Een afdruknieuwsbrief converteren voor gebruik op het web

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In Publisher kunt u een afdruknieuwsbrief voor uw bedrijf maken. Maar hoe kunt u dezelfde publicatie op internet gebruiken? U hebt twee opties:

 • U kunt een website maken op basis van de afdruknieuwsbrief.

 • U kunt wijzigen van de afdruknieuwsbrief naar een PDF of XPS-bestand en vervolgens publiceren naar een website die u in Publisher maakt.

Als u een e-mailbericht met een koppeling naar een nieuwsbrief op het web verzendt, kunt u kosten besparen en een groter publiek bereiken.

Wat wilt u doen?

Een website maken uit een nieuwsbrief afdrukken

Publicaties converteren naar PDF of XPS-bestanden te publiceren op het Web

Bestanden publiceren op het Web

Een website maken op basis van een afdruknieuwsbrief

Voordat u met de conversie van uw nieuwsbrief begint

Belangrijk: Breng eventuele wijzigingen in de afdruknieuwsbrief aan voordat u deze naar een webpublicatie converteert. Nadat u eenmaal met de conversie bent begonnen, zijn sommige bewerkingsopties niet meer beschikbaar. (Als u uw afdruknieuwsbrief bijvoorbeeld naar een webpublicatie hebt geconverteerd met behulp van de wizard Converteren naar webpublicatie, is de optie Kolommen niet meer beschikbaar in het taakvenster Paginaopties.)

Voordat u de afdruknieuwsbrief converteert naar een webpublicatie, kunt u overwegen de volgende wijzigingen aan te brengen:

 • Als de tekst van een artikel op meerdere pagina's staat, kunt u de leesbaarheid vergroten door het artikel op één pagina te plaatsen. Als alternatief kunt u na de conversie verschillende secties van het artikel met behulp van hyperlinks aan elkaar koppelen.

 • Als de laatste pagina van de nieuwsbrief tijdelijke aanduidingen voor tekst bevat voor het postadres van de klant en de contactgegevens van het bedrijf, kunt u deze pagina verwijderen, de informatie wijzigen of de contactgegevens naar andere pagina's verplaatsen.

 • Omdat één kolom op het web gemakkelijker te lezen is dan meerdere kolommen, kunt u een afdruknieuwsbrief met meerdere kolommen eventueel wijzigen in een webpublicatie met één kolom. Gebruik hiervoor de opdrachten onder Kolommen in het taakvenster Paginaopties.

  Opmerking: U moet de kolomselectie voor elke pagina van de publicatie afzonderlijk wijzigen.

 • Een afdruknieuwsbrief bevat ontwerpfuncties voor afdrukken die niet nodig zijn voor internet. Voorbeelden van specifieke items voor afdrukken die u kunt verwijderen, zijn het postadres van de klant en paginanummers in de inhoudsopgave en op elke pagina van de publicatie.

Een webpublicatie maken op basis van een afdruknieuwsbrief

Nadat u hebt bepaald welke wijzigingen nodig zijn, brengt u deze wijzigingen in de afdrukpublicatie aan en start u de conversie.

Een afdruknieuwsbrief converteren naar een nieuwsbrief op het Web

 1. Start Publisher.

 2. Klik in de lijst Recente publicaties op de afdruknieuwsbrief. (Of klik op Uit bestand, blader naar uw bestaande nieuwsbrief, selecteer dit bestand en open het.)

 3. Breng wijzigingen aan in de inhoud of lay-out van de nieuwsbrief (plaats bijvoorbeeld een artikel dat meerdere pagina's beslaat op één pagina, wijzig een lay-out met meerdere kolommen in een publicatie met één kolom, verwijder de sectie voor het klantadres of verwijder specifieke ontwerpfuncties voor afdrukken).

 4. Klik in het menu Bestand op Converteren naar webpublicatie.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit onder De huidige afdrukpublicatie opslaan:

  • Klik op Ja als u uw wijzigingen in de oorspronkelijke afdruknieuwsbrief wilt opslaan voordat u deze converteert.

   Nadat de wizard is voltooid, kunt u uw gewijzigde publicatie ook onder een nieuwe bestandsnaam opslaan door op Opslaan als te klikken in het menu Bestand en vervolgens een nieuwe bestandsnaam te typen.

   Opmerking: Als u het bestand echter met dezelfde bestandsnaam opslaat als die van de oorspronkelijke publicatie, dan wordt de oorspronkelijke publicatie overschreven.

  • Klik op Nee als u de nieuwsbrief wilt converteren zonder uw wijzigingen in de oorspronkelijke afdruknieuwsbrief op te slaan.

 6. Klik op Volgende.

 7. Voer een van de volgende handelingen uit onder Navigatiebalk toevoegen:

  • Klik op Ja als u een navigatiebalk aan de geconverteerde webpublicatie wilt toevoegen.

  • Klik op Nee als u uw webpublicatie wilt converteren zonder een navigatiebalk toe te voegen.

   Belangrijk: Zonder een navigatiebalk hebben bezoekers van de website geen toegang tot de andere pagina's van de webpublicatie. U kunt echter nog steeds een navigatiebalk toevoegen nadat u de nieuwsbrief hebt geconverteerd.

 8. Klik op Voltooien.

 9. Als u er in stap 5 voor hebt gekozen om de gewijzigde versie van de afdruknieuwsbrief op te slaan, wordt in het dialoogvenster Opslaan als een nieuwe bestandsnaam voor de gewijzigde versie voorgesteld. Sla de gewijzigde publicatie op met een nieuwe, beschrijvende bestandsnaam, zoals Juli2008Gewijzigd.pub, door de voorgestelde naam in het vak Bestandsnaam te wijzigen en selecteer Gecombineerd webpaginabestand of Webpagina, gefilterd in de lijst Opslaan als.

  Belangrijk: Als u de standaardnaam gebruikt, overschrijft u uw afdrukpublicatie.

  Opmerking: Als u een andere bestandsnaam kiest dan die van de oorspronkelijke afdrukpublicatie, voorkomt u dat de oorspronkelijke nieuwsbrief wordt gewijzigd.

 10. Breng eventueel opmaakwijzigingen aan in de geconverteerde webpublicatie. (Misschien wilt u bijvoorbeeld de navigatiebalk verplaatsen.)

 11. Sla de nieuwe webpublicatie op door een beschrijvende bestandsnaam te typen (zoals Juli2008Web).

De navigatiebalk aanpassen

Als u tijdens het converteren van de publicatie een navigatiebalk hebt toegevoegd, kunt u de positie van de navigatiebalk wijzigen zodat de balk op elke pagina dezelfde plaats heeft. De bovenmarge van elke pagina is vaak een goede keuze, vooral als u de navigatiebalk horizontaal maakt om de ruimte beter te benutten.

Een nieuwe navigatiebalk toevoegen

Als u tijdens het converteren van de nieuwsbrief geen navigatiebalk hebt toegevoegd, kunt u met behulp van deze procedure nadien een navigatiebalk toevoegen:

 1. Wijs in het menu Invoegen de optie Navigatiebalk aan en klik op Nieuw.

 2. Klik in het dialoogvenster Ontwerpgalerie op het gewenste ontwerp voor de navigatiebalk en op de gewenste opties.

  Opmerking: Als u koppelingen wilt maken met een niet-geselecteerde status (in de standaardkleur) en een geselecteerde status (in een andere kleur zodra u op de koppeling klikt), klikt u op Geselecteerde status weergeven.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit onder Automatisch bijwerken:

  • Als u aan de navigatiebalk koppelingen wilt toevoegen naar alle bestaande pagina's in de publicatie, schakelt u het selectievakje Deze navigatiebalk bijwerken met koppelingen naar bestaande pagina's in deze publicatie in.

  • Als u handmatig wilt aangeven naar welke pagina's de navigatiebalk koppelingen moet bevatten, schakelt u het selectievakje Deze navigatiebalk bijwerken met koppelingen naar bestaande pagina's in deze publicatie uit en geeft u met de opties in het dialoogvenster Eigenschappen van de navigatiebalk aan naar welke pagina's u koppelingen wilt maken.

 4. Klik op Object invoegen.

De tekst op de navigatiebalk wijzigen

 1. Selecteer de navigatiebalk op een willekeurige pagina.

 2. Selecteer de tekst die u wilt wijzigen en typ vervolgens de nieuwe tekst als vervanging.

  De gewijzigde tekst verschijnt op de navigatiebalk op elke pagina.

Automatisch koppelingen aan de navigatiebalk toevoegen

Als u pagina's aan uw nieuwsbrief op het web toevoegt, kunnen koppelingen naar deze pagina's automatisch aan een bestaande navigatiebalk worden toegevoegd.

 1. Selecteer de navigatiebalk op een willekeurige pagina.

 2. Klik in het menu Opmaak op Eigenschappen van de navigatiebalk.

 3. Schakel in het dialoogvenster Eigenschappen van de navigatiebalk het selectievakje Deze navigatiebalk bijwerken met koppelingen naar bestaande pagina's in deze publicatie in.

Handmatig koppelingen aan de navigatiebalk toevoegen

 1. In de geconverteerde publicatie, klikt u op de navigatiebalk en klik vervolgens op de wizard knop Knop Wizard .

 2. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van de navigatiebalk op Koppeling toevoegen.

 3. Klik in het dialoogvenster Koppeling toevoegen onder Koppelen aan op Plaats in dit document.

 4. Klik onder Selecteer een plaats in dit document op de pagina die u aan de navigatiebalk wilt koppelen.

 5. Typ in het vak Weer te geven tekst de koppelingstekst die u op de navigatiebalk wilt weergeven en klik op OK.

 6. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van de navigatiebalk op OK.

Een inhoudsopgave converteren naar een lijst met webinhoud

Als u in uw afdruknieuwsbrief een inhoudsopgave had opgenomen met alle artikelen en overeenkomstige paginanummers, kan die inhoudsopgave uw navigatiebalk worden, met koppelingen naar alle pagina's in uw webpublicatie.

Op de eerste pagina van uw publicatie kunt u een kleinere inhoudsopgave opnemen met koppelingen naar specifieke artikelen. Verwijder de paginanummers en gebruik de titel van elk artikel als hyperlink die met de respectieve pagina is gekoppeld.

De titel van een artikel als hyperlink opmaken

 1. Selecteer de titel van het artikel in de inhoudsopgave.

 2. Klik in het menu Invoegen op Hyperlink.

 3. Klik onder Koppelen aan op Plaats in dit document.

 4. Klik onder Selecteer een plaats in dit document op de pagina die u aan de titel wilt koppelen en klik vervolgens op OK.

Andere aanpassingen voor het Web

Opmaakfuncties voor afdrukken die niet goed worden weergegeven in een webbrowser, zijn niet beschikbaar in de webmodus. Nadat de afdrukpublicatie door Publisher is geconverteerd naar een webpublicatie, moet u enkele wijzigingen aanbrengen in de opmaak van de publicatie om deze gereed te maken voor weergave op het web.

Na conversie loopt de tekst niet meer automatisch om een afbeeldingskader. Als een afbeeldingskader zich boven op een tekstkader bevindt, is de tekst verborgen. U kunt het tekstkader verplaatsen of het formaat ervan wijzigen, of u kunt het afbeeldingskader verplaatsen zodat er geen overlap is.

Op een website is doorgaans minder ruimte nodig tussen tekstkaders en de randen van de publicatie. U kunt de tekst- of afbeeldingskaders aanpassen zodat de lege ruimte beter wordt benut.

De beschikbare lettertypeschema's voor webpublicaties verschillen van de lettertypeschema's voor afdrukpublicaties. De lettertypen die in de afdruknieuwsbrief zijn gebruikt, worden niet automatisch geconverteerd naar lettertypen die beter geschikt zijn voor internet. Wijzig de lettertypen in de geconverteerde nieuwsbrief daarom voor betere leesbaarheid in weblettertypen.

Een weblettertypeschema selecteren

 1. Selecteer tekst in de publicatie.

 2. Klik op Lettertype in het menu Opmaak.

 3. Controleer of het selectievakje Alleen weblettertypen weergeven wel is ingeschakeld in de sectie Algemeen in het dialoogvenster Lettertype.

 4. Klik in het menu Opmaak op Lettertypeschema's.

 5. Kies een van de lettertypen in de lijst onder Pas een lettertypeschema toe.

  Het lettertypeschema voor de gehele publicatie wordt geconverteerd naar lettertypen die geschikt zijn voor weergave op internet.

Wijziging van het paginaformaat tijdens de conversie

Nadat u een afdrukpublicatie hebt geconverteerd naar een webpublicatie, is ook het paginaformaat gewijzigd. De extra ruimte onder aan de pagina kan worden gebruikt voor tekst- en afbeeldingskaders van andere pagina's van de website om deze te beperken tot één pagina.

Uw afbeeldingen controleren

Controleer het bestandsformaat van elke afbeelding in de nieuwsbrief. Als de originele nieuwsbrief foto's of illustraties met een hoge resolutie bevat, gebruikt u een grafisch programma, zoals Microsoft Picture It! of Microsoft Digital Image Pro, om het formaat van deze afbeeldingen te wijzigen en ze op te slaan in een indeling die geschikt is voor internet. De duur van de bestandsdownload wordt hierdoor verkort.

Klik in het menu Extra op Afbeeldingenbeheer om alle afbeeldingen in de publicatie snel te kunnen controleren.

Terugkeren naar de oorspronkelijke publicatie

Opmerking: Als u een nieuwsbrief naar een webpublicatie hebt geconverteerd en vervolgens terug wilt keren naar de originele nieuwsbrief, moet u niet op Converteren naar afdrukpublicatie in het menu Bestand klikken. Hierdoor wordt een reeds geconverteerd bestand namelijk geconverteerd en wordt de originele publicatie gewijzigd. Klik in plaats hiervan in het menu Bestand op Openen en zoek de originele nieuwsbriefpublicatie.

Een voorbeeld van de website bekijken

 1. Klik in het menu Bestand op Voorbeeld van webpagina weergeven.

 2. De website wordt geopend in een browservenster. U kunt door de pagina's navigeren door op de hyperlinks in de publicatie en de koppelingen op de webnavigatiebalken te klikken.

Uw nieuwsbrief als een website op internet publiceren

Wanneer de bewerking is voltooid, bent u gereed voor het maken van uw werkelijke Web-bestanden. Volg de instructies van uw internetprovider (Internetprovider) om uw website te publiceren of lees het gedeelte bestanden publiceren op het Web van dit artikel.

Zoek een beknopt overzicht van hoe u uw bestanden op het Web onder in bestanden publiceren op het Webpubliceert.

Naar boven

Publicaties converteren naar PDF of XPS-bestanden te publiceren op het Web

Voordat u uw Publisher-bestanden op het Web publiceert, moet u deze converteren naar PDF of XPS-bestanden.

Opmerking: Opslaan als een PDF- of XPS-bestand vanuit een 2007 Microsoft Office-systeem-programma kan alleen nadat u een invoegtoepassing hebt geïnstalleerd. Zie Ondersteuning inschakelen voor andere bestandsindelingen, zoals PDF en XPS voor meer informatie.

Klik op een koppeling in het gedeelte Zie ook voor meer informatie over het opslaan van Publisher-bestanden in indelingen die anderen kunnen bekijken.

Publisher-bestanden opslaan als PDF of XPS-bestanden

Uw publicatie opslaan in PDF-indeling

Gebruik deze optie als u uw publicatie wilt opslaan in een gangbare indeling die gemakkelijk met anderen kan worden gedeeld en die door veel commerciële drukkers wordt gebruikt.

 1. Open in Publisher de publicatie die u door anderen wilt laten bekijken.

 2. Klik op Publiceren als PDF of XPS in het menu Bestand.

 3. Klik in het dialoogvenster Publiceren als PDF of XPS in de lijst Opslaan als op PDF en klik vervolgens op Opslaan.

  De publicatie wordt standaard opgeslagen als publicatie naamPDF-bestand in de map Mijn documenten op uw computer. Klik op wijzigenen klik op standaard of minimale grootte in het dialoogvenster Opties voor publiceren. Deze instellingen zijn ontworpen voor publicatie online wilt weergeven.

U kunt het bestand ook opslaan als PDF-bestand in het dialoogvenster Opslaan als.

Uw publicatie opslaan in de XPS-indeling

Gebruik deze optie als u uw publicatie nog meer wilt comprimeren dan bij de PDF-indeling, terwijl u een hoogwaardig afdrukbaar bestand behoudt dat perfect is voor een desktopprinter.

 1. Open in Publisher de publicatie die u door anderen wilt laten bekijken.

 2. Klik op Publiceren als PDF of XPS in het menu Bestand.

 3. Klik in het dialoogvenster Publiceren als PDF of XPS in de lijst Opslaan als op XPS en klik vervolgens op Opslaan.

  De publicatie wordt standaard opgeslagen als publicatie naam.xps in de map Mijn documenten op uw computer. De publicatie is geoptimaliseerd voor afdrukken met hoge kwaliteit , maar u kunt wijzigen in een lagere instelling door te klikken op wijzigen.

U kunt het bestand ook opslaan als XPS-bestand in het dialoogvenster Opslaan als.

Naar boven

Bestanden publiceren op het web

U kunt een website publiceren naar een webserver, een netwerkserver, een FTP File Transfer Protocol ()-server, of naar een map op uw eigen computer.

Een website publiceren naar een locatie op Internet of in een netwerk

Als u wilt publiceren op uw website op het World Wide Web (WWW), moet u zich hebt geabonneerd op een service voor webhosting. Een service voor webhosting hier Internet en opslagruimte op endwebservers. Voordat u uw website publiceert, neemt u contact op met uw internetprovider (Internetprovider) of systeembeheerder om de gegevens die u wilt publiceren en de URL (Uniform Resource Locator) van de website waarop u bestanden kunt opslaan.

 1. Klik in het menu Bestand op Publiceren op het web.

 2. Typ in het vak Bestandsnaam in het dialoogvenster Publiceren op het web de URL van de web- of netwerkserver waarop u de website wilt opslaan (bijvoorbeeld http://www.northwindtraders.com) en klik vervolgens op Opslaan.

 3. Voer indien u daarom wordt gevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op OK.

  In het dialoogvenster Publiceren op het web wordt de map voor de URL weergegeven.

 4. Dubbelklik op de map waarin u de website wilt opslaan.

 5. Selecteer in het vak Bestandsnaam de naam index als standaardnaam voor de introductiepagina en klik op Opslaan.

 6. Klik op OK wanneer u daarom wordt gevraagd.

Een website met FTP publiceren

Voordat u deze procedure uitvoert, vraagt u uw internetprovider of systeembeheerder om de benodigde gegevens voor publicatie naar een FTP-site. U moet ook een FTP-site maken in FTP-locaties.

Hoe?

 1. Klik in het menu Bestand op Publiceren op het web.

 2. Klik in het vak Opslaan op FTP-locaties.

 3. Dubbelklik op FTP-locaties toevoegen/wijzigen.

 4. Voer de gegevens in die u van uw internetprovider hebt ontvangen en klik op OK.

 5. Klik op Annuleren.

 1. Klik in het menu Bestand op Publiceren op het web.

 2. Klik in het vak Opslaan op FTP-locaties.

 3. Dubbelklik in de lijst met FTP-sites op de gewenste site en dubbelklik vervolgens op de map waarnaar u de website wilt publiceren.

  Opmerking: Als uw internetprovider aangeeft dat u een speciaal programma moet gebruiken voor het uploaden van de website, of als u de website publiceert in een bedrijfsintranet, moet u mogelijk een versie van de website opslaan in een specifieke HTML-bestandsindeling en een andere procedure uitvoeren om de website te publiceren. Vraag uw internetprovider of systeembeheerder om informatie over het opslaan en publiceren van de website.

Een website naar een map op uw computer opslaan

 1. Klik in het menu Bestand op Publiceren op het web.

 2. Klik in de lijst Opslaan in in het dialoogvenster Publiceren op het web op het station of de map waar u de website wilt opslaan, bijvoorbeeld de map Mijn documenten.

  Als u uw website in een nieuwe map wilt opslaan, klikt u met de rechtermuisknop op de plaats waar u een nieuwe map wilt toevoegen. Selecteer vervolgens Nieuw, klik op Map om een nieuwe map te maken en typ een naam voor de nieuwe map in het vak Naam.

 3. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor de introductiepagina.

 4. Klik op Opslaan.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×