Een afbeelding bijsnijden in Office

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een afbeelding Bijsnijden om onnodige buitenranden te verwijderen.

Als u de achtergrond wilt verwijderen van een afbeelding, raadpleegt u Een achtergrond van een afbeelding verwijderen. Als u een afbeelding groter of kleiner wilt maken, raadpleegt u Het formaat van een afbeelding wijzigen.

Naast eenvoudig bijsnijden van randen, kunt u ook afbeeldingen bijsnijden volgens een bepaalde vorm en hoogte-breedteverhouding, of opvullingen voor afbeeldingen bijsnijden in een vorm (in Office voor Mac en in Office 2010 en hoger).

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
1:32

De marges van een afbeelding bijsnijden

 1. Gebruik Invoegen > Afbeelding om de afbeelding toe te voegen aan een Office-bestand (zoals een Word-document, een PowerPoint-presentatie of een Excel-werkmap).

 2. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en selecteer de knop Bijsnijden De knop Bijsnijden die verschijnt.

  Aan de randen en hoeken van de afbeelding verschijnen zwarte bijsnijdgrepen.

  Aan de zijkanten en hoeken van de afbeelding verschijnen bijsnijdgrepen
 3. Snijd de afbeelding bij door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  Omschrijving

  Actie

  Eén kant bijsnijden

  Sleep naar binnen aan de bijsnijdgreep aan de zijkant

  Twee aangrenzende zijden tegelijkertijd bijsnijden

  Sleep naar binnen aan de bijsnijdgreep in de hoek

  Aan twee parallelle zijden tegelijk evenveel bijsnijden

  Houd Ctrl ingedrukt terwijl u de bijsnijdgreep aan de zijkant naar binnen sleept

  Aan alle vier zijden tegelijk evenveel bijsnijden

  Houd Ctrl ingedrukt terwijl u de bijsnijdgreep aan een van de hoeken naar binnen sleept

  Als u op bepaalde maten wilt bijsnijden, kunt u de waarden aanpassen in de vakken Hoogte en Breedte op het lint naast de knop Bijsnijden:

  De knop Bijsnijden en de vakken Hoogte en Breedte voor afbeeldingen op het lint van Office 2016

  U kunt de afbeelding ook tegengesteld bijsnijden of een marge rondom een afbeelding toevoegen door de bijsnijdgrepen naar buiten in plaats van naar binnen te slepen.

 4. (Optioneel) Als u het bijsnijdgebied wilt verplaatsen, wijzigt u het bijsnijdgebied door de randen of hoeken van de rechthoek te verslepen, of verplaatst u de afbeelding.

 5. Wanneer u klaar bent, drukt u op Esc of klikt u ergens buiten de afbeelding in het document.

Opmerking: Hulpmiddelen voor bijsnijden zijn niet beschikbaar voor vormen, maar in Office 2010 en hoger kunt u het formaat van een vorm aanpassen en vervolgens het hulpmiddel Punten bewerken gebruiken om een effect te bereiken dat vergelijkbaar is met bijsnijden. Met dit hulpmiddel kunt u de vorm ook aanpassen. Zie Bijsnijden voor aanpassing aan of opvulling van een vorm hieronder voor meer informatie.

Andere soorten bijsnijden

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

U kunt de vorm van een afbeelding snel wijzigen door de afbeelding bij te snijden tot een bepaalde vorm. De afbeelding wordt automatisch bijgesneden om de geometrie van de geselecteerde vorm te vullen, terwijl de verhoudingen van de afbeelding gelijk blijven.

Als u dezelfde afbeelding wilt bijsnijden op meer dan een vorm, maakt u kopieën van de afbeelding en snijdt u elke afzonderlijke afbeelding bij tot de gewenste vorm.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
1:16
 1. Gebruik Invoegen > Afbeelding om de afbeelding toe te voegen aan een Office-bestand (zoals een Word-document, een PowerPoint-presentatie of een Excel-werkmap).

 2. Klik op de afbeelding.

  U kunt meerdere afbeeldingen tegelijk bijsnijden, maar u moet ze bijsnijden tot dezelfde vorm. Als u wilt bijsnijden tot verschillende vormen, snijdt u de afbeeldingen afzonderlijk bij.

 3. Klik op Hulpmiddelen voor afbeeldingen > Opmaak en klik in de groep Grootte op de pijl onder Bijsnijden.

  De knop Bijsnijden op het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor afbeeldingen

 4. Selecteer Bijsnijden op vorm in het menu dat verschijnt en klik vervolgens op de vorm waarop u wilt bijsnijden.

  De vorm wordt onmiddellijk op de afbeelding toegepast.

 5. Als u de vorm wilt aanpassen, klikt u op de knop Bijsnijden De knop Bijsnijden op het lint van Office 2016 op het lint.

  Aan de randen en hoeken van de afbeelding verschijnen zwarte bijsnijdgrepen.

 6. Snijd de afbeelding bij door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  Omschrijving

  Actie

  Eén kant bijsnijden

  Sleep naar binnen aan de bijsnijdgreep aan de zijkant

  Twee aangrenzende zijden tegelijkertijd bijsnijden

  Sleep naar binnen aan de bijsnijdgreep in de hoek

  Aan twee parallelle zijden tegelijk evenveel bijsnijden

  Houd Ctrl ingedrukt terwijl u de bijsnijdgreep aan de zijkant naar binnen sleept

  Aan alle vier zijden tegelijk evenveel bijsnijden

  Houd Ctrl ingedrukt terwijl u de bijsnijdgreep aan een van de hoeken naar binnen sleept

Klik opnieuw op de knop Bijsnijden als u klaar bent.

Als u een afbeelding bijsnijdt tot een veelgebruikt fotoformaat of hoogte-/breedteverhouding, past deze gemakkelijk in een standaard fotolijstje. U kunt dit hulpmiddel ook gebruiken om een voorbeeld te bekijken van hoe een afbeelding in een bepaalde hoogte-breedteverhouding zal passen voordat u bijsnijdt.

 1. Gebruik Invoegen > Afbeelding om de afbeelding toe te voegen aan een Office-bestand (zoals een Word-document, een PowerPoint-presentatie of een Excel-werkmap).

 2. Klik op de afbeelding.

 3. Klik op Hulpmiddelen voor afbeeldingen > Opmaak en klik in de groep Grootte op de pijl onder Bijsnijden.

  De knop Bijsnijden op het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor afbeeldingen

 4. Selecteer Hoogte-breedteverhouding in het menu dat verschijnt en klik op de gewenste verhouding.

  Er verschijnt een bijsnijdrechthoek met een voorbeeld van de afbeelding als deze is bijgesneden tot de geselecteerde hoogte-breedteverhouding.

 5. U kunt het bijsnijdgebied desgewenst aanpassen met de bijsnijdgrepen, zoals beschreven onder Een afbeelding bijsnijden.

 6. Wanneer u klaar bent, drukt u op Esc of klikt u ergens buiten de afbeelding in het document.

U kunt een afbeelding toevoegen als opvulling voor een vorm, en de vorm vervolgens bewerken of bijsnijden.

Een afbeelding toevoegen aan een vorm

 1. Voeg een vorm toe aan uw document (zie Vormen toevoegen voor instructies) en klik op de vorm om deze te selecteren.

 2. Klik op Hulpmiddelen voor tekenen > Opmaak en klik in de groep Vormstijlen op Opvulling van vorm > Afbeelding.

  Een afbeelding toevoegen als een opvulling van een vorm

 3. Selecteer het gewenste type afbeelding (zoals Vanuit een bestand of Onlineafbeeldingen), navigeer naar de gewenste afbeelding en voeg deze in.

Het formaat van de vorm wijzigen

Als u het formaat van de opgevulde vorm wilt wijzigen terwijl de basisopmaak behouden blijft, selecteert u de vorm en versleept u een van de formaatgrepen.

De weergave van de afbeelding in de vorm bepalen

Als de afbeelding scheef is, is afgekapt of niet op de gewenste manier in de vorm wordt weergegeven, gebruikt u de hulpmiddelen Aanpassen en Opvullen in het menu Bijsnijden om dit te corrigeren:

 1. Klik op een vorm die is gemaakt met Opvulling van vorm > Afbeelding.

 2. Klik op Hulpmiddelen voor afbeeldingen > Opmaak en klik in de groep Grootte op de pijl onder Bijsnijden. Er verschijnt een menu met bijsnijdopties.

  De knop Bijsnijden op het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor afbeeldingen

  • Kies Aanpassen als u de volledige afbeelding passend wilt weergeven binnen de vorm; de oorspronkelijke hoogte-breedteverhouding van de afbeelding blijft behouden, maar de vorm bevat mogelijk lege ruimte.

  • Kies Opvullen om de vorm binnen de grenzen van de afbeelding te laten passen en alles wat buiten de vorm valt te verwijderen.

 3. Klik op Opvulling of Aanpassen.

  • Met Opvullen stelt u in dat de grootte van de afbeelding overeenkomt met de hoogte of de breedte van de vorm, afhankelijk van welke de grootste is. Hiermee wordt de vorm met de afbeelding opgevuld en wordt alles buiten de vorm verwijderd.

   Afbeelding waarin de vorm Crop to Fill is toegepast

  • Met Aanpassen stelt u de grootte van de afbeelding in zodat zowel de hoogte als de breedte ervan overeenkomen met de grenzen van de vorm. Hiermee wordt zoveel mogelijk van de afbeelding in de vorm opgenomen, maar sommige gebieden van de vorm blijven mogelijk leeg.

   afbeelding waarin de vorm crop to fit is toegepast

   U kunt de afbeelding slepen om te wijzigen welk gebied ervan in de vorm zichtbaar is.

 4. U kunt het bijsnijdgebied desgewenst aanpassen met de bijsnijdgrepen, zoals beschreven onder Een afbeelding bijsnijden.

 5. Wanneer u klaar bent, drukt u op Esc of klikt u ergens buiten de afbeelding in het document.

De vorm bewerken of bijsnijden door punten te bewerken

Hoewel de hulpmiddelen voor bijsnijden niet beschikbaar zijn voor vormen, kunt u het hulpmiddel Punten bewerken gebruiken om een vorm handmatig te bewerken.

 1. Selecteer de vorm die u wilt bewerken.

 2. Klik op Hulpmiddelen voor tekenen > Opmaak en klik in de groep Vormen invoegen op de knop Vorm bewerken Afbeelding van knop Vorm bewerken en vervolgens op Punten bewerken.

 3. Versleep de hoekpunten van de vorm (die als zwarte punten aan de randen van de vorm verschijnen) totdat de vorm eruitziet zoals u wilt.

 4. Als u een hoekpunt wilt verwijderen, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u erop. Als u een hoekpunt wilt toevoegen, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u ergens op de rand van de vorm die nog geen hoekpunt heeft.

Zowel in de app Paint (in verschillende versies van Windows) als in de app Paint 3D (in Windows 10) kunt u een afbeelding bijsnijden. Open de afbeelding in de app en de knop Bijsnijden verschijnt op de werkbalk. Bekijk dit korte video-overzicht van enkele 2D-functies in de app Paint 3D.

Na het bijsnijden van een afbeelding blijven de bijgesneden gebieden deel uitmaken van het bestand, maar u kunt ze niet zien. U kunt het bestand kleiner maken door de bijgesneden gebieden te verwijderen uit het afbeeldingsbestand. U voorkomt zo ook dat anderen de gedeelten van de afbeelding kunnen zien die u hebt verwijderd.

Belangrijk: Als u bijgesneden gebieden verwijdert en u later bedenkt, klikt u op de knop Ongedaan maken knopafbeelding om ze terug te zetten. Verwijderingen kunnen ongedaan worden gemaakt zolang het bestand niet is opgeslagen.

 1. Selecteer een of meer afbeeldingen waaruit u bijgesneden gebieden wilt verwijderen.

 2. Klik op Hulpmiddelen voor afbeeldingen > Opmaak en klik in de groep Aanpassen op Afbeeldingen comprimeren. Er verschijnt een dialoogvenster met compressieopties.

  De knop Afbeeldingen comprimeren op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen - Opmaak

  Als de tabbladen Hulpmiddelen voor afbeeldingen en Opmaak niet worden weergegeven, controleert u of u wel een afbeelding hebt geselecteerd. U moet mogelijk op de afbeelding dubbelklikken om deze te selecteren en het tabblad Opmaak weer te geven. Als de schermgrootte beperkt is, ziet u mogelijk alleen het pictogram Afbeeldingen comprimeren.

  Het pictogram Afbeeldingen comprimeren zonder label

 3. Controleer onder Compressieopties of het selectievakje Bijgesneden gebieden van afbeeldingen verwijderen is ingeschakeld.

  Dialoogvenster Afbeeldingen comprimeren

  Als u alleen bijsnijdingen wilt verwijderen voor de geselecteerde afbeelding(en) en niet voor alle afbeeldingen in het bestand, schakelt u het selectievakje Alleen op deze afbeelding toepassen in.

  Selecteer desgewenst een optie voor Resolutie.

 4. Klik op OK.

Tip: Zie De bestandsgrootte van een afbeelding verkleinen voor meer informatie over het verkleinen van de bestandsgrootte van afbeeldingen en over het comprimeren van afbeeldingen.

Een afbeelding bijsnijden

 1. Klik in de dia met de rechtermuisknop op de afbeelding en kies Bijsnijden.

  Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en kies Bijsnijden

 2. Plaats de cursor op een van de zwarte bijsnijdgrepen die langs de zijden van de afbeelding worden weergegeven.

  Wanneer u de cursor op een zwarte bijsnijdgreep plaatst, verandert de cursor als volgt:

  • Bijsnijdgreep op een hoek: Bijsnijdgreep op een hoek

  • Bijsnijdgreep op een zijde: Bijsnijdgreep op een zijde

 3. Als u elke zijde wilt bijsnijden, sleept u de zwarte bijsnijdgreep naar binnen toe.

 4. Wanneer u klaar bent met bijsnijden, drukt u op Esc of klikt u buiten de afbeelding.

  In OneNote Online selecteert u Bijsnijden om het bijsnijdproces te voltooien.

Opmerking: Nadat u een afbeelding hebt bijgesneden, blijven de weggesneden gedeelten deel uitmaken van het afbeeldingsbestand. Als u het weggesneden gedeelte permanent wilt verwijderen en het afbeeldingsbestand kleiner wilt maken, opent u het bestand in de bureaubladtoepassing en raadpleegt u Bijgesneden gebieden van een afbeelding verwijderen.

Zie ook

Afbeeldingen invoegen

Een tekening toevoegen aan een Word-document

De bestandsgrootte van een afbeelding verkleinen

Hoe het bijsnijden van afbeeldingen in Office is bijgewerkt in versie 2010.

Indelingsopties in Word gebruiken om afbeeldingen verplaatsen

Tekst laten teruglopen rond afbeeldingen in Word

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×