Een afbeelding bijsnijden

U kunt de hulpmiddelen voor bijsnijden van Office gebruiken om ongewenste gedeelten van afbeeldingen te verwijderen. Zie Achtergronden van afbeeldingen verwijderen als u de achtergrond van een afbeelding wilt verwijderen. Naast de standaardopties voor het bijsnijden van afbeeldingen, kunt u afbeeldingen bijsnijden volgens een bepaalde vorm en opvullingen voor afbeeldingen bijsnijden in een vorm in Office voor Mac en Office 2010 en hoger.

Opmerking: Hulpmiddelen voor bijsnijden zijn niet beschikbaar voor vormen, maar in Office 2010 en hoger kunt u het formaat van een vorm aanpassen en vervolgens het hulpmiddel Punten bewerken gebruiken om een effect te bereiken dat vergelijkbaar is met bijsnijden. Met dit hulpmiddel kunt u een vorm dus ook aanpassen. Zie Bijsnijden voor aanpassing aan of opvulling van een vorm hieronder voor meer informatie.

 1. Selecteer in het bestand de afbeelding die u wilt bijsnijden.

 2. Klik op Hulpmiddelen voor afbeeldingen > Opmaak en klik in de groep Grootte op Bijsnijden.

  De knop Bijsnijden op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen - Opmaak

  Opmerking: Controleer of u een afbeelding (en geen vorm) hebt geselecteerd als Hulpmiddelen voor afbeeldingen en Opmaak niet worden weergegeven. U moet mogelijk op de afbeelding dubbelklikken om deze te selecteren en het tabblad Opmaak niet worden weergegeven.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u één zijde wilt bijsnijden, sleept u de middengreep voor bijsnijden aan die zijde naar binnen.

  • Als u twee aangrenzende zijden tegelijkertijd wilt bijsnijden, sleept u een hoekgreep voor bijsnijden naar binnen.

  • Als u twee zijden tegelijk in dezelfde mate wilt bijsnijden, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de middengreep voor bijsnijden aan een van beide zijden naar binnen sleept.

  • Als u alle vier de zijden tegelijk in dezelfde mate wilt bijsnijden, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u een hoekgreep voor bijsnijden naar binnen sleept.

 4. Als u de bijsnijding wilt plaatsen, verplaatst u het bijsnijdgebied (door de randen van de rechthoek te verslepen) of de afbeelding.

 5. Druk op Esc als u klaar bent.

  Opmerking: Als u de afbeelding tegengesteld wilt bijsnijden (of een marge wilt toevoegen rondom een afbeelding), sleept u de bijsnijdgrepen vanuit het midden van de afbeelding.

Opmerking: Nadat u een afbeelding hebt bijgesneden, blijven de bijgesneden gedeelten deel uitmaken van het afbeeldingsbestand. Zie Bijgesneden gebieden van een afbeelding verwijderen als u het bijgesneden deel permanent wilt verwijderen en de afbeelding kleiner wilt maken.

Een snelle manier om de vorm van een afbeelding te wijzigen, is deze bijsnijden tot een bepaalde vorm. Wanneer u bijsnijdt tot een bepaalde vorm, wordt de afbeelding automatisch zodanig bijgesneden dat deze de geometrie van de vorm vult en dat de verhoudingen van de afbeelding behouden blijven.

 1. Selecteer de afbeelding of afbeeldingen die u wilt bijsnijden tot een bepaalde vorm.

  Als u meerdere afbeeldingen bijsnijdt, moet u bijsnijden tot dezelfde vorm. Als u wilt bijsnijden tot verschillende vormen, snijdt u de afbeeldingen afzonderlijk bij.

 2. Klik op Hulpmiddelen voor afbeeldingen > Opmaak en klik in de groep Grootte op de pijl onder Bijsnijden.

  De knop Bijsnijden op het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor afbeeldingen

  Opmerking:  Controleer of u een afbeelding (en geen vorm) hebt geselecteerd als Hulpmiddelen voor afbeeldingen en Opmaak niet worden weergegeven. U moet mogelijk op de afbeelding dubbelklikken om deze te selecteren en het tabblad Opmaak niet worden weergegeven.

 3. Klik op Bijsnijden op vorm en klik vervolgens op de vorm waarop u wilt bijsnijden.

Tip: Als u dezelfde afbeelding wilt gebruiken voor verschillende vormen, maakt u een of meer kopieën van de afbeelding en snijdt u vervolgens elke afbeelding afzonderlijk tot de gewenste vorm bij.

Soms wilt u de afbeelding bijsnijden tot een veelgebruikt fotoformaat of een bepaalde hoogte-/breedteverhouding, zodat deze gemakkelijk in een fotolijstje past. Dit is ook een goede manier om de verhoudingen van de afbeelding te bekijken wanneer u deze bijsnijdt.

 1. Selecteer de afbeelding die u wilt bijsnijden tot een veelgebruikte hoogte-breedteverhouding.

 2. Klik op Hulpmiddelen voor afbeeldingen > Opmaak en klik in de groep Grootte op de pijl onder Bijsnijden.

  De knop Bijsnijden op het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor afbeeldingen

  Opmerking:  Controleer of u een afbeelding (en geen vorm) hebt geselecteerd als Hulpmiddelen voor afbeeldingen en Opmaak niet worden weergegeven. U moet mogelijk op de afbeelding dubbelklikken om deze te selecteren en het tabblad Opmaak niet worden weergegeven.

 3. Wijs Hoogte-breedteverhouding aan en klik op de gewenste verhouding.

 4. Druk op Esc als u klaar bent.

U kunt een afbeelding toevoegen als opvulling voor een vorm, en de vorm vervolgens bewerken of bijsnijden.

Een afbeelding toevoegen aan een vorm

 1. Voeg een vorm toe aan uw document (Zie Vormen toevoegen voor instructies) en klik vervolgens op de vorm om deze te selecteren.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen naar het tabblad Opmaak en klik in de groep Vormstijlen op Opvulling van vorm > Afbeelding en selecteer de gewenste afbeelding.

  Een afbeelding toevoegen als een opvulling van een vorm

Opmerking: Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor afbeeldingen en Opmaak niet ziet, controleert u of er wel een afbeelding is geselecteerd . U moet mogelijk dubbelklikken op de afbeelding om deze te selecteren en het tabblad Opmaak weer te geven.

Het formaat van de vorm wijzigen

Als u de afmetingen van een vorm wilt wijzigen zonder dat dit ten koste gaat van de basisindeling, selecteert u de vorm en sleept u een van de formaatgrepen totdat de vorm de gewenste grootte en afmetingen heeft.

De weergave van de afbeelding in de vorm bepalen

Als de afbeelding scheef is, is afgekapt of niet op de gewenste manier in de vorm wordt weergegeven, gebruikt u de hulpmiddelen Aanpassen en Opvullen om dit te corrigeren. Als u een deel van de afbeelding wilt verwijderen (of 'bijsnijden'), maar toch de hele vorm wilt opvullen, kiest u Opvullen. Als u de volledige afbeelding passend wilt weergeven binnen de vorm, kiest u Aanpassen. De oorspronkelijke hoogte-breedteverhouding van de afbeelding blijft behouden, maar de vorm bevat mogelijk lege ruimte.

 1. Klik op de afbeelding waarmee u de vorm wilt opvullen.

 2. Klik op Hulpmiddelen voor afbeeldingen > Opmaak en klik in de groep Grootte op de pijl onder Bijsnijden.

  De knop Bijsnijden op het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor afbeeldingen

  Opmerking:  Controleer of u uw afbeelding hebt geselecteerd als Hulpmiddelen voor afbeeldingen en Opmaak niet worden weergegeven. U moet mogelijk op de afbeelding dubbelklikken om deze te selecteren en het tabblad Opmaak openen.

 3. Klik op Opvulling of Aanpassen.

  • Met Opvullen stelt u in dat de grootte van de afbeelding overeenkomt met de hoogte of de breedte van de vorm, afhankelijk welke de grootste is. Hiermee wordt de vorm met de afbeelding opgevuld en wordt alles buiten de vorm verwijderd.

   Afbeelding waarin de vorm Crop to Fill is toegepast

  • Met Aanpassen stelt u de grootte van de afbeelding in zodat zowel de hoogte als de breedte ervan overeenkomen met de grenzen van de vorm. Hiermee wordt zoveel mogelijk van de afbeelding in de vorm opgenomen. Sommige gebieden van de vorm blijven mogelijk leeg.

   afbeelding waarin de vorm crop to fit is toegepast

   U kunt de afbeelding slepen om te wijzigen welk gebied ervan in de vorm zichtbaar is.

 4. Druk als u klaar bent op Esc.

De vorm bewerken of bijsnijden door punten te bewerken

Hoewel de hulpmiddelen voor bijsnijden niet beschikbaar zijn voor vormen, kunt u het hulpmiddel Punten bewerken gebruiken om een vorm handmatig te bewerken:

 1. Selecteer de vorm die u wilt wijzigen.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen naar het tabblad Opmaak en klik achtereenvolgens op Vorm bewerken Afbeelding van knop Vorm bewerken en Punten bewerken.

  Opmerking: Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor afbeeldingen en Opmaak niet ziet, controleert u of er wel een afbeelding is geselecteerd . U moet mogelijk dubbelklikken op de afbeelding om deze te selecteren en het tabblad Opmaak weer te geven.

 3. Sleep de hoekpunten (zwarte punten) totdat de vorm er op de gewenste manier uitziet. U kunt punten toevoegen of verwijderen door op de omtrek van de vorm te klikken terwijl u Ctrl ingedrukt houdt.

Zelfs na het bijsnijden van gedeelten van een afbeelding, blijven de bijgesneden gedeelten deel uitmaken van het afbeeldingsbestand. U kunt het bestand kleiner maken door deze gedeelten te verwijderen uit het afbeeldingsbestand. U voorkomt zo ook dat anderen de gedeelten van de afbeelding kunnen zien die u hebt verwijderd.

Belangrijk:  Als u bijgesneden gedeelten verwijdert en vervolgens van mening verandert, klikt u op de knop Ongedaan maken knopafbeelding om de bijgesneden gedeelten te herstellen. Als u het bestand echter opslaat nadat u bijgesneden gedeelten hebt verwijderd, kunt u de wijzigingen niet meer ongedaan maken. Het is daarom verstandig het bestand pas op te slaan als u zeker weet dat u geen bewerkingen meer ongedaan wilt maken.

 1. Selecteer een of meer afbeeldingen waaruit u bijgesneden gebieden wilt verwijderen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen op het tabblad Opmaak in de groep Aanpassen op Afbeeldingen comprimeren.

  De knop Afbeeldingen comprimeren op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen - Opmaak

  Notities: 

  • Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor afbeeldingen en Opmaak niet ziet, controleert u of u wel een afbeelding hebt geselecteerd. Mogelijk moet u dubbelklikken op de afbeelding om deze te selecteren en het tabblad Opmaak te openen. Als de schermgrootte beperkt is, ziet u mogelijk alleen het pictogram Afbeeldingen comprimeren.

  • Het pictogram Afbeeldingen comprimeren zonder label

 3. Schakel onder Compressieopties het selectievakje Bijgesneden gebieden van afbeeldingen verwijderen in.

  Als u alleen bijsnijdingen wilt verwijderen voor de geselecteerde afbeelding(en) en niet voor alle afbeeldingen in het bestand, schakelt u het selectievakje Alleen op deze afbeelding toepassen in.

Tip: Zie De bestandsgrootte van een afbeelding verkleinen voor meer informatie over het verkleinen van de bestandsgrootte van afbeeldingen en over het comprimeren van afbeeldingen.

Een afbeelding bijsnijden

 1. Selecteer in het bestand de afbeelding die u wilt bijsnijden.

 2. Klik op Hulpmiddelen voor afbeeldingen > Opmaak en klik in de groep Grootte op Bijsnijden.

  De knop Bijsnijden op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen - Opmaak

  Opmerking: Als de tabbladen Hulpmiddelen voor afbeeldingen en Opmaak niet worden weergegeven, controleert of u wel een afbeelding (en niet een vorm) hebt geselecteerd. U moet mogelijk op de afbeelding dubbelklikken om deze te selecteren en het tabblad Opmaak niet worden weergegeven.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u één zijde wilt bijsnijden, sleept u de middengreep voor bijsnijden aan die zijde naar binnen.

  • Als u twee aangrenzende zijden tegelijkertijd wilt bijsnijden, sleept u een hoekgreep voor bijsnijden naar binnen.

   Opmerking: Als u de afbeelding tegengesteld wilt bijsnijden (of een marge wilt toevoegen rondom een afbeelding), sleept u de bijsnijdgrepen vanuit het midden van de afbeelding.

Een afbeelding bijsnijden

 1. Klik in een Word-, PowerPoint- of OneNote-bestand met de rechtermuisknop op de afbeelding die u wilt bijsnijden en klik daarna op Bijsnijden.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u één zijde wilt bijsnijden, sleept u de middengreep voor bijsnijden aan die zijde naar binnen.

  • Als u twee aangrenzende zijden tegelijkertijd wilt bijsnijden, sleept u een hoekgreep voor bijsnijden naar binnen.

  • Als u twee zijden tegelijk in dezelfde mate wilt bijsnijden, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de middengreep voor bijsnijden aan een van beide zijden naar binnen sleept.

  • Als u alle vier de zijden tegelijk in dezelfde mate wilt bijsnijden, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u een hoekgreep voor bijsnijden naar binnen sleept.

   Tip: In Word Online kunt u één pixel per keer bijsnijden: Selecteer de afbeelding en klik op het tabblad Indeling op Hulpmiddelen voor afbeeldingen. Daarna klikt u op het menu Bijsnijden en vervolgens op Meer opties voor bijsnijden. Geef het aantal pixels op dat van de boven-, onder-, linker- en rechterrand van de afbeelding moet worden weggehaald.

 3. Als u klaar bent, klikt u buiten de afbeelding.

 4. Als u van gedachten verandert, kunt u het bijsnijden ongedaan maken door op Ctrl+Z te drukken.

Opmerking: Nadat u een afbeelding hebt bijgesneden, blijven de weggesneden gedeelten deel uitmaken van het afbeeldingsbestand. Als u het weggesneden gedeelte permanent wilt verwijderen en het afbeeldingsbestand kleiner wilt maken, opent u het bestand in de bureaubladtoepassing en raadpleegt u Bijgesneden gebieden van een afbeelding verwijderen.

Zie ook

Een afbeelding bijsnijden in Office voor Mac

Afbeeldingen invoegen

Een tekening toevoegen aan een Word-document

De bestandsgrootte van een afbeelding verkleinen

De grootte van een afbeelding, een shape, een tekstvak of WordArt wijzigen

Een tekstvak, vorm, WordArt-object of afbeelding draaien

Indelingsopties in Word gebruiken om afbeeldingen verplaatsen

Tekst laten teruglopen rond afbeeldingen in Word

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×