Een Access-toepassing implementeren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Access biedt een functioneel platform voor het ontwikkelen van databasetoepassingen. Een databasetoepassing is een computerprogramma dat zowel een manier biedt om gegevens op te slaan en te beheren als een gebruikersinterface die de logica van bedrijfstaken volgt (toepassingslogica).

Als u Access-toepassingen wilt implementeren die kunnen worden uitgevoerd zonder installatie van Access op de computer van een gebruiker, kunt u deze distribueren samen met de AccessRuntime, die gratis beschikbaar is via het Microsoft.com Downloadcentrum.

Dit artikel bespreekt de basisplanning van de implementatie, de functies van de Access Runtime en het downloaden van de Runtime. Dit artikel biedt ook een overzicht van het gebruik van databasetoepassingen met behulp van Access.

Wat wilt u doen?

Plan de implementatie

Meer informatie over de Access Runtime

De Access Runtime downloaden

Een Access-toepassing implementeren

Plan de implementatie

Voordat u begint, moet u uzelf de volgende vragen stellen over de manier waarop de toepassing wordt geïmplementeerd.

Moeten de gegevens en de koppelingslogica worden gescheiden?

U kunt een Access-toepassing maken die gegevensbeheer en toepassingslogica combineert in één bestand. Dit is de standaard-toepassingsstructuur in Access. Het combineren van gegevensbeheer en toepassingslogica in één bestand biedt de eenvoudigste implementatiemethode, maar deze methode werkt het beste als slechts één persoon de toepassing tegelijkertijd gebruikt en het brengt risico's met zich mee. Een gebruiker kan bijvoorbeeld gegevensverlies veroorzaken door onbedoeld het toepassingsbestand te verwijderen of te beschadigen.

In de meeste gevallen moet u gegevensbeheer en toepassingslogica scheiden. Hierdoor kan de:

 • <c0>Beveiliging</c0> worden verbeterd    Het gebruik van een server voor gegevensopslag kan helpen gegevens veilig te houden.

 • Prestaties    Het gebruik van een gesplitste database of een databaseserver kan het netwerkverkeer helpen verminderen.

 • Aanpasbaarheid    Nieuwe macroacties voor het navigatiedeelvenster kunnen u helpen bepalen wie wat te zien krijgt. U kunt verschillende applicatielogica-bestanden distribueren naar verschillende gebruikers.

Manieren om gegevens en logica van elkaar te scheiden

Een manier om gegevens en logica van elkaar te scheiden is met behulp van de opdrachtAccess-Database (op het tabblad hulpmiddelen voor databases, in de groep gegevens verplaatsen). De opdracht Access-Database splitst uw databasetoepassing in twee Access-bestanden: een voor gegevens en een voor logica. Wanneer u de opdracht Access-Database gebruikt, maakt Access een bestand met "_be" ("back-end") toegevoegd aan de bestandsnaam. Als de oorspronkelijke databasebestandsnaam bijvoorbeeld "Database1.accdb" is, maakt Access een nieuwe databasebestand met de naam "Database1_be.accdb."

Een andere manier om gegevensbeheer en toepassingslogica te scheiden, is door een databaseserverprogramma (zoals Microsoft SQL Server) te gebruiken voor gegevensbeheer en Access voor toepassingslogica.

Om te bepalen of een enkel Access-bestand voldoende is voor zowel gegevensbeheer als toepassingslogica, kunt u het volgende overwegen:

 • Gegevensintegriteit en beveiliging    Access-gebruikers moeten lees-/schrijfrechten hebben voor het bestand dat de toepassingslogica bevat. Als u gegevens en logica in één bestand combineert, worden de gegevens blootgesteld aan dezelfde risico's als de toepassingslogica.

  Een Access-toepassing die afzonderlijke logica- en gegevensbestanden gebruikt, kan de gegevensintegriteit en beveiliging helpen beschermen door gebruik te maken van NTFS-beveiligingsfuncties. Omdat gebruikers alleen lees-/schrijftoegang tot het applicatielogica-bestand nodig hebben, kan het databestand veiliger worden gemaakt.

  Uw toepassing kan aanvullende beveiligingsopties vereisen, zoals de mogelijkheid om te bepalen welke gebruikers toegang hebben tot bepaalde gegevens. In dit geval moet u een serverproduct zoals SQL Server of een Windows-serverbesturingssysteem met Windows SharePoint Services gebruiken om uw toepassingsgegevens op te slaan en te beheren, en Access gebruiken om de applicatielogica te bieden.

 • Schaalbaarheid    Een Access bestand kan maximaal 2 gigabyte (GB) groot zijn. Hoewel 2 GB een aanzienlijke hoeveelheid tekstgegevens is, is deze mogelijk onvoldoende voor sommige toepassingen, met name toepassingen die bijlagen in databaserecords opslaan. Als u de gegevens en de logica scheidt, kan uw toepassing meer gegevens bevatten. Als u verwacht dat gebruikers een grote hoeveelheid gegevens opslaan, kunt u overwegen om meer dan één Access-gegevensbestand te gebruiken.

  U moet ook de Access-programmaspecificaties bekijken voor andere schaalbaarheidsinformatie. Meer informatie over Access specificaties, Zie het artikel specificaties voor Access.

 • Netwerkcapaciteit    Als meerdere gebruikers de toepassing tegelijkertijd op een netwerk moeten gebruiken, treedt gegevensbeschadiging vaker op als de gegevens en logica in één bestand worden gecombineerd. Als u bovendien de gegevens en de logica in één Access-bestand combineert, kunt u het netwerkverkeer dat door Access wordt gegenereerd niet optimaliseren. Als meerdere gebruikers gelijktijdig uw toepassing via een netwerk gebruiken, moet u de gegevens en de logica scheiden door twee of meer Access-bestanden te gebruiken, of door een databaseserverproduct te gebruiken voor gegevens en Access voor toepassingslogica.

Hoe ziet de netwerkomgeving eruit?

Als uw gebruikers zich allemaal in hetzelfde LAN bevinden of als uw toepassing niet via een netwerk wordt gebruikt, kan een enkel toepassingsbestand in de meeste gevallen goed presteren.

Netwerkprestaties zullen beter zijn als u de gegevens en de logica scheidt. Als uw gebruikers zich niet op hetzelfde LAN bevinden, gebruik dan een server om uw gegevens op te slaan en te beheren en gebruik Access voor toepassingslogica.

Zullen gebruikers Access hebben?

Als al uw gebruikers op hun computers hebben geïnstalleerd, kunnen ze de toepassing openen en gebruiken zoals elk ander Access-databasebestand.

Als sommige of al uw gebruikers niet Access op hun computer hebben geïnstalleerd, moet u de Access Runtime-software distribueren naar die gebruikers, wanneer u uw toepassing implementeert.

Naar boven

Meer informatie over de Access Runtime

The Access Runtime is een herdistribueerbaar programma waarmee mensen die Access niet op hun computer hebben geïnstalleerd, gebruik kunnen maken van Access-databasetoepassingen. Na het openen van een Access-database door middel van de Access Runtime, wordt de database geopend in runtime-modus.

Wat is runtime-modus?

Runtime-modus is een Access-bedieningsmodus waarin bepaalde Access-functies standaard niet beschikbaar zijn. Sommige van deze niet-beschikbare functies kunnen echter in de runtime-modus beschikbaar worden gesteld.

Welke functies zijn niet beschikbaar in runtime-modus?

De volgende Access-functies zijn niet beschikbaar in runtime-modus:

 • navigatiedeelvenster    Het navigatiedeelvenster is niet beschikbaar in de modus runtime. Dit helpt voorkomen dat gebruikers toegang hebben tot willekeurige objecten in de databasetoepassing. Alleen die objecten die u aan gebruikers voorschotelt, bijvoorbeeld door een schakelbordformulier aan te bieden, kunnen tijdens het gebruik van de runtime-modus worden geopend. U kunt het navigatiedeelvenster niet beschikbaar maken in runtime-modus.

 • Het lint    Standaard is het lint niet beschikbaar in runtime-modus. Hiermee voorkomt u dat gebruikers database-objecten maken of wijzigen en andere mogelijk schadelijke acties uitvoeren, zoals verbinding maken met nieuwe gegevensbronnen of gegevens exporteren op manieren die u niet voorziet. U kunt een aangepast lint maken en dit lint vervolgens koppelen aan een formulier of rapport. U kunt de standaard Linttabbladen niet weergeven in runtime-modus.

 • De ontwerpweergave en de indelingsweergave    De ontwerp- en indelingsweergave zijn niet beschikbaar voor alle database-objecten in de modus runtime. Dit helpt voorkomen dat gebruikers het ontwerp van objecten in uw databasetoepassing wijzigen. U kunt de ontwerp- of de indelingsweergave niet inschakelen in runtime modus.

 • Help    Standaard is geïntegreerde Help niet beschikbaar in runtime-modus. Omdat u bepaalt welke functionaliteit beschikbaar is in uw runtime-modus, kan een deel van de standaard geïntegreerde Access Help niet relevant zijn voor mensen die uw toepassing gebruiken en deze mogelijk in de war brengen of frustreren. U kunt uw eigen aangepaste Help-bestand als aanvulling op de runtime modus-toepassing maken.

Kan ik een Access database in runtime-modus openen zonder de Access Runtime software te gebruiken?

U kunt elke Access-database in runtime-modus uitvoeren op een computer waarop de volledige versie van Access is geïnstalleerd. Voer een van de volgende handelingen uit om een Access-database in runtime-modus uit te voeren:

 • Wijzig de bestandsextensie van het databasebestand van .accdb in .accdr.

 • Maak een snelkoppeling naar de database en voeg de schakeloptie /Runtime aan de opdrachtregel in de snelkoppeling toe.

Maakt de runtime-modus mijn database veiliger?

Hoewel de runtime-modus de beschikbaarheid van navigatie- en ontwerpfuncties beperkt, moet u de runtime-modus niet gebruiken als primaire manier om een databasetoepassing te beveiligen. Op een computer waarop de volledige versie van Access is geïnstalleerd, kan een gebruiker mogelijk een runtime-databasetoepassing openen als een normale databaseapplicatie (dat wil zeggen, met alle beschikbare functies) en vervolgens het ontwerp wijzigen of andere ongewenste acties uitvoeren.

Zelfs als u uw databasetoepassing alleen implementeert op computers waarop de volledige versie van Access niet is geïnstalleerd, kan een gebruiker de toepassing toch overbrengen naar een computer waarop de volledige versie van Access is geïnstalleerd en vervolgens de runtime-databasetoepassing openen als een normale database-applicatie.

Opmerking: Als u een Access-toepassing wilt distribueren zodat gebruikers het ontwerp van formulieren, rapporten of Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-modules niet kunnen wijzigen, overweeg dan om een gecompiled binair bestand (.accde) te gebruiken. Zie de sectie Bepaal welke bestandsindeling te gebruiken, verderop in dit artikel, voor meer informatie over het gebruik van een gecompileerd binair bestand.

Naar boven

Download de Access Runtime

Om de Access Runtime te downloaden van het Microsoft Downloadcentrum, klikt u op de juiste koppeling voor uw versie:

Er is geen aankoop nodig om de Access Runtime te downloaden, gebruiken of opnieuw te distribueren, en er is geen limiet op het aantal gebruikers aan wie u de Runtime kunt distribueren.

Naar boven

Implementeren van een Access toepassing

Als u eenAccess-toepassing wilt implementeren, moet u minimaal de volgende taken uitvoeren:

 1. De toepassing maken    Uw toepassing moet een manier bieden voor gebruikers om database-objecten te openen en te gebruiken. Als uw toepassing dergelijke middelen niet biedt, moeten uw gebruikers Access op hun computer installeren, om de toepassing te gebruiken. Bovendien kunt u niet voorspellen hoe gebruikers binnen uw toepassing zullen navigeren en zal het voor u moeilijker zijn om volledige toepassingsdocumentatie te verstrekken. Als gebruikers uw toepassing openen met behulp van de Access Runtime-software, zijn bovendien de ingebouwde Access navigatiefuncties niet beschikbaar.

  Eén benadering is om een formulier te maken met opdrachtknoppen die databaseobjecten openen of andere acties uitvoeren en vervolgens dat formulier op te geven als het standaardformulier dat moet worden geopend wanneer de toepassing start.

  Hoe geef ik het standaardformulier op dat moet worden geopend?

  1. Klik op Bestand > Opties

  2. Klik in het linkervenster van het dialoogvenster Opties voor Access op Huidige database.

  3. In het rechterdeelvenster, onder Toepassingsopties, selecteert u het standaardformulier dat u wilt gebruiken door de keuzelijst met invoervak weergaveformulier te gebruiken.

  U kunt ook een aangepast lint maken en dat lint vervolgens koppelen aan een formulier dat wordt geopend wanneer uw toepassing start. Zie het artikel Een aangepast lint maken in Access voor meer informatie over het maken van een aangepast lint.

 2. De toepassing installeren    Er zijn verschillende opties en aandachtspunten voor het installeren van een toepassing. Mogelijk wilt u een bepaalde bestandsindeling implementeren om beter te bepalen hoe gebruikers de toepassing zullen gebruiken. Als alternatief kunt u de applicatie verpakken om het gemakkelijker te installeren, of afzonderlijke gegevens en logica-componenten implementeren.

  In de volgende secties vindt u meer informatie over deze opties en overwegingen.

Bepaal welk bestandsformaat moet worden gebruikt

Er zijn vier Access bestandsindelingen die u kunt gebruiken wanneer u een toepassing implementeert:

 • .accdb    Dit is de standaardbestandsindeling voor Access. Wanneer u een toepassing in deze indeling implementeert, hebben gebruikers de meeste opties om de toepassing aan te passen en te navigeren op de manier die zij kiezen. Als u ervoor wilt zorgen dat gebruikers het ontwerp van uw toepassing niet wijzigen, moet u het .accde-bestandsformaat gebruiken. Bovendien kan een gebruiker niet gemakkelijk bepalen of een .accdb-bestand is gewijzigd nadat u het hebt verpakt. Om dit duidelijk te maken, gebruikt u het .accdc-bestandsformaat.

 • .accdc    Deze indeling staat ook bekend als een Access Deployment-bestand. Een Access Deployment-bestand bestaat uit een toepassingsbestand en een digitale handtekening die aan dat bestand is gekoppeld. Deze bestandsindeling verzekert gebruikers dat niemand het aanvraagbestand heeft gewijzigd nadat u het hebt verpakt. U kunt deze indeling toepassen op een Access standaardindelingsbestand (.accdb) of op een Access gecompileerd binair bestand (.accde).

  U kunt slechts één toepassingsbestand in een Access Deployment-bestand plaatsen. Als uw toepassing afzonderlijke gegevens- en logica-bestanden heeft, kunt u deze apart verpakken.

 • .accde    Deze indeling staat ook bekend als een gecompileerd binair bestand. In Access is een gecompileerd binair bestand een databasetoepassingsbestand waarin alle VBA-code (Visual Basic Access) is gecompileerd. Een gecompileerd binair Access-bestand bevat geen VBA-broncode.

  U kunt de Access Runtime gebruiken om een Access gecompileerd binair bestand te openen. Standaard herkent de Runtime de bestandsnaamextensie .accde echter niet. Om een gecompileerd binair bestand te openen met behulp van de Access Runtime, maakt u een snelkoppeling naar de Runtime en voegt u het pad naar het gecompileerde binaire bestand toe dat u met de snelkoppeling wilt openen.

  Belangrijk: Als gebruikers een gecompileerd binair bestand openen met een eerdere versie van Access dan de versie waarin het is gecompileerd, kunnen gebruikers het gecompileerde binaire bestand niet openen. Om dit probleem op te lossen, moet u het binaire bestand compileren in de Access-versie dat uw gebruikers hebben geïnstalleerd.

  Hoe sla ik een Access bestand op als een gecompileerd binair bestand?

  1. Open het front-enddatabasebestand (.ACCDB) dat u als gecompileerd binair bestand (.ACCDE) wilt opslaan in Access.

  2. Klik op het tabblad Bestand en vervolgens op Opslaan als.

  3. Klik onder typen databasebestanden op ACCDE maken en klik vervolgens op Opslaan als.

  4. Blader in het dialoogvenster Opslaan als naar de map waarin u het bestand wilt opslaan, typ een naam voor het bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Opslaan.

 • .accdr    Met deze indeling kunt u een toepassing implementeren die wordt geopend in runtime-modus. Als u een runtime-toepassing gebruikt, kunt u bepalen hoe deze wordt gebruikt, hoewel dit geen manier is om een toepassing te beveiligen. Zie de sectie begrijpen van de Access Runtime voor meer informatie over runtime-modus.

Inpakken en ondertekenen van een Access-database

Met Access kunt u eenvoudiger en sneller een database ondertekenen en distribueren dan in eerdere versies. Nadat u een .accdb-bestand of een .accde-bestand maakt, kunt u het bestand inpakken, van een digitale handtekening voorzien en vervolgens verspreiden onder andere gebruikers. De pakket-en-tekenfunctie plaatst de database in een Access Deployment (.accdc) -bestand, ondertekent het pakket en plaatst vervolgens het door code ondertekende pakket op een locatie op de computer van de gebruiker die u bepaalt. Andere gebruikers kunnen het pakket dan uitpakken en rechtstreeks in de database werken (niet in het pakketbestand).

Opmerking: De functie die in deze sectie wordt beschreven, verpakt een Access-bestand en past een digitale handtekening toe op het pakket, waarmee gebruikers kunnen worden geïnformeerd dat het bestand betrouwbaar is.

Let op het volgende wanneer u een pakket maakt en ondertekent:

 • Het inpakken van een database en het ondertekenen van het pakket is een manier om gegevens betrouwbaar te maken. Wanneer u of uw gebruikers het pakket ontvangen, wordt door de handtekening bevestigd dat er niet met de database is geknoeid. Als u de auteur vertrouwt, kunt u de inhoud inschakelen.

 • De Package-and-Sign-functie is alleen van toepassing op databases die zijn opgeslagen in het .accdb-bestandsformaat. Access biedt hulpprogramma's uit eerdere versies van Microsoft Office die u kunt gebruiken om databases te ondertekenen en te distribueren die zijn gemaakt in een eerdere .mdb-bestandsindeling. U kunt de hulpprogramma's uit eerdere versies van Office niet gebruiken om bestanden te ondertekenen en te implementeren die zijn gemaakt in de nieuwere .accdb-bestandsindelingen.

 • U kunt slechts één database toevoegen aan een pakket.

 • Wanneer u een database inpakt en ondertekent, zijn alle objecten in het databasebestand gecodeerd, niet alleen de macro's of codemodules. Het verpakkings- en ondertekeningsproces comprimeert ook het pakketbestand, om de downloadtijden te verminderen.

 • U kunt databases ophalen uit pakketbestanden die zijn opgeslagen op SharePoint-servers.

In de volgende secties wordt uitgelegd hoe u een ondertekend pakketbestand maakt en de database gebruikt in een ondertekend pakketbestand.

Opmerking: Om deze stappen te voltooien, moet er ten minste één beveiligingscertificaat beschikbaar zijn. Als u geen certificaat op uw computer hebt geïnstalleerd, kunt u er een maken met behulp van de SelfCert-tool. Zie het artikel voor informatie over het maken van een persoonlijke beveiligingscertificaat vertrouwen weergeven door een digitale handtekening toe te voegen.

Een ondertekend pakket maken

 1. Open de database die u wilt inpakken en ondertekenen.

 2. Klik op het tabblad Bestand en vervolgens op Opslaan als.

 3. Klik onder typen databasebestanden op Inpakken en ondertekenen en klik vervolgens op Opslaan Als.

 4. In het dialoogvenster certificaat selecteren selecteert u een digitaal certificaat en klik vervolgens op OK.

  Het dialoogvenster Maak een ondertekend pakket van Microsoft Office Access wordt weergegeven.

 5. Selecteer een locatie voor het ondertekende databasepakket in de lijst Opslaan in.

 6. Typ een naam voor het ondertekende pakket in het vak Bestandsnaam en klik op Maken.

  Het .accdc-bestand wordt door Access gemaakt en op de door u gekozen locatie geplaatst.

Een ondertekend pakket ophalen en gebruiken

 1. Klik op Bestand > Openen.

 2. In het dialoogvenster openen selecteert u Ondertekende pakketten van Microsoft Office Access (*.accdc) als het bestandstype.

 3. Zoek in de lijst Zoeken in de map die uw .accdc-bestand bevat, selecteer het bestand en klik vervolgens op Openen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u ervoor kiest het beveiligingscertificaat te vertrouwen dat is gebruikt om het implementatiepakket te ondertekenen, wordt het dialoogvenster Database ophalen naar weergegeven. Ga dan naar Stap 5.

  • Als u er nog niet voor hebt gekozen het beveiligingscertificaat te vertrouwen, wordt het volgende bericht weergegeven.

   1. Bericht met advies

   2. Als u de database vertrouwt, klikt u op Openen. Als u alle certificaten van deze uitgever vertrouwt, klikt u op Alles van uitgever vertrouwen. Het dialoogvenster Database ophalen naar wordt geopend.

 5. Selecteer desgewenst een locatie voor de opgehaalde database in de lijst Opslaan in en typ vervolgens een andere naam voor de opgehaalde database in het vak Bestandsnaam.

Als u niet zeker weet of u een certificaat kunt vertrouwen, raadpleegt u het artikel Hoe kunt u zien of een digitale handtekening betrouwbaar is, dat algemene informatie bevat over het controleren van de datums en andere items in een certificaat om de geldigheid te bepalen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×