Een Access-database splitsen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt elke database splitsen die door meerdere personen via een netwerk wordt gedeeld. Als u een gedeelde database splitst, kunt u de prestaties van de database verbeteren en de kans verminderen dat de database beschadigd raakt.

Nadat u een database hebt gesplitst, wilt u de back-enddatabase misschien verplaatsen of een andere back-enddatabase gebruiken. U kunt met Koppelingsbeheer wijzigen welke back-enddatabase door u wordt gebruikt.

Notities: 

 • Een database splitsen is niet hetzelfde als een database archiveren. In dit onderwerp wordt niet behandeld hoe u gegevens archiveert. U archiveert gegevens door regelmatig oudere records naar een andere database te verplaatsen, ofwel omdat het databasebestand te snel groeit om onder de limiet voor de bestandsgrootte te blijven of omdat u het databasebestand klein wilt houden en uw gegevens gestructureerd per periode wilt opslaan. In bepaalde omstandigheden kunt u gegevens archiveren door een database te splitsen. Zie het artikel Access-gegevens archiveren dat online beschikbaar is, voor meer informatie.

 • Als u een webdatabase splitst, worden er geen webtabellen in die database naar de back-enddatabase verplaatst en zijn de webtabellen niet bereikbaar vanuit de front-enddatabase die het resultaat is van de splitsing.

In dit artikel

Overzicht

Voordat u begint

De database splitsen

De front-enddatabase distribueren

Wijzigen welke back-enddatabase gebruiken

Overzicht

Wanneer u een database splitst, ordent u de database opnieuw in twee bestanden, een back-enddatabase met de gegevenstabellen en een front-enddatabase met alle andere databaseobjecten, zoals query's, formulieren en rapporten. Elke gebruiker werkt met de gegevens via een lokale kopie van de front-enddatabase.

U gebruikt de wizard Database splitsen om een database te splitsen. Nadat u de database hebt gesplitst, moet u de front-enddatabase onder uw gebruikers distribueren.

Let op:  Als u uw gegevens wilt beschermen bij een database met meerdere eindgebruikers, wordt het aangeraden geen kopieën van een database te delen die koppelingen naar SharePoint-lijsten bevat, waaronder koppelingen naar lijsten in een gepubliceerde webdatabase. Als u een koppeling maakt naar een tabel die een SharePoint-lijst is, geeft u kwaadwillende gebruikers de mogelijkheid het doel van de koppeling te wijzigen en machtigingen op de SharePoint-site te veranderen aangezien de verbindingsinformatie voor gekoppelde tabellen niet versleuteld is.

Voordelen van een gesplitste database

De voordelen van een gesplitste database zijn onder andere:

 • Betere prestaties    De prestaties van de database verbeteren meestal aanzienlijk omdat alleen de gegevens worden verzonden via het netwerk. In een gedeelde database die niet is gesplitst, worden de databaseobjecten, tabellen, query's, formulieren, rapporten, macro's en modules, ook via het netwerk verzonden en niet alleen de gegevens.

 • Betere beschikbaarheid    Omdat alleen de gegevens worden verzonden via het netwerk, kunnen databasetransacties zoals recordbewerkingen sneller worden voltooid en kunnen gegevens dus beter worden bewerkt.

 • Verbeterde beveiliging    Als u de back-enddatabase opslaat op een computer waarop het NTFS-bestandssysteem wordt gebruikt, kunt u NTFS-beveiligingsfuncties gebruiken om uw gegevens te beschermen. Omdat gebruikers de back-enddatabase openen via gekoppelde tabellen, kunnen indringers minder snel ongeoorloofd toegang krijgen tot de gegevens, bijvoorbeeld door de front-enddatabase te stelen of door zich voor een gemachtigde gebruiker uit te geven. Standaard wordt in Windows XP, Windows Vista en Windows Server 2003 het NTFS-bestandssysteem gebruikt. Als u niet zeker weet welk bestandssysteem door uw bestandsserver wordt gebruikt, vraagt u de systeembeheerder om hulp. Als u over beheerdersbevoegdheden voor de bestandsserver beschikt, kunt u de opdracht msinfo32 uitvoeren om zelf het bestandssysteem te bepalen.

  Hoe gebruik ik msinfo32 om het bestandssysteem te controleren?

  1. Klik op de knop Start en klik op Uitvoeren.

  2. Typ msinfo32 in het dialoogvenster Uitvoeren en klik op OK.

  3. Klik onder Systeemoverzicht op het plusteken naast Onderdelen .

  4. Klik onder Onderdelen op het plusteken naast Opslag en klik vervolgens op Stations. In het dialoogvenster wordt in het rechterdeelvenster informatie over de beschikbare stations weergegeven,

 • Betere betrouwbaarheid    Als een gebruiker op een probleem stuit en de database onverwacht wordt afgesloten, raakt gewoonlijk alleen de kopie van de front-enddatabase beschadigd die de gebruiker had geopend. Omdat de gebruiker alleen gegevens in de back-enddatabase opent via gekoppelde tabellen, raakt de back-enddatabase veel minder snel beschadigd.

 • Flexibele ontwikkelomgeving    Omdat elke gebruiker met een lokale kopie van de front-enddatabase werkt, kunnen gebruikers onafhankelijk van elkaar query's, formulieren, rapporten en andere databaseobjecten ontwikkelen zonder dat dit van invloed is op het werk van andere gebruikers. U kunt ook een nieuwe versie van de front-enddatabase ontwikkelen en distribueren zonder de toegang tot de gegevens te verstoren die in de back-enddatabase zijn opgeslagen.

Naar boven

Voordat u begint

Voordat u een database splitst, moet u met het volgende rekening houden:

 • U moet altijd een back-up van een database maken voordat u de database splitst. Als u een database splitst en vervolgens besluit dat u de database toch niet had willen splitsen, kunt u de oorspronkelijke database terugzetten vanaf de back-up.

 • Het splitsen van een database kan lang duren. U moeten gebruikers hiervan op de hoogte stellen, zodat ze de database niet gebruiken terwijl u deze splitst. Als een gebruiker gegevens wijzigt terwijl u de database splitst, worden de wijzigingen niet in de back-enddatabase opgenomen.

  Tip: Als een gebruiker gegevens wijzigt terwijl u de database splitst, kunt u de nieuwe gegevens in de back-enddatabase importeren als u klaar bent.

 • Hoewel een database kan worden gedeeld door de database te splitsen, moet iedereen die de database gebruikt, over een versie van Microsoft Office Access beschikken die compatibel is met de bestandsindeling van de back-enddatabase. Als de back-enddatabase bijvoorbeeld de bestandsindeling .ACCDB heeft, hebben gebruikers geen toegang tot de databasegegevens via Access 2003.

 • U wilt mogelijk een eerdere Access-bestandsindeling voor de back-enddatabase gebruiken als u functies die niet meer worden ondersteund. Als u gegevens access-pagina's (DAP's); bijvoorbeeld u kunt blijven gebruiken als de back-enddatabase bevinden zich in een eerdere bestandsindeling die ondersteuning biedt voor DAP's. U kunt vervolgens de nieuwe bestandsindeling gebruiken met de front-enddatabase, zodat uw gebruikers toegang tot de voordelen van de nieuwe indeling hebben. Houd er rekening mee dat u gegevens in een Data Access-pagina niet kunt wijzigen met behulp van Access 2010. Zie de sectie Zie ook voor meer informatie.

Naar boven

De database splitsen

 1. Maak op uw computer een kopie van de database die u wilt splitsen. Begin met het databasebestand op de lokale vaste schijf en niet met het bestand op de netwerkshare. Als het databasebestand op uw lokale vaste schijf op dat moment wordt gedeeld, kunt u dit bestand op deze locatie laten staan.

 2. Open de kopie van de database die zich op de lokale vaste schijf bevindt.

 3. Klik op het tabblad Hulpmiddelen voor databases in de groep Gegevens verplaatsen op Access-database. De Wizard Database splitsen wordt gestart.

 4. Klik op Database splitsen .

 5. Geef in het dialoogvenster Back-enddatabase maken een naam, een bestandstype en een locatie op voor het back-enddatabasebestand op.

  Notities: 

  • Gebruik de naam die Access voorstelt. De oorspronkelijke bestandsnaam blijft behouden en geeft aan dat het om een back-enddatabase gaat door voor de bestandsnaamextensie _be in de naam in te voegen.

  • Wijzig het bestandstype alleen als sommige gebruikers een eerdere versie van Access gebruiken om toegang tot de gegevens te krijgen.

  • U kunt het pad naar de netwerklocatie in het vak Bestandsnaam vóór de bestandsnaam invoeren. Als de netwerklocatie voor de back-enddatabase bijvoorbeeld \\server1\share1\ is en de bestandsnaam voor de back-enddatabase is MijnDB_be.mdb, kunt u \\server1\share1\MijnDB_be.mdb in het vak Bestandsnaam invoeren.

  • De locatie die u gebruikt, moet beschikbaar zijn voor iedereen die de database gebruikt. Omdat stationstoewijzingen kunnen variëren, moet u geen stationsaanduiding gebruiken, maar een UNC-pad naar de locatie opgeven.

 6. Wanneer de wizard is voltooid, wordt er een bevestigingsbericht weergegeven.

De database wordt nu gesplitst. De front-enddatabase is het bestand waarmee u bent begonnen (de kopie van de oorspronkelijke, gedeelde database) en de back-enddatabase bevindt zich op de netwerklocatie die u in stap 5 van deze procedure hebt opgegeven.

Het aanbrengen van wijzigingen in het ontwerp van de front-enddatabase beperken

Om de wijzigingen in de front-enddatabase die u distribueert beperken, kunt u deze opslaat als gecompileerd binair bestand (een ACCDE-bestand). In Access 2010 is gecompileerd binair bestand toepassing met een databasebestand dat is opgeslagen met alle van de Visual Basic Access (VBA)-code gecompileerd. Geen VBA-broncode blijft in een Access-gecompileerd binair bestand. Gebruikers wijzigen niet het ontwerp van objecten in een ACCDE-bestand.

 1. Open het front-enddatabasebestand (.ACCDB) dat u wilt opslaan als een gecompileerd binair bestand (.ACCDE).

 2. Klik op het tabblad Databasehulpmiddelen, in de groep Databasehulpmiddelen, op ACCDE maken. Knopafbeelding

 3. Ga in het dialoogvenster Opslaan als naar de map waarin u het bestand wilt opslaan, typ een naam voor het bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Opslaan.

Naar boven

De front-enddatabase distribueren

Nadat u de database hebt gesplitst, distribueert u de front-enddatabase onder uw gebruikers zodat ze de database kunnen gebruiken.

Let op: Als u uw gegevens wilt beschermen bij een database met meerdere eindgebruikers, wordt het aangeraden geen kopieën van een database te delen die koppelingen naar SharePoint-lijsten bevat, waaronder koppelingen naar lijsten in een gepubliceerde webdatabase. Als u een koppeling maakt naar een tabel die een SharePoint-lijst is, geeft u kwaadwillende gebruikers de mogelijkheid het doel van de koppeling te wijzigen en machtigingen op de SharePoint-site te veranderen aangezien de verbindingsinformatie voor gekoppelde tabellen niet versleuteld is.

Voer een van de volgende acties uit:

 • Verzend een e-mailbericht aan de databasegebruikers en koppel de front-enddatabase aan het bericht. Neem eventueel ook instructies op zodat uw gebruikers direct met de front-enddatabase aan de slag kunnen.

 • Sla het front-enddatabasebestand op naar een netwerklocatie die toegankelijk is voor alle databasegebruikers en stuur de gebruikers vervolgens een e-mailbericht met de netwerklocatie en eventuele instructies die de gebruikers nodig hebben om toegang te krijgen tot de database.

 • Distribueer het front-enddatabasebestand via verwisselbare media, zoals een cd-rom of een USB-station. Als u het bestand zelf installeert, kunt u het testen om te controleren of het bestand werkt. Als gebruikers het bestand installeren, moet u een document opnemen waarin wordt uitgelegd wat ze moeten doen om het bestand te installeren en met wie ze contact kunnen opnemen als ze op problemen stuiten.

Naar boven

Een andere back-enddatabase gebruiken

U kunt de back-enddatabase verplaatsen of een andere back-enddatabase gebruiken met behulp van Koppelingsbeheer.

Als u uw back-enddatabase wilt verplaatsen, maakt u eerst een kopie van de database op de nieuwe locatie en voert u daarna de onderstaande stappen uit.

 1. Klik op het tabblad Databasehulpmiddelen, in de groep Databasehulpmiddelen, op Koppelingsbeheer.

 2. Selecteer in Koppelingsbeheer de tabellen die zich in de huidige back-enddatabase bevinden.

  Tip: Als er geen koppelingen naar andere databases zijn, klikt u op Alles selecteren.

 3. Schakel het selectievakje Altijd om nieuwe locatie vragen in en klik vervolgens op OK.

 4. Blader naar de nieuwe back-enddatabase en selecteer deze.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×