Een afdruknieuwsbrief converteren voor gebruik op het web

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

U maakt een afdruk nieuwsbrief in Publisher voor uw bedrijf. Hoe kunt u de publicatie op internet nu gebruiken? U hebt twee opties:

 • U kunt een website maken vanuit de afdruk nieuwsbrief.

 • U kunt het afdruk nieuwsbrief bestand wijzigen in een PDF-of XPS-bestand en vervolgens publiceren naar een website die u maakt in Publisher.

Als u een e-mail bericht met een koppeling naar een webnieuwsbrief verzendt, kunt u zowel de mailing kosten opslaan als een groter publiek.

Wat wilt u doen?

Een website maken op basis van een afdruk nieuwsbrief

Afdruk publicaties converteren naar PDF-of XPS-bestanden om te publiceren op het web

Bestanden publiceren op het web

Een website maken op basis van een afdruk nieuwsbrief

Voordat u begint met het converteren van uw nieuws brief

Belangrijk: Breng de gewenste wijzigingen aan in de afdruk nieuwsbrief voordat u deze omzet in een webpublicatie. Nadat u de conversie hebt gestart, zijn sommige bewerkings opties niet meer beschikbaar. (Als u bijvoorbeeld de wizard converteren naar webpublicatie gebruikt om de afdruk nieuwsbrief te converteren naar een webpublicatie, is de optie kolommen niet meer beschikbaar in het taak venster pagina opties.)

U kunt de volgende wijzigingen aanbrengen in de afdruk nieuwsbrief voordat u deze omzet in een webpublicatie:

 • Als de volledige tekst van een artikel meerdere pagina's beslaat, kunt u het artikel op één pagina verplaatsen om de Lees baarheid te vergemakkelijken. Nadat u de publicatie hebt geconverteerd, kunt u ook Hyper links gebruiken om artikel secties met elkaar te verbinden.

 • Als de laatste pagina van de afdruk nieuwsbrief tijdelijke tekst bevat voor een e-mail adres van een klant en contact gegevens van uw bedrijf, kunt u de pagina verwijderen, de informatie wijzigen of de gegevens van de contact persoon naar andere pagina's verplaatsen.

 • Omdat één kolom gemakkelijker te lezen is op het web dan meerdere kolommen, kunt u de opties onder kolommen in het taak venster pagina opties gebruiken om een afdruk nieuwsbrief van meerdere kolommen in een webpublicatie met één kolom te wijzigen.

  Opmerking: U moet de kolom selectie voor elke pagina van de publicatie afzonderlijk wijzigen.

 • EEN afdruk nieuwsbrief bevat specifieke ontwerp functies die niet nodig zijn voor het web. Pagina nummers, in de inhouds opgave en op elke pagina van de publicatie, zijn een voor beeld van afgedrukte items die u mogelijk wilt verwijderen. Mailing gegevens van de klant is een andere.

Een webpublicatie maken op basis van een afdruk nieuwsbrief

Nadat u alle gewenste wijzigingen in de afdruk publicatie hebt gevonden en aangebracht, kunt u door gaan met de conversie.

Een afdruk nieuwsbrief converteren naar een webnieuwsbrief

 1. Start Publisher.

 2. Klik in de lijst recente publicaties op het afdruk nieuwsbrief bestand. (U kunt ook op uit bestand klikken, naar het bestaande nieuwsbrief bestand bladeren en het bestand vervolgens openen.)

 3. Wijzigingen aanBrengen in de inhoud of de indeling van de nieuws brief (zoals het wijzigen van een artikel met meerdere pagina's op één pagina, het wijzigen van een indeling met meerdere pagina's in een publicatie met één kolom, het verwijderen van een gebied van de mailing van een klant of het verwijderen van een specifiek ontwerp functies).

 4. Klik in het menu bestand op converteren naar webpublicatie.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit onder de huidige afdruk publicatie opslaan:

  • Als u de wijzigingen in het oorspronkelijke afdruk nieuwsbrief bestand wilt opslaan voordat u doorgaat met de conversie, klikt u op Ja.

   Nadat u de wizard hebt voltooid, kunt u de gewijzigde publicatie opslaan onder een nieuwe bestands naam door te klikken op Opslaan als in het menu bestand en vervolgens een nieuwe bestands naam te typen.

   Opmerking: Als u het bestand opslaat met dezelfde bestands naam die u voor de oorspronkelijke publicatie hebt gebruikt, wordt de oorspronkelijke publicatie overschreven.

  • Als u de nieuws brief wilt converteren zonder de wijzigingen op te slaan in het oorspronkelijke afdruk nieuwsbrief bestand, klikt u op Nee.

 6. Klik op Volgende.

 7. Voer onder een navigatie balk toevoegen een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een navigatie balk aan de geconverteerde webpublicatie wilt toevoegen, klikt u op Ja.

  • Als u de webpublicatie wilt converteren zonder een navigatie balk toe te voegen, klikt u op Nee.

   Belangrijk: Zonder een navigatie balk hebben bezoekers van uw website geen toegang tot andere pagina's van de webpublicatie. U kunt echter nog wel een navigatie balk toevoegen, zelfs nadat u de nieuws brief hebt geconverteerd.

 8. Klik op Voltooien.

 9. Als u ervoor kiest om de gewijzigde versie van uw afdruk nieuwsbrief op te slaan in stap 5, wordt in het dialoog venster Opslaan als een suggestie voor de nieuwe bestands naam weer gegeven voor de gewijzigde versie. Sla de gewijzigde afdruk publicatie op onder een nieuwe, beschrijvende bestands naam (zoals July2008Modified) door de voorgestelde naam te wijzigen in het vak Bestands naam en selecteer in de lijst Opslaan als de optie gecombineerd webpagina bestand of webpagina. Gefilterd.

  Belangrijk: Als u de standaard naam gebruikt, wordt de afdruk publicatie overschreven.

  Opmerking: Met een andere bestands naam dan die van de oorspronkelijke afdruk publicatie, zorgt u ervoor dat de oorspronkelijke publicatie in de nieuws brief ongewijzigd blijft.

 10. Breng in de geconverteerde webpublicatie de gewenste opmaak wijzigingen aan. (Misschien wilt u bijvoorbeeld de navigatie balk verplaatsen.)

 11. Sla uw nieuwe webpublicatie op door een beschrijvende bestands naam te typen (bijvoorbeeld July2008Web).

De navigatie balk aanpassen

Als u een navigatie balk toevoegt wanneer u de publicatie converteert, kunt u de positie van de navigatie balk zo aanpassen dat deze zich op elke pagina op dezelfde locatie bevindt. De bovenmarge van elke pagina is vaak een goede keuze, vooral als u de navigatie balk horizon taal maakt, zodat deze beter past in de ruimte.

Een nieuwe navigatie balk toevoegen

Als u ervoor kiest geen navigatie balk toe te voegen tijdens de conversie van uw nieuws brief, kunt u deze later toevoegen met behulp van de volgende procedure:

 1. Wijs in het menu Invoegen de optie navigatie balk aan en klik vervolgens op Nieuw.

 2. Klik in het dialoog venster ontwerp galerie op het gewenste ontwerp en de gewenste opties voor de navigatie balk.

  Opmerking: Als u koppelingen wilt maken met een niet-geselecteerde status (met een standaard kleur) en een geselecteerde status (met een andere kleur wanneer u op de koppeling klikt om deze te selecteren), klikt u op geselecteerde status weer geven.

 3. Voer onder automatisch bijwerken een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de navigatie balk wilt bijwerken door een koppeling toe te voegen naar alle bestaande pagina's in de publicatie, schakelt u het selectie vakje Deze navigatie balk bijwerken met koppelingen naar bestaande pagina's in deze publicatie in.

  • Als u hand matig wilt opgeven vanaf de navigatie balk welke pagina's u wilt koppelen, schakelt u het selectie vakje Deze navigatie balk bijwerken met koppelingen naar bestaande pagina's in deze publicatie uit en geeft u vervolgens aan met welke pagina's u een koppeling wilt maken met behulp van de opties op de navigatie balk. Het dialoog venster Eigenschappen.

 4. Klik op Object invoegen.

De tekst op de navigatie balk wijzigen

 1. Selecteer de navigatie balk op een wille keurige pagina.

 2. Selecteer de tekst die u wilt wijzigen en typ de nieuwe tekst waarmee u de tekst wilt vervangen.

  De gewijzigde tekst verandert op de navigatie balk op elke pagina.

Automatisch koppelingen toevoegen op de navigatie balk

Als u pagina's aan uw webnieuwsbrief toevoegt, kunt u automatisch koppelingen naar deze pagina's toevoegen aan een bestaande navigatie balk.

 1. Selecteer de navigatie balk op een wille keurige pagina.

 2. Klik in het menu opmaak op navigatiebalk eigenschappen.

 3. Schakel in het dialoog venster Eigenschappen van navigatie balk het selectie vakje Deze navigatie balk bijwerken met koppelingen naar nieuwe pagina's die worden toegevoegd aan deze publicatie in.

Hand matig koppelingen toevoegen aan de navigatie balk

 1. Klik in de geconverteerde publicatie op de navigatie balk en klik vervolgens op de knop wizard Knop Wizard .

 2. Klik in het dialoog venster Eigenschappen van navigatie balk op koppeling toevoegen.

 3. Klik in het dialoog venster koppeling toevoegen onder koppelen aan op plaats in dit document.

 4. Klik onder Selecteer een plaats in dit document op de pagina waarnaar u een koppeling wilt maken via de navigatie balk.

 5. Typ in het vak weer te geven tekst de koppelings tekst die u wilt weer geven op de navigatie balk en klik vervolgens op OK.

 6. Klik in het dialoog venster Eigenschappen van navigatie balk op OK.

Een inhouds opgave converteren naar een lijst met webinhoud

Als de afdruk nieuwsbrief een inhouds opgave bevat met alle artikelen en de bijbehorende pagina nummers, kan die inhouds opgave de navigatie balk worden met koppelingen naar alle pagina's in de webpublicatie.

Op de eerste pagina van uw publicatie kunt u een kleinere inhouds opgave opnemen die koppelingen naar specifieke artikelen bevat. De pagina nummers verwijderen en de titels van de artikelen opmaken als Hyper links die naar de desbetreffende artikelen gaan.

Een artikel titel opmaken als Hyper Link

 1. Selecteer de titel van het artikel in de inhouds opgave.

 2. Klik in het menu Invoegen op Hyperlink.

 3. Klik onder Koppelen aan op Plaats in dit document.

 4. Klik onder Selecteer een plaats in dit document op de pagina waaraan u de titel wilt koppelen en klik vervolgens op OK.

Andere aanpassingen voor het web maken

Opmaak functies voor afdrukken die niet goed worden weer gegeven in webbrowsers, zijn niet beschikbaar in de webmodus. Nadat de afdruk publicatie in Publisher is geconverteerd naar een webpublicatie, moet u de opmaak van de publicatie aanpassen om deze gereed te maken voor het web.

Na de conversie wordt de tekst niet meer automatisch teruglopen rond afbeeldings kaders. Als een afbeeldings kader boven aan een tekst kader staat, is de tekst verborgen. U kunt het tekst kader verplaatsen of het formaat ervan wijzigen, of het afbeeldings kader verplaatsen, zodat er geen overlap ping is.

Er is meestal meer ruimte tussen tekst frames en de randen van de publicatie dan nodig is op een website. U kunt de tekst of afbeeldings kaders aanpassen om de lege ruimte beter te vullen.

Lettertype schema's die beschikbaar zijn voor webpublicaties verschillen van de beschik bare lettertype schema's voor afdruk publicaties. De letter typen die in de afdruk nieuwsbrief werden gebruikt, worden niet automatisch geconverteerd naar letter typen die beter zijn voor het web. Het is een goed idee om alle letter typen in de geconverteerde nieuws brief te wijzigen in weblettertypen, zodat u ze gemakkelijker kunt lezen op internet.

Een lettertype schema voor een web selecteren

 1. Selecteer een deel van de tekst in de publicatie.

 2. Klik in het menu Opmaak op Lettertype.

 3. Zorg ervoor dat in het dialoog venster letter type onder Algemeen het selectie vakje alleen weblettertypen weer geven is ingeschakeld.

 4. Klik in het menu opmaak op lettertype schema's.

 5. Kies een van de letter typen in de lijst onder een lettertype schema Toep assen.

  Het lettertype schema voor de hele publicatie wordt geconverteerd naar letter typen die geschikt zijn voor weer gave op het web.

Wijziging in pagina formaat tijdens de conversie

U zult zien nadat u een afdruk publicatie hebt geconverteerd naar een webpublicatie waarvoor de pagina grootte is gewijzigd. Met de extra ruimte onderaan de pagina kunt u tekst-en afbeeldings kaders van andere pagina's op één pagina verplaatsen om de website te vereenvoudigen.

Uw afbeeldingen controleren

Lees de bestands indeling van alle afbeeldingen in de nieuws brief. Als uw oorspronkelijke nieuws brief Foto's of illustraties met hoge resolutie bevat, gebruikt u een programma voor het bewerken van afbeeldingen, zoals micro soft Picture It! of micro soft Digital Image Pro, om de grootte te wijzigen en deze opnieuw op te slaan in een webweergave. Hierdoor worden de bestanden sneller gedownload.

Klik in het menu extra op Afbeeldingen beheer om snel alle afbeeldingen in de publicatie te bekijken.

TerugGaan naar de oorspronkelijke publicatie

Opmerking: Als u een nieuws brief hebt omgezet in een webpublicatie en vervolgens terug wilt gaan naar de oorspronkelijke nieuws brief, kiest u converteren naar afdruk publicatie in het menu bestand. Hiermee wordt een reeds geconverteerd bestand geconverteerd en worden wijzigingen in de oorspronkelijke publicatie aangebracht. In plaats daarvan klikt u in het menu bestand op openen en zoekt u de oorspronkelijke nieuwsbrief publicatie.

Een voor beeld van uw website bekijken

 1. Klik in het menu bestand op webpagina voorbeeld.

 2. De website wordt geopend in een browser venster. U kunt navigeren van pagina naar pagina door te klikken op hyper links in de publicatie en koppelingen op de Navigatie balken op het web.

Uw nieuws brief publiceren als een website op het web

Wanneer u klaar bent met bewerken, kunt u uw eigen echte Webbe standen maken. Volg de instructies van uw Internet provider voor het publiceren van uw website of lees de sectie bestanden publiceren naar het web van dit artikel.

Bekijk een kort overzicht van hoe u uw bestanden op het web publiceert in bestanden publiceren op het web.

Naar boven

Afdruk publicaties converteren naar PDF-of XPS-bestanden om te publiceren op het web

Voordat u uw Publisher-bestanden op het web publiceert, moet u deze converteren naar PDF-of XPS-bestanden.

Opmerking: U kunt alleen opslaan als een PDF-of XPS-bestand vanuit een 2007 Microsoft Office-systeem-programma nadat u een invoeg toepassing hebt geïnstalleerd. Zie ondersteuning voor andere bestands indelingen inschakelen, zoals PDF en XPSvoor meer informatie.

In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar informatie over het opslaan van uw Publisher-bestanden in indelingen die anderen kunnen weer geven.

Publisher-bestanden opslaan als PDF-of XPS-bestand

De publicatie opslaan in de PDF-indeling

Gebruik deze optie als u de publicatie wilt opslaan in een gemeen schappelijke indeling, kan deze eenvoudig worden gedeeld en is een indeling die veel commerciële afdruk Services gebruiken.

 1. Open in Publisher de publicatie die u door anderen wilt laten weer geven.

 2. Klik in het menu Bestand op Publiceren als PDF of XPS.

 3. Klik in de lijst Opslaan als in het dialoog venster publiceren als PDF of XPS op PDF en klik vervolgens op Opslaan.

  De publicatie wordt standaard als publicatie naam. PDF opgeslagen in de map Mijn documenten op uw computer. Klik op wijzigen en klik vervolgens op standaard of minimale grootte in het dialoog venster Opties voor publiceren. Deze instellingen zijn bedoeld voor online weer gave.

U kunt het bestand ook opslaan als PDF-bestand met behulp van het dialoog venster Opslaan als.

Uw publicatie opslaan in XPS-indeling

Gebruik deze optie als u uw publicatie wilt opslaan met een grotere compressie dan de PDF-indeling, terwijl u een afdruk bare bestand met hoge kwaliteit perfect voor afdrukken op een desktop printer hebt.

 1. Open in Publisher de publicatie die u door anderen wilt laten weer geven.

 2. Klik in het menu Bestand op Publiceren als PDF of XPS.

 3. Klik in de lijst Opslaan als in het dialoog venster publiceren als PDF of XPS op XPS en klik vervolgens op Opslaan.

  De publicatie wordt standaard opgeslagen als publicatie naam. XPS in de map Mijn documenten op uw computer. De publicatie wordt geoptimaliseerd voor afdrukken met hoge kwaliteit, maar u kunt een lagere instelling kiezen door op wijzigen te klikken.

U kunt het bestand ook opslaan als een XPS-bestand met behulp van het dialoog venster Opslaan als.

Naar boven

Bestanden publiceren op het web

U kunt een website publiceren naar een webserver, een netwerk server, een FTP-server (File Transfer Protocol) of naar een map op uw eigen computer.

Een website publiceren naar een locatie op internet of in een netwerk

Als u uw website op het World Wide Web (WWW) wilt publiceren, moet u zich abonneren op een webhostingservice. EEN webhostingservice biedt Internet toegang en opslag ruimte op webservers. Voordat u de website publiceert, neemt u contact op met uw Internet provider (ISP) of systeem beheerder om de informatie te vinden die u nodig hebt om te publiceren en de URL (Uniform Resource Locator) van de website waar u bestanden kunt opslaan.

 1. Klik in het menu bestand op publiceren op het web.

 2. Typ in het vak Bestands naam in het dialoog venster publiceren op het web de URL van de webserver of de netwerk server waar u uw website wilt opslaan, bijvoorbeeld http://www.northwindtraders.com, en klik vervolgens op Opslaan.

 3. Als daarom wordt gevraagd, typt u uw gebruikers naam en wacht woord en klikt u op OK.

  De map die is gekoppeld aan uw URL, wordt weer gegeven in het dialoog venster publiceren op het web.

 4. Dubbel klik op de map waarin u de website wilt opslaan.

 5. Selecteer in het vak Bestands naam de optie index als standaard naam voor uw start pagina en klik vervolgens op Opslaan.

 6. Klik op OK wanneer u daarom wordt gevraagd.

Een website publiceren met FTP

Voordat u deze procedure volgt, neemt u contact op met uw Internet provider of systeem beheerder om de informatie te vinden die u nodig hebt om te publiceren naar een FTP-site. U moet ook een FTP-site maken op FTP-locaties.

Hoe?

 1. Klik in het menu bestand op publiceren op het web.

 2. Klik in het vak opslaan in op FTP-locaties.

 3. Dubbel klik op FTP-locaties toevoegen/wijzigen.

 4. Voer de gegevens in die u hebt ontvangen van uw Internet provider en klik op OK.

 5. Klik op Annuleren.

 1. Klik in het menu bestand op publiceren op het web.

 2. Klik in het vak opslaan in op FTP-locaties.

 3. Dubbel klik in de lijst met FTP-sites op de gewenste site en dubbel klik vervolgens op de map waarin u uw website wilt publiceren.

  Opmerking: Als uw Internet provider (ISP) u nodig heeft om een specifiek programma te gebruiken om uw website te uploaden of als u uw website naar een bedrijfs intranet publiceert, moet u mogelijk een versie van uw website opslaan in een specifieke HTML-bestands indeling en een verschil volgen huur procedure voor het publiceren van uw website. Neem contact op met uw Internet provider of systeem beheerder voor informatie over het opslaan en publiceren van uw website.

Een website opslaan in een map op uw computer

 1. Klik in het menu bestand op publiceren op het web.

 2. Klik in de lijst opslaan in in het dialoog venster publiceren op het web op het station of de map waar u de website wilt publiceren, zoals de map Mijn documenten.

  Als u uw website aan een nieuwe map wilt toevoegen, klikt u met de rechter muisknop op de plaats waar u een nieuwe map wilt toevoegen, selecteert u Nieuw , klikt u op map om een nieuwe map te maken en typt u een naam voor de nieuwe map in het vak naam.

 3. Typ in het vak Bestands naam een bestands naam voor uw start pagina.

 4. Klik op Opslaan .

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×