Een andere agenda weergeven

Deze functie is beschikbaar voor alle talen waarvoor een alternatieve kalender kan worden ingeschakeld: Arabisch, Engels, Hebreeuws, Hindi, Chinees, Japans, Koreaans en Thais.

De korte en lange datumnotaties, bijvoorbeeld 01-11-07 of 1 november 2007, worden aangepast aan de datumnotaties die zijn geselecteerd in de instellingen van het besturingssysteem. De taal van de namen van de maanden en de weekdagen is afhankelijk van het land dat/de regio die is geselecteerd in het dialoogvenster Landinstellingen (klassieke weergave in Windows Vista en Microsoft Windows XP) of Landinstellingen (Microsoft Windows 2000) in het Configuratiescherm en van de agenda die in het besturingssysteem is geselecteerd. Daarom kunt u maandnamen of vertaalde maandnamen van de Gregoriaanse kalender in een andere taal of in het Engels bekijken.

In dit artikel

Andere agendaweergaven

Een andere agenda weergeven

Dubbele agendaweergave

Agendalay-out van rechts naar links

Andere agendaweergaven

Maandagendaweergave

De maandagendaweergave wordt beïnvloed door de agenda-instelling in het besturingssysteem.

U kunt beide agenda-indelingen bekijken in deze weergave. Als deze optie is ingeschakeld, wordt de primaire kalender rechts van elke cel weergegeven en de alternatieve kalender links van elke cel. De eerste cel bevat beide maandnamen en bij het begin van elke maand wordt in alle indelingen de bijbehorende maandnaam weergegeven.

Weekagendaweergave

Bij de instelling van de richting van de agenda van rechts naar links bevindt de eerste dag zich rechtsboven en de laatste dag linksonder. Dit is het tegenovergestelde van de lay-out van links naar rechts. In dit voorbeeld ziet u een weekagenda van rechts naar links met Hijri-kalender als de primaire kalender en Gregoriaans als de andere kalender.

Weekagenda met Hijri als primaire en Gregoriaans als secundaire kalender

Naar boven

Een andere agenda weergeven

  1. Klik in het menu Extra op Opties en klik vervolgens op Agenda-opties.

  2. Schakel het selectievakje Andere kalender inschakelen in onder Geavanceerde opties.

  3. Selecteer de gewenste taal in de lijst.

  4. Klik op de gewenste agenda-optie in de tweede lijst.

Opmerking: Schakel het selectievakje Andere kalender inschakelen uit als u geen dubbele agenda wilt weergeven.

Naar boven

Dubbele agendaweergave

U kunt dubbele agenda-informatie weergeven in de weergaven Dag/Week/Maand van Agenda. In de weergaven Week en Maand is informatie uit beide agenda's beschikbaar in alle dagcellen.

De informatie over de primaire kalender wordt rechtsboven in de dagcellen weergegeven. De informatie over de alternatieve kalender wordt wordt weergegeven als niet-beschikbaar linksboven in de dagcellen.

Notities: 

  • Wanneer de primaire kalender niet Gregoriaans is, is de indeling van de andere kalender afhankelijk van de instelling voor land/regio in het dialoogvenster Landinstellingen (Windows Vista, Windows XP) of Landinstellingen (Windows 2000) in het Configuratiescherm. Alle beschikbare Gregoriaanse agenda-indelingen voor het land/de regio kunnen worden ingesteld.

  • Wanneer u dubbele agenda's gebruikt, kunt u beide agenda's bekijken in de weergave Dag/Week/Maand. In bepaalde weergaven kan informatie uit beide agenda's worden weergegeven. Daarnaast kan de datuminformatie in de tabelweergaven in beide agenda's worden weergegeven.

Naar boven

Agendalay-out van rechts naar links

In Microsoft Outlook worden agendalay-outs links naar rechts en rechts naar links ondersteunt. Deze lay-out beïnvloed de weergaven Dag/Week/Maand. In de agendalay-out van rechts naar links worden de dagen in de week- en maandweergaven gespiegeld weergegeven in vergelijking met de lay-out van links naar rechts. De eerste dag van de week wordt rechts weergegeven en de dagen lopen op richting de linkerkant. In Datumnavigator worden beide lay-outs ondersteunt. Wanneer u meerdere Datumnavigators hebt geselecteerd om meerdere maandgegevens wee te geven, kan de lay-out van de maanden van links naar rechts of omgekeerd zijn.

Meer informatie over:

Functies voor de weergave van rechts naar links in de Datumnavigator

Functies voor de weergave van rechts naar links en de datumparser

Functies voor de weergave van rechts naar links in de Datumnavigator

U kunt de Datumnavigator in verschillende weergaven bekijken, afhankelijk van de ingestelde primaire kalender en de lay-out.

Gregoriaanse agenda met lay-out van links naar rechts

Datumnavigator met de primaire agenda Gregoriaanse kalender en een agendalay-out links naar rechts.

Hijri-agenda met lay-out van rechts naar links

Datumnavigator met de primaire agenda Hijri-kalender en een agendalay-out rechts naar links.

In Microsoft Outlook worden in de Datumnavigator afkortingen gebruikt voor de namen van de dagen van de week.

Functies voor de weergave van rechts naar links en de datumparser

U kunt datums opgeven in meerdere notaties. U kunt onder andere een datum opgeven met de Engelse naam voor dagen en maanden, maar u kunt de namen ook in een andere taal weergeven. De datumparser ondersteunt Arabische, Engels Gregoriaanse kalender, Hebreeuwse en alleen Arabische Hijri-kalender namen van de maanden. Als u een datum typt met de notatie dag/maand/jaar, wordt via de datumparser deze dag geopend in de huidige of primaire kalender. U kunt echter een specifieke datum opgeven met maandnamen die behoren tot de alternatieve kalender, waarna deze dag wordt geopend via de datumparser.

U kunt een specifieke datum voor de primaire of andere agenda typen, waarna dit kan worden geïnterpreteerd met de datumparser, zodat u in de agenda naar deze datum gaat.

Als de primaire kalender (systeemkalender) bijvoorbeeld Gregoriaans is en de secundaire kalender Hijri en u 2/1/99 typt in het veld Datum van het dialoogvenster Ga naar datum (menu Ga naar in de agendaweergave Dag/Week/Maand), wordt dit met de datumparser geïnterpreteerd als 2 januari 1999. Als de primaire kalender echter Hijri is, wordt de ingevoerde datum geïnterpreteerd als Geparseerde Hijri-datum .

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×