Een afbeelding toevoegen aan een SharePoint-ruimte

Een afbeelding toevoegen aan een SharePoint-ruimte

webonderdeel 2D-afbeelding

1. als de bewerkingsmodus nog niet actief is, selecteert u bewerkenin de rechterbovenhoek van de ruimte.

2. Selecteer het pictogram omcirkeld + op het canvas.

3. Selecteer afbeelding.

4. Klik om het webonderdeel overal op de structuur te plaatsen (verdieping).

5. Selecteer in de bestandskiezer het afbeeldingsbestand dat u wilt gebruiken en selecteer vervolgens openen.

6. Selecteer het webonderdeel en selecteer het Potlood pictogram. Het deelvenster Eigenschappen wordt geopend.

7. Selecteer uw voorkeuren voor het uiterlijk van de afbeelding:

  • Diepte van het paneel achter de afbeelding

  • Hoekstraal

Afbeeldingsopties

8. (optioneel) Selecteer en typ alternatieve tekst.

9. (optioneel) als u een podium onder de afbeelding wilt weergeven, selecteert upodiumweergeven. Als u de afstand tussen de afbeelding en de podium wilt instellen, gebruikt u de schuifregelaar hoogte vanaf podium .

10. Opslaan als concept of publiceren.

Opmerking: Zie webonderdelen toevoegen en gebruiken in een SharePoint-ruimtevoor informatie over het aanpassen van de grootte en het plaatsen van webonderdelen.

Acties toevoegen aan een afbeelding

Acties maken webonderdelen interactief. U kunt acties selecteren tijdens het bewerken van uw webonderdeel. Ze worden interactief wanneer u uw ruimte als concept hebt opgeslagen of publiceren. Het toevoegen van acties is optioneel.

1. terwijl u bewerkt, selecteert u het webonderdeel Afbeelding en selecteert u vervolgens het Potlood pictogram. Het deelvenster Eigenschappen wordt geopend. Schuif omlaag naar acties.

2. Selecteer actie toevoegen.

  • Wanneer u het webonderdeel selecteert, vindt de actie on trigger plaats.

  • Wanneer u met de rechtermuisknop (muis) of Long Press (controller) klikt, worden er meer acties weergegeven.

Opties voor afbeeldings actie

Opmerking: Voor dit webonderdeel inspecteert u (het webonderdeel komt dichter bij), is de standaardwaarde voor triggeractie. Als u dit wilt wijzigen, selecteert u ... (beletselteken) > verwijderen. Als u meer actieswilt configureren, selecteert u actie toevoegenen selecteert u vervolgens ... (beletselteken). Als u de acties opnieuw wilt ordenen, sleept u ze naar de gewenste volgorde.

3. Selecteer een van de volgende opties voor de actie bij trigger of meer acties:

  • Inspecteren: Hiermee wordt het webonderdeel dichter.

  • Een koppeling naar een andere ruimte maken: Hiermee wordt een gekoppelde SharePoint-ruimte geopend.

  • Audio afspelen: speelt een bijgevoegd audiobestand af.

  • Een koppeling maken naar een pagina of item: Hiermee opent u een gekoppelde URL (bijvoorbeeld een SharePoint-pagina of een openbare website).

4. (optioneel) Voer een Beschrijvingin.

5. Als u de acties wilt uitvoeren, selecteert u Opslaan als concept of publiceren.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×