Een afzender van e-mailberichten blokkeren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als onderdeel van zijn filtercriteria controleert het Outlook-filter voor ongewenste e-mail of afzenders van berichten voorkomen op de lijsten met e-mailadressen en internetdomeinen die zijn aangewezen als veilig of die moeten worden geblokkeerd. U kunt het filter aanpassen om bepaalde afzenders of andere soorten berichten te blokkeren of toe te staan.

Een afzender blokkeren

Wanneer u berichten van een bepaald persoon niet langer wilt zien, kunt u de afzender blokkeren.

 • Met de rechtermuisknop op een bericht van de afzender die u wilt blokkeren, en klik vervolgens op ongewenste E-mail > Afzender blokkeren.

De opdracht Afzender blokkeren in de berichtenlijst

De geblokkeerde persoon kunt nog steeds u e-mail, maar als u uit zijn of haar e-mailadres kunt u met uw e-mailaccount, onmiddellijk wordt verplaatst naar de map Ongewenste E-mail verzenden.

Het is verstandig om e-mailberichten die als ongewenste e-mail zijn aangemerkt regelmatig te bekijken, zodat u zeker weet dat u geen belangrijke berichten mist.

Als u later besluit dat u de blokkering van een afzender weer wilt opheffen, gebruikt u filters voor ongewenste e-mail om te wijzigen welke berichten worden weergegeven.

Berichten van adressen of domeinnamen in de lijst met geblokkeerde afzenders worden altijd behandeld als ongewenste e-mail. Outlook verplaatst alle gevonden binnenkomende berichten van afzenders in de lijst met geblokkeerde afzenders naar de map Ongewenste E-mail , ongeacht de inhoud van het bericht.

Opmerking: Het Filter voor ongewenste E-mail van Outlook verhindert niet dat ongewenste e-mail wordt geleverd, maar in plaats daarvan zorgt verdachte spam naar de map Ongewenste E-mail in plaats van uw postvak in. U kunt het Filter voor ongewenste E-mail meer strikte door te wijzigen van het niveau van bescherming, of enkele oplossingen van derden beschikbaar zijn die meer agressieve kan zijn.

Als u wilt een specifieke afzender toevoegen aan de lijst met geblokkeerde afzenders, klikt u op een bericht van de afzender. Klik op het tabblad Start in de groep verwijderen op ongewenste E-mail en klik op Afzender blokkeren.

Namen aan de lijst met geblokkeerde afzenders toevoegen:

 1. Klik op het tabblad Start in de groep verwijderen op ongewenste E-mailen klik vervolgens op Opties voor ongewenste E-mail.

 2. Klik op het tabblad Geblokkeerde afzenders op toevoegen.

  dialoogvenster adres of domein toevoegen

 3. Voer in het vak Geef een e-mailadres of een Internet-domeinnaam moet worden toegevoegd aan de lijst met de naam of adres die u wilt toevoegen. U kunt bijvoorbeeld het volgende toevoegen:

  • een specifiek e-mailadres, zoals iemand@example.com

  • een internetdomein, zoals @example.com of example.com.

 4. Klik op OK en Herhaal dit voor elk item dat u wilt toevoegen.

  Notities: 

  • Als u bestaande lijsten met veilige namen en adressen hebt, kunt u die gegevens verplaatsen in Outlook. Klik op importeren uit bestand en blader naar de lijstbestand dat u wilt. Als u wilt maken van een bestand met de huidige lijst, klikt u op exporteren naar bestand en geef vervolgens waar u het nieuwe bestand wilt opslaan.

  • Een naam in de lijst, klikt u op de naam die u wilt wijzigen en klik vervolgens op bewerken. Als u wilt een naam verwijderen, klikt u op de naam die u wilt en klik vervolgens op verwijderen.

  • Als u een Microsoft Exchange-account gebruikt, worden alle namen en e-mailadressen die in het adresboek van uw organisatie staan (de zogenaamde algemene adreslijst), automatisch als veilig beschouwd en kunt u deze niet toevoegen aan de lijst met geblokkeerde afzenders.

Door e-mailadressen en domeinnamen die u vertrouwt, toe te voegen aan de lijst met veilige afzenders, laat u Outlook weten dat berichten van deze bronnen nooit als ongewenste e-mail moeten worden beschouwd. Als u deel uitmaakt van adreslijsten of distributielijsten, kunt u deze namen aan uw lijst met veilige geadresseerden toevoegen.

Als u wilt een persoon toevoegen aan de lijst met veilige afzenders, klikt u op een bericht van de afzender. Klik op het tabblad Start in de groep verwijderen op ongewenste E-mailen klik vervolgens op Nooit de afzender blokkeren.

Als u wilt een specifieke adres of domein toevoegen aan lijst met veilige geadresseerden, klikt u op een bericht van de afzender. Klik op het tabblad Start in de groep verwijderen op ongewenste E-mailen klik vervolgens op nooit blokkeren de groep of de adressenlijst.

Ga als volgt te werk om namen of domeinen handmatig aan deze lijsten toe te voegen:

 1. Klik op het tabblad Start in de groep verwijderen op ongewenste E-mailen klik vervolgens op Opties voor ongewenste E-mail.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op toevoegenals veilige afzenders, klik op het tabblad Veilige afzenders .

  • Klik op toevoegenals veilige geadresseerden, klik op het tabblad Veilige geadresseerden .

   dialoogvenster adres of domein toevoegen

 3. Voer in het vak Geef een e-mailadres of een Internet-domeinnaam moet worden toegevoegd aan de lijst met de naam of adres die u wilt toevoegen. U kunt bijvoorbeeld het volgende toevoegen:

  • een specifiek e-mailadres, zoals iemand@example.com

  • een internetdomein, zoals @example.com of example.com.

 4. Klik op OK en Herhaal dit voor elk item dat u wilt toevoegen.

  • Als u wilt dat alle contactpersonen als veilige afzenders worden beschouwd, selecteert u het selectievakje e-mail van mijn contactpersonen ook vertrouwen in het tabblad Veilige afzenders.

  • Sommige personen aan wie u komen met overeen mogelijk niet in uw contactpersonen worden weergegeven. Als u wilt dat alle deze personen als veilige afzenders beschouwd, selecteert u het selectievakje automatisch geadresseerden aan de lijst met veilige afzenders toevoegen .

  • Als u bestaande lijsten met veilige namen en adressen hebt, kunt u die gegevens verplaatsen in Outlook. Klik op importeren uit bestand en blader naar de lijstbestand dat u wilt. Als u wilt maken van een bestand met de huidige lijst, klikt u op exporteren naar bestand en geef vervolgens waar u het nieuwe bestand wilt opslaan.

  • Een naam in beide lijsten, klikt u op de naam die u wilt wijzigen en klik vervolgens op bewerken. Als u wilt een naam verwijderen, klikt u op de naam die u wilt en klik vervolgens op verwijderen.

  • Als u een Microsoft Exchange Server-account gebruikt, worden alle namen en e-mailadressen die in het adresboek van uw organisatie staan (de zogenaamde algemene adreslijst), automatisch als veilig beschouwd.

U vindt u mogelijk ongewenste e-mailberichten afkomstig zijn uit bepaalde landen/regio's. Outlook kunt die u berichten van deze gebieden - met de lijst met geblokkeerde topniveaudomeinen kunt u berichten van e-mailadressen die op een bepaalde code voor het domein of land/regio van op het hoogste niveau eindigen blokkeren blokkeren. Bijvoorbeeld adressen de selectievakjes CA [Canada], [Verenigde Staten] Amerikaansen MX [Mexico] selecteren in de lijst met blokken-berichten die afkomstig uit e-mail zijn daartoe in ca, us of mx. Aanvullende land-/ regiocodes worden weergegeven in de lijst.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep verwijderen op ongewenste E-mailen klik vervolgens op Opties voor ongewenste E-mail.

 2. Klik op het tabblad Internationaal op Lijst met geblokkeerde topniveaudomeinen.

  dialoogvenster lijst met geblokkeerde topniveaudomeinen

 3. Schakel het selectievakje in voor de land/regio-code die u wilt blokkeren of klik op Alles selecterenin de lijst.

 4. Klik op OK in beide geopende dialoogvensters...

U kunt alle e-mailadressen blokkeren in taalcoderingen, ook wel tekensets of alfabetten genoemd, die u opgeeft. De meerderheid van ongewenste e-mail wordt tegenwoordig verzonden in US-ASCII-codering. De rest wordt verzonden in verschillende internationale coderingen. Met de lijst met geblokkeerde coderingen kunt u ongewenste e-mailberichten uitfilteren die worden weergegeven in talen die u niet begrijpt.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep verwijderen op de pijl naast ongewenste E-mailen klik vervolgens op Opties voor ongewenste E-mail.

 2. Klik op het tabblad Internationaal op Lijst met geblokkeerde coderingen.

  Dialoogvenster Lijst met geblokkeerde coderingen

 3. Klik in de lijst op de taalcodering die u wilt blokkeren of klik op Alles selecteren.

 4. Klik op OK in beide geopende dialoogvensters.

Opmerking: 

 • Unicode-coderingen zijn niet beschikbaar in de lijst met geblokkeerde coderingen.

 • Berichten die in onbekende of niet-opgegeven coderingen zijn opgesteld, worden gefilterd door het standaardfilter voor ongewenste e-mail.

Ongewenste namen aan de lijst met geblokkeerde afzenders toevoegen

U kunt gemakkelijk berichten van een specifieke afzender blokkeren door de e-mailadres van de afzender of de domeinnaam toe te voegen aan de lijst met geblokkeerde afzenders. Berichten van adressen of domeinnamen in deze lijst worden altijd behandeld als ongewenste e-mail. Outlook verplaatst alle inkomende berichten van afzenders in de lijst met geblokkeerde afzenders naar de map Ongewenste E-mail , ongeacht de inhoud van het bericht.

Lijst Geblokkeerde afzenders

 1. Klik op het menu Extra op Opties om het dialoogvenster Opties te openen.

 2. Klik op het tabblad Voorkeuren onder E-mailop Ongewenste E-mail om het dialoogvenster Opties voor ongewenste E-mail te openen.

 3. Klik op het tabblad Geblokkeerde afzenders .

 4. Klik op Toevoegen.

 5. Voer in het vak Geef een e-mailadres of een Internet-domeinnaam moet worden toegevoegd aan de lijst met de naam of adres die u wilt toevoegen. U kunt bijvoorbeeld het volgende toevoegen:

  • een specifiek e-mailadres, zoals iemand@example.com

  • een internetdomein, zoals @example.com of gewoon example.com.

 6. Klik op OK.

Adres of domein toevoegen

Opmerking: 

 • Als u wilt snel een afzender toevoegen aan de lijst met geblokkeerde afzenders, met de rechtermuisknop op een e-mailbericht van die afzender. In het snelmenu, wijs Ongewenste E-mailen klik vervolgens op Afzender aan lijst met geblokkeerde afzenders.

 • Als u beschikt over bestaande lijsten met geblokkeerde namen en adressen, kunt u deze informatie overbrengen naar Outlook. Zie E-mailadressen importeren in de lijsten voor het filter voor ongewenste e-mail voor meer informatie.

 • Als u wilt een naam verwijderen uit de lijst met geblokkeerde afzenders op het tabblad Geblokkeerde afzenders van het dialoogvenster Opties voor ongewenste E-mail op de naam die u wilt verwijderen en klik vervolgens op verwijderen.

 • Een naam in de lijst met geblokkeerde afzenders, klik op het tabblad Geblokkeerde afzenders wilt wijzigen, klikt u op de naam die u wilt wijzigen en klik vervolgens op bewerken.

U kunt e-mailadressen en domeinnamen die u vertrouwt worden in uw Lijst met veilige afzenders. Door deze toe te voegen aan de lijst met veilige afzenders, geeft u de instructie Outlook dat berichten van deze bronnen worden nooit aangemerkt als ongewenste e-mail.

Veilige afzenders

 1. Klik op het menu Extra op Opties om het dialoogvenster Opties te openen.

 2. Klik op het tabblad Voorkeuren onder E-mailop Ongewenste E-mail om het dialoogvenster Opties voor ongewenste E-mail te openen.

 3. Klik op het tabblad Veilige afzenders .

 4. Klik op Toevoegen.

 5. Voer in het vak Geef een e-mailadres of een Internet-domeinnaam moet worden toegevoegd aan de lijst met de naam of adres die u wilt toevoegen. U kunt bijvoorbeeld het volgende toevoegen:

  • een specifiek e-mailadres, zoals iemand@example.com

  • een internetdomein, zoals @example.com of gewoon example.com.

 6. Klik op OK.

Adres of domein toevoegen

 • Als u wilt dat alle contactpersonen als veilige afzenders worden beschouwd, selecteert u het selectievakje e-mail van mijn contactpersonen ook vertrouwen in het tabblad Veilige afzenders.

 • Sommige personen met wie u correspondeert mogelijk niet in uw contactpersonen worden weergegeven. Als u wilt dat alle deze personen als veilige afzenders beschouwd, selecteert u het selectievakje automatisch geadresseerden aan de lijst met veilige afzenders toevoegen . Zie voor meer informatie toevoegen geadresseerden aan de lijst met veilige afzenders.

 • Als Blok automatisch afbeeldingen downloaden is ingeschakeld (de standaardinstelling), worden berichten van of naar e-mailadressen of domeinnamen die in de lijst met veilige afzenders en de lijst met veilige geadresseerden zijn beschouwd als uitzonderingen en externe inhoud (zoals afbeeldingen) niet geblokkeerd. Een uitzondering wordt gemaakt wanneer u het selectievakje downloads toestaan in e-mailberichten afzenders en geadresseerden zijn gedefinieerd in de lijst Veilige afzenders en veilige geadresseerden die worden gebruikt door het filter voor ongewenste E-mail in het dialoogvenster Instellingen voor automatisch downloaden van afbeeldingen is uitgeschakeld.

 • Als u beschikt over bestaande lijsten met veilige namen en adressen, kunt u deze informatie overbrengen naar Outlook. Zie E-mailadressen importeren in de lijsten voor het filter voor ongewenste e-mail voor meer informatie.

 • Als u wilt snel een afzender, domeinnaam of de naam van de adressenlijst toevoegen aan de lijst met veilige afzenders, met de rechtermuisknop op een bericht van een bron die u als veilig beschouwt. In het snelmenu dat verschijnt, wijs Ongewenste E-mailen klik vervolgens op Afzender aan lijst met veilige afzenders toevoegen of domein van afzender toevoegen (@example.com) aan lijst met veilige afzenders. Is het handig zijn om regelmatig berichten verplaatst naar de map Ongewenste E-mail te controleren voor een die mogelijk zijn per ongeluk ingedeeld als ongewenste e-mail. U kunt berichten die u wilt en voeg deze afzenders toe aan uw lijst met veilige afzenders herstellen.

 • Als u wilt een naam verwijderen uit de lijst met veilige afzenders, op het tabblad Veilige afzenders van het dialoogvenster Opties voor ongewenste E-mail op de naam die u wilt verwijderen en klik vervolgens op verwijderen.

 • Een naam in de lijst met veilige afzenders, klik op het tabblad Veilige afzenders wilt wijzigen, klikt u op de naam die u wilt wijzigen en klik vervolgens op bewerken.

 • Als u een Microsoft Exchange-account gebruikt, worden alle namen en e-mailadressen die in het adresboek van uw organisatie staan (de zogenaamde algemene adreslijst), automatisch als veilig beschouwd. (Microsoft Exchange is veel gebruikelijker in zakelijke e-mailsystemen en wordt zelden gebruikt in thuis- of persoonlijke accounts.)

Als u deel uitmaakt van adreslijsten of distributielijsten, kunt u deze namen aan uw lijst met veilige geadresseerden toevoegen, zodat berichten die naar deze e-mailadressen of domeinnamen worden verzonden nooit als ongewenst worden behandeld.

Veilige geadresseerde

 1. Klik op het menu Extra op Opties om het dialoogvenster Opties te openen.

 2. Klik op het tabblad Voorkeuren onder E-mailop Ongewenste E-mail om het dialoogvenster Opties voor ongewenste E-mail te openen.

 3. Klik op het tabblad Veilige geadresseerden .

 4. Klik op Toevoegen.

 5. Voer in het vak Geef een e-mailadres of een Internet-domeinnaam moet worden toegevoegd aan de lijst met de naam of adres die u wilt toevoegen. U kunt bijvoorbeeld het volgende toevoegen:

  • een specifiek e-mailadres, zoals iemand@example.com

  • een internetdomein, zoals @example.com of gewoon example.com.

 6. Klik op OK.

Adres of domein toevoegen

Opmerking: 

 • Als u wilt snel een afzender, domeinnaam of de naam van de adressenlijst toevoegen aan lijst met veilige geadresseerden, met de rechtermuisknop op een bericht van een bron die u als veilig beschouwt. In het snelmenu dat wordt weergegeven, wijst u Ongewenste E-mailen klik vervolgens op Geadresseerde toevoegen aan lijst met veilige geadresseerden.

 • Als u wilt een naam verwijderen uit de lijst met veilige geadresseerden, op het tabblad Veilige geadresseerden van het dialoogvenster Opties voor ongewenste E-mail op de naam die u wilt verwijderen en klik vervolgens op verwijderen.

 • Een naam in de lijst met veilige geadresseerden, klik op het tabblad Veilige geadresseerden wilt wijzigen, klikt u op de naam die u wilt wijzigen en klik vervolgens op bewerken.

 • Als u een Exchange-account gebruikt (zeldzaam in thuis- of persoonlijke e-mailaccounts), worden alle namen en e-mailadressen die in het adresboek van uw organisatie staan (de zogenaamde algemene adreslijst), automatisch als veilig beschouwd.

U vindt u mogelijk ongewenste e-mailberichten afkomstig zijn uit bepaalde landen/regio's. Outlook kunt die u berichten van deze gebieden - met de lijst met geblokkeerde topniveaudomeinen kunt u berichten van e-mailadressen die op een bepaalde code voor het domein of land/regio van op het hoogste niveau eindigen blokkeren blokkeren. Bijvoorbeeld selecteren de CA [Canada], [Verenigde Staten] Amerikaansen MX [Mexico] selectievakjes in de lijst met blokken berichten die afkomstig zijn uit e-mailadressen die op ca, us of mx eindigen. Aanvullende land-/ regiocodes worden weergegeven in de lijst.

Internationaal

 1. Klik op het menu Extra op Opties om het dialoogvenster Opties te openen.

 2. Klik op het tabblad Voorkeuren onder E-mailop Ongewenste E-mail om het dialoogvenster Opties voor ongewenste E-mail te openen.

 3. Klik op het tabblad Internationaal en klik vervolgens op Lijst met geblokkeerde topniveaudomeinen.

 4. Schakel het selectievakje in voor de land/regio-code die u wilt blokkeren of klik op Alles selecterenin de lijst.

 5. Klik tweemaal op OK.

Lijst met geblokkeerde topniveaudomeinen

U kunt alle e-mailadressen blokkeren in taalcoderingen (ook wel tekensets of alfabetten genoemd) die u opgeeft. De meerderheid van ongewenste e-mail wordt tegenwoordig verzonden in US-ASCII-codering. De rest wordt verzonden in verschillende internationale coderingen. Met de lijst met geblokkeerde coderingen kunt u ongewenste e-mailberichten uitfilteren die worden weergegeven in talen die u niet begrijpt.

Internationaal

 1. Klik op het menu Extra op Opties om het dialoogvenster Opties te openen.

 2. Klik op het tabblad Voorkeuren onder E-mailop Ongewenste E-mail om het dialoogvenster Opties voor ongewenste E-mail te openen.

 3. Klik op het tabblad Internationaal en klik vervolgens op Lijst met geblokkeerde coderingen.

 4. Klik in de lijst op de taalcodering die u wilt blokkeren of klik op Alles selecteren.

 5. Klik tweemaal op OK.

Lijst met geblokkeerde coderingen

Opmerking: 

 • Unicode-coderingen zijn niet beschikbaar in de lijst met geblokkeerde coderingen. (Unicode is de gestandaardiseerde catalogus van digitale codes die de tekens [letters en symbolen] in de alfabetten van 24 grote wereldtalen vertegenwoordigen.)

 • Berichten die in onbekende of niet-opgegeven coderingen zijn opgesteld, worden gefilterd door het standaardfilter voor ongewenste e-mail.

Verwante onderwerpen

Zorgen dat er spam en ongewenste e-mail uit het postvak in in Outlook.com
filteren van ongewenste e-mail en spam in de webversie van Outlook

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×