Een Access-toepassing implementeren

Access biedt een functioneel platform voor het ontwikkelen van databasetoepassingen. Een databasetoepassing is een computerprogramma dat zowel een manier biedt om gegevens op te slaan en te beheren als een gebruikersinterface die de logica van bedrijfstaken volgt (toepassingslogica). In dit artikel wordt beschreven hoe u eenvoudige implementatieplanning, verpakking en ondertekening, het implementeren van databasetoepassingen en de Access-runtime omgeving.

Wat wilt u doen?

Plan de implementatie

Een Access-toepassing implementeren

De Access runtime begrijpen en downloaden

Een installatiepakket maken

Plan de implementatie

Voordat u begint, moet u uzelf de volgende vragen stellen over de manier waarop de toepassing wordt geïmplementeerd.

Moeten de gegevens en de koppelingslogica worden gescheiden?

U kunt een Access-toepassing maken die gegevensbeheer en toepassingslogica combineert in één bestand. Dit is de standaard-toepassingsstructuur in Access. Het combineren van gegevensbeheer en de logica van een toepassing in één bestand biedt de eenvoudigste implementatiemethode, maar deze methode werkt het beste alleen als een paar personen de toepassing tegelijkertijd gebruiken, en dat vergt wat risico. Een gebruiker kan bijvoorbeeld gegevensverlies veroorzaken door onbedoeld het toepassingsbestand te verwijderen of te beschadigen. In de meeste gevallen moet u gegevensbeheer en toepassingslogica scheiden. Dit helpt bij de verbetering van de prestaties en betrouwbaarheid.

Een manier om gegevens en logica van elkaar te scheiden is met behulp van de opdrachtAccess-Database (op het tabblad hulpmiddelen voor databases, in de groep gegevens verplaatsen). Met deze opdracht wordt uw databasetoepassing opgesplitst in twee Access-bestanden: één voor logica (een front-end) en een voor gegevens (een back-end). Zo wordt een database met de naam MySolution. ACCDB opgesplitst in twee bestanden genaamd MySolution_fe. ACCDB en MySolution_be. ACCDB. U plaatst de back-enddatabase op een gedeelde locatie, zoals een netwerkmap. U distribueert het front-end-bestand, één exemplaar voor elke gebruiker, naar hun computer. U kunt zelfs verschillende front-enddatabase voor verschillende gebruikers verdelen. Zie een Access-database splitsenvoor meer informatie.

Een andere manier om gegevensbeheer en toepassingslogica te scheiden, is door een databaseserverprogramma (zoals Microsoft SQL Server) te gebruiken voor gegevensbeheer en Access voor toepassingslogica. Zie een Access-database migreren naar SQL Servervoor meer informatie.

Bijkomende redenen voor het extraheren van gegevens en de logica zijn onder meer:

 • Gegevensintegriteit en beveiliging     Als u gegevens en logica in één bestand combineert, worden de gegevens blootgesteld aan dezelfde risico's als de toepassingslogica. Een Access toepassing waarin afzonderlijke logica en gegevensbestanden worden gebruikt, kunnen helpen gegevensintegriteit en beveiliging te beschermen door gebruik te maken van de NTFS- beveiligingsfuncties op netwerkmappen.

  Access gebruikers moeten de machtigingen lezen, schrijven, maken en verwijderen hebben voor de map met het bestand dat de front-enddatabase zich bevindt. U kunt echter verschillende machtigingen toewijzen aan het front-enddatabase. U kunt bijvoorbeeld alleen-lezen machtigingen toewijzen aan bepaalde gebruikers en lees-en schrijfmachtigingen voor andere gebruikers.

  Uw toepassing kan aanvullende beveiligingsopties vereisen, zoals de mogelijkheid om te bepalen welke gebruikers toegang hebben tot bepaalde gegevens. In dit geval kunt u SQL Server of SharePoint gebruiken om uw toepassingsgegevens op te slaan en te beheren, en Access gebruiken om de logica van de toepassing op te geven.

 • Schaalbaarheid    Een Access bestand kan maximaal 2 gigabyte (GB) groot zijn. Hoewel 2 GB een aanzienlijke hoeveelheid tekstgegevens is, is deze mogelijk onvoldoende voor sommige toepassingen, met name toepassingen die bijlagen in databaserecords opslaan. Als u de gegevens en de logica scheidt, kan uw toepassing meer gegevens bevatten. Als u verwacht dat gebruikers een grote hoeveelheid gegevens opslaan, kunt u overwegen om meer dan één Access-gegevensbestand te gebruiken.

  U moet ook de Access-programmaspecificaties bekijken voor andere schaalbaarheidsinformatie. Zie het artikel toegangsspecificaties voor Accessvoor meer informatie over Access specificaties.

 • Netwerkcapaciteit    Als meerdere gebruikers de toepassing tegelijkertijd op een netwerk moeten gebruiken, treedt gegevensbeschadiging vaker op als de gegevens en logica in één bestand worden gecombineerd. Als u bovendien de gegevens en de logica in één Access-bestand combineert, kunt u het netwerkverkeer dat door Access wordt gegenereerd niet optimaliseren. Als meerdere gebruikers gelijktijdig uw toepassing via een netwerk gebruiken, moet u de gegevens en de logica scheiden door twee of meer Access-bestanden te gebruiken, of door een databaseserverproduct te gebruiken voor gegevens en Access voor toepassingslogica.

Hoe ziet de netwerkomgeving eruit?

Het kiezen van de juiste Access-databaseoplossing voor uw netwerkomgeving is een kritieke stap om deze succesvol te maken. Gebruik de volgende richtlijnen om u te helpen de beste keuze te maken voor uw behoeften.

Thuisnetwerk

Als u slechts een paar gebruikers de toegang tot de database wilt delen, kunt u één database gebruiken die elke persoon opent en gebruikt op een thuisnetwerk. Zie bestanden delen via een netwerk in Windows 10voor meer informatie.

LAN (Local Area Network)

Een LAN is een intern netwerk dat meestal uitstekend presteert, maar is beperkt tot een klein geografisch gebied, zoals een enkele kamer, een gebouw of een groep gebouwen. Wanneer u meer gebruikers hebt met het delen van de database op een LAN, is het raadzaam om de database te splitsen, de back-enddatabase op te slaan in een netwerkmap en een kopie van de front-enddatabase te implementeren voor elke gebruiker.

WAN (Wide Area Network)

Er zijn veel mogelijke configuraties voor een WAN, wat een uitgebreid geografisch gebied omvat. U hebt mogelijk meerdere kantoren over een stad die verbonden zijn met een openbaar netwerk, een geleasde lijn of zelfs satellieten. Vaak wordt een VPN-verbinding (Virtual Private Network) gebruikt voor veilige externe toegang vanaf het thuis of onderweg. Een eenvoudige manier om inzicht te krijgen in een WAN is dat wanneer u zich buiten een LAN bevindt maar er verbinding mee maakt, dan gebruikt u een WAN.

Waarschuwing    Vermijd het gebruik van een gesplitste database in een Access-database omdat de prestaties kunnen worden vertraagd.

Er zijn drie ondersteunde manieren om toegang te krijgen tot een WAN:

 • Een Access-database met gekoppelde tabellen aan SharePoint-lijsten.

 • Een front-enddatabase van een Access-database met een backend SQL Server-database of een Azure SQL-verbinding.

 • Extern bureaublad-services (RDS) (voorheen bekend als Terminal Server), waarmee een virtuele Windows-bureaubladomgeving wordt gemaakt op de clientcomputer van een gebruiker. RDS biedt diverse voordelen:

  • U hoeft geen toegang te krijgen tot een Access-database of een Access-database is vereist omdat gebruikers de Extern bureaublad-client (RD) uitvoeren die op meerdere apparaten beschikbaar is.

  • De gegevensoverdracht wordt geminimaliseerd tussen de client en de server omdat RD een thin client is waarmee alleen de gebruikersinterface efficiënt wordt gestreamd.

  • Gebruikers kunnen nog steeds gegevens kopiëren en plakken en rapporten afdrukken vanaf de clientcomputer.

  • RemoteApp kan slechts één programma uitvoeren, zoals een kant-en-klare toepassing voor leveranciers of Frontline werknemers.

  Zie Welkom bij extern-bureaublad servicesvoor meer informatie.

Zullen gebruikers Access hebben?

Als al uw gebruikers op hun computers hebben geïnstalleerd, kunnen ze de toepassing openen en gebruiken zoals elk ander Access-databasebestand.

Als bepaalde of alle gebruikers Access niet op hun computer hebben geïnstalleerd, kunt u ook de Access runtime-software implementeren voor die gebruikers wanneer u de toepassing implementeert. Zie de Access runtime begrijpen en downloadenvoor meer informatie.

Naar boven

Implementeren van een Access toepassing

Als u een Access toepassing wilt implementeren, moet u de volgende taken uitvoeren.

De database voorbereiden als een oplossing voor de toepassing

Ga als volgt te werk als u de oplossing wilt vergrendelen, navigatie en opstarten wilt instellen en andere belangrijke opties wilt instellen:

Taak

Meer informatie

Bepalen hoe gebruikers navigeren in de gebruikersinterface: gebruik een standaardformulier, maak een schakelbord, gebruik een navigatie formulier of gebruik hyperlinks en opdrachtknoppen.

Het standaardformulier instellen dat wordt weergegeven wanneer u een Access-database opent

Een navigatieformulier maken

Het navigatiedeelvenster aanpassen

Objecttabbladen weergeven of verbergen

Aanbevolen Access-sjablonen

Waar zijn mijn schakelborden gebleven?

Bepalen of u het lint en de opdracht menu's van Office wilt aanpassen

Een aangepast lint maken in Access

Aangepaste menu's en snelmenu's maken met macro's

Aangepaste werkbalken en opstartinstellingen uit eerdere versies van Access gebruiken

Een consistent Office-thema en achtergrond toepassen

Een achtergrond voor Office toevoegen

Het Office-thema wijzigen

Het opstarten van een database beheren

Een aangepaste titel of aangepast pictogram toevoegen aan een database

Opstartopties overslaan wanneer u een database opent

Een macro maken die wordt uitgevoerd als u een database opent

Opdrachtregelopties voor Microsoft Office-producten

Belangrijke eigenschappen en opties instellen

Opstarteigenschappen en opties instellen in code

De eigenschappen van een Office-bestand weergeven of wijzigen

Landinstellingen wijzigen

De landinstellingen van Windows wijzigen om het uiterlijk van bepaalde gegevenstypen te wijzigen

Tip    Blader in hetdialoog > venster opties voor Access naar het dialoogvenster Opties voor Access en klik op de gewenstetabbladen op Help. Mogelijk zijn er extra opties die u voor de toepassings oplossing wilt instellen.

Voordat u de implementatie uitvoert

Voordat u de front-enddatabase implementeert, kunt u de volgende aanbevolen procedures volgen:

Bepaal welk bestandsformaat moet worden gebruikt

Er zijn vier Access bestandsindelingen die u kunt gebruiken wanneer u een toepassing implementeert:

 • .accdb    Dit is de standaardbestandsindeling voor Access. Wanneer u een toepassing in deze indeling implementeert, hebben gebruikers de meeste opties om de toepassing aan te passen en te navigeren op de manier die zij kiezen. Als u ervoor wilt zorgen dat gebruikers het ontwerp van uw toepassing niet wijzigen, moet u het .accde-bestandsformaat gebruiken. Bovendien kan een gebruiker niet gemakkelijk bepalen of een .accdb-bestand is gewijzigd nadat u het hebt verpakt. Om dit duidelijk te maken, gebruikt u het .accdc-bestandsformaat.

 • .accdc    Deze indeling staat ook bekend als een Access Deployment-bestand. Een Access Deployment-bestand bestaat uit een toepassingsbestand en een digitale handtekening die aan dat bestand is gekoppeld. Deze bestandsindeling verzekert gebruikers dat niemand het aanvraagbestand heeft gewijzigd nadat u het hebt verpakt. U kunt deze indeling toepassen op een Access standaardindelingsbestand (.accdb) of op een Access gecompileerd binair bestand (.accde). Zie vertrouwen weergeven door een digitale handtekening toe te voegenvoor meer informatie.

  U kunt slechts één toepassingsbestand in een Access Deployment-bestand plaatsen. Als uw toepassing afzonderlijke gegevens- en logica-bestanden heeft, kunt u deze apart verpakken.

 • .accde    Deze indeling staat ook bekend als een gecompileerd binair bestand. In Access is een gecompileerd binair bestand een databasetoepassingsbestand waarin alle VBA-code (Visual Basic Access) is gecompileerd. Een gecompileerd binair Access-bestand bevat geen VBA-broncode. Een. ACCDE-bestand zorgt voor geen ontwerp-en codewijzigingen, vermindert de grootte van de database en helpt de prestaties te verbeteren. Zie VBA-code van gebruikers verbergenvoor meer informatie.

  U kunt de Access Runtime gebruiken om een Access gecompileerd binair bestand te openen. Als de bestandsextensie. ACCDB niet wordt herkend door de runtime, opent u het binaire bestand door een snelkoppeling maken die verwijst naar de runtime en voegt u het pad naar het gecompileerde binaire bestand toe dat u met de snelkoppeling wilt openen.

  Belangrijke   Gebruikers kunnen een gecompileerd binair bestand niet openen met behulp van een oudere versie van Access dan de versie waarin de functie werd gecompileerd, als de eerdere versie geen ondersteuning biedt voor een functie die in de nieuwere versie werd toegevoegd. U kunt dit probleem oplossen door het binaire bestand te compileren in de Access-versie die uw gebruikers hebben geïnstalleerd.

 • .accdr    Met deze indeling kunt u een toepassing implementeren die wordt geopend in runtime-modus. Als u een runtime-toepassing gebruikt, kunt u bepalen hoe deze wordt gebruikt, hoewel dit geen manier is om een toepassing te beveiligen. Zie de sectie begrijpen van de Access Runtime voor meer informatie over runtime-modus.

Een Access-front-enddatabase installeren en upgraden

Wanneer u een ontwerp van een gesplitste database aantreft, moet u de front-enddatabase naar elke gebruiker verdelen. Let op de volgende aanbevolen procedures om zaken soepel te laten verlopen:

 • Zorg ervoor dat alle gebruikers de juiste versie van Access hebben en dat de front-enddatabase wordt geopend in de juiste versie. Access bevat ook 32-bits en 64-bits versies. Het uitvoeren van de onjuiste ' Bitness ' kan van invloed zijn op Windows-API-oproepen, DLL-bibliotheek verwijzingen en ActiveX-besturingselementen. Zie kiezen tussen de 64-bits of de 32-bits versie van Officevoor meer informatie.

 • Maak een installatiepakket voor andere bestanden die mogelijk zijn vereist, waaronder databasestuurprogramma's, batchbestanden voor installatie en configuratie, en bestanden die betrekking hebben op toepassingen. Zie een installatiepakket makenvoor meer informatie.

 • Een Windows-bureaublad snelkoppeling bieden zodat de gebruiker de toegangs oplossing snel kan uitvoeren. U kunt ook de locatie van de map, de naam van een snelkoppeling, een beschrijvende naam en een pictogram opnemen. Zie een snelkoppeling op het bureaublad maken voor een Office-programma of-bestandvoor meer informatie.

  Tip    Geef uw gebruikers de instructie om apps te vastmaken aan het start menu.

 • Hiermee bepaalt u de juiste manier om de front-enddatabase opnieuw te implementeren en te vervangen wanneer er updates zijn vereist en de versies van bestanden moeten worden bewaard om wijzigingen bij te houden. U kunt bijvoorbeeld VBA-code toevoegen om te controleren op nieuwe versies en de upgrade automatisch zelfs voordat gebruikers de toepassing starten.

 • Wanneer u een ODBC-verbinding maakt met behulp van een DSN-bestand dat de verbindingsreeks bevat, moet u het DSN-bestand ook installeren op elke clientcomputer. Een andere manier is om een ' DSN-less-verbinding ' te maken in VBA-code om te voorkomen dat u een DSN-bestand nodig hebt. Zie voor meer informatie dsn's en minder verbindingen gebruiken.

Naar boven

De Access runtime begrijpen en downloaden

Als u Access toepassingen wilt implementeren die zonder een installatie van Access op de computer van een gebruiker kunnen worden uitgevoerd, kunt u ze distribueren met de Access runtime, die gratis beschikbaar is in het Microsoft Download centrum. Na het openen van een Access-database door middel van de Access Runtime, wordt de database geopend in runtime-modus.

Runtime-modus is een Access-bedieningsmodus waarin bepaalde Access-functies standaard niet beschikbaar zijn. Sommige van deze niet-beschikbare functies kunnen echter in de runtime-modus beschikbaar worden gesteld.

Welke functies zijn niet beschikbaar in runtime-modus?

De volgende Access-functies zijn niet beschikbaar in runtime-modus:

 • Speciale toetsen    Toetsen zoals CTRL + BREAK, CTRL + G en de Shift-toets om de opstartopties in de database over te slaan.

 • navigatiedeelvenster    Het navigatiedeelvenster is niet beschikbaar in de modus runtime. Dit helpt voorkomen dat gebruikers toegang hebben tot willekeurige objecten in de databasetoepassing. Alleen de objecten die u aan gebruikers zichtbaar maakt, bijvoorbeeld door een navigatie formulier in te voeren, kunnen worden geopend met de runtimemodus. U kunt het navigatiedeelvenster niet beschikbaar maken in runtime-modus.

 • Het lint    Standaard is het lint niet beschikbaar in runtime-modus. Hiermee voorkomt u dat gebruikers database-objecten maken of wijzigen en andere mogelijk schadelijke acties uitvoeren, zoals verbinding maken met nieuwe gegevensbronnen of gegevens exporteren op manieren die u niet voorziet. U kunt de standaard Linttabbladen niet weergeven in runtime-modus. U kunt echter wel een aangepast lint maken en dat lint vervolgens koppelen aan een formulier of rapport. Zie een aangepast lint maken in Accessvoor meer informatie.

 • De ontwerpweergave en de indelingsweergave    De ontwerp- en indelingsweergave zijn niet beschikbaar voor alle database-objecten in de modus runtime. Dit helpt voorkomen dat gebruikers het ontwerp van objecten in uw databasetoepassing wijzigen. U kunt de ontwerp- of de indelingsweergave niet inschakelen in runtime modus.

 • Help    Standaard is geïntegreerde Help niet beschikbaar in runtime-modus. Omdat u bepaalt welke functionaliteit beschikbaar is in uw runtime-modus, kan een deel van de standaard geïntegreerde Access Help niet relevant zijn voor mensen die uw toepassing gebruiken en deze mogelijk in de war brengen of frustreren. U kunt uw eigen aangepaste Help-bestand maken om de toepassing van de runtime-modus aan te vullen.

Hoe kan ik de runtimemodus simuleren?

U kunt elke Access-database in runtime-modus uitvoeren op een computer waarop de volledige versie van Access is geïnstalleerd. Voer een van de volgende handelingen uit om een Access-database in runtime-modus uit te voeren:

 • Wijzig de bestandsextensie van het databasebestand van .accdb in .accdr.

 • Maak een snelkoppeling naar de database met de opdrachtregeloptie /runtime .

  1. Klik met de rechtermuisknop op het Windows-bureaublad en selecteer nieuwe > snelkoppeling.

  2. Voer de locatie van MSAccess. exe, de locatie van de database en de opdracht aanduiding /runtime in. Bijvoorbeeld:

   "C:\Program Files\Microsoft Office\MSACCESS.EXE" "C:\MyDB.accdb" /runtime

  Zie een snelkoppeling op het bureaublad maken voor een Office-programma of-bestandvoor meer informatie.

Maakt de runtime-modus mijn database veiliger?

Hoewel de runtime-modus de beschikbaarheid van navigatie- en ontwerpfuncties beperkt, moet u de runtime-modus niet gebruiken als primaire manier om een databasetoepassing te beveiligen. Op een computer waarop de volledige versie van Access is geïnstalleerd, kan een gebruiker mogelijk een runtime-databasetoepassing openen als een normale databaseapplicatie (dat wil zeggen, met alle beschikbare functies) en vervolgens het ontwerp wijzigen of andere ongewenste acties uitvoeren.

Zelfs als u uw databasetoepassing alleen implementeert op computers waarop de volledige versie van Access niet is geïnstalleerd, kan een gebruiker de toepassing toch overbrengen naar een computer waarop de volledige versie van Access is geïnstalleerd en vervolgens de runtime-databasetoepassing openen als een normale database-applicatie.

Naar boven

Download de Access Runtime

Om de Access Runtime te downloaden van het Microsoft Downloadcentrum, klikt u op de juiste koppeling voor uw versie:

Er is geen aankoop nodig om de Access Runtime te downloaden, gebruiken of opnieuw te distribueren, en er is geen limiet op het aantal gebruikers aan wie u de Runtime kunt distribueren.

Naar boven

Een installatiepakket maken

U kunt op verschillende manieren rekening houden, afhankelijk van de versie van Access.

Een algemeen installatiepakket gebruiken (Access 2013 of hoger)

voor Access-versies 2013 of hoger, kunt u Windows Installer gebruiken of een programma van derden zoeken waarmee u installatiepakketten kunt maken.

Een Access database inpakken en ondertekenen (Access 2007 en 2010)

U kunt in Access 2007 of 2010 eenvoudiger en sneller een database ondertekenen en distribueren. Nadat u een .accdb-bestand of een .accde-bestand maakt, kunt u het bestand inpakken, van een digitale handtekening voorzien en vervolgens verspreiden onder andere gebruikers. De pakket-en-tekenfunctie plaatst de database in een Access Deployment (.accdc) -bestand, ondertekent het pakket en plaatst vervolgens het door code ondertekende pakket op een locatie op de computer van de gebruiker die u bepaalt. Andere gebruikers kunnen het pakket dan uitpakken en rechtstreeks in de database werken (niet in het pakketbestand). Zie overzicht van wizard pakketoplossingvoor meer informatie.

Opmerking: De functie die in deze sectie wordt beschreven, verpakt een Access-bestand en past een digitale handtekening toe op het pakket, waarmee gebruikers kunnen worden geïnformeerd dat het bestand betrouwbaar is.

Let op het volgende wanneer u een pakket maakt en ondertekent:

 • Het inpakken van een database en het ondertekenen van het pakket is een manier om gegevens betrouwbaar te maken. Wanneer u of uw gebruikers het pakket ontvangen, wordt door de handtekening bevestigd dat er niet met de database is geknoeid. Als u de auteur vertrouwt, kunt u de inhoud inschakelen.

 • De Package-and-Sign-functie is alleen van toepassing op databases die zijn opgeslagen in het .accdb-bestandsformaat.

 • U kunt slechts één database toevoegen aan een pakket.

 • Wanneer u een database inpakt en ondertekent, zijn alle objecten in het databasebestand gecodeerd, niet alleen de macro's of codemodules. Het verpakkings- en ondertekeningsproces comprimeert ook het pakketbestand, om de downloadtijden te verminderen.

 • Nadat de database is opgehaald uit het pakket, is er geen verband meer tussen het ondertekende pakket en de opgehaalde database.

 • Als u een zelfondertekend certificaat gebruikt om een databasepakket te ondertekenen en vervolgens op Alles van uitgever vertrouwen klikt wanneer u dat pakket opent, worden pakketten die zijn ondertekend met behulp van uw zelfondertekende certificaten altijd vertrouwd.

 • Als u de database ophaalt naar een vertrouwde locatie, wordt de inhoud ervan automatisch ingeschakeld wanneer u de database opent. Als u een niet-vertrouwde locatie kiest, kan bepaalde database-inhoud standaard worden uitgeschakeld.

In de volgende secties wordt uitgelegd hoe u een ondertekend pakketbestand maakt en de database gebruikt in een ondertekend pakketbestand. Om deze stappen te voltooien, moet er ten minste één beveiligingscertificaat beschikbaar zijn. Als u geen certificaat op uw computer hebt geïnstalleerd, kunt u er een maken met het hulpprogramma SelfCert of een commercieel certificaat verkrijgen. Zie vertrouwen weergeven door een digitale handtekening toe te voegenvoor informatie over beveiligingscertificaten.

Een ondertekend pakket maken

 1. Open de database die u wilt inpakken en ondertekenen.

 2. Klik op het tabblad Bestand en vervolgens op Opslaan als.

 3. Klik onder typen databasebestanden op Inpakken en ondertekenen en klik vervolgens op Opslaan Als.

 4. In het dialoogvenster certificaat selecteren selecteert u een digitaal certificaat en klik vervolgens op OK.

  Het dialoogvenster Maak een ondertekend pakket van Microsoft Office Access wordt weergegeven.

 5. Selecteer een locatie voor het ondertekende databasepakket in de lijst Opslaan in.

 6. Typ een naam voor het ondertekende pakket in het vak Bestandsnaam en klik op Maken.

  Het .accdc-bestand wordt door Access gemaakt en op de door u gekozen locatie geplaatst.

Een ondertekend pakket ophalen en gebruiken

 1. Klik op Bestand > Openen.

 2. In het dialoogvenster openen selecteert u Ondertekende pakketten van Microsoft Office Access (*.accdc) als het bestandstype.

 3. Zoek in de lijst Zoeken in de map die uw .accdc-bestand bevat, selecteer het bestand en klik vervolgens op Openen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u ervoor kiest het beveiligingscertificaat te vertrouwen dat is gebruikt om het implementatiepakket te ondertekenen, wordt het dialoogvenster Database ophalen naar weergegeven. Ga dan naar Stap 5.

  • Als u er nog niet voor hebt gekozen het beveiligingscertificaat te vertrouwen, wordt het volgende bericht weergegeven.

   Bericht met advies

   Als u de database vertrouwt, klikt u op Openen. Als u alle certificaten van deze uitgever vertrouwt, klikt u op Alles van uitgever vertrouwen. Het dialoogvenster Database ophalen naar wordt geopend.

 5. Selecteer desgewenst een locatie voor de opgehaalde database in de lijst Opslaan in en typ vervolgens een andere naam voor de opgehaalde database in het vak Bestandsnaam.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×