Een abonnement beheren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt abonnementen weergeven, wijzigen en verwijderen die worden gebruikt voor het leveren van Reporting Services-rapporten. Elk abonnement dat u zelf hebt gemaakt, kunt u beheren. Als u machtigingen hebt voor Waarschuwingen beheren, kunt u elk abonnement op de site bekijken, wijzigen of verwijderen. U kunt maar één abonnement tegelijk beheren en u kunt de eigenschappen van een abonnement alleen openen via de pagina Abonnementen beheren van het rapport.

Wat wilt u doen?

Een abonnement weergeven en wijzigen

Een abonnement verwijderen

Status van een abonnement bekijken

Een abonnement weergeven en wijzigen

 1. Als de bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de betreffende naam onder Snel starten. Als de naam van de bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en vervolgens op de naam van de bibliotheek.

 2. Wijs het rapport aan.

 3. Klik op de pijl-omlaag en vervolgens op Abonnementen beheren.

 4. Elk abonnement wordt aangeduid met het type levering. Klik op het abonnementstype als u wilt weergeven en wijzigen van de bestaande eigenschappen.

Naar boven

Een abonnement verwijderen

 1. Wijs het rapport aan.

 2. Klik op de pijl-omlaag en vervolgens op Abonnementen beheren.

 3. Klik op het selectievakje naast het abonnement en klik op Verwijderen.

Naar boven

Status van een abonnement bekijken

De status van een abonnement wordt weergegeven op de pagina Abonnementen beheren. U kunt ook in de logboekbestanden van de rapportserver zoeken naar meer informatie over rapportleveringsfouten. Op de pagina Abonnementen beheren ziet u de gebeurtenis die de verwerking van het abonnement activeert (als een vernieuwde momentopname of een schema), wanneer het abonnement voor het laatst is uitgevoerd en of de uitvoering is geslaagd.

De volgende tabel bevat een lijst met statusindicatoren en een beschrijving van de betekenis ervan.

Nieuw abonnement

Wordt weergegeven wanneer u het abonnement pas hebt gemaakt.

Inactief

Wordt weergegeven wanneer een abonnement niet kan worden verwerkt.

Fout bij het verzenden van e-mail: er kan geen verbinding worden gemaakt met de server.

Dat betekent dat de rapportserver geen verbinding heeft gemaakt met de e-mailserver; dit bericht is afkomstig van de bezorgingsextensie voor e-mail.

Bestand <bestandsnaam> is geschreven naar <pad>.

Geeft aan dat de levering aan de bestandsshare-locatie is geslaagd; dit bericht is afkomstig van de bezorgingsextensie voor bestandsshares.

Er is een onbekende fout opgetreden bij het schrijven van een bestand.

Geeft aan dat de levering aan de bestandsshare-locatie niet is geslaagd; dit bericht is afkomstig van de bezorgingsextensie voor bestandsshares.

Kan geen verbinding maken met doelmap <pad>. Controleer of de doelmap of bestandsshare bestaat.

Geeft aan dat de opgegeven map niet is gevonden; dit bericht is afkomstig van de bezorgingsextensie voor bestandsshares.

Het bestand <bestandsnaam> kan niet worden geschreven naar <pad>. Er wordt een nieuwe poging gedaan.

Geeft aan dat het bestand niet kan worden bijgewerkt met een nieuwere versie; dit bericht is afkomstig van de bezorgingsextensie voor bestandsshares.

Kan bestand <bestandsnaam> niet schrijven: <bericht>

Geeft aan dat de levering aan de bestandsshare-locatie niet is geslaagd; dit bericht is afkomstig van de bezorgingsextensie voor bestandsshares.

<aangepaste statusberichten>

Statusberichten over geslaagde en mislukte leveringen, afkomstig van bezorgingsextensies. Als u een bezorgingsextensie van derden of een aangepaste bezorgingsextensie gebruikt, kunnen aanvullende statusberichten worden weergegeven.

Statusberichten worden bijgewerkt wanneer de verwerking van het abonnement is gepland. Als het abonnement nooit wordt geëffectueerd (bijvoorbeeld omdat de planning nooit wordt uitgevoerd), wordt het statusbericht niet bijgewerkt. Rapportserverbeheerders kunnen de reportserverservice_*.log-bestanden controleren om de leveringsstatus van een abonnement te bepalen. Voor de levering van e-mail bevatten serverlogboekbestanden een registratie van verwerking en levering aan specifieke e-mailaccounts. Het logboekbestand bevat geen informatie over het gegeven of het rapport is geopend en of de bezorging daadwerkelijk is geslaagd.

Als een abonnement niet kan worden bezorgd (bijvoorbeeld als de e-mailserver niet beschikbaar is), zal de bezorgingsextensie de levering opnieuw proberen uit te voeren. Het aantal pogingen wordt bepaald door een configuratie-instelling. De standaardwaarde is drie nieuwe pogingen. In sommige gevallen is het rapport mogelijk verwerkt zonder gegevens (bijvoorbeeld als de gegevensbron offline is). In dat geval is het rapport wellicht geleverd zonder gegevens.

Voor rapportserver-e-mail is een levering geslaagd als er geen fouten zijn gegenereerd tijdens de verwerking en als de rapportserver verbinding heeft gemaakt met de e-mailserver. Als de e-mail heeft geleid tot het foutbericht Onbestelbaar in het postvak van de gebruiker, wordt deze informatie niet opgenomen in het logboekbestand. Voor meer informatie over logboekbestanden zoekt u naar 'Reporting Services Log Files' in SQL Server Books Online of op MSDN.

Inactieve sessies beheren

Als een abonnement inactief wordt, moet u het verwijderen of het abonnement opnieuw activeren door de omstandigheden waardoor het niet werd verwerkt, te veranderen. Abonnementen kunnen inactief worden als er zich omstandigheden voordoen die verwerking voorkomen. Deze omstandigheden zijn:

 • Verwijdering van de bezorgingsextensie die is opgegeven in het abonnement.

 • Wijziging van referentie-instellingen van opgeslagen waarden in geïntegreerde of op te vragen waarden.

 • Een parameter gegevens of de naam van het type in de rapportdefinitie wijzigen en een rapport vervolgens opnieuw te publiceren. Als een abonnement een parameter weer die niet langer geldig is bevat, wordt het abonnement inactief.

 • U hebt een modelgestuurd rapport gewijzigd door afzonderlijke items in het model toe te voegen en te beveiligen. Als een model beveiliging van modelitems bevat, kunt u zich niet abonneren op een rapport dat dit model als gegevensbron gebruikt.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×