Een aangepaste voorstelling maken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een subverzameling van dia's in een presentatie bestand markeren voor het weer geven van die subverzameling aan een bepaalde doel groep. In Power Point wordt deze aangepaste voors tellingaangeroepen.

Wanneer u een aangepaste voors telling maakt in PowerPoint, kunt u een presentatie aanpassen voor verschillende doel groepen. Gebruik een aangepaste voors telling om alleen bepaalde dia's uit uw presentatie te presen teren, of om een hyperlink te maken voor een groep dia's in uw presentatie.

Er zijn twee soorten aangepaste voors tellingen: basis en Hyper Link. Een basis aangepaste voors telling is een afzonderlijke presentatie of een presentatie met een aantal dia's van het origineel. Een aangepaste voors telling met Hyper links is een snelle manier om te navigeren naar een of meer afzonderlijke presentaties.

Eenvoudige aangepaste voorstellingen

Gebruik een aangepaste basis weergave om een subset van de dia's in een presentatie bestand te presen teren. Als uw presentatie bijvoorbeeld uit vijf dia's bestaat, kan een aangepaste voors telling met de naam ' site 1 ' alleen dia 1, 3 en 5 bevatten. Een tweede aangepaste voors telling met de naam ' site 2 ' kan bestaan uit dia 1, 2, 4 en 5. Wanneer u een aangepaste voors telling maakt op basis van een presentatie, kunt u de hele presentatie ook in de oorspronkelijke sequentiële volg orde uitvoeren.

Eenvoudige aangepaste voorstelling

1 dia's voor site 1

2 dia's voor site 2

Aangepaste voorstellingen met hyperlinks

U gebruikt een aangepaste voorstelling met hyperlinks om de inhoud van een presentatie te rangschikken. Als u bijvoorbeeld een primaire voorstelling maakt over de nieuwe algemene organisatie van het gehele bedrijf, kunt u voor iedere afdeling binnen de organisatie een aangepaste voorstelling maken en deze met hyperlinks vanuit de oorspronkelijke presentatie openen.

U kunt een aangepaste voorstelling met hyperlinks ook gebruiken om een dia met inhoudsopgave te maken. Met een dia met inhoudsopgave kunt u naar andere secties binnen de presentatie gaan, zodat u ter plekke kunt bepalen welke secties u op een bepaald moment aan een bepaalde groep mensen laat zien.

Aangepaste voorstellingen met hyperlinks

1 dia met Hyper links

2 aangepaste voors telling voor afdeling A

3 aangepaste voors telling voor afdeling B

Een aangepaste voors telling maken en weer geven

Eenvoudige aangepaste voorstellingen maken

 1. Ga naar Diavoorstelling > Aangepaste diavoorstelling en selecteer Aangepaste voorstellingen.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Aangepaste voorstellingen de optie Nieuw.

  Tip: Als u de Aangepaste voorstelling op het scherm wilt bekijken, selecteert u de naam van de voorstelling in het dialoogvenster Aangepaste voorstellingen en klikt u op Weergeven.

 3. Selecteer in het vak Dia's in presentatie de dia's die u in de aangepaste voorstelling wilt opnemen en selecteer vervolgens Toevoegen.

 4. Als u de volgorde van de dia's wilt wijzigen, selecteert u een dia onder Dia's in aangepaste voorstelling en klikt u vervolgens op een van de pijlen om de dia in de lijst naar boven of naar beneden te verplaatsen.

 5. Typ een naam in het vak Naam van diavoorstelling en klik vervolgens op OK.

Aangepaste voorstellingen met hyperlinks maken

 1. Ga naar Diavoorstelling > Aangepaste diavoorstelling en selecteer Aangepaste voorstellingen.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Aangepaste voorstellingen de optie Nieuw.

 3. Selecteer in het vak Dia's in presentatie de dia's die u in de primaire voorstelling wilt opnemen en klik vervolgens op Toevoegen.

  Tip: Als u de volgorde van de dia's wilt wijzigen, selecteert u een dia onder Dia's in aangepaste voorstelling en klikt u vervolgens op een van de pijlen om de dia in de lijst naar boven of naar beneden te verplaatsen.

 4. Typ een naam in het vak Naam van diavoorstelling en klik vervolgens op OK.

 5. Als u een hyperlink wilt maken naar een onderliggende voorstelling in de presentatie, selecteert u de tekst of het object waarvan u een koppeling wilt maken.

 6. Ga naar Invoegen > Hyperlink.

 7. Klik in het dialoogvenster Koppelingen invoegen onder Koppelen aan op Plaats in dit document.

 8. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een koppeling naar een aangepaste voorstelling wilt maken, selecteert u in de lijst Selecteer een plaats in dit document de aangepaste voorstelling waarnaar u een koppeling wilt maken en schakelt u het selectievakje Weergeven en terugkeren in.

  • Als u een koppeling naar een bepaalde locatie in de huidige presentatie wilt maken, selecteert u in de lijst Selecteer een plaats in dit document de dia waarnaar de koppeling moet verwijzen.

Een aangepaste voors telling starten vanuit PowerPoint

 1. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Instellen op Diavoorstelling instellen.

 2. Klik in het dialoogvenster Diavoorstelling instellen onder Dia's weergevenop Aangepaste voorstelling en klik op de gewenste aangepaste voorstelling.

 3. Klik op OK.

 4. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Diavoorstelling starten op Aangepaste diavoorstelling. Klik vervolgens op Aangepaste voorstellingen.

 5. Selecteer een voorstelling in de lijst Aangepaste diavoorstellingen en klik op Weergeven.

Eenvoudige aangepaste voorstellingen maken

 1. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Diavoorstelling starten op de pijl naast aangepaste diavoorstelling en klik vervolgens op aangepaste voors tellingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Aangepaste voorstellingen op Nieuw.

 3. Selecteer in het vak Dia's in presentatie de dia's die u in de aangepaste voorstelling wilt opnemen en klik vervolgens op Toevoegen.

  Tip: Als u meerdere opeenvolgende dia's wilt selecteren, klikt u op de eerste dia en houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de laatste dia klikt die u wilt selecteren. Als u meerdere niet-opeenvolgende dia's wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op elke dia klikt die u wilt selecteren.

 4. Als u de volgorde van de dia's wilt wijzigen, klikt u onder Dia's in aangepaste voorstelling op een dia en klikt u vervolgens op een van de pijlen om de dia in de lijst naar boven of naar beneden te verplaatsen.

 5. Typ een naam in het vak Naam van diavoorstelling en klik vervolgens op OK. Als u andere aangepaste voorstellingen van de dia's in de presentatie wilt maken, herhaalt u de stappen 1 tot en met 5.

Aangepaste voorstellingen met hyperlinks maken

 1. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Diavoorstelling starten op de pijl naast aangepaste diavoorstelling en klik vervolgens op aangepaste voors tellingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Aangepaste voorstellingen op Nieuw.

 3. Selecteer in het vak Dia's in presentatie de dia's die u in de primaire voorstelling wilt opnemen en klik vervolgens op Toevoegen.

  Tip: Als u meerdere opeenvolgende dia's wilt selecteren, klikt u op de eerste dia en houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de laatste dia klikt die u wilt selecteren. Als u meerdere niet-opeenvolgende dia's wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op elke dia klikt die u wilt selecteren.

 4. Als u de volgorde van de dia's wilt wijzigen, klikt u onder Dia's in aangepaste voorstelling op een dia en klikt u vervolgens op een van de pijlen om de dia in de lijst naar boven of naar beneden te verplaatsen.

 5. Typ een naam in het vak Naam van diavoorstelling en klik vervolgens op OK. Als u andere aangepaste voorstellingen van de dia's in de presentatie wilt maken, herhaalt u de stappen 1 tot en met 5.

 6. Als u een Hyper link wilt maken van de hoofd weergave naar een ondersteunende weer gave, selecteert u de tekst of het object dat u als Hyper link wilt weer geven.

 7. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Koppelingen op Hyperlink.

 8. Klik onder Koppelen aan op Plaats in dit document.

 9. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een koppeling naar een aangepaste voorstelling wilt maken, selecteert u in de lijst Selecteer een plaats in dit document de aangepaste voorstelling waarnaar u een koppeling wilt maken en schakelt u het selectievakje Weergeven en terugkeren in.

  • Als u een koppeling naar een bepaalde locatie in de huidige presentatie wilt maken, selecteert u in de lijst Selecteer een plaats in dit document de dia waarnaar de koppeling moet verwijzen.

Een aangepaste voors telling starten vanuit PowerPoint

 1. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Instellen op Diavoorstelling instellen.

 2. Klik in het dialoogvenster Diavoorstelling instellen onder Dia's weergevenop Aangepaste voorstelling en klik op de gewenste aangepaste voorstelling.

 3. Klik op OK.

 4. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Diavoorstelling starten op Aangepaste diavoorstelling. Klik vervolgens op Aangepaste voorstellingen.

 5. Selecteer een voorstelling in de lijst Aangepaste diavoorstellingen en klik op Weergeven.

Een aangepaste voors telling maken

 1. Open de presentatie die u wilt gebruiken voor het maken van een aangepaste voors telling.

 2. Klik op het tabblad Diavoorstelling op aangepaste voors telling en klik vervolgens op aangepaste diavoorstelling.

  Klik op aangepaste voors telling

 3. Klik op +.

 4. Selecteer in het vak Dia's in presentatie de dia's die u in de aangepaste voorstelling wilt opnemen en klik vervolgens op Toevoegen.

  Tip: Als u meerdere dia's wilt selecteren, houdt u OPDRACHT ingedrukt terwijl u op de dia's klikt.

 5. Als u de volg orde wilt wijzigen waarin de dia's worden weer gegeven, klikt u onder dia's in aangepaste voors telling op een dia en klikt u vervolgens op Pijl Omhoog verplaatsen of Pijl Omlaag verplaatsen om de dia omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst.

 6. Typ een naam in het vak Naam van diavoorstelling en klik vervolgens op OK. Herhaal deze stappen als u andere aangepaste voorstellingen van de dia's in de presentatie wilt maken.

  Tip: Als u wilt zien hoe een aangepaste voors telling wordt weer gegeven in de diavoorstellings weergave, klikt u in het dialoog venster aangepaste voors tellingen op de naam van de weer gave en klikt u vervolgens op voors telling starten.

Koppeling naar andere douane shows

Via een hyperlink naar een aangepaste voorstelling kunt u snel naar andere aangepaste voorstellingen navigeren vanuit uw primaire presentatie. U kunt ook een dia met een inhoudsopgave met koppelingen maken. Als u uw presentatie op deze manier ontwerpt, kunt u vanuit de dia met de inhoudsopgave navigeren naar verschillende secties van uw presentatie, zodat u kunt kiezen welke sectie u uw publiek op een bepaald moment laat zien. In de volgende instructies wordt uitgelegd hoe u een of meer aangepaste voorstellingen maakt en vervolgens in de primaire presentatie een hyperlink toevoegt naar de aangepaste voorstellingen.

Opmerking: Als u in een presentatie een hyperlink wilt maken naar een andere presentatie, kunt u een hyperlink naar het andere document toevoegen. Zie Een hyperlink maken, bewerken of verwijderen voor meer informatie.

 1. Selecteer de tekst of het object dat u als Hyper link wilt weer geven. U kunt ook een inhouds opgave en Hyper link maken van elke tekst invoer om door de aangepaste voors telling te navigeren. Als u dit wilt doen, voegt u een nieuwe dia in uw presentatie in, typt u een inhouds opgave en koppelt u een koppeling van elke vermelding.

 2. Klik op het tabblad Invoegen op Actie.

  Klik op Actie

 3. Selecteer in het dialoogvenster Actie-instellingen op een van de volgende manieren hoe de actie wordt gestart:

  Een actie starten

  Klik op

  Wanneer u op de actieknop klikt

  Het tabblad Muisklik.

  Wanneer u de muisaanwijzer op de actieknop plaatst

  Het tabblad Muisaanwijzer op object.

 4. Klik op Hyperlink naar en klik in het pop-upmenu op Aangepaste voorstelling.

 5. Selecteer onder Aangepaste voorstellingen de aangepaste voorstelling waarnaar u een koppeling wilt maken.

  Als u, na het weergeven van de aangepaste voorstelling, wilt terugkeren naar de dia waar u de aangepaste voorstelling hebt gestart, schakelt u het selectievakje Weergeven en terugkeren in. Dit is handig als u een dia hebt die dienst doet als inhoudsopgave met aangepaste voorstellingen.

 6. Klik op OK.

  Als u nog meer koppelingen naar andere aangepaste voors tellingen wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

Een aangepaste voors telling afspelen

 • Klik op het tabblad Diavoorstelling op aangepaste voors telling en klik vervolgens op de aangepaste voors telling die u wilt afspelen.

  Tabblad Diavoorstelling, groep Diavoorstelling weergeven

  Opmerking: Als u nog geen aangepaste voors telling hebt gemaakt, klikt u op aangepaste voors telling, klikt u op aangepaste diavoorstelling en vervolgens op +.

Een aangepaste voors telling maken

 1. Open de presentatie die u wilt gebruiken voor het maken van een aangepaste voors telling.

 2. Klik op het tabblad Diavoorstelling onder Diavoorstelling weergeven op Aangepaste voorstellingen en klik vervolgens op Aangepaste voorstellingen bewerken.

  Tabblad Diavoorstelling, groep Diavoorstelling weergeven

 3. Klik op Nieuw.

 4. Selecteer in het vak Dia's in presentatie de dia's die u in de aangepaste voorstelling wilt opnemen en klik vervolgens op Toevoegen.

  Tip: Als u meerdere dia's wilt selecteren, houdt u OPDRACHT ingedrukt terwijl u op de dia's klikt.

 5. Als u de volg orde wilt wijzigen waarin de dia's worden weer gegeven, klikt u onder dia's in aangepaste voors telling op een dia en klikt u vervolgens op Pijl Omhoog verplaatsen of Pijl Omlaag verplaatsen om de dia omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst.

 6. Typ een naam in het vak Naam van diavoorstelling en klik vervolgens op OK. Herhaal deze stappen als u andere aangepaste voorstellingen van de dia's in de presentatie wilt maken.

  Tip: Als u wilt zien hoe een aangepaste voors telling wordt weer gegeven in de diavoorstellings weergave, klikt u in het dialoog venster aangepaste voors tellingen op de naam van de weer gave en klikt u vervolgens op weer geven.

Koppeling naar andere douane shows

Via een hyperlink naar een aangepaste voorstelling kunt u snel naar andere aangepaste voorstellingen navigeren vanuit uw primaire presentatie. U kunt ook een dia met een inhoudsopgave met koppelingen maken. Als u uw presentatie op deze manier ontwerpt, kunt u vanuit de dia met de inhoudsopgave navigeren naar verschillende secties van uw presentatie, zodat u kunt kiezen welke sectie u uw publiek op een bepaald moment laat zien. In de volgende instructies wordt uitgelegd hoe u een of meer aangepaste voorstellingen maakt en vervolgens in de primaire presentatie een hyperlink toevoegt naar de aangepaste voorstellingen.

Opmerking: Als u in een presentatie een hyperlink wilt maken naar een andere presentatie, kunt u een hyperlink naar het andere document toevoegen. Zie Een hyperlink maken, bewerken of verwijderen voor meer informatie.

 1. Als u vanuit de primaire presentatie een hyperlink wilt maken naar een ondersteunde aangepaste voorstelling, selecteert u in de presentatie de tekst die of het object dat de hyperlink moet vertegenwoordigen. U kunt ook een inhoudsopgave maken en van elke tekstvermelding een hyperlink maken om door de aangepaste voorstelling te navigeren. Hiervoor voegt u een nieuwe dia in uw presentatie in, typt u een inhoudsopgave en maakt u een koppeling van elke vermelding.

 2. Klik op het tabblad Diavoorstelling onder Instellen op Actie-instellingen.

  Tabblad Diavoorstelling, groep Instellen

 3. Selecteer in het dialoogvenster Actie-instellingen op een van de volgende manieren hoe de actie wordt gestart:

  Een actie starten

  Klik op

  Wanneer u op de actieknop klikt

  Het tabblad Muisklik.

  Wanneer u de muisaanwijzer op de actieknop plaatst

  Het tabblad Muisaanwijzer op object.

 4. Klik op Hyperlink naar en klik in het pop-upmenu op Aangepaste voorstelling.

 5. Selecteer onder Aangepaste voorstellingen de aangepaste voorstelling waarnaar u een koppeling wilt maken.

  Als u, na het weergeven van de aangepaste voorstelling, wilt terugkeren naar de dia waar u de aangepaste voorstelling hebt gestart, schakelt u het selectievakje Weergeven en terugkeren in. Dit is handig als u een dia hebt die dienst doet als inhoudsopgave met aangepaste voorstellingen.

 6. Klik op OK.

  Herhaal stap 1 tot en met 6 als u nog meer koppelingen naar andere aangepaste voors tellingen wilt toevoegen.

Een aangepaste voors telling afspelen

 • Klik op het tabblad Diavoorstelling onder diavoorstelling weer geven op aangepaste voors tellingen en klik vervolgens op de aangepaste voors telling die u wilt afspelen.

  Tabblad Diavoorstelling, groep Diavoorstelling weergeven

  Opmerking: Als u nog geen aangepaste voors telling hebt gemaakt, klikt u op aangepaste voors tellingen bewerken en vervolgens op Nieuw.

Zie ook

Overgangen tussen dia's toevoegen, bewerken of verwijderen

De presentatie geven

PowerPoint Online biedt geen ondersteuning voor aangepaste voors tellingen. U moet een desktop versie van PowerPoint gebruiken om een aangepaste voors telling te maken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×