Een Access 2007-toepassing implementeren

Microsoft Office Access 2007 voorziet in een platform met een breed scala aan functies voor het ontwikkelen van databasetoepassingen. Een databasetoepassing is een computerprogramma dat voorziet in een methode voor het opslaan en beheren van gegevens en in een interface die is afgestemd op de logica van zakelijke taken (toepassingslogica).

Als u Office Access 2007-toepassingen wilt implementeren die zonder installatie van Access 2007 op de computers van gebruikers kunnen worden uitgevoerd, kunt u deze distribueren met Access 2007 Runtime. Dit product kan gratis worden gedownload via het Microsoft.com Downloadcentrum.

In dit artikel wordt ingegaan op het plannen van basisimplementaties, de functies van Access 2007 Runtime en instructies voor het downloaden van Runtime. Daarnaast bevat dit artikel een overzicht met betrekking tot het implementeren van databasetoepassingen met Access 2007. U kunt als u meer informatie wilt over het plannen, ontwerpen en implementeren van een Access 2007-toepassing zoeken op de MSDN-website en de Technet-website en u kunt gebruikmaken van de koppelingen in de sectie Zie ook van dit artikel.

Wat wilt u doen?

Een implementatie plannen

Informatie over Access 2007 Runtime

Access 2007 Runtime downloaden

Een Access 2007-toepassing implementeren

Een implementatie plannen

Voordat u begint, moet u eerst de volgende vragen beantwoorden over de wijze waarop de toepassing zal worden geïmplementeerd.

Moeten de gegevens en de logica worden gescheiden?

U kunt een Access 2007-toepassing maken die het gegevensbeheer en de toepassingslogica in één bestand combineert. Dit is de standaardtoepassingsstructuur in Access 2007. Het combineren van het gegevensbeheer en de toepassingslogica in één bestand is de eenvoudigste methode om een toepassing te implementeren. Deze methode is geschikt wanneer de toepassing slechts door één persoon tegelijk wordt gebruikt. Deze methode is echter niet geheel vrij van risico’s. Uw gebruiker zou bijvoorbeeld het verlies van gegevens teweeg kunnen brengen wanneer hij of zij het toepassingsbestand per ongeluk verwijdert of beschadigt.

In de meeste gevallen is het raadzaam om het gegevensbeheer en de toepassingslogica van elkaar te scheiden. Dit biedt voordelen voor de:

 • Beveiliging    Uw gegevens zijn veiliger als u ze op een server opslaat.

 • Prestaties    Het netwerkverkeer neemt af als u een gesplitste database of een databaseserver gebruikt.

 • Aanpasbaarheid    Met nieuwe macroacties voor het navigatiedeelvenster kunt u bepalen wie welke gegevens te zien krijgt. U kunt verschillende bestanden voor de toepassingslogica verdelen over verschillende gebruikers.

 • Portabiliteit    Met de opdrachten Offline werken en Synchroniseren kunnen gebruikers die niet op kantoor zijn toch aan de slag.

Methoden om gegevens en logica te scheiden

Een van de manieren om de gegevens en de toepassingslogica van elkaar te scheiden is door gebruik te maken van de opdracht Access-database (in de groep Hulpmiddelen voor databases op het tabblad Hulpmiddelen voor databases). De opdracht Access-database splitst uw databasetoepassing in twee Access-bestanden: een bestand voor de gegevens en een bestand voor de logica. Wanneer u de opdracht Access-database gebruikt, wordt door Access een bestand gemaakt waarbij _be (hetgeen staat voor back-end) aan de bestandsnaam wordt toegevoegd. Als de oorspronkelijke databasenaam bijvoorbeeld Database1.accdb is, wordt er door Access een bestand gemaakt dat de naam Database1_be.accdb krijgt.

Een andere wijze waarop u het gegevensbeheer en de toepassingslogica van elkaar kunt scheiden is door voor het gegevensbeheer gebruik te maken van een databaseserverprogramma (zoals Microsoft SQL Server) en door voor de toepassingslogica gebruik te maken van Acces.

Als u wilt bepalen of één enkel Access-bestand voldoende is voor het gegevensbeheer en de toepassingslogica, moet u rekening houden met het volgende:

 • Gegevensintegriteit en beveiliging    Access 2007-gebruikers moeten over lees-/schrijfrechten beschikken voor het bestand dat de toepassingslogica bevat. Als u de gegevens en de logica in één bestand combineert, worden de gegevens blootgesteld aan dezelfde risico’s als de toepassingslogica.

  Wanneer een Access 2007-toepassing gebruikmaakt van aparte logicabestanden en gegevensbestanden, kan dat bijdragen aan het beschermen van de integriteit van de gegevens en de veiligheid, dankzij de NTFS-beveiligingsfuncties. Het gegevensbestand kan beter worden beveiligd omdat de gebruikers alleen over lees- en schrijftoegang tot het toegangslogicabestand moeten beschikken.

  Uw toepassing zal mogelijk van verdere beveiligingsopties moeten worden voorzien, zoals mogelijkheden voor het bepalen van welke gebruikers tot bepaalde gegevens toegang zullen hebben. In een dergelijk geval, is het raadzaam om voor het opslaan en beheren van uw toegangsgegevens gebruik te maken van een serverproduct, zoals SQL Server of een Windows-serverbesturingssysteem met Windows SharePoint Services en om voor de toepassingslogica gebruik te maken van Access.

 • Schaalbaarheid    De maximale bestandsgrootte van een Access 2007-bestand is 2 GB (gigabyte). Hoewel 2GB een aanzienlijke hoeveelheid tekstgegevens is, is dit voor sommige toepassingen mogelijk niet genoeg. Dit geldt in het bijzonder voor toepassingen die bijlagen opslaan in databaserecords. Als u de gegevens en de logica van elkaar scheidt, kan de toepassing plaats bieden aan een grotere hoeveelheid gegevens. Als u verwacht dat de gebruikers grote volumes aan gegevens zullen opslaan, kunt u overwegen om meer dan één Access 2007-gegevensbestand te gebruiken.

  Het is raadzaam om de Access 2007-programmaspecificaties te raadplegen voor meer informatie over de schaalbaarheid. Koppelingen naar meer informatie over Access 2007-specificaties vindt u in de sectie Zie ook.

 • Netwerkcapaciteit    Als meerdere gebruikers tegelijk de toepassing via een netwerk moeten gebruiken, is het waarschijnlijker dat er gegevensbeschadiging optreedt in gevallen waarin de gegevens en de logica in één bestand zijn ondergebracht. Als de gegevens en de logica in één Access-bestand worden gecombineerd, kan bovendien het netwerkverkeer dat door Access wordt gegenereerd, niet worden geoptimaliseerd. Als meerdere gebruikers de toepassing gelijktijdig over het netwerk zullen gebruiken, is het raadzaam om de gegevens en de logica van elkaar te scheiden door gebruik te maken van twee of meer Access-bestanden of door gebruik te maken van een databaseserverproduct voor de gegevens en van Access voor de toepassingslogica.

Hoe zit het met de netwerkomgeving

Als uw gebruikers zich op hetzelfde Local Area Network bevinden of als de toepassing niet over een netwerk wordt gebruikt, leidt het gebruik van één toepassingsbestand in de meeste gevallen tot goede prestaties.

De netwerkprestaties zijn echter beter wanneer u de gegevens en de logica van elkaar gescheiden houdt. Als uw gebruikers zich niet op hetzelfde Local Area Network bevinden, kunt u beter een server gebruiken om uw gegevens op te slaan en te beheren. Voor de toepassingslogica kunt u gebruik maken van Access.

Maken uw gebruikers gebruik van Access 2007?

Als Access 2007 bij al uw gebruikers op de computer is geïnstalleerd, kunnen zij de toepassing op dezelfde wijze openen en gebruiken als elk ander Access 2007-databasebestand.

Als Access 2007 bij sommige gebruikers niet op de computer is geïnstalleerd, moet u wanneer u uw toepassing distribueert bij deze gebruikers de Access 2007 Runtime-software implementeren.

Naar boven

Meer informatie over Access 2007 Runtime

Access 2007 Runtime is een herdistribueerbaar programma dat gebruikers bij wie Access 2007 niet op de computer is geïnstalleerd, in staat stelt om Access 2007-toepassingen te gebruiken. Wanneer u een Access 2007-database opent met Access 2007 Runtime, wordt de database geopend in de runtimemodus.

Wat is de runtimemodus?

De runtimemodus is een Access 2007-gebruikersmodus waarin bepaalde Access 2007-functies niet standaard beschikbaar zijn. Sommige van deze niet-beschikbare functies kunnen in de runtimemodus echter wel beschikbaar worden gemaakt.

Welke functies in de runtimemodus zijn niet beschikbaar?

De volgende Access 2007-functies zijn niet beschikbaar in de runtimemodus:

 • Navigatievenster    Het navigatiedeelvenster is niet beschikbaar in de runtimemodus. Op deze wijze wordt gebruikerstoegang tot willekeurige objecten in uw databasetoepassing voorkomen. Alleen de objecten die u voor de gebruikers toegankelijk maakt (bijvoorbeeld een schakelbordformulier)  kunnen in de runtimemodus worden geopend. Het navigatiedeelvenster kan in de runtimemodus niet toegankelijk worden gemaakt.

 • Het lint    Het lint is standaard niet beschikbaar in de runtimemodus. Op deze wijze wordt voorkomen dat gebruikers databaseobjecten kunnen maken en uitvoeren en dat gebruikers andere mogelijk schadelijke acties kunnen uitvoeren, zoals het tot stand brengen van verbindingen met nieuwe gegevensbronnen of het exporteren van gegevens op wijzen die u niet hebt voorzien. U kunt een aangepast lint maken en dit lint vervolgens koppelen aan een formulier of rapport. U kunt de standaardtabbladen van het lint echter niet weergeven wanneer de runtimemodus wordt uitgevoerd.

 • De ontwerpweergave en de lay-outweergave    De ontwerpweergave en de lay-outweergave zijn voor databaseobjecten niet beschikbaar wanneer de runtimemodus wordt gebruikt. Op deze wijze wordt voorkomen dat gebruikers het ontwerp van objecten in uw databasetoepassing kunnen aanpassen. De ontwerpweergave en de lay-outweergave kunnen in de runtimemodus niet worden ingeschakeld.

 • Help    Geïntegreerde Help is in de runtimemodus standaard niet beschikbaar. Aangezien u bepaalt welke functionaliteit er in uw runtimemodustoepassing beschikbaar is, is de standaard geïntegreerde Access 2007 Help mogelijk niet relevant voor de gebruikers van uw toepassing omdat dit anders verwarrend zou kunnen zijn. Als u voor het inpakken en implementeren van uw databasetoepassing gebruikmaakt van Access 2007, kunt u bij uw runtimemodustoepassing een aangepast Help-bestand opnemen.

Kan ik een Access 2007-database openen in de runtimemodus zonder gebruik te maken van de Access 2007 Runtime-software?

U kunt elke Access 2007-database in de runtimemodus openen als op de desbetreffende computer de volledige versie van Access 2007 is geïnstalleerd. Gebruik de volgende procedure als u een Access 2007-database in de runtimemodus wilt uitvoeren:

 • Wijzig de bestandsnaamextensie van het databasebestand van.MDB naar .ACCDR.

 • Maak een snelkoppeling naar de database en neem de opdrachtregelparameter /Runtime op in de snelkoppeling.

Wordt mijn database door de runtimemodus beter beveiligd?

Ondanks dat de runtimemodus de beschikbaarheid van navigatie- en ontwerpfuncties beperkt, is het niet verstandig om de runtimemodus te gebruiken als de belangrijkste methode voor het beveiligen van uw databasetoepassing. Op een computer waarop de volledige versie van Access 2007 is geïnstalleerd, is het wellicht mogelijk dat een gebruiker een runtimedatabasetoepassing opent als een gewone databasetoepassing (zodat dus alle functies toegankelijk zijn), waarna hij of zij vervolgens het ontwerp kan wijzigen en andere ongewenste acties kan uitvoeren.

Zelfs wanneer u de databasetoepassing alleen implementeert op computers waarop de volledige versie van Access 2007 niet is geïnstalleerd, is het nog steeds mogelijk dat de gebruiker de toepassing overbrengt naar een computer waarop de volledige versie van Access 2007 wel is geïnstalleerd, waarna hij of zij de database vervolgens kan openen als een gewone databasetoepassing.

Opmerking: Als u een Access 2007-toepassing zo wilt distribueren dat gebruikers het ontwerp van de formulieren, rapporten of Microsoft Visual Basic for Applications-modules (VBA) niet kunnen aanpassen, kunt u overwegen om gebruik te maken van een gecompileerd binair bestand (.ACCDE). Zie de sectie Bepalen welke bestandsindeling u wilt gebruiken verderop in dit artikel voor meer informatie over het gebruik van een gecompileerd binair bestand.

Naar boven

Access 2007 Runtime downloaden

Klik als u Access 2007 Runtime via het Microsoft Downloadcentrum wilt downloaden, op de koppeling in de sectie Zie ook.

U kunt Access 2007 Runtime gratis downloaden, gebruiken en distribueren. Er is geen limiet van toepassing op het aantal gebruikers onder wie u Runtime mag distribueren.

Naar boven

Een Access 2007-toepassing implementeren

Als u een Access 2007-toepassing wilt implementeren, moet u minimaal de volgende taken uitvoeren:

 1. De toepassing maken    Uw toepassing moet gebruikers van een methode voorzien voor het openen en gebruiken van databaseobjecten. Als uw toepassing daar niet in voorziet, moeten uw gebruikers Access 2007 op hun computer hebben geïnstalleerd als zij de toepassing willen gebruiken. U kunt in dat geval niet voorspellen op welke wijze gebruikers binnen uw toepassing zullen navigeren, zodat het moeilijk voor u zal zijn om een complete documentatie voor de toepassing te verstrekken. Daar komt nog bij dat de ingebouwde navigatiefuncties van Access 2007 niet beschikbaar zullen zijn als gebruikers uw toepassing openen door gebruik te maken van de Access 2007 Runtime-software.

  U kunt bijvoorbeeld een formulier maken met opdrachtknoppen waarmee databaseobjecten worden geopend of andere acties worden uitgevoerd. Vervolgens kunt u dat formulier als het standaardformulier laten openen als de toepassing wordt gestart.

  Opmerking: Zie het onderwerp Een formulier maken met de functie Formulier voor hulp bij het maken van een formulier.

  Hoe kan ik opgeven dat het standaardformulier wordt geopend?

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access.

  2. Klik in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Opties voor Access op Huidige database.

  3. Selecteer in het rechterdeelvenster, onder Toepassingsopties, het gewenste standaardformulier via de keuzelijst met invoervak Formulier weergeven.

  U kunt ook een aangepast lint maken en dat lint vervolgens koppelen aan een formulier dat wordt geopend zodra de toepassing wordt gestart. Klik op de koppelingen in de sectie Zie ook voor meer informatie over het maken van een aangepast lint.

 2. De toepassing installeren    Er zijn voor het installeren van een toepassing verscheidene opties beschikbaar en verscheidene overwegingen waarmee u rekening moet houden. U zult mogelijk een specifieke bestandsindeling willen implementeren, zodat u beter kunt bepalen hoe gebruikers de toepassing zullen gebruiken. U kunt de toepassing echter ook inpakken, zodat deze eenvoudiger kan worden geïnstalleerd of u implementeert aparte gegevenscomponenten en logicacomponenten.

  Zie de volgende secties voor meer informatie over deze opties en overwegingen.

Bepalen welke bestandsindeling u wilt gebruiken

Er zijn vier Access 2007-bestandsindelingen beschikbaar die u kunt gebruiken wanneer u een toepassing implementeert:

 • .MDB    Dit is de standaardbestandsindeling voor Access 2007. Wanneer u een toepassing in deze indeling implementeert, zullen uw gebruikers over het grootst mogelijke aantal opties voor het aanpassen van en het navigeren in de toepassing beschikken. Als u ervoor wilt zorgen dat de gebruikers het ontwerp van uw toepassing niet wijzigen, is het raadzaam om de bestandsindeling .ACCDE te gebruiken. Gebruikers kunnen bij een MDB-bestand niet op een eenvoudige wijze controleren of het bestand is gewijzigd nadat u het hebt ingepakt. Als u dit duidelijk wilt laten blijken, moet u de bestandsindeling .ACCDC gebruiken.

 • .ACCDC    Bestanden met deze indeling worden ook wel Access Deployment-bestanden genoemd. Een Access Deployment-bestand omvat een toepassingbestand en een digitale handtekening die aan het desbetreffende bestand is gekoppeld. Deze bestandsindeling biedt gebruikers de garantie dat het toepassingsbestand niet is gewijzigd nadat u het hebt ingepakt. U kunt deze indeling toepassen op een Access 2007-file met een standaardindeling (.MDB) en op een gecompileerd binair Access 2007-bestand (.ACCDE).

  Een Access Deployment-bestand kan slechts één toepassingsbestand bevatten. Als uw toepassing aparte gegevensbestanden en logicabestanden omvat, kunt u deze apart inpakken.

  Zie de sectie Een Access 2007-database inpakken en ondertekenen voor meer informatie over het gebruik van Access Deployment-bestanden.

 • .ACCDE    Bestanden met deze indeling worden ook wel gecompileerde binaire bestanden genoemd. Een gecompileerd binair bestand is in Access 2007 een databasetoepassingsbestand dat zo is opgeslagen dat alle VBA-code is gecompileerd. Een gecompileerd binair Access-bestand bevat geen VBA-broncode.

  U kunt Access 2007 Runtime gebruiken als u een gecompileerd binair Access 2007-bestand wilt openen. De bestandsextensie .ACCDE wordt door Runtime standaard niet herkend. Als u met Access 2007 Runtime een gecompileerd binair bestand wilt openen, maakt u een snelkoppeling die naar Runtime verwijst, waarbij u het pad naar Runtime en het gecompileerde binaire bestand dat u wilt openen in de snelkoppeling opneemt.

  Belangrijk: Als u Service Pack 1 hebt geïnstalleerd en u maakt een gecompileerd binair bestand in Access 2007, kunnen gebruikers het gecompileerde binaire bestand niet openen in de volledige versie van Access 2007 als Service Pack 1 niet is geïnstalleerd. Dit probleem kan worden opgelost als gebruikers Service Pack 1 installeren.

  Hoe kan ik een Access 2007-bestand opslaan als een gecompileerd binair bestand?

  1. Open in Access 2007 het databasebestand (MDB-bestand) dat u wilt opslaan als een gecompileerd binair bestand (.ACCDE).

  2. Klik op het tabblad Databasehulpmiddelen, in de groep Databasehulpmiddelen, op ACCDE maken. Knopafbeelding

  3. Blader in het dialoogvenster Opslaan als naar de map waarin u het bestand wilt opslaan, typ een naam voor het bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Opslaan.

 • .ACCDR    Deze indeling stelt u in staat om een toepassing te implementeren die wordt geopend in de runtimemodus. Het implementeren van een toepassing als een runtimetoepassing voorziet u mogelijk van een grotere mate van zeggenschap over hoe de toepassing wordt gebruikt, maar dit is geen methode voor het beveiligen van een toepassing. Zie de sectie Informatie over Access 2007 Runtime voor meer informatie.

Een toepassing inpakken en installeren

De eenvoudigste wijze waarop u een toepassing kunt installeren, is door de gebruikers te voorzien van een databasetoepassingsbestand. Wanneer u echter van plan bent om een toepassing naar een groot aantal gebruikers of meerdere keren te distribueren, is het raadzaam om te overwegen om een hulpprogramma voor het inpakken van software te gebruiken, zoals de Access 2007 Developer Extensions-wizard Package Solution. Hiermee kunt u uw toepassing inpakken in een Windows Installer-pakket (MSI-bestand). U kunt dit pakket vervolgens gebruiken om de toepassing te installeren.

U kunt de wizard Package Solution gebruiken voor:

 • Het maken van een aangepaste snelkoppeling naar de toepassing. U kunt deze functie gebruiken als u ervoor wilt zorgen dat gebruikers die uw toepassing uitvoeren met Access 2007 Runtime, een gecompileerd binair bestand eenvoudiger kunnen openen.

 • Het toevoegen van de installatiemap aan de vertrouwde locaties.

 • Het automatisch installeren van Access 2007 Runtime op de computer van de gebruiker in gevallen waarin deze software nog niet is geïnstalleerd.

 • Het opnemen van andere bestanden bij uw toepassing, zoals een aangepast Help-bestand.

 • Het maken of aanpassen van registersleutels.

 • Het distribueren van een gebruiksrechtovereenkomst.

 • Het toevoegen van informatie over uw toepassing aan de lijst Software in het Configuratiescherm.

Klik op de koppelingen in de sectie Zie ook voor meer informatie over het downloaden en het gebruiken van Access 2007 Developer Extensions.

Een gesplitste database inpakken

De Access 2007 Developer Extensions-wizard Package Solution biedt geen ondersteuning voor het gebruik van meerdere installatiepaden. Als uw toepassing gebruikmaakt van aparte gegevenscomponenten en logicacomponenten, is het verstandig om de Access 2007-gegevensbestanden handmatig op de juiste locatie op de desbetreffende bestandsserver te installeren wanneer u voor het inpakken van uw toepassing gebruikmaakt van Access 2007 Developer Extensions.

Een toepassing met gescheiden gegevens- en logicacomponenten maakt voor het verbinden van de twee componenten gebruik van gekoppelde tabellen. Aangezien elk netwerk anders is, is het waarschijnlijk niet handig om installatiepaden naar beide componenten in te stellen. Wanneer u gebruikmaakt van de wizard Package Solution, zal dat in veel gevallen alleen zijn om het logicacomponent in te pakken.

Als u over voldoende informatie over de installatiepaden van de twee componenten beschikt, kunt u met de wizard Package Solution twee installatiepakketten, zodat u voor beide componenten het installatiepad kunt specificeren.

Naar boven

Een Access 2007-database inpakken en ondertekenen

Opmerking: Bij dit type inpakken, worden niet dezelfde taken uitgevoerd als bij de wizard Package Solution van Access 2007 Developer Extensions. De functie die in deze sectie wordt beschreven, pakt een Access 2007-bestand in en past vervolgens een digitale handtekening op het pakket toe, zodat bij de gebruikers wordt aangegeven dat het een betrouwbaar bestand betreft.

U kunt met Access 2007 sneller en eenvoudiger databases onderteken en distribueren dan in vorige versies van Access. U kunt nadat u een MDB-bestand of een ACCDE-bestand hebt gemaakt het bestand inpakken en van een digitale handtekening voorzien, zodat u het ondertekende pakket vervolgens naar andere gebruikers kunt distribueren. Als u de functie Inpakken-en-Ondertekenen gebruikt, wordt de database in een Access Deployment-bestand (.ACCDC) geplaatst, vervolgens wordt het pakket ondertekend en ten slotte wordt het gecodeerde pakket op de door u ingestelde locatie op de computer van de gebruiker geplaatst. De gebruikers kunnen het pakket daarna uitpakken en rechtstreeks in de database werken (niet in het pakketbestand).

Houd wanneer u een pakket maakt en ondertekent rekening met het volegende:

 • Het inpakken van een database en het ondertekenen van het pakket zijn manieren om gegevens betrouwbaar te maken. Als u of uw gebruikers het pakket ontvangen, bevestigt de handtekening dat er niet met de database is geknoeid. Als u de auteur vertrouwt, kunt u de inhoud inschakelen.

 • De nieuwe functie Inpakken-en-Ondertekenen kan alleen worden gebruikt voor databases die zijn opgeslagen in de Access 2007-bestandsindeling. Access 2007 bevat hulpmiddelen uit eerdere versies van Microsoft Office die u kunt gebruiken voor het ondertekenen en distribueren van databases met een eerdere bestandsindeling. U kunt de hulpmiddelen uit eerdere versies van Office niet gebruiken voor het ondertekenen en implementeren van bestanden met de nieuwe Access 2007-bestandsindelingen.

 • U kunt slechts één databasebestand aan een pakket toevoegen.

 • Wanneer u een database inpakt en ondertekent, worden alle objecten, waaronder de macro’s en de codemodules in het databasebestand gecodeerd. Tijdens het inpakken en ondertekenen wordt het pakketbestand tevens gecomprimeerd om kortere downloadtijden te bewerkstelling.

 • U kunt databases uitpakken uit pakketbestanden die zich bevinden op Windows SharePoint Services 3.0-servers.

In de volgende gedeelten wordt uitgelegd hoe u een ondertekend pakketbestand kunt maken en de database in een ondertekend pakketbestand kunt gebruiken.

Opmerking: Als u deze stappen wilt voltooien, moet u over ten minste één beveiligingscertificaat beschikken. Als u op uw computer niet over een beveiligingscertificaat beschikt kunt u het hulpmiddek SelfCert gebruiken. Zie het artikel Een Access 2007-database beveiligen voor meer informatie over het maken van persoonlijke beveiligingscertificaten.

Een ondertekend pakket maken

 1. Open de database die u wilt inpakken en ondertekenen.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klik op Publiceren en klik vervolgens op Inpakken en ondertekenen.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Certificaat selecteren een digitaal certificaat en klik vervolgens op OK.

  Het dialoogvenster Maak een ondertekend pakket van Microsoft Office Access wordt weergegeven.

 4. Selecteer in de lijst opslaan in een locatie voor uw ondertekende databasepakket.

 5. Voer een naam in voor het ondertekende pakket in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Maken.

  Access maakt het .accdc-bestand en plaatst dit op de locatie die u kiest.

Een ondertekend pakket uitpakken en gebruiken

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en vervolgens op Openen.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Openen het bestandstype Ondertekende pakketten van Microsoft Office Access (*.ACCDC).

 3. Blader in de lijst Zoeken in naar de map met uw ACCDC-bestand, selecteer het bestand en klik vervolgens op Openen.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u ervoor kiest om het digitale certificaat te vertrouwen dat op het distributiepakket was toegepast, wordt het dialoogvenster Database ophalen naar weergegeven. Ga naar stap 5.

  • Als er nog niet voor hebt gekozen om het digitale certificaat te vertrouwen, wordt een adviesbericht weergegeven.

   1. Adviesbericht

   2. Als u de database vertrouwt, klikt u op Openen. Als u elk certificaat van die provider vertrouwt, klikt u op Alles van uitgever vertrouwen. Het dialoogvenster Database ophalen naar wordt weergegeven.

 5. U kunt eventueel in de lijst Opslaan in een locatie voor de uitgepakte database selecteren en in het vak Bestandsnaam een andere naam voor de uitgepakte database invoeren.

Als u niet zeker weet of u een certificaat kunt vertrouwen, raadpleegt u het artikel Hoe kunt u zien of een digitale handtekening betrouwbaar is, dat algemene informatie bevat over het controleren van de datums en andere items in een certificaat om de geldigheid te bepalen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×