Een afbeelding bijsnijden in Office

U kunt een afbeelding Bijsnijden om onnodige buitenranden te verwijderen.

Als u de achtergrond wilt verwijderen van een afbeelding, raadpleegt u Een achtergrond van een afbeelding verwijderen. Als u een afbeelding groter of kleiner wilt maken, raadpleegt u Het formaat van een afbeelding wijzigen.

Naast eenvoudig bijsnijden van randen, kunt u ook afbeeldingen bijsnijden volgens een bepaalde vorm en hoogte-breedteverhouding, of opvullingen voor afbeeldingen bijsnijden in een vorm (in Office voor Mac en in Office 2010 en hoger).

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

1:32

Office kunt u helpen met het bewerken van basis afbeeldingen met een eenvoudige afbeelding, zoals in de video hierboven, maar voor geavanceerdere taken hebt u mogelijk een speciale app voor het bewerken van afbeeldingen nodig. Digitale trends biedt aanbevelingen voor gratis software voor het bewerken van Foto's.

De marges van een afbeelding bijsnijden

 1. Gebruik invoegen > afbeelding om de afbeelding toe te voegen aan een Office bestand (zoals een Word document, PowerPoint presentatie of Excel werkmap).

 2. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding. Er verschijnt een pop-upmenu met twee knoppen direct boven of onder het menu. Bijsnijden is een van de knoppen.

  De knop Bijsnijden wordt boven of onder het snelmenu weergegeven
 3. Selecteer de knop De knop Bijsnijden bijsnijden .

  Aan de randen en hoeken van de afbeelding verschijnen zwarte bijsnijdgrepen.

  Aan de zijkanten en hoeken van de afbeelding verschijnen bijsnijdgrepen
 4. Snijd de afbeelding bij door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  Omschrijving

  Actie

  Eén kant bijsnijden

  Sleep naar binnen aan de bijsnijdgreep aan de zijkant

  Twee aangrenzende zijden tegelijkertijd bijsnijden

  Sleep naar binnen aan de bijsnijdgreep in de hoek

  Aan twee parallelle zijden tegelijk evenveel bijsnijden

  Houd Ctrl ingedrukt terwijl u de bijsnijdgreep aan de zijkant naar binnen sleept

  Aan alle vier zijden tegelijk evenveel bijsnijden

  Houd Ctrl ingedrukt terwijl u de bijsnijdgreep aan een van de hoeken naar binnen sleept

  U kunt de afbeelding ook tegengesteld bijsnijden of een marge rondom een afbeelding toevoegen door de bijsnijdgrepen naar buiten in plaats van naar binnen te slepen.

 5. (Optioneel) Als u het bijsnijdgebied wilt verplaatsen, wijzigt u het bijsnijdgebied door de randen of hoeken van de rechthoek te verslepen, of verplaatst u de afbeelding.

 6. Wanneer u klaar bent, drukt u op Esc of klikt u ergens buiten de afbeelding in het document.

Opmerking: Hulpmiddelen voor bijsnijden zijn niet beschikbaar voor vormen, maar in Office 2010 en hoger kunt u de grootte van een vorm aanpassen en vervolgens het hulpmiddel Punten bewerken gebruiken om een effect te bereiken dat vergelijkbaar is met bijsnijden. Met dit hulpmiddel kunt u een vorm dus ook aanpassen. Zie Bijsnijden voor aanpassing aan of opvulling van een vorm hieronder voor meer informatie.

Bijsnijden tot een bepaalde vorm

U kunt de vorm van een afbeelding snel wijzigen door de afbeelding bij te snijden tot een bepaalde vorm. De afbeelding wordt automatisch bijgesneden om de geometrie van de geselecteerde vorm te vullen, terwijl de verhoudingen van de afbeelding gelijk blijven.

Als u dezelfde afbeelding wilt bijsnijden op meer dan een vorm, maakt u kopieën van de afbeelding en snijdt u elke afzonderlijke afbeelding bij tot de gewenste vorm.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

1:16

 1. Gebruik Invoegen > Afbeelding om de afbeelding toe te voegen aan een Office-bestand (zoals een Word-document, een PowerPoint-presentatie of een Excel-werkmap).

 2. Klik op de afbeelding.

  U kunt meerdere afbeeldingen tegelijk bijsnijden, maar u moet ze bijsnijden tot dezelfde vorm. (Maar in Word is dit moeilijk, omdat u niet kunt kiezen uit afbeeldingen met een standaardwaarde in de tekst indeling van de optie regel.

 3. Klik op Hulpmiddelen voor afbeeldingen > Opmaak en klik in de groep Grootte op de pijl onder Bijsnijden.

  De knop Bijsnijden op het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor afbeeldingen

 4. Selecteer Bijsnijden op vorm in het menu dat verschijnt en klik vervolgens op de vorm waarop u wilt bijsnijden.

  De vorm wordt onmiddellijk op de afbeelding toegepast.

 5. Als u de vorm wilt aanpassen, klikt u op de knop bijsnijden De knop Bijsnijden op het lint van Office 2016 op het lint.

  Aan de randen en hoeken van de afbeelding verschijnen zwarte bijsnijdgrepen.

 6. Snijd de afbeelding bij door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  Omschrijving

  Actie

  Eén kant bijsnijden

  Sleep naar binnen aan de bijsnijdgreep aan de zijkant

  Twee aangrenzende zijden tegelijkertijd bijsnijden

  Sleep naar binnen aan de bijsnijdgreep in de hoek

  Aan twee parallelle zijden tegelijk evenveel bijsnijden

  Houd Ctrl ingedrukt terwijl u de bijsnijdgreep aan de zijkant naar binnen sleept

  Aan alle vier zijden tegelijk evenveel bijsnijden

  Houd Ctrl ingedrukt terwijl u de bijsnijdgreep aan een van de hoeken naar binnen sleept

 7. Klik opnieuw op de knop Bijsnijden als u klaar bent.

Andere manieren om bij te snijden

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

Als u een afbeelding bijsnijdt tot een veelgebruikt fotoformaat of hoogte-/breedteverhouding, past deze gemakkelijk in een standaard fotolijstje. U kunt dit hulpmiddel ook gebruiken om een voorbeeld te bekijken van hoe een afbeelding in een bepaalde hoogte-breedteverhouding zal passen voordat u bijsnijdt.

 1. Gebruik Invoegen > Afbeelding om de afbeelding toe te voegen aan een Office-bestand (zoals een Word-document, een PowerPoint-presentatie of een Excel-werkmap).

 2. Klik op de afbeelding.

 3. Klik op Hulpmiddelen voor afbeeldingen > Opmaak en klik in de groep Grootte op de pijl onder Bijsnijden.

  De knop Bijsnijden op het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor afbeeldingen

 4. Selecteer Hoogte-breedteverhouding in het menu dat verschijnt en klik op de gewenste verhouding.

  Er verschijnt een bijsnijdrechthoek met een voorbeeld van de afbeelding als deze is bijgesneden tot de geselecteerde hoogte-breedteverhouding.

 5. U kunt het bijsnijdgebied desgewenst aanpassen met de bijsnijdgrepen, zoals beschreven onder Een afbeelding bijsnijden.

 6. Wanneer u klaar bent, drukt u op Esc of klikt u ergens buiten de afbeelding in het document.

U kunt een afbeelding toevoegen als opvulling voor een vorm, en de vorm vervolgens bewerken of bijsnijden.

Een afbeelding toevoegen aan een vorm

 1. Voeg een vorm toe aan uw document (zie Vormen toevoegen voor instructies) en klik op de vorm om deze te selecteren.

 2. Klik op Hulpmiddelen voor tekenen > Opmaak en klik in de groep Vormstijlen op Opvulling van vorm > Afbeelding.

  Een afbeelding toevoegen als een opvulling van een vorm

 3. Selecteer het gewenste type afbeelding (zoals Vanuit een bestand of Onlineafbeeldingen), navigeer naar de gewenste afbeelding en voeg deze in.

Het formaat van de vorm wijzigen

Als u het formaat van de opgevulde vorm wilt wijzigen terwijl de basisopmaak behouden blijft, selecteert u de vorm en versleept u een van de formaatgrepen.

De weergave van de afbeelding in de vorm bepalen

Als de afbeelding scheef is, is afgekapt of niet op de gewenste manier in de vorm wordt weergegeven, gebruikt u de hulpmiddelen Aanpassen en Opvullen in het menu Bijsnijden om dit te corrigeren:

 1. Klik op een vorm die is gemaakt met Opvulling van vorm > Afbeelding.

 2. Klik op Hulpmiddelen voor afbeeldingen > Opmaak en klik in de groep Grootte op de pijl onder Bijsnijden. Er verschijnt een menu met bijsnijdopties.

  De knop Bijsnijden op het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor afbeeldingen

  • Kies Aanpassen als u de volledige afbeelding passend wilt weergeven binnen de vorm; de oorspronkelijke hoogte-breedteverhouding van de afbeelding blijft behouden, maar de vorm bevat mogelijk lege ruimte.

  • Kies Opvullen om de vorm binnen de grenzen van de afbeelding te laten passen en alles wat buiten de vorm valt te verwijderen.

 3. Klik op Opvulling of Aanpassen.

  • Met Opvullen stelt u in dat de grootte van de afbeelding overeenkomt met de hoogte of de breedte van de vorm, afhankelijk van welke de grootste is. Hiermee wordt de vorm met de afbeelding opgevuld en wordt alles buiten de vorm verwijderd.

   Afbeelding waarin de vorm Crop to Fill is toegepast

  • Met Aanpassen stelt u de grootte van de afbeelding in zodat zowel de hoogte als de breedte ervan overeenkomen met de grenzen van de vorm. Hiermee wordt zoveel mogelijk van de afbeelding in de vorm opgenomen, maar sommige gebieden van de vorm blijven mogelijk leeg.

   afbeelding waarin de vorm crop to fit is toegepast

   U kunt de afbeelding slepen om te wijzigen welk gebied ervan in de vorm zichtbaar is.

 4. U kunt het bijsnijdgebied desgewenst aanpassen met de bijsnijdgrepen, zoals beschreven onder Een afbeelding bijsnijden.

 5. Wanneer u klaar bent, drukt u op Esc of klikt u ergens buiten de afbeelding in het document.

De vorm bewerken of bijsnijden door punten te bewerken

Hoewel de hulpmiddelen voor bijsnijden niet beschikbaar zijn voor vormen, kunt u het hulpmiddel Punten bewerken gebruiken om een vorm handmatig te bewerken.

 1. Selecteer de vorm die u wilt bewerken.

 2. Klik op Hulpmiddelen voor tekenen > Opmaak en klik in de groep Vormen invoegen op de knop Vorm bewerken Afbeelding van knop Vorm bewerken en vervolgens op Punten bewerken.

 3. Versleep de hoekpunten van de vorm (die als zwarte punten aan de randen van de vorm verschijnen) totdat de vorm eruitziet zoals u wilt.

 4. Als u een hoekpunt wilt verwijderen, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u erop. Als u een hoekpunt wilt toevoegen, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u ergens op de rand van de vorm die nog geen hoekpunt heeft.

Zowel in de app Paint (in verschillende versies van Windows) als in de app Paint 3D (in Windows 10) kunt u een afbeelding bijsnijden. Open de afbeelding in de app en de knop Bijsnijden verschijnt op de werkbalk. Bekijk deze korte video voor een overzicht van enkele functies van de Paint 3D-app.

Na het bijsnijden van een afbeelding blijven de bijgesneden gebieden deel uitmaken van het bestand, maar u kunt ze niet zien. U kunt het bestand kleiner maken door de bijgesneden gebieden te verwijderen uit het afbeeldingsbestand. U voorkomt zo ook dat anderen de gedeelten van de afbeelding kunnen zien die u hebt verwijderd.

Belangrijk: Als u bijgesneden gebieden verwijdert en later van gedachten verandert, kunt u op de knop ongedaan knopafbeelding maken klikken om de gebieden te herstellen. U kunt de verwijdering ongedaan maken totdat het bestand is opgeslagen.

 1. Selecteer een of meer afbeeldingen waaruit u bijgesneden gebieden wilt verwijderen.

 2. Klik op Hulpmiddelen voor afbeeldingen > Opmaak en klik in de groep Aanpassen op Afbeeldingen comprimeren. Er verschijnt een dialoogvenster met compressieopties.

  De knop Afbeeldingen comprimeren op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen - Opmaak

  Als de tabbladen Hulpmiddelen voor afbeeldingen en Opmaak niet worden weergegeven, controleert u of u wel een afbeelding hebt geselecteerd. U moet mogelijk op de afbeelding dubbelklikken om deze te selecteren en het tabblad Opmaak weer te geven. Als de schermgrootte beperkt is, ziet u mogelijk alleen het pictogram Afbeeldingen comprimeren.

  Het pictogram Afbeeldingen comprimeren zonder label

 3. Controleer onder Compressieopties of het selectievakje Bijgesneden gebieden van afbeeldingen verwijderen is ingeschakeld.

  Dialoogvenster Afbeeldingen comprimeren

  Als u alleen bijsnijdingen wilt verwijderen voor de geselecteerde afbeelding(en) en niet voor alle afbeeldingen in het bestand, schakelt u het selectievakje Alleen op deze afbeelding toepassen in.

  Selecteer desgewenst een optie voor Resolutie.

 4. Klik op OK.

Tip: Zie De bestandsgrootte van een afbeelding verkleinen voor meer informatie over het verkleinen van de bestandsgrootte van afbeeldingen en over het comprimeren van afbeeldingen.

Zie ook

Afbeeldingen invoegen

Een tekening toevoegen aan een Word-document

De bestandsgrootte van een afbeelding verkleinen

Indelingsopties in Word gebruiken om afbeeldingen verplaatsen

Tekst laten teruglopen rond afbeeldingen in Word

De marges van een afbeelding bijsnijden

 1. Gebruik invoegen > afbeelding om de afbeelding toe te voegen aan een Office bestand (zoals een Word document, PowerPoint presentatie of Excel werkmap).

 2. Terwijl de afbeelding is geselecteerd, klikt u op het tabblad Afbeeldingsopmaak op bijsnijden.

  Aan de randen en hoeken van de afbeelding verschijnen zwarte bijsnijdgrepen.

  Aan de zijkanten en hoeken van de afbeelding verschijnen bijsnijdgrepen
 3. Snijd de afbeelding bij door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  Omschrijving

  Actie

  Eén kant bijsnijden

  Sleep de middelste bijsnijdgreep aan die kant richting het midden.

  Twee aangrenzende zijden tegelijkertijd bijsnijden

  Houd de Shift- of Option-toets ingedrukt terwijl u de middelste bijsnijdgreep aan een van de zijden richting het midden sleept.

  Aan alle vier zijden tegelijk evenveel bijsnijden

  Houd de Shift- of Option-toets ingedrukt terwijl u de bijsnijdgreep aan een van de hoeken richting het midden sleept.

 4. Klik ergens buiten de afbeelding om de bijgesneden afbeelding te bekijken.

Opmerking: Nadat u een afbeelding hebt bijgesneden, blijven de bijgesneden gedeelten deel uitmaken van het afbeeldingsbestand. Als u het bijgesneden onderdeel permanent wilt verwijderen en het formaat van de afbeelding wilt verkleinen, raadpleegt u de sectie ' bijgesneden gebieden van een afbeelding verwijderen '.

Bijsnijden tot een bepaalde vorm

U kunt de vorm van een afbeelding snel wijzigen door de afbeelding bij te snijden tot een bepaalde vorm. De afbeelding wordt automatisch bijgesneden om de geometrie van de geselecteerde vorm te vullen, terwijl de verhoudingen van de afbeelding gelijk blijven.

Als u dezelfde afbeelding wilt bijsnijden op meer dan een vorm, maakt u kopieën van de afbeelding en snijdt u elke afzonderlijke afbeelding bij tot de gewenste vorm.

 1. Gebruik Invoegen > Afbeelding om de afbeelding toe te voegen aan een Office-bestand (zoals een Word-document, een PowerPoint-presentatie of een Excel-werkmap).

 2. Selecteer in het bestand de afbeelding die u wilt bijsnijden.

 3. Klik op het tabblad Opmaak op de pijl onder Bijsnijden.

  De knop Bijsnijden op het tabblad Afbeeldingsopmaak

  (Als u het tabblad Opmaak niet ziet, controleert u of u wel een afbeelding hebt geselecteerd (en niet een vorm).)

 4. Wijs bijsnijden op vorm aan en selecteer de vorm waarop u wilt bijsnijden.

  Menu Bijsnijden in PowerPoint voor Mac

  De vorm wordt onmiddellijk op de afbeelding toegepast.

 5. Als u de vorm wilt aanpassen, klikt u nogmaals op de knop Bijsnijden op het lint.

  Aan de randen en hoeken van de afbeelding verschijnen zwarte bijsnijdgrepen.

 6. Snijd de afbeelding bij door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  Omschrijving

  Actie

  Eén kant bijsnijden

  Sleep de middelste bijsnijdgreep aan die kant richting het midden.

  Twee aangrenzende zijden tegelijkertijd bijsnijden

  Houd de Shift- of Option-toets ingedrukt terwijl u de middelste bijsnijdgreep aan een van de zijden richting het midden sleept.

  Aan alle vier zijden tegelijk evenveel bijsnijden

  Houd de Shift- of Option-toets ingedrukt terwijl u de bijsnijdgreep aan een van de hoeken richting het midden sleept.

Andere manieren om bij te snijden

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

Wanneer u een afbeelding hebt toegevoegd aan een vorm, kunt u kiezen hoe de afbeelding in de vorm past, door gebruik te maken van de hulpmiddelen voor passend maken en opvullen om de vorm te perfectioneren:

 • Kies Opvullen als u een deel van de afbeelding wilt verwijderen (of 'bijsnijden'), maar toch de hele vorm wilt opvullen.

 • Kies Aanpassen als u de volledige afbeelding passend wilt weergeven binnen de vorm. De oorspronkelijke hoogte-breedteverhouding van de afbeelding blijft behouden, maar de vorm bevat mogelijk lege ruimte.

 1. Selecteer in het bestand de afbeelding die u wilt opnemen in de vorm.

 2. Klik op het tabblad Opmaak op de pijl onder Bijsnijden.

  De knop Bijsnijden op het tabblad Afbeeldingsopmaak

  Als u het tabblad Opmaak niet ziet, controleert u of u wel een afbeelding hebt geselecteerd (en niet een vorm).

 3. Klik op Opvullen of Aanpassen en klik vervolgens buiten de afbeelding.

  Menu Bijsnijden in PowerPoint voor Mac

Zelfs de gedeelten van een afbeelding die u hebt bijsnijden, blijven deel uitmaken van het afbeeldingsbestand. U kunt het bestand kleiner maken door deze gedeelten te verwijderen uit het afbeeldingsbestand. U voorkomt zo ook dat anderen de gedeelten van de afbeelding kunnen zien die u hebt verwijderd.

Belangrijk: Het verwijderen van bijgesneden gebieden van een afbeelding kan niet ongedaan worden gemaakt. U moet de bijgesneden gebieden daarom ook alleen maar verwijderen als u zeker weet dat u de afbeelding naar wens hebt bijgesneden en alle gewenste wijzigingen hebt aangebracht.

 1. Klik op de afbeelding of afbeeldingen waaruit u bijgesneden gebieden wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad Afbeeldingsopmaak op Afbeeldingen comprimeren Knop Afbeeldingen comprimeren .

  (Als u het tabblad Opmaak niet ziet, controleert u of u wel een afbeelding hebt geselecteerd.)

 3. Schakel het selectievakje Bijgesneden gebieden van afbeeldingen verwijderen in.

  Als u alleen bijgesneden delen wilt verwijderen voor de geselecteerde afbeelding of afbeeldingen en niet voor alle afbeeldingen in het bestand, selecteert u Alleen geselecteerde afbeeldingen.

Zie ook

Afbeeldingen invoegen in Office voor Mac

Een afbeelding, tekstvak of ander object verplaatsen, draaien of groeperen in Office voor Mac

De grootte van een afbeelding, een vorm, een tekstvak of WordArt wijzigen

Tekstterugloop rond objecten bepalen in Word voor Mac

De marges van een afbeelding bijsnijden

 1. Selecteer in het bestand de afbeelding die u wilt bijsnijden.

 2. Terwijl de afbeelding is geselecteerd, klikt u op het tabblad Afbeelding opmaken op bijsnijden.

  Tabblad Afbeelding opmaken, groep Aanpassen

  Aan de randen en hoeken van de afbeelding verschijnen zwarte bijsnijdgrepen.

  Aan de zijkanten en hoeken van de afbeelding verschijnen bijsnijdgrepen
 3. Versleep de bijsnijdgreep om de marges van de afbeelding af te knippen, en klik vervolgens buiten de afbeelding.

  U kunt de positie van het gebied dat wordt bijgesneden bepalen door het bijsnijdgebied te verplaatsen (door de randen van de bijsnijdrechthoek te slepen) of door de afbeelding zelf te verplaatsen.

Nadat u een afbeelding hebt bijgesneden, blijven de bijgesneden gedeelten deel uitmaken van het afbeeldingsbestand. Zie Bijgesneden gebieden van een afbeelding verwijderen als u het bijgesneden deel permanent wilt verwijderen en de afbeelding kleiner wilt maken.

Bijsnijden tot een bepaalde vorm

U kunt de vorm van een afbeelding ook snel wijzigen door de afbeelding bij te snijden tot een bepaalde vorm. De afbeelding wordt dan zo bijgesneden dat deze binnen de vorm past. De verhoudingen van de afbeelding blijven gehandhaafd.

 1. Selecteer in het bestand de afbeelding die u wilt bijsnijden tot een bepaalde vorm.

 2. Klik op het tabblad Afbeelding opmaken.

  (Als u het tabblad Afbeelding opmaken niet ziet, controleert u of u wel een afbeelding hebt geselecteerd (en niet een vorm).)

 3. Klik onder Aanpassen op de pijl naast Bijsnijden, wijs Masker voor vorm aan, wijs een type vorm aan en klik vervolgens op de vorm die u voor het bijsnijden van de afbeelding wilt gebruiken.

  De vorm wordt onmiddellijk op de afbeelding toegepast.

 4. Als u de vorm wilt aanpassen, klikt u nogmaals op de knop Bijsnijden op het lint.

  Aan de randen en hoeken van de afbeelding verschijnen zwarte bijsnijdgrepen.

 5. Versleep de bijsnijdgreep om de marges van de afbeelding af te knippen, en klik vervolgens buiten de afbeelding.

 6. Als u klaar bent, klikt u buiten de afbeelding.

Andere manieren om bij te snijden

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

Nadat u een afbeelding hebt toegevoegd aan een vorm, kunt u kiezen hoe de afbeelding in de vorm past. Dit kan met de hulpmiddelen Aanpassen en Opvullen:

 • Kies Opvullen als u een deel van de afbeelding wilt verwijderen (of 'bijsnijden'), maar toch de hele vorm wilt opvullen.

 • Kies Aanpassen als u de volledige afbeelding passend wilt weergeven binnen de vorm. De oorspronkelijke hoogte-breedteverhouding van de afbeelding blijft behouden, maar de vorm bevat mogelijk lege ruimte.

 1. Klik op de afbeelding waarmee u de vorm wilt opvullen.

 2. Klik op het tabblad Afbeelding opmaken.

  (Als u het tabblad Afbeelding opmaken niet ziet, controleert u of u wel een afbeelding hebt geselecteerd.)

 3. Klik onder Aanpassen op de pijl naast Bijsnijden, klik op Bijsnijden voor opvulling of Bijsnijden om passend te maken en klik vervolgens buiten de afbeelding.

 4. Druk als u klaar bent op Esc.

Zelfs de gedeelten van een afbeelding die u hebt bijsnijden, blijven deel uitmaken van het afbeeldingsbestand. U kunt het bestand kleiner maken door deze gedeelten te verwijderen uit het afbeeldingsbestand. U voorkomt zo ook dat anderen de gedeelten van de afbeelding kunnen zien die u hebt verwijderd.

Belangrijk: Het verwijderen van bijgesneden gebieden van een afbeelding kan niet ongedaan worden gemaakt. U moet de bijgesneden gebieden daarom ook alleen maar verwijderen als u zeker weet dat u de afbeelding naar wens hebt bijgesneden en alle gewenste wijzigingen hebt aangebracht.

 1. Klik op de afbeelding of afbeeldingen waaruit u bijgesneden gebieden wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad Afbeelding opmaken.

  (Als u het tabblad Afbeelding opmaken niet ziet, controleert u of u wel een afbeelding hebt geselecteerd.)

 3. Klik onder Aanpassen op Comprimeren en schakel vervolgens het selectievakje Bijgesneden gebieden van afbeeldingen verwijderen in.

Zie ook

Afbeeldingen invoegen in Office voor Mac

Een afbeelding, tekstvak of ander object verplaatsen, draaien of groeperen

Tekstterugloop rond objecten bepalen in Word voor Mac

Een afbeelding bijsnijden

 1. Klik op de dia met de rechtermuisknop op de afbeelding en selecteer bijsnijden.

  Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en kies Bijsnijden

 2. Plaats de cursor op een van de zwarte bijsnijdgrepen die langs de zijden van de afbeelding worden weergegeven.

  Wanneer u de cursor op een zwarte bijsnijdgreep plaatst, verandert de cursor als volgt:

  • Bijsnijdgreep op een hoek: Bijsnijdgreep op een hoek

  • Bijsnijdgreep op een zijde: Bijsnijdgreep op een zijde

 3. Als u elke zijde wilt bijsnijden, sleept u de zwarte bijsnijdgreep naar binnen toe.

 4. Wanneer u klaar bent met bijsnijden, drukt u op Esc of klikt u buiten de afbeelding.

  Of selecteer bijsnijden in OneNote voor het web om het bijsnijd proces te voltooien.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×