Een afbeelding doorzichtig maken

Basisstappen voor doorzichtig maken van afbeelding

Dit zijn in het kort de basisstappen om een afbeelding doorzichtig te maken:

Een vorm tekenen, deze vullen met een afbeelding en vervolgens de doorzichtigheid van de afbeelding aanpassen.

Deze stappen worden geïllustreerd in de video. Als u meer wilt weten over deze procedure en andere methoden, klikt u op een procedurekop hieronder om deze uit te vouwen en de details te bekijken.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
Demonstratie van één minuut

Gedetailleerde stappen voor instellen van doorzichtigheid

 1. Selecteer op het lint, op het tabblad Invoegen, de optie Vormen en kies vervolgens een vorm, bijvoorbeeld een rechthoek, in de galerie die wordt weergegeven.

 2. Teken de vorm in uw document.

  Het is van belang dat de verhoudingen van de vorm dezelfde zijn als die van de afbeelding die u gaat toevoegen. Als de verhoudingen verschillen, komt de afbeelding scheef te staan.

 3. Verwijder de contour van de vorm door met de rechtermuisknop op de vorm te klikken en vervolgens op de knop Contour te klikken die wordt weergegeven. Selecteer ten slotte Geen contour in de galerie die wordt geopend.

 4. Klik nogmaals met de rechtermuisknop op de vorm en klik op Vorm opmaken.

  Het deelvenster Vorm opmaken wordt weergegeven.

 5. Klik in het deelvenster Vorm opmaken, onder Opvulling, op Opvulling met afbeelding of bitmappatroon.

  knop opvulling met figuur of bitmappatroon in het venster afbeelding opmaken

 6. Klik op de knop Bestand. Zoek in het dialoogvenster Afbeelding invoegen het afbeeldingsbestand dat u wilt invoegen. Selecteer de afbeelding en selecteer vervolgens de knop Invoegen.

 7. De afbeelding wordt nu weergegeven in de vorm. Verplaats de schuifregelaar Doorzichtigheid in het deelvenster Vorm opmaken om de afbeelding naar wens aan te passen. U kunt dit ook doen door een waarde in te voeren in het vak naast de schuifregelaar.

  Schuifregelaar Doorzichtigheid in het venster Afbeelding opmaken

  U kunt het doorzichtigheidspercentage variëren van 0% (volledig ondoorzichtig, de standaardinstelling) tot 100% (volledig doorzichtig).

Tip: Als u de oorspronkelijke verhouding van de vorm wijzigt door de vorm te slepen, is het mogelijk dat de afbeelding die u in de vorm invoegt, scheef wordt geplaatst. Het is ook mogelijk dat sommige afbeeldingen niet exact in bepaalde vormen passen. U kunt het uiterlijk van de afbeelding aanpassen door de grootte van de vorm te wijzigen of door gebruik te maken van de instellingen bij Verschuiving onder de schuifregelaar Doorzichtigheid.

Opmerking:  Als u werkt met PowerPoint, kunt u een afbeelding doorzichtig maken en als dia-achtergrond gebruiken.

U kunt één kleur in een afbeelding doorzichtig maken met de ingebouwde functie voor doorzichtigheid.

In tegenstelling tot een gehele afbeelding doorzichtig maken, is het doorzichtig maken van slechts één kleur alleen mogelijk in een object dat is ingevoegd als afbeelding, en niet is ingevoegd in een vorm. Als de afbeelding is ingevoegd als opvulling in een vorm, zoals hierboven beschreven, is de optie Doorzichtige kleur instellen niet beschikbaar.

Belangrijk: Gebieden die één kleur lijken te hebben (bijvoorbeeld groene bladeren) bestaan in werkelijkheid mogelijk uit een reeks subtiele kleurvariaties. Het effect is dan mogelijk anders dan u in gedachten had. Het instellen van een doorzichtige kleur werkt het beste met eenvoudige afbeeldingen met effen kleuren, zoals illustraties.

 1. Dubbelklik op de afbeelding en klik vervolgens onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen op Opmaak > Kleur.

  menu van de knop kleur geopend vanuit het tabblad opmaak onder hulpmiddelen voor afbeeldingen

 2. Selecteer Doorzichtige kleur instellen en klik als de aanwijzer van vorm verandert op de kleur die u doorzichtig wilt maken.

  afbeelding met aanwijzer die verschijnt na het klikken op doorzichtige kleur instellen

In de onderstaande afbeelding zijn de bladeren uit diverse kleuren groen opgebouwd. Daardoor is alleen een gedeelte van de bladeren doorzichtig gemaakt en dat maakt het moeilijk om het doorzichtige effect te zien. Als u het proces met een andere kleur herhaalt, wordt de doorzichtigheid van de eerste kleur opgeheven. Als u de wijzigingen van de kleuren ongedaan wilt maken, klikt u op Beginwaarden van afbeelding in de groep Aanpassen.

afbeelding waarin een gedeelte van de bladeren doorzichtig is gemaakt

Opmerking:  Als u afbeeldingen met doorzichtige gebieden afdrukt, hebben de doorzichtige gebieden dezelfde kleur als het papier. Op het scherm of op een website hebben de doorzichtige gebieden dezelfde kleur als de achtergrond.

 1. Selecteer Invoegen > Vormen.

 2. Selecteer een vorm in de vervolgkeuzelijst en sleep deze vervolgens tot de gewenste grootte.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de vorm en kies Vorm opmaken.

  Het deelvenster Vorm opmaken wordt geopend.

 4. Open in het deelvenster de sectie Opvulling.

 5. Selecteer de schuifregelaar Doorzichtigheid en sleep deze naar rechts om de gewenste mate van doorzichtigheid in te stellen.

  Selecteer de schuifregelaar Doorzichtigheid en sleep deze naar rechts om de gewenste mate van doorzichtigheid in te stellen.

Als u gebruikmaakt van een afbeeldingsbewerkingsprogramma, kunt u hiermee de afbeelding doorzichtig maken. Vervolgens slaat u de afbeelding op in een indeling waarin de doorzichtigheid behouden blijft, zoals PNG (Portable Network Graphics), en voegt u het bestand in uw Office-document in.

Als u een afbeelding doorzichtig wilt maken zonder dat u hiervoor een vorm hoeft te gebruiken, gaat u naar het suggestievak en stemt u hierop om het PowerPoint productteam te informeren.

Basisstappen voor doorzichtig maken van afbeelding

Dit zijn in het kort de stappen om een afbeelding doorzichtig te maken:

Een vorm tekenen, deze vullen met een afbeelding en vervolgens de doorzichtigheid van de afbeelding aanpassen.

Deze stappen worden geïllustreerd in de video. Als u meer wilt weten over deze procedure en andere methoden, klikt u op een procedurekop hieronder om deze uit te vouwen en de details te bekijken.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
Demonstratie van één minuut

Gedetailleerde stappen voor instellen van doorzichtigheid

Een vorm tekenen, hierin een afbeelding invoegen en de doorzichtigheid van de afbeelding aanpassen:

 1. Selecteer op het lint, op het tabblad Invoegen, de optie Vormen en kies vervolgens een vorm, bijvoorbeeld een rechthoek, in de galerie die wordt weergegeven.

 2. Teken de vorm in uw document.

  Zorg ervoor dat de verhoudingen overeenkomen met die van de afbeelding die u in de vorm gaat invoegen. Als de verhoudingen tussen de afbeelding en de vorm verschillen, komt de afbeelding scheef te staan.

 3. De omtrek van de geselecteerde vorm verwijderen: Met de vorm nog geselecteerd, selecteert u op het tabblad Tekenhulpprogramma - Opmaak op het werkbalklint de optie Omtrek van vorm en vervolgens Geen omtrek.

  Selecteer Omtrek van vorm en kies Geen omtrek in het menu dat verschijnt
 4. Klik met de rechtermuisknop op de vorm en selecteer Vorm opmaken.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken wordt geopend.

 5. Selecteer onder Opvullen de optie Opvulling met afbeelding of bitmappatroon en vervolgens de knop Bestand.

  Dialoogvenster Afbeelding opmaken

  Het dialoogvenster Afbeelding invoegen wordt geopend.

 6. Zoek in het dialoogvenster Afbeelding invoegen de gewenste afbeelding, selecteer deze en klik op Invoegen.

  Dialoogvenster Afbeelding invoegen

  De afbeelding wordt in de vorm toegevoegd aan de dia. Mogelijk moet u het dialoogvenster Afbeelding opmaken verplaatsen om de afbeelding te zien. Houd het dialoogvenster open om de doorzichtigheid aan te passen.

 7. De afbeelding wordt nu weergegeven in de vorm. Verplaats in het dialoogvenster Vorm opmaken de schuifregelaar Doorzichtigheid in het deelvenster naar rechts om de afbeelding naar wens aan te passen. U kunt dit ook doen door een waarde in te voeren in het vak naast de schuifregelaar.

  Schuif de doorzichtigheidsbalk naar rechts om de achtergrondafbeelding aan te passen

  U kunt het doorzichtigheidspercentage variëren van 0% (volledig ondoorzichtig, de standaardinstelling) tot 100% (volledig doorzichtig).

 8. Selecteer Sluiten om het dialoogvenster te sluiten.

Tip: Als u de oorspronkelijke verhouding van de vorm wijzigt door de vorm te slepen, is het mogelijk dat de afbeelding die u in de vorm invoegt, scheef wordt geplaatst. Het is ook mogelijk dat sommige afbeeldingen niet exact in bepaalde vormen passen. U kunt het uiterlijk van de afbeelding aanpassen door de grootte van de vorm te wijzigen of door gebruik te maken van de instellingen bij Verschuiving boven de schuifregelaar Doorzichtigheid.

U kunt één kleur in een afbeelding doorzichtig maken met de ingebouwde functie voor doorzichtigheid.

In tegenstelling tot een gehele afbeelding doorzichtig maken, is het doorzichtig maken van slechts één kleur alleen mogelijk in een object dat is ingevoegd als afbeelding, en niet is ingevoegd in een vorm. Als de afbeelding is ingevoegd als opvulling in een vorm, zoals hierboven beschreven, is de optie Doorzichtige kleur instellen niet beschikbaar.

Belangrijk: Gebieden die één kleur lijken te hebben (bijvoorbeeld groene bladeren) bestaan in werkelijkheid mogelijk uit een reeks subtiele kleurvariaties. Het effect is dan mogelijk anders dan u in gedachten had. Het instellen van een doorzichtige kleur werkt het beste met eenvoudige afbeeldingen met effen kleuren, zoals illustraties.

 1. Dubbelklik op de afbeelding en klik vervolgens onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen op Opmaak > Kleur.

  menu van de knop kleur geopend vanuit het tabblad opmaak onder hulpmiddelen voor afbeeldingen

 2. Selecteer Doorzichtige kleur instellen en klik als de aanwijzer van vorm verandert op de kleur die u doorzichtig wilt maken.

  afbeelding met aanwijzer die verschijnt na het klikken op doorzichtige kleur instellen

In de onderstaande afbeelding zijn de bladeren uit diverse kleuren groen opgebouwd. Daardoor is alleen een gedeelte van de bladeren doorzichtig gemaakt en dat maakt het moeilijk om het doorzichtige effect te zien. Als u het proces met een andere kleur herhaalt, wordt de doorzichtigheid van de eerste kleur opgeheven. Als u de wijzigingen van de kleuren ongedaan wilt maken, klikt u op Beginwaarden van afbeelding in de groep Aanpassen.

afbeelding waarin een gedeelte van de bladeren doorzichtig is gemaakt

Opmerking:  Als u afbeeldingen met doorzichtige gebieden afdrukt, hebben de doorzichtige gebieden dezelfde kleur als het papier. Op het scherm of op een website hebben de doorzichtige gebieden dezelfde kleur als de achtergrond.

 1. Selecteer Invoegen > Vormen.

 2. Selecteer een vorm in de vervolgkeuzelijst en sleep deze vervolgens tot de gewenste grootte.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de vorm en kies Vorm opmaken.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken wordt geopend.

 4. Ga in het dialoogvenster naar de sectie Opvulling, selecteer de schuifregelaar Doorzichtigheid en sleep deze naar rechts om de gewenste mate van doorzichtigheid in te stellen.

  Selecteer de schuifregelaar Doorzichtigheid en sleep deze naar rechts om de gewenste mate van doorzichtigheid in te stellen.

Als u gebruikmaakt van een afbeeldingsbewerkingsprogramma, kunt u hiermee de afbeelding doorzichtig maken. Vervolgens slaat u de afbeelding op in een indeling waarin de doorzichtigheid behouden blijft, zoals PNG (Portable Network Graphics), en voegt u het bestand in uw Office-document in.

Basisstappen voor doorzichtig maken van afbeelding

Dit zijn in het kort de basisstappen om een afbeelding doorzichtig te maken:

 1. Een vorm tekenen

 2. De vorm vullen met een afbeelding

 3. De doorzichtigheid van de afbeelding aanpassen

Gedetailleerde stappen voor instellen van doorzichtigheid

Een afbeelding met een bepaald formaat in een vorm invoegen en de doorzichtigheid ervan aanpassen:

 1. Selecteer op het lint, op het tabblad Invoegen, de optie Vormen en kies vervolgens een vorm, bijvoorbeeld een rechthoek, in de galerie die wordt weergegeven.

 2. Teken de vorm in uw document.

  Zorg ervoor dat de verhoudingen overeenkomen met die van de afbeelding die u in de vorm gaat invoegen. Als de verhoudingen tussen de afbeelding en de vorm verschillen, komt de afbeelding scheef te staan.

 3. De omtrek van de geselecteerde vorm verwijderen: Selecteer op het tabblad Tekenhulpprogramma - Opmaak op het werkbalklint de optie Omtrek van vorm en vervolgens Geen omtrek.

  Selecteer Omtrek van vorm en kies Geen omtrek in het menu dat verschijnt
 4. Klik met de rechtermuisknop op de vorm en selecteer Vorm opmaken.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken wordt geopend.

 5. Selecteer onder Opvullen de optie Opvulling met afbeelding of bitmappatroon en vervolgens de knop Bestand.

  Dialoogvenster Afbeelding opmaken

  Het dialoogvenster Afbeelding invoegen wordt geopend.

 6. Zoek in het dialoogvenster Afbeelding invoegen de gewenste afbeelding, selecteer deze en klik op Invoegen.

  Dialoogvenster Afbeelding invoegen

  De afbeelding wordt in de vorm toegevoegd aan de dia. Mogelijk moet u het dialoogvenster Afbeelding opmaken verplaatsen om de afbeelding te zien. Houd het dialoogvenster open om de doorzichtigheid aan te passen.

 7. De afbeelding wordt nu weergegeven in de vorm. Verplaats in het dialoogvenster Vorm opmaken de schuifregelaar Doorzichtigheid in het deelvenster naar rechts om de afbeelding naar wens aan te passen. U kunt dit ook doen door een waarde in te voeren in het vak naast de schuifregelaar.

  Schuif de doorzichtigheidsbalk naar rechts om de achtergrondafbeelding aan te passen

  U kunt het doorzichtigheidspercentage variëren van 0% (volledig ondoorzichtig, de standaardinstelling) tot 100% (volledig doorzichtig).

 8. Selecteer Sluiten om het dialoogvenster te sluiten.

U kunt één kleur in een afbeelding doorzichtig maken met de ingebouwde functie voor doorzichtigheid.

Belangrijk: Gebieden die één kleur lijken te hebben (bijvoorbeeld groene bladeren) bestaan in werkelijkheid mogelijk uit een reeks subtiele kleurvariaties. Het effect is dan mogelijk anders dan u in gedachten had. Het instellen van een doorzichtige kleur werkt het beste met eenvoudige afbeeldingen met effen kleuren, zoals illustraties.

 1. Klik op de afbeelding waarin u doorzichtige gebieden wilt aanbrengen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen op het tabblad Opmaak in de groep Aanpassen op Kleur.

  Weergave Documentgegevens

 3. Klik op Doorzichtige kleur instellen en klik op de kleur in de afbeelding of foto die u doorzichtig wilt maken.

  Notities: 

  • De optie Doorzichtige kleur instellen is beschikbaar voor bitmap-afbeeldingen die nog niet doorzichtig zijn en enkele illustratie.

  • U kunt echter geen doorzichtig gebied in GIF-animatie-afbeeldingen maken. U kunt echter wijzigingen aan de doorzichtigheid aanbrengen in een bewerkingsprogramma voor GIF-bestanden met animatie en het bestand vervolgens opnieuw invoegen in het 2007 Microsoft Office-systeem-document.

  • U kunt meerdere kleuren doorzichtig maken in een afbeelding in een ander afbeeldingsbewerkingsprogramma, de afbeelding opslaan in een indeling waarbij de doorzichtigheidsinformatie behouden blijft, zoals een Portable Network Graphics-bestand (.png), en het bestand vervolgens in een Office 2007-versie-document invoegen.

 1. Selecteer Invoegen > Vormen.

 2. Selecteer een vorm in de vervolgkeuzelijst en sleep deze vervolgens tot de gewenste grootte.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de vorm en kies Vorm opmaken.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken wordt geopend.

 4. Ga in het dialoogvenster naar de sectie Opvulling, selecteer de schuifregelaar Doorzichtigheid en sleep deze naar rechts om de gewenste mate van doorzichtigheid in te stellen.

  Selecteer de schuifregelaar Doorzichtigheid en sleep deze naar rechts om de gewenste mate van doorzichtigheid in te stellen.

Als u gebruikmaakt van een afbeeldingsbewerkingsprogramma, kunt u hiermee de afbeelding doorzichtig maken. Vervolgens slaat u de afbeelding op in een indeling waarin de doorzichtigheid behouden blijft, zoals PNG (Portable Network Graphics), en voegt u het bestand in uw Office-document in.

 1. Selecteer de afbeelding of het object waarvan u de doorzichtigheid wilt wijzigen.

 2. Selecteer het tabblad Vormopmaak of Afbeeldingsopmaak en selecteer vervolgens Doorzichtigheid De knop Doorzichtigheid op het tabblad Afbeeldingsopmaak op het lint .

  U ziet een galerie met vooraf ingestelde opties voor de doorzichtigheid van de afbeelding.

  Vooraf ingestelde opties voor doorzichtigheid van afbeeldingen

 3. Selecteer een van de vooraf ingestelde opties of selecteer onderaan Opties voor transparantie van afbeelding voor meer gedetailleerde keuzen.

 4. Ga in het deelvenster Afbeelding opmaken of Vorm opmaken naar het tabblad Afbeelding en open de sectie Transparantie afbeelding.

 5. Sleep de schuifregelaar Transparantie naar rechts om het exacte percentage transparantie in te stellen. U kunt ook een percentage typen in het vak.

  De schuifregelaar Doorzichtigheid in het deelvenster Afbeelding opmaken

  U kunt het doorzichtigheidspercentage variëren van 0% (volledig ondoorzichtig, de standaardinstelling) tot 100% (volledig doorzichtig).

U kunt één kleur in een afbeelding doorzichtig maken om een deel van de afbeelding te verbergen of om een gelaagd effect aan te brengen. Doorzichtige gebieden in afbeeldingen hebben dezelfde kleur als het papier waarop ze worden afgedrukt. In een elektronische weergave, zoals op een webpagina, hebben doorzichtige gebieden dezelfde kleur als de achtergrond.

 1. Selecteer de afbeelding waarvan u de doorzichtigheid van een kleur wilt wijzigen.

 2. Ga naar het tabblad Afbeeldingsopmaak, selecteer Kleur en selecteer vervolgens Doorzichtige kleur instellen.

 3. Klik op de kleur in de afbeelding of foto die u doorzichtig wilt maken.

  Opmerking: U kunt niet meer dan één kleur in een afbeelding doorzichtig maken. Gebieden die één kleur lijken te hebben (bijvoorbeeld blauwe lucht) bestaan mogelijk uit een reeks subtiele kleurvariaties. Daarom verschijnt de kleur die u selecteert, mogelijk slechts in een klein gebied. Het is daarom in bepaalde afbeeldingen soms moeilijk te zien dat u het effect Transparantie hebt toegevoegd.

 1. Selecteer de afbeelding of het object waarvan u de doorzichtigheid wilt wijzigen.

 2. Selecteer het tabblad Afbeelding opmaken of Opmaak.

 3. Sleep de schuifregelaar Transparantie naar rechts om het exacte percentage transparantie in te stellen.

U kunt één kleur in een afbeelding doorzichtig maken om een deel van de afbeelding te verbergen of om een gelaagd effect aan te brengen. Doorzichtige gebieden in afbeeldingen hebben dezelfde kleur als het papier waarop ze worden afgedrukt. In een elektronische weergave, zoals op een webpagina, hebben doorzichtige gebieden dezelfde kleur als de achtergrond.

 1. Selecteer de afbeelding waarvan u de doorzichtigheid van een kleur wilt wijzigen.

 2. Klik op naar het tabblad Afbeelding opmaken op Andere kleuren en selecteer vervolgens Doorzichtige kleur instellen.

 3. Klik op de kleur in de afbeelding of foto die u doorzichtig wilt maken.

  Opmerking: U kunt niet meer dan één kleur in een afbeelding doorzichtig maken. Gebieden die één kleur lijken te hebben (bijvoorbeeld blauwe lucht) bestaan mogelijk uit een reeks subtiele kleurvariaties. Daarom verschijnt de kleur die u selecteert, mogelijk slechts in een klein gebied. Het is daarom in bepaalde afbeeldingen soms moeilijk te zien dat u het effect Transparantie hebt toegevoegd.

Het is niet mogelijk om een afbeelding doorzichtig te maken in Office Online.

Zie ook

Een achtergrond of watermerk toevoegen aan dia's

De achtergrond van een afbeelding verwijderen

Helderheid, contract of scherpte van een afbeelding wijzigen

De kleur van een afbeelding wijzigen

Een artistiek effect toepassen op een afbeelding

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×