Een Access-macro uitvoeren via een sneltoets

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een actie of een reeks acties toewijzen aan een specifieke toets of sneltoets door een AutoKeys macrogroep te maken. Wanneer u op de toets of de sneltoets drukt, wordt de actie in micro soft Office Access uitgevoerd.

Opmerking: Als u een actie toewijst aan een sneltoets die al is toegewezen aan Access, wordt de sneltoets toewijzing vervangen door de actie die u aan deze sneltoets toewijst. CTRL + C is bijvoorbeeld de sneltoets voor de opdracht kopiëren. Als u deze sneltoets aan een macro toewijst, wordt de macro in Access uitgevoerd in plaats van de opdracht kopiëren.

De macro autoKeys maken

 1. Klik op het tabblad <ui>Maken </ui> in de groep <ui>Overige</ui> op <ui>Macro</ui>. Als deze opdracht niet beschikbaar is, klikt u op de pijl onder de knop <ui>Module</ui> of <ui>Klassenmodule</ui> en klikt u op <ui>Macro</ui>.

 2. Klik op het tabblad ontwerpen in de groep weer geven/verbergen op macro namen om de kolom macro naam weer te geven.

 3. Druk in de kolom macro naam op de toets of de sneltoets waaraan u de actie of reeks acties wilt toewijzen.

 4. Voeg in de kolom actie de actie toe die u wilt uitvoeren met de sneltoets of de sneltoets. U kunt bijvoorbeeld een RunMacro -actie toevoegen waarmee de macro voor het afdrukken van de huidige record wordt uitgevoerd wanneer u op CTRL + P drukt.

  AutoKeys-macro met macroactie RecordAfdrukken

  Als u meer dan één actie aan de sneltoets wilt toewijzen, voegt u de aanvullende acties toe die onder de eerste actie moeten worden uitgevoerd. Laat de kolom macro naam leeg voor elke volgende actie.

 5. Herhaal stap 3 en 4 voor andere toetstoewijzingen die u wilt maken.

 6. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opslaan of druk op Ctrl+S.

 7. Typ in het dialoog venster Opslaan als onder macro naam de tekst AutoKeys.

De nieuwe toetstoewijzingen zijn beschikbaar zodra u de macro groep opslaat en zijn van kracht wanneer u de data base opent. Als u wilt, kunt u de toetstoewijzingen (en veel andere opstart opties) negeren door de SHIFT-toets ingedrukt te houden terwijl u de data base start.

In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over het maken van macro's.

Belangrijk: Als de data base geen vertrouwde status heeft, worden bepaalde macro acties uitgeschakeld. U kunt alle macro acties inschakelen door op Opties op de berichten balk te klikken en vervolgens deze inhoud inschakelen te selecteren. Hierdoor worden alle macro acties ingeschakeld totdat u de data base sluit. Zie de koppelingen in de sectie Zie ook van dit artikel voor meer informatie over het permanent verlenen van een vertrouwde status aan een Data Base.

Syntaxis voor sneltoetsen van autoKeys

In de volgende tabel ziet u enkele voor beelden van sneltoetsen die u in de kolom macro naam kunt invoeren om belang rijke toewijzingen te maken in een AutoKeys macrogroep. Deze sneltoetsen zijn een subset van de syntaxis die wordt gebruikt in de instructie SendKeys in Microsoft Visual Basic.

Macronaam

Toets of sneltoets

^ A of ^ 4

CTRL + A of CTRL + 4

TOETS

F1

^ {F1}

Ctrl + F1

+ {F1}

Shift+F1

Voeg

Insert

^ {INVOEGEN}

CTRL + INSERT

+ {INSERT}

SHIFT + ins

{DELETE} of {Delete}

Del

^ {DELETE} of ^ {Delete}

Ctrl+Delete

+ {DELETE} of + {DEL}

SHIFT + DELETE

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×