Een Access 2007-database converteren naar een eerdere bestandsindeling

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u een database hebt gemaakt in de Microsoft Office Access 2007-bestandsindeling (.ACCDB) en u wilt de database delen met personen die eerdere versies van Access gebruiken, kunt u de database in de meeste gevallen converteren naar een eerdere bestandsindeling via de opdracht Opslaan als. In dit artikel worden de stappen beschreven die u moet uitvoeren voor het converteren van een database naar een eerdere bestandsindeling. Daarnaast worden bepaalde factoren beschreven waardoor een database niet kan worden geconverteerd.

In dit artikel

Een Access 2007-database converteren naar een eerdere bestandsindeling

Factoren waardoor een database niet kan worden geconverteerd naar een eerdere bestandsindeling

Een Access 2007-database converteren naar een eerdere bestandsindeling

Ga als volgt te werk om een kopie van een Access 2007-database te maken in een bestandsindeling die u opgeeft:

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en wijs vervolgens OpslaanAls.

  Opmerking: Als er momenteel geen object is geselecteerd in het navigatiedeelvenster, is de opdracht Opslaan als mogelijk niet beschikbaar (deze wordt grijs weergegeven). De opties in het submenu zijn echter wel beschikbaar.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit onder De database in een andere indeling opslaan:

  • Klik op Access 2002/2003-database als u een kopie van de database wilt opslaan in een indeling die kan worden geopend met Access 2002 of later.

  • Klik op Access 2000-database als u een kopie van de database wilt opslaan in een indeling die kan worden geopend met Access 2000 of later.

 3. Typ in het dialoogvenster Opslaan als een naam voor het project in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.

De oorspronkelijke database wordt gesloten en een nieuw exemplaar van de database wordt geopend in de opgegeven indeling. Wijzigingen die u aanbrengt, zijn alleen van invloed op het nieuwe exemplaar. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de oorspronkelijke database, moet u deze opnieuw openen.

Opmerking: Als u een Access 2007-database wilt converteren naar een bestandsindeling die compatibel is met Access 97 of eerder, moet u eerst via Access 2007 de database converteren naar de Access 2000-bestandsindeling of de Access 2002/2003-bestandsindeling. Gebruik vervolgens een eerdere versie van Access om de database te converteren naar de gewenste indeling. Als u bijvoorbeeld de opdracht Convert Database gebruikt in Access 2003, kunt u een Access 2000- of Access 2002/2003-database converteren naar de Access 97-bestandsindeling.

Naar boven

Factoren waardoor een database niet kan worden geconverteerd naar een eerdere bestandsindeling

Bepaalde nieuwe gegevenstypen en onderdelen kunnen alleen worden gebruikt in de bestandsindeling van Access 2007 en worden niet ondersteund door eerdere versies van Access. Als uw database een van deze functies bevat en u wilt de database opslaan als een database met een eerdere versie, wordt een bericht weergegeven en wordt de database niet geconverteerd. In de volgende lijst worden factoren beschreven waardoor een database niet kan worden geconverteerd naar een eerdere bestandsindeling:

 • Gebruik van nieuwe gegevenstypen of instellingen voor veldeigenschappen    De volgende nieuwe gegevenstypen en instellingen voor veldeigenschappen worden niet ondersteund door eerdere versies van Access:

  • Opzoekvelden met meerdere waarden (opzoekvelden waarvoor de eigenschap Meerdere waarden toestaan is ingesteld op Ja)

  • Het gegevenstype Bijlage

  • Velden van het type Memo waarvoor de geschiedenis wordt bijgehouden (velden van het type Memo waarvoor de eigenschap Alleen toevoegen is ingesteld op Ja)

   U kunt de database alleen converteren als u deze zo wijzigt dat deze functies niet meer worden gebruikt.

   Opmerking: U kunt een database met memovelden met tekst met opmaak (velden van het type Memo waarvoor de eigenschap Tekstopmaak is ingesteld op Tekst met opmaak) converteren. In eerdere versies van Access dan Access 2007 wordt het veld echter niet geïnterpreteerd als tekst met opmaak. Als de Access 2007-gegevens tekst met opmaak bevatten, wordt de tekst weergegeven met HTML-code in plaats van met de opmaak van eerdere versies van Access. Dit kunt u in het volgende voorbeeld zien.

Oorspronkelijke RTF-opdrachten t

De tekst zoals deze wordt weergegeven in eerdere versies van Access

Dit is een voorbeeld.

<div><strong><em>This is an example.</em></strong></div>

 • Koppelingen naar externe bestanden die niet worden ondersteund door eerdere versies van Access    In Access 2007 kunt u een koppeling maken naar verschillende typen gegevens die niet worden ondersteund door eerdere Access-versies. Dit zijn onder andere:

  • Tabellen in andere Access 2007-databases

  • Microsoft Office Excel 2007-werkbladen

  • Windows SharePoint Services-lijsten

   Als uw database koppelingen naar deze typen gegevensbronnen bevat, moet u de koppelingen verwijderen voordat u de database kunt converteren naar een eerdere bestandsindeling dan Access 2007. U kunt dit oplossen door de gegevens te importeren in plaats van hiernaar een koppeling te maken, zodat de gegevens zich in de Access-database zelf bevinden. Klik op de koppelingen in het gedeelte Zie ook in dit artikel voor meer informatie over het importeren van gegevens in een Access 2007-database.

 • Databasecodering    In Access 2007 wordt een nieuwe methode voor wachtwoordbeveiliging gebruikt die niet compatibel is met eerdere versies van Access. Als u een wachtwoord toevoegt aan een Access 2007-database via de opdracht Versleutelen met wachtwoord (beschikbaar op het tabblad Hulpmiddelen voor databases), moet u eerst het wachtwoord verwijderen voordat u de database kunt converteren naar een eerdere bestandsindeling.

  Ga als volgt te werk om de database te decoderen:

  1. Klik op het tabblad Hulpmiddelen voor databases in de groep Hulpmiddelen voor databases op Database ontsleutelen.

  2. Typ het wachtwoord waarmee de database is gecodeerd in het dialoogvenster Databasewachtwoord opheffen, en klik op OK.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×