

Als u in Access een back-up maakt van een database worden objecten die geopend zijn in de ontwerpweergave, opgeslagen en gesloten, wordt de database gecomprimeerd en hersteld, en wordt een kopie van het databasebestand opgeslagen waarvan u de naam en locatie kunt opgeven. Vervolgens worden objecten die zijn gesloten, opnieuw geopend.

Opmerking: De waarde van de eigenschap Standaardweergave van de objecten is bepalend voor de objecten die opnieuw worden geopend.

 1. Open de database waarvan u een back-up wilt maken.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak , wijs Beheren aan en klik vervolgens onder Deze database beheren op Back-up maken van de database.

 3. Bekijk de naam van de back-up in het dialoogvenster Opslaan als in het vak Bestandsnaam.

  U kunt de naam desgewenst wijzigen; de naam van het oorspronkelijke databasebestand en de datum waarop u de back-up maakt, worden vastgelegd in de standaardnaam.

  Tip: Wanneer u gegevens of objecten terugzet met behulp van een back-up, wilt u weten van welke database de back-up afkomstig is en wanneer de back-up is gemaakt. Het is daarom meestal aan te raden de standaardbestandsnaam te gebruiken.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Opslaan als een locatie waar u de back-up van de database wilt opslaan en klik vervolgens op Opslaan.

Naar boven

Een back-up maken van een gesplitste database

Een gesplitste database bestaat meestal uit twee databasebestanden: een back-enddatabase, die alleen gegevens in tabellen bevat, en een front-enddatabase, die koppelingen naar de tabellen in de back-enddatabase bevat, naast query's, formulieren, rapporten en andere databaseobjecten. Alle gegevens zijn opgeslagen in de back-enddatabase. Alle gebruikersinterfaceobjecten, zoals query's, formulieren en rapporten, worden in de front-enddatabase bewaard.

Wanneer u een back-up maakt van een gesplitste database maakt u onafhankelijk van elkaar back-ups van de front-end- en back-enddatabases. Het is belangrijker om regelmatig een back-up te maken van de back-enddatabase, omdat deze de gegevens bevat. U kunt een back-up maken van de front-enddatabase als u het ontwerp ervan wijzigt. Omdat iedere gebruiker echter een individuele kopie heeft van de front-enddatabase en willekeurige ontwerpwijzigingen kan aanbrengen, moet u ook overwegen die gebruikers te verplichten hun eigen back-ups te maken van de front-enddatabase.

Een back-up maken van de back-enddatabase

Omdat u de back-up alleen kunt uitvoeren als u exclusieve toegang hebt tot het databasebestand, kan de back-enddatabase tijdelijk niet beschikbaar zijn voor gebruikers. U kunt overwegen gebruikers te waarschuwen voordat u het back-upproces start.

 1. Open de back-enddatabase in de exclusieve modus.

  Hoe open ik de database in de exclusieve modus?

  1. Start Access maar open geen database.

  2. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

  3. Selecteer het back-enddatabasebestand in het dialoogvenster Openen. U kunt de lijst Zoeken in gebruiken als u moet bladeren om het databasebestand te zoeken.

  4. Klik op de pijl op de knop Openen en klik vervolgens op Exclusief openen.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak , wijs Beheren aan en klik vervolgens onder Deze database beheren op Back-up maken van de database.

 3. Bekijk de standaardnaam van de databaseback-up in het dialoogvenster Opslaan als in het vak Bestandsnaam. U kunt de naam desgewenst wijzigen; de naam van het oorspronkelijke databasebestand en de datum waarop u de back-up maakt, worden vastgelegd in de standaardnaam.

  Tip: Wanneer u gegevens of objecten terugzet met behulp van een back-up, moet u weten van welke database de back-up afkomstig is en wanneer de back-up is gemaakt. Het is daarom meestal aan te raden de standaardbestandsnaam te gebruiken.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Opslaan als een locatie waar u de back-up van de database wilt opslaan en klik vervolgens op Opslaan.

Een back-up maken van de front-enddatabase

U kunt uw investering in het ontwerp van de front-enddatabase veiligstellen door een back-up te maken van de front-enddatabase als u het ontwerp ervan wijzigt. Als u gebruikers de mogelijkheid wilt bieden het ontwerp van hun eigen kopieën van de front-enddatabase aan te passen, kunt u overwegen hen te verplichten back-ups te maken van hun eigen aangepaste kopieën.

U kunt een back-up maken van de front-enddatabase door de database direct na het wijzigen van het ontwerp open te laten. Voer vervolgens de stappen uit in de sectie Een back-up maken van een database; begin bij stap 2.

Na het voltooien van de back-upbewerking voor de front-enddatabase kunt u het nieuwe ontwerp beschikbaar maken voor gebruikers.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×