Een archief en een verwijderingsbeleid instellen voor postvakken in uw Office 365-organisatie

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Dit artikel is bedoeld voor beheerders. Wilt u een archief- en bewaarbeleid toevoegen aan items in uw postvak? Zie voor meer informatie Bewaarbeleid toewijzen aan e-mailberichten | Bewaarbeleid.

In Office 365 kunt u een archiverings- en verwijderingsbeleid maken waarmee items automatisch naar een archiefpostvak van een gebruiker worden verplaatst en items automatisch uit het postvak worden verwijderd. U kunt dit doen door een bewaarbeleid te maken dat aan de postvakken wordt toegewezen. Met dit beleid worden items na een opgegeven periode naar het postvak van een gebruiker verplaatst en worden items met een bepaalde ouderdomslimiet uit het postvak verwijderd. De werkelijke regels op basis waarvan wordt bepaald welke items worden verplaatst of verwijderd en wanneer dit gebeurt, worden bewaartags genoemd. Bewaartags zijn gekoppeld aan een bewaarbeleid, dat weer is toegewezen aan het postvak van een gebruiker. Met een bewaartag worden instellingen voor bewaren toegepast op afzonderlijke berichten en mappen in het postvak van een gebruiker. Met de bewaartag wordt gedefinieerd hoelang een bericht in het postvak blijft en welke actie wordt uitgevoerd wanneer het bericht de opgegeven bewaartermijn bereikt. Als een bericht de opgegeven bewaartermijn heeft bereikt, wordt het bericht naar het archiefpostvak van de gebruiker verplaatst of wordt het bericht verwijderd.

Met de stappen in dit onderwerp stelt u een archiverings- en bewaarbeleid in voor de fictieve organisatie Alpine House. Als u dit beleid wilt instellen, voert u de volgende taken uit:

 • Schakel een archiefpostvak in voor elke gebruiker in de organisatie. Hiermee beschikken gebruikers over extra opslag voor postvakken. Dit is vereist, omdat objecten met het bewaarbeleid naar het archiefpostvak worden verplaatst. Daarnaast kunnen gebruikers archiveringsgegevens opslaan door items naar het archiefpostvak te verplaatsen.

 • Maak drie aangepaste bewaartags waarmee de volgende acties worden uitgevoerd:

  • Items die drie jaar oud zijn, worden automatisch naar het archiefpostvak van de gebruiker verplaatst. Door items naar het archiefpostvak te verplaatsen, wordt ruimte vrijgemaakt in het primaire postvak van de gebruiker.

  • Items die vijf jaar oud zijn, worden automatisch uit de map Verwijderde items verwijderd. Ook hiermee wordt ruimte in het primaire postvak van een gebruiker vrijgemaakt. Gebruikers hebben de mogelijkheid deze items te herstellen als dat nodig is. Zie de voetnoot in de sectie Meer informatie voor meer informatie.

  • Items die zeven jaar oud zijn, worden automatisch verwijderd uit zowel het primaire postvak als het archiefpostvak. Vanwege de nalevingsreglementen zijn sommige organisaties verplicht e-mails gedurende een bepaalde periode te bewaren. Als deze periode is verstreken, wil de organisatie deze items misschien uit de postvakken van de gebruikers verwijderen.

 • Maak een nieuw bewaarbeleid en voeg de nieuwe aangepaste bewaartags hieraan toe. U voegt daarnaast ingebouwde bewaartags aan het nieuwe bewaarbeleid toe, waaronder persoonlijke tags die gebruikers aan items in hun postvak kunnen toewijzen. Daarnaast voegt u een bewaartag toe waarmee items uit de map Herstelbare items in het primaire postvak van de gebruiker worden verplaatst naar de map Herstelbare items in het archiefpostvak. Hiermee wordt ruimte vrijgemaakt in de map Herstelbare items van een gebruiker wanneer zijn of haar postvak is vergrendeld.

U kunt enkele of alle stappen in dit artikel volgen als u een archief- en verwijderingsbeleid voor postvakken in uw organisatie wilt instellen. Het is raadzaam dit proces voor een aantal postvakken te testen voordat u dit voor alle postvakken in uw organisatie implementeert.

Voordat u begint

 • Alleen globale beheerders in uw Office 365-organisatie kunnen de stappen in dit onderwerp uitvoeren.

 • Wanneer u een nieuw gebruikersaccount in Office 365 maakt en een Exchange Online-licentie aan de gebruiker toewijst, wordt automatisch een postvak voor de gebruiker gemaakt. Wanneer het postvak wordt gemaakt, wordt hieraan automatisch een standaardbewaarbeleid met de naam Standaard-MRM-beleid toegewezen. In dit artikel maakt u een nieuw bewaarbeleid dat u vervolgens aan de postvakken van gebruikers toewijst en waarmee Standaard-MRM-beleid wordt vervangen. Aan een postvak kan slechts één bewaarbeleid worden toegewezen en het bewaarbeleid kunt u op elk gewenst moment toewijzen.

 • Zie het Engelstalige artikel Retention tags and retention policies (Bewaartags en bewaarbeleidsregels) voor meer informatie over bewaartags en bewaarbeleidsregels in Exchange Online.

De eerste stap bestaat uit het inschakelen van het archiefpostvak voor elke gebruiker in uw organisatie. Het archiefpostvak van een gebruiker moet worden ingeschakeld, zodat een item waaraan de bewaartag met de actie Verplaatsen naar archief is toegewezen, na het verstrijken van de bewaartermijn kan worden verplaatst.

Opmerking: U kunt archiefpostvakken op elk gewenst moment inschakelen tijdens dit proces, als ze maar zijn ingeschakeld voordat u het proces voltooit. Als een archiefpostvak niet is ingeschakeld, wordt er geen actie uitgevoerd voor de items waaraan een archiefbeleid is toegewezen.

 1. Ga naar https://protection.office.com.

 2. Meld u aan bij Office 365 met uw globale-beheerdersaccount.

  De Beveiligings- en compliancecentrum wordt weergegeven.

 3. In de Beveiligings- en compliancecentrum, gaat u naar gegevens beheermodel > archiveren.

  Er wordt een lijst met postvakken in uw organisatie weergegeven. Daarnaast wordt aangegeven of het bijbehorende archiefpostvak is ingeschakeld of uitgeschakeld.

 4. Selecteer alle postvakken door op het eerste postvak in de lijst te klikken, Shift ingedrukt te houden en vervolgens op het laatste postvak in de lijst te klikken.

  Tip: Voor deze stap wordt ervan uitgegaan dat er geen archiefpostvakken zijn ingeschakeld. Als er postvakken zijn waarvoor het archief is ingeschakeld, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op elk postvak waarvoor het archiefpostvak is uitgeschakeld. U kunt ook op de kolom Archiefpostvak klikken om de rijen te sorteren op basis van het feit of het archiefpostvak is in- of uitgeschakeld, zodat u de postvakken eenvoudiger kunt selecteren.

 5. Klik in het detailvenster onder Bulkbewerking op Inschakelen.

  Een waarschuwing weergegeven zeggen dat items die ouder dan twee jaar zijn wordt verplaatst naar het nieuwe archief-postvak. Dit komt omdat de standaard-bewaarbeleid die een nieuwe gebruikerspostvak toegewezen wanneer deze gemaakt, heeft een archief standaard beleid-code die de leeftijd van een bewaarbeleid van 2 jaar heeft. De aangepaste archief standaard beleid-code die u in stap 2 maken wilt heeft een bewaarbeleid leeftijd van 3 jaar. Dit betekent dat items die 3 jaar zijn of ouder wordt verplaatst naar het archief-postvak.

 6. Klik op Ja om het waarschuwingsbericht te sluiten en het proces voor het inschakelen van het archiefpostvak voor elke geselecteerd postvak te starten.

 7. Wanneer het proces is voltooid, klikt u op vernieuwen vernieuwen om de lijst op de pagina Archief bij te werken.

  Het archiefpostvak wordt ingeschakeld voor alle gebruikers in uw organisatie.

  De lijst met postvakken waarvan het archiefpostvak is ingeschakeld
 8. Laat de Beveiligings- en compliancecentrum geopend. U gebruikt deze in de volgende stap.

Terug naar boven

In deze stap maakt u de drie aangepaste bewaartags die eerder zijn beschreven.

 • Alpine House - na 3 jaar verplaatsen naar archief (aangepast archiefbeleid)

 • Alpine House - na 7 jaar definitief verwijderen (aangepast verwijderingsbeleid)

 • Alpine House - verwijderde items na 5 jaar verwijderen en herstel toestaan (aangepaste tag voor de map Verwijderde items)

Als u wilt maken van nieuwe bewaarlabels, gebruikt u de Exchange-beheercentrum (EAC) in uw organisatie Exchange Online .

 1. In de Beveiligings- en compliancecentrum, klikt u op de app startprogramma voor apps in de linkerbovenhoek en klik vervolgens op de tegel beheerder .

 2. In het linkernavigatiedeelvenster van de Office 365-beheercentrum, klikt u op beheerder gecentreerden klik vervolgens op Exchange.

  Schermafbeelding van het Office 365-beheercentrum met de optie Beheercentrum uitgevouwen en met Exchange geselecteerd.
 3. In de EAC, gaat u naar nalevingsbeheer > bewaarlabels

  Er wordt een lijst met de bewaartags voor uw organisatie weergegeven.

Een aangepaste standaardbeleidstag voor archiveren maken

Eerst maakt u een aangepaste standaardbeleidstag voor archiveren waarmee items na drie jaar naar het archiefpostvak worden verplaatst.

 1. Klik op de pagina Bewaartags op Nieuwe tag Pictogram Nieuw en selecteer vervolgens automatisch toegepast op een volledig postvak (standaard).

 2. Vul de volgende velden in op de pagina Nieuwe tag automatisch toegepast op het hele postvak (standaard):

  Instellingen voor het maken van een nieuw label voor standaardarchiveringsbeleid
  1. Naam   Typ een naam voor de nieuwe bewaartag.

  2. Bewaaractie    Selecteer Naar archief verplaatsen om items naar het archiefpostvak te verplaatsen wanneer de bewaarperiode is verstreken.   

  3. Bewaarperiode   Selecteer Als het item de volgende ouderdom bereikt (in dagen) en voer de duur van de bewaarperiode in. In dit scenario worden items na 1095 dagen (3 jaar) naar het archiefpostvak verplaatst.

  4. Opmerking   (Optioneel) Typ een opmerking met informatie over het doel van de aangepaste bewaartag.

 3. Klik op Opslaan om de aangepaste standaardbeleidstag voor archiveren te maken.

  De nieuwe standaardbeleidstag voor archiveren wordt in de lijst met bewaartags weergegeven.

Een aangepaste standaardbeleidstag voor verwijderen maken

Vervolgens maakt u een andere aangepaste standaardbeleidstag, maar nu voor een verwijderingsbeleid waarmee items na zeven jaar definitief worden verwijderd.

 1. Klik op de pagina Bewaartags op Nieuwe tag Pictogram Nieuw en selecteer vervolgens automatisch toegepast op een volledig postvak (standaard).

 2. Vul de volgende velden in op de pagina Nieuwe tag automatisch toegepast op het hele postvak (standaard):

  Instellingen voor het maken van een nieuw label voor standaardverwijderingsbeleid
  1. Naam   Typ een naam voor de nieuwe bewaartag.

  2. Bewaaractie    Selecteer Definitief verwijderen om items definitief uit het postvak te verwijderen wanneer de bewaarperiode is verstreken.   

  3. Bewaarperiode   Selecteer Als het item de volgende ouderdom bereikt (in dagen) en voer de duur van de bewaarperiode in. In dit scenario worden items na 2555 dagen (7 jaar) definitief verwijderd.

  4. Opmerking   (Optioneel) Typ een opmerking met informatie over het doel van de aangepaste bewaartag.

 3. Klik op Opslaan om de aangepaste standaardbeleidstag voor verwijderen te maken.

  De nieuwe standaardbeleidstag voor verwijderen wordt in de lijst met bewaartags weergegeven.

Een aangepaste bewaarbeleidstag maken voor de map Verwijderde items

De laatste bewaartag die u maakt, is een aangepaste bewaarbeleidstag voor de map Verwijderde items. Met deze tag worden items in de map Verwijderde items na vijf jaar verwijderd. Daarnaast is er een herstelperiode gedurende welke gebruikers het hulpmiddel Verwijderde items herstellen kunnen gebruiken om een item te herstellen.

 1. Klik op de pagina Bewaartags op Nieuwe tag Pictogram Nieuw en selecteer vervolgens automatisch toegepast op een specifieke map.

 2. Vul de volgende velden in op de pagina Nieuwe tag automatisch toegepast op een specifieke map:

  Instellingen voor het maken van een nieuw label voor bewaarbeleid voor de map Verwijderde items
  1. Naam   Typ een naam voor de nieuwe bewaartag.

  2. Selecteer Verwijderde items in de vervolgkeuzelijst Dit label toepassen op de volgende standaardmap.

  3. Bewaaractie    Selecteer Verwijderen en herstel toestaan om items te verwijderen wanneer de bewaarperiode is verstreken, maar toe te staan dat gebruikers een verwijderd item binnen de bewaarperiode (standaard veertien dagen) kunnen herstellen.  

  4. Bewaarperiode   Selecteer Als het item de volgende ouderdom bereikt (in dagen) en voer de duur van de bewaarperiode in. In dit scenario wordt items na 1825 dagen (5 jaar) verwijderd.

  5. Opmerking   (Optioneel) Typ een opmerking met informatie over het doel van de aangepaste bewaartag.

 3. Klik op Opslaan om de aangepaste bewaarbeleidstag voor de map Verwijderde items te maken.

  De nieuwe bewaardbeleidstag wordt in de lijst met bewaartags weergegeven.

Terug naar boven

Nadat u de aangepaste bewaarlabels hebt gemaakt, wordt de volgende stap is een nieuwe bewaarbeleid maken en toevoegen van de bewaarlabels. U voegt de drie aangepaste bewaarlabels die u hebt gemaakt in stap 2 en de ingebouwde tags die zijn vermeld in de eerste sectie. In stap 4, moet u deze nieuwe bewaarbeleid toewijzen aan de postvakken van gebruikers.

 1. In de EAC, gaat u naar nalevingsbeheer > bewaarbeleid.

 2. Klik op Nieuw Pictogram Nieuw op de pagina bewaarbeleid .

 3. Typ in het vak Naam een naam voor het nieuwe bewaarbeleid, bijvoorbeeld Archief- en verwijderingsbeleid Alpine House.

 4. Klik onder Bewaartags op Toevoegen Pictogram Nieuw .

  Een lijst met de bewaarlabels in uw organisatie wordt weergegeven. Houd rekening met de aangepaste codes die u hebt gemaakt in stap 2 worden weergegeven.

 5. De 9 bewaarlabels die zijn gemarkeerd in de volgende schermafbeelding (deze tags worden beschreven in de sectie meer informatie uitgebreider) toevoegen. Een tag bewaren toevoegen, selecteert u deze en klik vervolgens op toevoegen.

  Labels voor bewaarbeleid toevoegen aan het nieuwe bewaarbeleid

  Tip: U kunt meerdere bewaartags selecteren door Ctrl ingedrukt te houden en vervolgens op elke tag te klikken.

 6. Als u de bewaartags hebt toegevoegd, klikt u op OK.

 7. Klik op de pagina Nieuwe bewaartag op Opslaan om het nieuwe beleid te maken.

  Het nieuwe bewaardbeleid wordt in de lijst weergegeven. Selecteer het beleid om in het detailvenster de bewaartags weer te geven die aan het beleid zijn gekoppeld.

  Het nieuwe bewaarbeleid en de lijst met gekoppelde bewaarlabels

Terug naar boven

Wanneer een nieuw postvak wordt gemaakt, is een bewaarbeleid met de naam standaard MRM beleid toegewezen al dan niet standaard. In deze stap geeft u wordt vervangen door deze bewaarbeleid (omdat een postvak slechts één bewaarbeleid die zijn toegewezen aan deze hebben kan) door het toewijzen van het nieuwe bewaarbeleid definiëren die u hebt gemaakt in stap 3 tot de postvakken van de gebruikers in uw organisatie. Deze stap wordt ervan uitgegaan dat u het nieuwe beleid aan alle postvakken in uw organisatie toewijzen kunt.

 1. Ga in de EAC, naar ontvangers > postvakken.

  Een lijst met alle postvakken van gebruikers in uw organisatie wordt weergegeven.

 2. Selecteer alle postvakken door op het eerste postvak in de lijst te klikken, Shift ingedrukt te houden en vervolgens op het laatste postvak in de lijst te klikken.

 3. In het detailvenster aan de rechterkant van het EAC, onder het Bulksgewijs bewerken, klikt u op meer opties.

 4. Klik onder Bewaarbeleid verplicht te maken, klikt u op bijwerken.

 5. Selecteer op de pagina bulksgewijs bewaarbeleid toewijzen in de vervolgkeuzelijst Selecteer het bewaarbeleid voor het bewaarbeleid definiëren die u hebt gemaakt in stap 3; bijvoorbeeld onmiddellijk House archief en bewaarbeleid.

 6. Klik op Opslaan om op te slaan van de toewijzing voor de nieuwe bewaarbeleid beleid.

 7. Om te bevestigen dat de nieuwe bewaarbeleid naar postvakken is toegewezen, kunt u het volgende doen: Selecteer een postvak op de pagina postvakken en klik vervolgens op bewerken.

  1. Selecteer een postvak op de pagina postvakken en klik vervolgens op bewerken Bewerken .

  2. Klik op de pagina Postvak eigenschappen voor de geselecteerde gebruiker op Postvak-functies.

   De naam van het nieuwe beleid die zijn toegewezen aan het postvak wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst bewaarbeleid .

Terug naar boven

Nadat u de nieuwe bewaarbeleid op postvakken in stap 4 toepassen, kan dit tot zeven dagen duren in Exchange Online voor de nieuwe instellingen bewaarbeleid moeten worden toegepast om de postvakken. Dit is omdat een proces de mapassistent beheerde processen postvakken om de 7 dagen aangeroepen. In plaats van wachten op de beheerde Mapassistent om uit te voeren, kunt u dit door te voeren afdwingen de de cmdlet Start-ManagedFolderAssistant in Exchange Online PowerShell.

Wat gebeurt er tijdens het uitvoeren van Beheerde mapassistent? De instellingen in het bewaarbeleid worden toegepast met het proces door de items in het postvak te controleren en te bepalen of ze moeten worden bewaard. De items die moeten worden bewaard, worden voorzien van een stempel met de juiste bewaartag, waarna de opgegeven bewaaractie wordt toegepast op items waarvoor de bewaartermijn is verstreken.

Hier vindt u de stappen voor het verbinding maken met Exchange Online PowerShell en voer vervolgens de beheerde Mapassistent voor elk postvak in uw organisatie.

 1. Open Windows PowerShell op de lokale computer en voer de volgende opdracht uit.

  $UserCredential = Get-Credential

  Typ in het dialoogvenster Referentieaanvraag voor Windows PowerShell de gebruikersnaam en het wachtwoord voor het account van de globale beheerder van Office 365 en klik vervolgens op OK.

 2. Voer de volgende opdracht uit.

  $Session = New-PSSession –ConfigurationName Microsoft.Exchange –ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential –Authentication Basic -AllowRedirection
 3. Voer de volgende opdracht uit.

  Import-PSSession $Session
 4. Als u wilt controleren of u bent verbonden met uw Exchange Online-organisatie, voert u de volgende opdracht uit om een lijst met alle postvakken in uw organisatie weer te geven.

  Get-Mailbox

  Opmerking: Zie het Engelstalige artikel Connect to Exchange Online using remote PowerShell (Verbinding maken met Exchange Online via externe PowerShell) voor meer informatie of als u problemen hebt met het maken van verbinding met uw Exchange Online-organisatie.

 5. Voer de volgende twee opdrachten uit om Beheerde mapassistent te starten voor alle postvakken van gebruikers in uw organisatie.

  $Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited -Filter {RecipientTypeDetails -eq "UserMailbox"}
  $Mailboxes.Identity | Start-ManagedFolderAssistant

En dat is het dan. U hebt een archief- en verwijderingsbeleid ingesteld voor de organisatie Alpine House.

Meer informatie

 • Hoe wordt de bewaartermijn berekend? De bewaartermijn van items in het postvak wordt berekend op basis van de bezorgingsdatum of de datum waarop items zijn gemaakt, zoals conceptberichten die niet zijn verzonden, maar door de gebruiker zijn gemaakt. Wanneer de items in een postvak worden verwerkt met Beheerde mapassistent, worden alle items waaraan een bewaartag met de actie Verwijderen en herstel toestaan of Definitief verwijderen is toegewezen, voorzien van een stempel met de begindatum en de vervaldatum. Items met een archieftag worden voorzien van een stempel met een verplaatsingsdatum.

 • In de volgende tabel vindt u meer informatie over elke bewaartag die wordt toegevoegd aan het aangepaste bewaarbeleid dat aan de hand van de stappen in dit onderwerp is gemaakt.

  Bewaartag

  Actie die met de tag wordt uitgevoerd

  Ingebouwd of aangepast?

  Type

  Alpine House - na 3 jaar verplaatsen naar archief

  Items die 1095 dagen (3 jaar) oud zijn, worden naar het archiefpostvak verplaatst.

  Aangepaste (Zie stap 2 )

  Standaardbeleidstag (archivering). Deze tag wordt automatisch toegepast op het hele postvak.

  Alpine House - na 7 jaar definitief verwijderen

  Items in het primaire postvak of het archiefpostvak, worden na 7 jaar definitief verwijderd.

  Aangepaste (Zie stap 2 )

  Standaardbeleidstag (verwijdering). Deze tag wordt automatisch toegepast op het hele postvak.

  Alpine House - verwijderde items na 5 jaar verwijderen en herstel toestaan

  Items die 5 jaar oud zijn, worden uit de map Verwijderde items verwijderd. Gebruikers kunnen deze items tot 14 dagen na het verwijderen, herstellen.*

  Aangepaste (Zie stap 2 )

  Bewaarbeleidstag (verwijderde items). Deze tag wordt automatisch toegepast op items in de map Verwijderde items.

  Herstelbare items na 14 dagen naar archief verplaatsen

  Items die zich 14 dagen in de map Herstelbare items bevinden, worden naar de map Herstelbare items in het archiefpostvak verplaatst.

  Ingebouwd

  Bewaarbeleidstag (herstelbare Items). Deze tag wordt automatisch toegepast op items in de map Herstelbare items.

  Ongewenste e-mail

  Items die zich 30 dagen in de map Ongewenste e-mail bevinden, worden definitief verwijderd. Gebruikers kunnen deze items tot 14 dagen na het verwijderen, herstellen.*

  Ingebouwd

  Bewaarbeleidstag (ongewenste e-mail). Deze tag wordt automatisch toegepast op items in de map Ongewenste e-mail.

  Na 1 maand verwijderen

  Items die 30 oud zijn, worden definitief verwijderd. Gebruikers kunnen deze items tot 14 dagen na het verwijderen, herstellen.*

  Ingebouwd

  Persoonlijk. Deze tag kan worden toegepast door gebruikers.

  Na 1 jaar verwijderen

  Items die 365 oud zijn, worden definitief verwijderd. Gebruikers kunnen deze items tot 14 dagen na het verwijderen, herstellen.*

  Ingebouwd

  Persoonlijk. Deze tag kan worden toegepast door gebruikers.

  Nooit verwijderen

  Met deze tag wordt voorkomen dat items worden verwijderd met een bewaarbeleid.

  Ingebouwd

  Persoonlijk. Deze tag kan worden toegepast door gebruikers.

  Persoonlijk - na 1 jaar naar archief verplaatsen

  Items worden na 1 jaar naar het archiefpostvak verplaatst.

  Ingebouwd

  Persoonlijk. Deze tag kan worden toegepast door gebruikers.

  Notities: * Gebruikers kunnen het hulpmiddel Verwijderde items herstellen in Outlook en Outlook Web App gebruiken om een verwijderd item binnen de bewaarperiode voor verwijderde items te herstellen (standaard 14 dagen in Exchange Online). Een beheerder kan Windows PowerShell gebruiken om de bewaarperiode voor verwijderde items te verlengen tot maximaal van 30 dagen. Zie voor meer informatie: 

 • Met de bewaartag Herstelbare items na 14 dagen verplaatsen naar archief kunt u ruimte vrijmaken in de map Herstelbare Items in het primaire postvak van de gebruiker. Dit is handig wanneer het postvak van een gebruiker is vergrendeld, wat betekent dat er niets definitief wordt verwijderd uit het postvak van de gebruiker. Als items niet naar het archiefpostvak worden verplaatst, kan het opslagquotum voor de map Herstelbare items in het primaire postvak worden bereikt. Zie het Engelstalige artikel Increase the Recoverable Items quota for mailboxes on hold (Het quotum voor herstelbare items voor vergrendelde postvakken verhogen) voor meer informatie hierover en voor informatie over hoe u dit kunt voorkomen.

Terug naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×