Een achtergrondafbeelding (of watermerk) aan dia's toevoegen

Een achtergrondafbeelding (of watermerk) aan dia's toevoegen

Het gebruiken van een graphic als watermerk achter de tekst van uw dia’s is een goede manier om een logo of andere betekenisvolle afbeelding weer te geven. In PowerPoint kunt u de transparantie van de afbeelding aanpassen nadat u deze op de dia hebt geplaatst.

Voorbeeld van een dia met een achtergrondafbeelding
Voorbeeld van een afbeeldingswatermerk

Een andere optie: tekstwatermerk

Wilt u liever een tekstwatermerk gebruiken?    Dat is een ander proces. Zie Het watermerk CONCEPT toevoegen voor instructies.

Voorbeeld van een tekstwatermerk, 'CONCEPT', dat wordt gebruikt als de achtergrond van een PowerPoint-dia
Voorbeeld van een tekstwatermerk

Selecteer een sectiekop hieronder om de sectie te openen voor gedetailleerde instructies:

Vul de hele achtergrond van de dia met een afbeelding en pas vervolgens de doorzichtigheid van de afbeelding aan zodat deze de andere inhoud op de dia niet verbergt.

 1. Kies de afbeelding die u wilt gebruiken. De afbeelding past beter als de stand (staand of liggend) overeenkomt met die van de dia.

  Waarom?    PowerPoint past het formaat van de afbeelding zo aan dat de hele achtergrond van de dia wordt gevuld. Als een afbeelding een andere vorm heeft dan de dia waarop deze wordt geplaatst, kunnen de buitenste delen van het beeld buiten de randen van de dia vallen en niet zichtbaar zijn op de dia.

 2. Ga naar de dia waar u de afbeelding wilt invoegen. Selecteer op het tabblad Ontwerpen van het werkbalklint de opdracht Achtergrond opmaken.

  De knop Achtergrond opmaken bevindt zich op het tabblad Ontwerpen van het lint in PowerPoint
 3. Klik in het deelvenster Achtergrond opmaken dat rechts verschijnt op Opvulling met afbeelding of bitmappatroon.

  Als u een achtergrondafbeelding wilt invoegen, begint u door 'Opvulling met afbeelding of bitmappatroon' te selecteren
 4. Klik onder Afbeelding invoegen uit op Bestand.

 5. Zoek in het dialoogvenster Afbeelding invoegen de gewenste afbeelding, selecteer deze en klik op Invoegen.

  U kunt ook een afbeelding invoegen vanuit het Klembord van Windows (de optie Klembord) of van het internet of OneDrive (de optie Online).

  Dialoogvenster Afbeelding invoegen
 6. Ga nadat u de afbeelding hebt ingevoegd, terug naar het deelvenster Achtergrond opmaken en stel het transparantiepercentage in met de schuifregelaar van de balk Doorzichtigheid.

  Sleep de doorzichtigheidsbalk om de afbeelding aan te passen
 7. (Optioneel) Als u deze achtergrondafbeelding op alle dia's in uw presentatie wilt opnemen, selecteert u Overal toepassen onderaan het deelvenster Achtergrond opmaken.

 8. Klik op Bestand > Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

  De geselecteerde afbeelding vult de hele dia-achtergrond. U kunt de grootte niet zo makkelijk aanpassen als bij een afbeelding op de voorgrond, maar u kunt de instellingen voor Verschuiving gebruiken om de positie ervan aan te passen. U kunt ook de optie Afbeeldingen naast elkaar als bitmappatroon gebruiken om de afbeelding horizontaal en verticaal te herhalen over de hele achtergrond.

Een vorm tekenen, hierin een afbeelding invoegen en de doorzichtigheid van de afbeelding aanpassen:

 1. Selecteer op het lint, op het tabblad Invoegen, de optie Vormen en kies vervolgens een vorm, bijvoorbeeld een rechthoek, in de galerie die wordt weergegeven.

 2. Teken de vorm op de dia.

  Het is van belang dat de verhoudingen van de vorm dezelfde zijn als die van de afbeelding die u gaat toevoegen. Als de verhoudingen verschillen, komt de afbeelding scheef te staan.

 3. Verwijder de contour van de vorm door met de rechtermuisknop op de vorm te klikken en vervolgens op de knop Contour te klikken die wordt weergegeven. Selecteer ten slotte Geen contour in de galerie die wordt geopend.

 4. Klik nogmaals met de rechtermuisknop op de vorm en klik op Vorm opmaken.

  Het deelvenster Vorm opmaken wordt weergegeven.

 5. Klik in het deelvenster Vorm opmaken, onder Opvulling, op Opvulling met afbeelding of bitmappatroon.

  knop opvulling met figuur of bitmappatroon in het venster afbeelding opmaken

 6. Klik op de knop Bestand. Zoek in het dialoogvenster Afbeelding invoegen het afbeeldingsbestand dat u wilt invoegen. Selecteer de afbeelding en selecteer vervolgens de knop Invoegen.

 7. De afbeelding wordt nu weergegeven in de vorm. Verplaats de schuifregelaar Doorzichtigheid in het deelvenster Vorm opmaken om de afbeelding naar wens aan te passen.

  Schuifregelaar Doorzichtigheid in het venster Afbeelding opmaken

Deze procedure is van toepassing op afbeeldingen of bitmappatronen die de achtergrond van de dia volledig vullen.

 1. Selecteer in de weergave Normaal een dia waarvan u het achtergrondpatroon of de achtergrondafbeelding wilt verwijderen.

 2. Ga op het werkbalklint naar het tabblad Ontwerp en selecteer in de groep Aanpassen uiterst rechts de optie Achtergrond opmaken.

  De knop Achtergrond opmaken bevindt zich op het tabblad Ontwerpen van het lint in PowerPoint
 3. Selecteer in het deelvenster Achtergrond opmaken, onder Opvulling, de optie Opvulling, effen.

  Selecteer in het deelvenster Achtergrond opmaken Opvulling, effen.
 4. Selecteer de pijl-omlaag naast de knop Kleur. Er wordt een galerie met kleuren weergegeven. Selecteer de kleur wit.

  De huidige achtergrond wordt verwijderd en de achtergrond van de dia is nu wit.

 5. Als u dezelfde wijziging wilt aanbrengen aan de andere dia's in de presentatie, kiest u Overal toepassen onderaan het deelvenster Achtergrond opmaken.

Klik op een sectiekop hieronder om de sectie te openen voor gedetailleerde instructies:

Vul de hele achtergrond van de dia met een afbeelding en pas vervolgens de doorzichtigheid van de afbeelding aan zodat deze de andere inhoud op de dia niet verbergt.

 1. Beslis welke afbeelding u wilt gebruiken. De afbeelding past beter als de stand (staand of liggend) overeenkomt met die van de dia.

  Waarom?    PowerPoint past het formaat van de afbeelding zo aan dat de hele achtergrond van de dia wordt gevuld. Als een afbeelding een andere vorm heeft dan de dia waarop deze wordt geplaatst, zullen delen van het beeld buiten de randen van de dia vallen en niet zichtbaar zijn op de dia.

 2. Klik in het miniaturenvenster aan de linkerkant van het PowerPoint-venster op de dia waar u de afbeelding wilt invoegen. Klik met de rechtermuisknop op de miniatuur en selecteer Achtergrond opmaken.

  Klik met de rechtermuisknop op een diaminiatuur om een achtergrondafbeelding aan de dia toe te voegen
 3. Kies in het dialoogvenster Achtergrond opmaken de optie Opvulling met afbeelding of bitmappatroon.

  Het dialoogvenster Achtergrond opmaken
 4. Klik onder Afbeelding invoegen uit op Bestand.

 5. Zoek in het dialoogvenster Afbeelding invoegen de gewenste afbeelding, selecteer deze en klik op Openen.

  Dialoogvenster Afbeelding invoegen

  (U kunt ook illustraties of een afbeelding invoegen vanuit het Klembord van Windows.)

 6. Stel nadat u de afbeelding hebt ingevoegd, het gewenste transparantiepercentage in door de schuifregelaar van de balk Doorzichtigheid naar rechts te schuiven. De wijziging wordt direct weergegeven in de afbeelding.

  Het dialoogvenster Achtergrond opmaken bevat een doorzichtigheidsbalk met een schuifregelaar voor het aanpassen van een afbeelding
 7. (Optioneel) Als u deze achtergrondafbeelding op alle dia's in uw presentatie wilt opnemen, selecteert u Overal toepassen onderaan het dialoogvenster Achtergrond opmaken.

 8. Klik op Sluiten om uw wijzigingen op te slaan en het dialoogvenster te sluiten.

  De geselecteerde afbeelding vult de hele dia-achtergrond. U kunt de grootte niet zo makkelijk aanpassen als bij een afbeelding op de voorgrond, maar u kunt de instellingen voor Verschuiving in het dialoogvenster Achtergrond opmaken gebruiken om de positie ervan aan te passen. U kunt ook de optie Afbeeldingen naast elkaar als bitmappatroon gebruiken om de afbeelding horizontaal en verticaal te herhalen over de hele achtergrond.

Een vorm tekenen, hierin een afbeelding invoegen en de doorzichtigheid van de afbeelding aanpassen:

 1. Selecteer op het lint, op het tabblad Invoegen, de optie Vormen en kies vervolgens een vorm, bijvoorbeeld een rechthoek, in de galerie die wordt weergegeven.

 2. Teken de vorm op de dia.

  Zorg ervoor dat de verhoudingen overeenkomen met die van de afbeelding die u in de vorm gaat invoegen. Als de verhoudingen tussen de afbeelding en de vorm verschillen, komt de afbeelding scheef te staan.

 3. De omtrek van de geselecteerde vorm verwijderen: Met de vorm nog geselecteerd, selecteert u op het tabblad Tekenhulpprogramma - Opmaak op het werkbalklint de optie Omtrek van vorm en vervolgens Geen omtrek.

  Selecteer Omtrek van vorm en kies Geen omtrek in het menu dat verschijnt
 4. Klik met de rechtermuisknop op de vorm en selecteer Vorm opmaken.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken wordt geopend.

 5. Selecteer onder Opvullen de optie Opvulling met afbeelding of bitmappatroon en vervolgens de knop Bestand.

  Dialoogvenster Afbeelding opmaken

  Het dialoogvenster Afbeelding invoegen wordt geopend.

 6. Zoek in het dialoogvenster Afbeelding invoegen de gewenste afbeelding, selecteer deze en klik op Invoegen.

  Dialoogvenster Afbeelding invoegen

  De afbeelding wordt in de vorm toegevoegd aan de dia. Mogelijk moet u het dialoogvenster Afbeelding opmaken verplaatsen om de afbeelding te zien. Houd het dialoogvenster open om de doorzichtigheid aan te passen.

 7. Nu de afbeelding wordt weergegeven in de vorm, verplaatst u in het dialoogvenster Afbeelding opmaken de schuifregelaar Doorzichtigheid naar rechts om de afbeelding naar wens aan te passen.

  Schuif de doorzichtigheidsbalk naar rechts om de achtergrondafbeelding aan te passen

 8. Selecteer Sluiten om het dialoogvenster te sluiten.

Deze procedure is van toepassing op afbeeldingen of bitmappatronen die de achtergrond van de dia volledig vullen.

 1. Selecteer in de weergave Normaal een dia waarvan u het achtergrondpatroon of de achtergrondafbeelding wilt verwijderen.

 2. Ga op het werkbalklint naar het tabblad Ontwerp en selecteer in de groep Achtergrond uiterst rechts de optie Achtergrondstijlen. Selecteer vervolgens Achtergrond opmaken.

  Selecteer uiterst rechts op het tabblad Ontwerpen Achtergrondstijlen en kies Achtergrond opmaken

  Het dialoogvenster Achtergrond opmaken wordt geopend.

 3. Selecteer in het dialoogvenster op het tabblad Opvullen de optie Opvulling, effen.

  Achtergrond opmaken
 4. Selecteer de pijl-omlaag naast de knop Kleur. Selecteer de kleur wit in de galerie met opties.

  De huidige achtergrond wordt verwijderd en de achtergrond van de dia is nu wit.

 5. Als u dezelfde wijzigingen aan de andere dia’s in de presentatie wilt aanbrengen, kiest u Overal toepassen.

 6. Selecteer Sluiten.

Klik op een sectiekop hieronder om de sectie te openen voor gedetailleerde instructies:

Vul de hele achtergrond van de dia met een afbeelding en pas vervolgens de doorzichtigheid van de afbeelding aan zodat deze de andere inhoud op de dia niet verbergt.

 1. Beslis welke afbeelding u wilt gebruiken. De afbeelding past beter als de stand (staand of liggend) overeenkomt met die van de dia.

  Waarom?    PowerPoint past het formaat van de afbeelding zo aan dat de hele achtergrond van de dia wordt gevuld. Als een afbeelding een andere vorm heeft dan de dia waarop deze wordt geplaatst, zullen delen van het beeld buiten de randen van de dia vallen en niet zichtbaar zijn op de dia.

 2. Klik in het miniaturenvenster aan de linkerkant van het PowerPoint-venster op de dia waar u de afbeelding wilt invoegen. Klik met de rechtermuisknop op de miniatuur en selecteer Achtergrond opmaken.

  Klik met de rechtermuisknop op een diaminiatuur om een achtergrondafbeelding aan de dia toe te voegen
 3. Kies in het dialoogvenster Achtergrond opmaken de optie Opvulling met afbeelding of bitmappatroon.

  Het dialoogvenster Achtergrond opmaken
 4. Klik onder Invoegen uit op Bestand.

 5. Zoek in het dialoogvenster Afbeelding invoegen de gewenste afbeelding, selecteer deze en klik op Invoegen.

  Dialoogvenster Afbeelding invoegen

  (U kunt ook illustraties of een afbeelding invoegen vanuit het Klembord van Windows.)

 6. Stel nadat u de afbeelding hebt ingevoegd, het gewenste transparantiepercentage in door de schuifregelaar van de balk Doorzichtigheid naar rechts te schuiven. De wijziging wordt direct weergegeven in de afbeelding.

  Schuif de doorzichtigheidsbalk naar rechts om de achtergrondafbeelding aan te passen
 7. (Optioneel) Als u deze achtergrondafbeelding op alle dia's in uw presentatie wilt opnemen, selecteert u Overal toepassen onderaan het dialoogvenster Achtergrond opmaken.

 8. Klik op Sluiten om uw wijzigingen op te slaan en het dialoogvenster te sluiten.

  De geselecteerde afbeelding vult de hele dia-achtergrond. U kunt de grootte niet zo makkelijk aanpassen als bij een afbeelding op de voorgrond, maar u kunt de instellingen voor Verschuiving in het dialoogvenster Achtergrond opmaken gebruiken om de positie ervan aan te passen. U kunt ook de optie Afbeeldingen naast elkaar als bitmappatroon gebruiken om de afbeelding horizontaal en verticaal te herhalen over de hele achtergrond.

Een afbeelding met een bepaald formaat in een vorm invoegen en de doorzichtigheid ervan aanpassen:

 1. Selecteer op het lint, op het tabblad Invoegen, de optie Vormen en kies vervolgens een vorm, zoals een rechthoek, in de galerie die wordt weergegeven. Teken de vorm over de afbeelding die u in stap 1 hebt ingevoegd heen.

 2. Teken de vorm op de dia.

  Zorg ervoor dat de verhoudingen overeenkomen met die van de afbeelding die u in de vorm gaat invoegen. Als de verhoudingen tussen de afbeelding en de vorm verschillen, komt de afbeelding scheef te staan.

 3. De omtrek van de geselecteerde vorm verwijderen: Selecteer op het tabblad Tekenhulpprogramma - Opmaak op het werkbalklint de optie Omtrek van vorm en vervolgens Geen omtrek.

  Selecteer Omtrek van vorm en kies Geen omtrek in het menu dat verschijnt
 4. Klik met de rechtermuisknop op de vorm en selecteer Vorm opmaken.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken wordt geopend.

 5. Selecteer onder Opvullen de optie Opvulling met afbeelding of bitmappatroon en vervolgens de knop Bestand.

  Dialoogvenster Afbeelding opmaken

  Het dialoogvenster Afbeelding invoegen wordt geopend.

 6. Zoek in het dialoogvenster Afbeelding invoegen de gewenste afbeelding, selecteer deze en klik op Invoegen.

  Dialoogvenster Afbeelding invoegen

  De afbeelding wordt in de vorm toegevoegd aan de dia. Mogelijk moet u het dialoogvenster Afbeelding opmaken verplaatsen om de afbeelding te zien. Houd het dialoogvenster open om de doorzichtigheid aan te passen.

 7. Nu de afbeelding wordt weergegeven in de vorm, verplaatst u in het dialoogvenster Afbeelding opmaken de schuifregelaar Doorzichtigheid naar rechts om de afbeelding naar wens aan te passen.

  Schuif de doorzichtigheidsbalk naar rechts om de achtergrondafbeelding aan te passen

 8. Selecteer Sluiten om het dialoogvenster te sluiten.

Deze procedure is van toepassing op afbeeldingen of bitmappatronen die de achtergrond van de dia volledig vullen.

 1. Selecteer in de weergave Normaal een dia waarvan u het achtergrondpatroon of de achtergrondafbeelding wilt verwijderen.

 2. Ga op het werkbalklint naar het tabblad Ontwerp en selecteer in de groep Achtergrond uiterst rechts de optie Achtergrondstijlen. Selecteer vervolgens Achtergrond opmaken.

  Afbeelding van het tabblad Ontwerpen

  Het dialoogvenster Achtergrond opmaken wordt geopend.

 3. Selecteer in het dialoogvenster op het tabblad Opvullen de optie Opvulling, effen.

  Kies in het dialoogvenster Achtergrond opmaken de optie Opvulling, effen
 4. Selecteer de pijl-omlaag naast de knop Kleur. Er wordt een galerie met kleuren weergegeven. Selecteer de kleur wit.

  De huidige achtergrond wordt verwijderd en de achtergrond van de dia is nu wit.

 5. Als u dezelfde wijzigingen aan de andere dia’s in de presentatie wilt aanbrengen, kiest u Overal toepassen.

 6. Selecteer Sluiten.

Zie ook

Een video toevoegen als de achtergrond voor uw dia's

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×