Een Access-macro uitvoeren via een sneltoets

U kunt een actie of een reeks acties toewijzen aan een specifieke toets of een toetsencombinatie door een macrogroep met de naam AutoKeys te maken. Wanneer u op de toets of toetsencombinatie drukt, wordt de actie uitgevoerd in Microsoft Office Access.

Opmerking: Als u een actie toewijst aan een sneltoets die al is toegewezen aan Access, wordt de Access-toetstoewijzing die u aan deze sneltoets toewijst, vervangen door de actie. Ctrl+C is bijvoorbeeld de sneltoets voor de opdracht Kopiëren. Als u deze sneltoets aan een macro toewijst, wordt de macro uitgevoerd in plaats van de opdracht Kopiëren.

De AutoKeys-macro maken

 1. Klik op het tabblad Maken, in de groep Overige, op Macro. Als deze opdracht niet beschikbaar is, klikt u op de pijl onder de knop Module of Klassemodule. Vervolgens klikt u op Macro.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Weergeven/verbergen, op Macronamen om de kolom Macronaam weer te geven.

 3. Druk in de kolom Macronaam op de toets of toetsencombinatie waaraan u de actie of reeks acties wilt toewijzen.

 4. Voeg in de kolom Actie de actie toe die moet worden uitgevoerd met de toets of toetsencombinatie. U kunt bijvoorbeeld de actie MacroStarten toevoegen waarmee de macro HuidigeRecordAfdrukken wordt uitgevoerd wanneer op Ctrl+P wordt gedrukt.

  AutoKeys-macro met macroactie RecordAfdrukken

  Als u meerdere acties wilt toewijzen aan de sneltoets, voegt u de andere gewenste acties toe onder de eerste actie. Laat de kolom Macronaam leeg voor elke volgende actie.

 5. Herhaal de stappen 3 en 4 voor andere toetstoewijzingen die u wilt toevoegen.

 6. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Opslaan of druk op CTRL+S.

 7. Typ AutoKeys onder Macronaam in het dialoogvenster Opslaan als.

De nieuwe toetstoewijzingen worden beschikbaar zodra u de macrogroep opslaat, en worden steeds toegepast wanneer u de database opent. U kunt desgewenst de toetstoewijzingen (en een groot aantal andere opstartopties) omzeilen door Shift ingedrukt te houden terwijl u de database start.

Ga naar het gedeelte Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over het maken van macro's.

Belangrijk: Als aan de database geen vertrouwde status is verleend, zijn bepaalde macroacties uitgeschakeld. U kunt alle macroacties inschakelen door op de berichtenbalk op Opties te klikken en vervolgens Deze inhoud inschakelen te selecteren. Hierdoor worden alle macroacties ingeschakeld totdat u de database afsluit. Zie de koppelingen in het gedeelte Zie ook van dit artikel voor meer informatie over het permanent verlenen van de vertrouwde status aan een database.

Syntaxis voor AutoKeys-sneltoetsen

De volgende tabel bevat een aantal voorbeeldsneltoetsen die u kunt invoeren in de kolom Macronaam, om toetsen toe te wijzen in een AutoKeys-macrogroep. Deze toetsencombinaties vormen een onderdeel van de syntaxis die wordt gebruikt in de instructie SendKeys in Microsoft Visual Basic.

Macronaam

Sneltoets of toetsencombinatie

^A of ^4

Ctrl+A of Ctrl+4

{F1}

F1

^{F1}

Ctrl+F1

+{F1}

Shift+F1

{Insert}

Insert

^{Insert}

Ctrl+Insert

+{Insert}

Shift+Insert

{Delete} of {Del}

Delete

^{Delete} of ^{Del}

Ctrl+Delete

+{Delete} of +{Del}

Shift+Delete

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×