Een afbeeldingsbesturingselement invoegen

Als u gebruikers in staat wilt stellen om afbeeldingen in te voegen in een Microsoft Office InfoPath-formulier kunt u een afbeeldingsbesturingselement gebruiken in uw formuliersjabloon. Bij een afbeeldingsbesturingselement kunnen gebruikers een afbeelding invoegen in een vastomlijnd gebied op het formulier. De afbeeldingsgegevens worden opgeslagen in het onderliggende formulierbestand (.XML). Gebruikers kunnen afbeeldingen in een afbeeldingsbesturingselement invoegen van alle typen die kunnen worden weergegeven in Windows Internet Explorer.

In dit artikel

Wanneer gebruik ik een afbeeldingsbesturingselement

Gebruiksgemak

Informatie over compatibiliteit

Een afbeeldingsbesturingselement invoegen

Tips voor de indeling

Wanneer gebruik ik een afbeeldingsbesturingselement

Gebruik een afbeeldingsbesturingselement als u een van de volgende dingen wilt doen:

 • Een lege plek toevoegen aan uw formuliersjabloon waar gebruikers afbeeldingen kunnen invoegen, inclusief foto's, illustraties en tekeningen.

 • Een permanente afbeelding aan de formuliersjabloon toevoegen die niet kan worden vervangen of verwijderd, bijvoorbeeld een bedrijfslogo.

 • Een tijdelijke afbeelding aan de formuliersjabloon toevoegen die kan worden vervangen of verwijderd door de gebruiker, bijvoorbeeld een tijdelijke foto.

 • Afbeeldingsgegevens als gecodeerde gegevens opslaan in gebruikersformulierbestanden (.XML). In InfoPath wordt base64-codering gebruikt voor het coderen en decoderen van binair bestanden, zoals GIF- of JPG-bestanden.

 • Afbeeldingsgegevens als een hyperlinkverwijzing opslaan in gebruikersformulierbestanden (.XML).

 • Afbeeldingen op uw formuliersjabloon weergeven die worden opgehaald uit een database of een andere externe gegevensbron.

In de onderstaande illustratie wordt een afbeeldingsbesturingselement gebruikt op een schadeformulier om foto's van de schade aan voertuigen op te vragen bij verzekeringnemers. De ontwerper van het formulier heeft het afbeeldingsbesturingselement in een herhalende sectie geplaatst, zodat gebruikers net zoveel foto's aan het formulier kunnen toevoegen als nodig is.

A picture control inside a repeating section on a form template

Wanneer u een afbeeldingsbesturingselement toevoegt aan de formuliersjabloon, wordt standaard een leeg afbeeldingsbesturingselement ingevoegd. Gebruikers kunnen een afbeelding toevoegen aan het lege afbeeldingsbesturingselement bij het invullen van formulieren die zijn gebaseerd op de formuliersjabloon. Desgewenst kunt u een standaardafbeelding opgeven in plaats van het afbeeldingsbesturingselement leeg te laten. U kunt ook instellen of gebruikers kunnen bladeren in afbeeldingen die u in een afbeeldingsbesturingselement plaatst, of dat ze die kunnen verwijderen of vervangen.

Verwante besturingselementen

InfoPath beschikt over besturingselementen die lijken op afbeeldingsbesturingselement, maar een ander doel hebben. Aan de hand van de volgende lijst kunt u beslissen welk van deze besturingselementen het meest geschikt is voor uw formuliersjabloon:

Besturingselement voor inktafbeeldingen    Een besturingselement voor inktafbeeldingen ziet eruit als een besturingselement voor inktafbeeldingen en wordt ook op dezelfde manier gebruikt. In een besturingselement voor inktafbeeldingen kunnen gebruikers echter zelf tekeningen of schetsen maken met een tablet-pen met behulp van Tablet PC, en kunnen gebruikers geen foto's of andere afbeeldingen invoegen. In beide besturingselementen kunnen base64-gecodeerde gegevens worden opgeslagen in de onderliggende XML. In een afbeeldingsbesturingselement kunnen afbeeldingen echter ook worden als hyperlink in de XML worden opgeslagen.

Besturingselement voor bestandsbijlage    Als u gebruikers in staat wilt stellen om documenten, werkbladen, presentaties en andere bestanden als bijlage bij het formulier te voegen kunt u een besturingselement voor bestandsbijlage gebruiken in plaats van een afbeeldingsbesturingselement.

RTF-vak    Als de formuliersjabloon RTF-vakbesturingselementen bevat, en als u RTF-opmaak hebt ingeschakeld, kunnen gebruikers afbeeldingen toevoegen in die RTF-vakken.

Naar boven

Gebruiksgemak

Afhankelijk van het ontwerp van de formuliersjabloon zien gebruikers als u een afbeeldingsbesturingselement hebt ingevoegd een standaardafbeelding (door uzelf opgegeven) of een afbeeldingspictogram en de tiptekst Klik hier als u een afbeelding wilt invoegen. In het volgende voorbeeld kunnen gebruikers die een schadeformulier invullen op een afbeeldingsbesturingselement klikken om foto's van het voertuig in te voegen. In dit voorbeeld heeft de ontwerper van het formulier het afbeeldingsbesturingselement in een herhalende sectie geplaatst, zodat meerdere foto's van de gebruikers kunnen worden verzameld.

Picture control inside repeating section

Wanneer een gebruiker in het afbeeldingsbesturingselement klikt, kan hij naar een afbeelding bladeren met behulp van het dialoogvenster Afbeelding invoegen. Bij het invoegen van een afbeeldingsbestand wordt de grootte van het afbeeldingsbesturingselement automatisch aangepast aan de afmetingen van de afbeelding.

Naar boven

Informatie over compatibiliteit

Wanneer u een formuliersjabloon ontwerpt in InfoPath kunt u ervoor kiezen om een voor browsers compatibele formuliersjabloon te ontwerpen. Wanneer u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt, zijn afbeeldingsbesturingselementen niet beschikbaar in het taakvenster Besturingselementen, aangezien deze niet kunnen worden weergegeven in een webbrowser.

Als u gebruikers in staat wilt stellen om afbeeldingen in te voegen in een voor browsers geschikte formuliersjabloon kunt u InfoPath als een Microsoft ASP.NET-formulierbesturingselement hosten op een webpagina en aan de serverzijde programmacode schrijven om de afbeelding in de XML van de formuliersjabloon in te voegen als base64-gecodeerde gegevens. U kunt in plaats hiervan ook een RTF-vak opnemen in uw browsercompatibele formuliersjabloon, waarin gebruikers gekoppelde afbeeldingen kunnen invoegen. Hierdoor wordt u in staat gesteld de afbeeldingsgegevens als een hyperlink op te slaan in de onderliggende XML.

Naar boven

Een afbeeldingsbesturingselement invoegen

Hoe u precies een afbeeldingsbesturingselement invoegt hangt ervan af of u een geheel nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt of het ontwerp van de formuliersjabloon baseert op een database of een andere externe gegevensbron.

In de volgende afbeelding ziet u hoe een leeg afbeeldingsbesturingselement eruitziet wanneer u het selecteert in de ontwerpmodus.

Picture control selected in design mode

Er zijn afhankelijke en niet-afhankelijke besturingselementen. Als een besturingselement afhankelijk is, is het gekoppeld aan een veld of groep in de gegevensbron, zodat gegevens die in het besturingselement worden ingevoerd, worden opgeslagen in het onderliggende formulierbestand (XML). Als een besturingselement niet afhankelijk is, is het niet gekoppeld aan een veld of groep, en worden gegevens die in het besturingselement worden ingevoerd, niet opgeslagen. Als u een besturingselement selecteert of de muisaanwijzer erover beweegt, worden in de rechterbovenhoek van het besturingselement tekst en een bindingspictogram weergegeven. De tekst geeft de groep of het veld aan waaraan het besturingselement in de gegevensbron is gekoppeld. Het pictogram geeft aan of het besturingselement op de juiste wijze aan de desbetreffende groep of het desbetreffende veld is gekoppeld. Als de binding correct is, wordt een groen pictogram weergegeven. Als er iets mis is met de binding, wordt een blauw of rood pictogram weergegeven.

De gegevensbron voor de formuliersjabloon bestaat uit velden en groepen die in een hiërarchische structuur worden weergegeven in het taakvenster Gegevensbron. Afbeeldingsbesturingselementen zijn altijd afhankelijk van velden. In het volgende voorbeeld is het afbeeldingsbesturingselement op de formuliersjabloon afhankelijk van het veld photoFile in het taakvenster Gegevensbron.

Relationship between picture control on form template and corresponding field in data source

Een afbeeldingsbesturingselement invoegen in een nieuwe, lege formuliersjabloon

Als u een nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt, wordt het selectievakje Gegevensbron automatisch maken in het taakvenster Besturingselementen standaard ingeschakeld. Daardoor worden in InfoPath automatisch velden en groepen in de gegevensbron gemaakt op het moment dat u besturingselementen aan de formuliersjabloon toevoegt. Voor deze velden en groepen worden map- en bestandspictogrammen weergegeven in het taakvenster Gegevensbron.

 1. Plaats de cursor in de formuliersjabloon op de plaats waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, kunt u het openen door in het menu Invoegen op Meer besturingselementen te klikken of door op Alt+I en vervolgens op C te drukken.

 3. Klik op Afbeelding bij Voeg besturingselementen in.

 4. Voer in het dialoogvenster Afbeeldingsbesturingselement invoegen een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de afbeeldingsgevens wilt opslaan in het formulier van de gebruiker klikt u op Opgenomen in het formulier. Als u deze optie selecteert wordt het gegevenstypeAfbeelding of Bestandsbijlage (base64) gebruikt voor het afbeeldingsbesturingselement en worden de afbeeldingsgegevens in de onderliggende formulierbestanden (.XML) gecodeerd. Het opnemen van de afbeelding in het formulier is een goede oplossing als u het formulier en de gegevens platformonafhankelijk wilt maken.

  • Als u een afbeelding wilt weergeven die is gekoppeld aan, maar niet samen opgeslagen met, het formulier van de gebruiker klikt u op Als koppeling. Als u deze optie selecteert wordt Hyperlink (URI) gebruikt als het gegevenstype voor het afbeeldingsbesturingselement en worden de afbeeldingsgegevens als een hyperlink opgeslagen in de onderliggende formulierbestanden (.XML). Het koppelen aan een afbeelding is een goede oplossing als u denkt dat gebruikers de gekoppelde afbeelding in de toekomst moeten bijwerken of als u de bestandsgrootte van het formulier van de gebruiker wilt beperken.

   Opmerking: Voor het weergeven van gekoppelde afbeeldingen op een formulier moeten gebruikers toegang hebben tot de locatie van het bronbestand van de afbeelding. De afbeelding wordt anders niet weergegeven op het formulier.

 5. Standaard wordt een afbeeldingsbesturingselement met de tijdelijke tekst Klik hier als u een afbeelding wilt invoegen in de formuliersjabloon ingevoegd.

 6. Als u in stap 4 hebt gekozen om de afbeeldingsgegevens op te nemen in de formulieren van de gebruikers, kunt u een achtergrondafbeelding opgeven.

  Hoe?

  1. Dubbelklik op het afbeeldingsbesturingselement op de formuliersjabloon.

  2. Klik op het tabblad Gegevens.

  3. Klik op Standaardafbeelding opgeven bij Binding op het tabblad Gegevens en klik vervolgens op Bladeren.

   Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar als u eerder in deze procedure hebt gekozen voor Als koppeling.

  4. Klik in het dialoogvenster Afbeelding invoegen op de gewenste afbeelding.

 7. Als u een label aan het besturingselement wilt toevoegen, typt u boven of links van het besturingselement de gewenste tekst gevolgd door een dubbele punt (:).

Een afbeeldingsbesturingselement invoegen in een formuliersjabloon die is gebaseerd op een bestaande gegevensbron

Als u het ontwerp van het formuliersjabloon baseert op een bestaand object (een XML-bestand (Extensible Markup Language), een database of een webservice), worden de velden en groepen in het taakvenster Gegevensbron afgeleid van die bestaande gegevensbron. In dit scenario kunt u een afbeeldingsbesturingselement invoegen door een veld uit het taakvenster Gegevensbron naar de formuliersjabloon te slepen of door in plaats daarvan een afbeeldingsbesturingselement in te voegen vanuit het taakvenster Besturingselementen, zoals beschreven in de volgende procedure:

 1. Plaats de cursor in de formuliersjabloon op de plaats waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, kunt u het openen door in het menu Invoegen op Meer besturingselementen te klikken of door op Alt+I en vervolgens op C te drukken.

 3. Klik onder Voeg besturingselementen in op Afbeelding.

 4. Voer in het dialoogvenster Afbeeldingsbesturingselement invoegen een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de afbeeldingsgevens wilt opslaan in het formulier klikt u op Opgenomen in het formulier. Als u deze optie selecteert, moet u het afbeeldingsbesturingselement binden aan een veld met het gegevenstype Afbeelding of Bestandsbijlage (base64).

  • Als u een afbeelding wilt weergeven die is gekoppeld aan, maar niet samen opgeslagen met, het formulier klikt u op Als koppeling. Als u deze optie selecteert, moet u het afbeeldingsbesturingselement binden aan een veld met het gegevenstype Hyperlink (URI).

 5. Selecteer in het dialoogvenster Afbeelding-binding het veld waar u de gegevens van het afbeeldingsbesturingselement wilt opslaan en klik vervolgens op OK.

  Standaard wordt een afbeeldingsbesturingselement met de tijdelijke tekst Klik hier als u een afbeelding wilt invoegen in de formuliersjabloon ingevoegd.

 6. Als u in stap 4 hebt gekozen om de afbeeldingsgegevens op te nemen in de formulieren van de gebruikers, kunt u een standaardafbeelding opgeven die wordt weergegeven in het besturingselement.

  Hoe?

  1. Dubbelklik op het afbeeldingsbesturingselement op de formuliersjabloon.

  2. Klik op het tabblad Gegevens.

  3. Klik onder Binding op Standaardafbeeling opgeven en klik vervolgens op Bladeren.

   Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar als u eerder in deze procedure het afbeeldingsbesturingselement hebt gebonden aan een veld met het gegevenstype Hyperlink (URI).

  4. Klik in het dialoogvenster Afbeelding invoegen op de gewenste afbeelding.

 7. Als u een label aan het besturingselement wilt toevoegen, typt u boven of links van het besturingselement de gewenste tekst gevolgd door een dubbele punt (:).

Naar boven

Tips voor de indeling

Met de volgende tips kunt u het uiterlijk, de grootte en andere aspecten van het afbeeldingsbesturingselement zo goed mogelijk op uw wensen afstemmen:

 • Het gebruik van een indelingstabel voor het rangschikken van besturingselementen is altijd verstandig, ongeacht om welk type besturingselement het gaat.

 • Een afbeeldingsbesturingselement invoegen in een schuifbalkgebied kan nuttig zijn als u een gebied van vast formaat in uw formuliersjabloon wilt opnemen waarin kan worden geschoven als er een grote afbeelding in wordt opgenomen.

 • Als u de breedte van verschillende afbeeldingsbesturingselementen tegelijk wilt wijzigen, selecteert u de besturingselementen waarvan u de breedte wilt wijzigen, drukt u op ALT+ENTER, klikt u op het tabblad Grootte en typt u vervolgens in het vak Breedte een nieuw getal.

 • Als u de rand of kleur van een afbeeldingsbesturingselement wilt wijzigen, selecteert u het op de formuliersjabloon. U klikt in het menu Opmaak op Randen en arcering en voert vervolgens de nodige aanpassingen door.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×