Een Access-app distribueren naar de app-catalogus of de SharePoint-winkel

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Belangrijk    Microsoft raadt het maken en gebruiken van Access-web-apps in SharePoint niet langer aan. Als alternatief kunt u overwegen om Microsoft PowerApps te gebruiken voor het bouwen van zakelijke oplossingen zonder code voor het web en mobiele apparaten.

Wanneer u een aangepaste Access-web-app hebt en deze niet meer alleen op de oorspronkelijke site wilt delen, kunt u de app opslaan als een pakket en uploaden naar uw site App-catalogus of naar de SharePoint Store. De bijbehorende procedure zullen we hieronder stapsgewijs doornemen.

Opmerking: Dit artikel is niet van toepassing op Access-bureaubladdatabases.

De Access-app opslaan voor implementatie

Als u een web-app voor distributie wilt opslaan in een app-catalogus of de SharePoint Store, is Opslaan voor implementatie de beste optie. Met deze optie kunt u de web-app vergrendelen, zodat gebruikers deze niet kunnen wijzigen. Bovendien kunt u de web-app later nog upgraden, nadat u wijzigingen hebt doorgevoerd en deze wilt distribueren naar de web-app in de app-catalogus of de SharePoint Store.

 1. Open de web-app in Access en klik op Bestand > Opslaan als > Opslaan voor implementatie.

  Opmerking:  Als u de optie Opslaan voor implementatie niet ziet, wordt uw Access-app niet gehost op een site van Office 365 of SharePoint Online, of is Office 2013 Service Pack 1 (SP1) of hoger niet geïnstalleerd op uw computer. U kunt de web-app nog steeds opslaan als een pakket, maar er zijn dan minder opties beschikbaar en u kunt de app bijvoorbeeld niet vergrendelen.

  De optie Opslaan voor implementatie op de pagina Opslaan als

  1. Typ een naam voor het web-app-pakket en pas zo nodig het versienummer aan.

   Het dialoogvenster Implementatiepakket maken

  2. Laat het selectievakje Vergrendeld ingeschakeld als u wilt voorkomen dat gebruikers de web-app bijwerken die u distribueert.

   Let op:  Vergrendel de web-app pas nadat u een niet-vergrendelde kopie van de web-app hebt opgeslagen. Anders kunt u de web-app niet meer openen om wijzigingen aan te brengen.

  3. Klik op OK, blader naar de map waarin u het bestand wilt opslaan en klik op OK.

Zie Een pakket met Access-apps maken voor meer informatie over de optie Opslaan voor implementatie en andere opties.

U hebt nu een web-app-pakket dat u kunt distribueren naar de app-catalogus of de SharePoint Store. Ga hieronder verder met de instructies die van toepassing zijn op uw situatie.

Het pakket van de web-app uploaden naar de app-catalogus

De site App-catalogus is een locatie waar personen in uw organisatie apps kunnen distribueren en beheren die andere gebruikers aan hun site kunnen toevoegen. Als u nog niet eerder een Access-web-app hebt geüpload naar de app-catalogus, moet u misschien eerst een paar andere stappen uitvoeren, zoals het maken van de site App-catalogus als dit nog niet is gedaan. Zie De app-catalogus gebruiken om aangepaste zakelijke apps te maken die beschikbaar zijn voor uw SharePoint Online-omgeving voor meer informatie.

Een Access-web-app uploaden naar de site App-catalogus

 1. Ga naar de site App-catalogus. Als u de beheerder bent van SharePoint Online, klikt u boven aan de site op Beheerder > SharePoint > Apps > App-catalogus. Klik vervolgens op de naam van de site App-catalogus.

  Opmerking: Als u niet de beheerder van SharePoint Online bent, is de koppeling Beheerder niet beschikbaar en moet u de URL voor de site App-catalogus opvragen bij de beheerder. U moet ten minste een beheerder van een siteverzameling zijn voor de site App-catalogus om te kunnen uploaden naar de app-catalogus.

 2. Klik op de startpagina van de site App-catalogus op de tegel Apps voor SharePoint distribueren (of klik op Apps voor SharePoint in de navigatie).

  De tegel Apps voor SharePoint distribueren op een site App-catalogus

 3. Klik in de bibliotheek Apps voor SharePoint op nieuwe app.

  De koppeling naar de nieuwe app in de bibliotheek Apps voor SharePoint in de app-catalogus

 4. Blader naar het pakketbestand .app dat u eerder hebt opgeslagen en klik op OK.

 5. Controleer in het eigenschappenvenster de naam voor de app. U kunt de naam hier ook wijzigen. Bovendien kunt u ook informatie opgeven zoals een beschrijving. Niet alle gegevens in het eigenschappenvenster zijn vereist om de app te kunnen uploaden. Volg de aanwijzingen op het scherm voor zaken zoals de afbeeldingsgrootte. Enkele belangrijke punten:

 6. Als u een pictogram hebt dat u wilt gebruiken om de app voor te stellen in de app-catalogus, typt u de URL voor het pictogram in het veld Pictogram-URL.

 7. Als u de app wilt categoriseren zodat deze in een bepaalde categorie wordt weergegeven, kunt u een categorie selecteren of opgeven.

 8. Als u hulp wilt geven aan gebruikers van de app en instructies beschikbaar wilt stellen, typt u een URL in het veld Ondersteunings-URL.

 9. Schakel het selectievakje Ingeschakeld in als gebruikers deze app mogen toevoegen aan sites.

 10. Als u de app wilt opnemen in de inhoudsweergave Opmerkelijk van de app-catalogus, schakelt u het selectievakje Aanbevolen in.

 11. Klik op Opslaan.

Uw Access-web-app moet nu door personen kunnen worden toegevoegd aan hun site door te klikken op Instellingen > Een app toevoegen. Als u de web-app bijwerkt, zien personen die een eerdere versie van uw web-app hebben toegevoegd aan een site een bericht met de mogelijkheid om de web-app bij te werken op hun site.

Het pakket van de web-app uploaden naar de SharePoint Store

De SharePoint-winkel is de openbare marketplace waar mensen delen en de overal ter wereld apps verkopen aan andere gebruikers van SharePoint. Als u een app naar de SharePoint-winkel voordat u dit nog niet hebt geüpload, hebt u waarschijnlijk een paar stappen eerst te doen. Voor hulp bij het publiceren van apps voor SharePoint Zie of houd rekening met het uploaden naar een App-catalogus die uw organisatie heeft gemaakt.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×