Een ACCDB-data base converteren naar een eerdere bestands indeling

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u een Access-Data Base hebt gemaakt in de bestands indeling (. ACCDB), maar u de Data Base wilt delen met personen die een eerdere versie van Access gebruiken, zoals vóór de toegang tot 2007, kunt u de data base in de meeste gevallen converteren naar een eerdere bestands indeling met behulp van het bestand Opslaan als opdracht. In dit artikel worden de stappen beschreven voor het converteren van een Data Base naar een eerdere bestands indeling (. mdb) en worden enkele factoren besproken die voor komen dat u een Data Base kunt converteren.

In dit artikel

Een ACCDB-data base converteren naar een eerdere bestands indeling

Factoren die de conversie naar een eerdere bestands indeling voor komen

Een ACCDB-data base converteren naar een eerdere bestands indeling

Voer de volgende handelingen uit als u een kopie van een Access-Data Base wilt maken in een bestands indeling die u opgeeft.

Open eerst uw Data Base:

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik aan de linkerzijde op openen.

 3. Selecteer en open in het dialoog venster openen de data base die u wilt converteren.

Converteer uw data base nu:

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik onder Bestandstypen op Database opslaan als. Voer onder Data Base opslaan alseen van de volgende handelingen uit:

  • Als u een kopie van de Data Base wilt opslaan in een MDB-indeling die kan worden geopend met Access 2002 of Access 2003, klikt u op access 2002-2003-data base (*. mdb).

  • Als u een kopie van de Data Base wilt opslaan in een MDB-indeling die kan worden geopend met Access 2000, klikt u op access 2000-data base (*. mdb).

 3. Typ in het dialoog venster Opslaan als in het vak Bestands naam een naam voor het database bestand en klik op Opslaan.

De oorspronkelijke Data Base wordt gesloten en er wordt een nieuwe kopie van de data base geopend in de notatie die u hebt opgegeven. Wijzigingen die u aanbrengt in de data base, zijn alleen van invloed op de nieuwe versie. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de oorspronkelijke Data Base, moet u de oorspronkelijke Data Base opnieuw openen.

Opmerking: Als u een Access 2007-Data Base wilt converteren naar een bestands indeling die compatibel is met Access 97 of eerder, moet u eerst Access 2007 gebruiken om de data base te converteren naar de Access 2000-bestands indeling of de Access 2002-2003-bestands indeling. Vervolgens gebruikt u een eerdere versie van Access om de data base te converteren naar de gewenste indeling. Met de opdracht Data Base converteren in Access 2003 kunt u bijvoorbeeld een Access 2000-Data Base of een Access 2002-2003-data base converteren naar de Access 97-bestands indeling.

Naar boven

Factoren die de conversie naar een eerdere bestands indeling voor komen

Bepaalde nieuwe gegevens typen en functies kunnen alleen worden gebruikt in de ACCDB-bestands indeling en worden niet ondersteund in eerdere versies van Access. Als uw data base een van deze functies bevat en u probeert deze op te slaan als een Data Base met een eerdere versie, wordt een bericht weer gegeven en wordt de data base niet geconverteerd. In de volgende lijst worden factoren beschreven die conversie naar een eerdere bestands indeling voor komen:

 • Het gebruik van nieuwe gegevens typen of instellingen van veld eigenschappen    De volgende nieuwe gegevens typen en instellingen voor veld eigenschappen worden niet ondersteund in eerdere versies van Access:

  • Opzoek velden met meerdere waarden (opzoek velden waarvan de eigenschap Meervoudige waarde toestaan is ingesteld op Ja)

  • Het gegevens type bijlage

  • Het berekende gegevens type

  • Geschiedenis: lange tekst velden (Memo) bijhouden (velden van het type lange tekst Memo waarvan de eigenschap alleen toevoegen is ingesteld op Ja)

   U kunt de data base niet converteren, tenzij u de data base wijzigt, zodat deze niet meer wordt gebruikt voor deze functies.

   Opmerking: U kunt een Data Base met lange tekst (Memo) converteren met velden voor tekst met opmaak (lange tekst/Memo velden waarvoor de eigenschap tekst opmaak is ingesteld op tekst met opmaak). In versies van Access die ouder zijn dan Access 2007, wordt het veld echter niet geïnterpreteerd als tekst met opmaak. Als de Access-gegevens zijn voorzien van tekst met opmaak, wordt de tekst weer gegeven met HTML-codes in plaats van de opmaak in eerdere versies van Access, zoals in het volgende voor beeld.

   Oorspronkelijke tekst met opmaak

   Tekst zoals weer gegeven in eerdere versies van Access

   Dit is een voorbeeld.

   <div><strong><em>This is een voor beeld. </em></strong></div>

 • Koppelingen naar externe bestanden die niet worden ondersteund in eerdere versies van Access    In ACCDB Access-data bases kunt u een koppeling maken naar verschillende typen gegevens die niet worden ondersteund door eerdere versies van Access. Dit zijn onder andere:

  • Tabellen in andere ACCDB-bestands indelingen-data bases

  • Excel-werk bladen met de. XLSX-indeling

  • Windows SharePoint Services-lijsten

   Als uw data base koppelingen bevat naar deze typen gegevens bronnen, moet u de koppelingen verwijderen voordat u de Data Base kunt converteren naar een bestands indeling die ouder is dan Access 2007. Eén oplossing is het importeren van de gegevens in plaats van het koppelen ervan, zodat de gegevens zich in de Access-data base zelf bevinden. Zie het artikel Inleiding tot het importeren, koppelen en exporteren van gegevens in Accessvoor meer informatie over het importeren van gegevens in een Access-Data Base.

 • Database versleuteling    Access-data bases in de ACCDB-bestands indeling gebruiken een nieuwe methode voor wachtwoord beveiliging die niet compatibel is met eerdere versies van Access. Als u een wacht woord toevoegt aan een ACCDB-data base van Access met de opdracht verSleutelen met wacht woord , moet u eerst het wacht woord verwijderen voordat u de Data Base kunt converteren naar een eerdere bestands indeling. Zie het artikel een Data Base versleutelen met behulp van een database wachtwoordvoor meer informatie over het toevoegen en verwijderen van versleuteling.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×