Een aangepaste voorstelling maken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt in feite een subset van dia's in een presentatiebestand om aan te tonen dat subset naar een bepaalde doelgroep labelen. Lijkt dit als een afspeellijst. PowerPoint oproepen Hiermee een aangepaste voorstelling.

Wanneer u een aangepaste voorstelling in PowerPointmaakt, kunt u een presentatie aanpassen voor verschillende doelgroepen. U gebruikt een aangepaste voorstelling om alleen bepaalde dia's uit uw presentatie te vertonen of om een hyperlink naar een groep dia's in de presentatie te maken.

Er zijn twee soorten van aangepaste voorstellingen: eenvoudig en met hyperlinks. Een eenvoudige aangepaste voorstelling is een aparte presentatie of een presentatie met een aantal dia's uit de oorspronkelijke presentatie. Een aangepaste voorstelling met hyperlinks is een snelle manier om naar een of meer aparte presentaties te gaan.

Eenvoudige aangepaste voorstellingen

Eenvoudige aangepaste voorstellingen om aan te bieden een subset van dia's in een presentatiebestand gebruiken. Als uw presentatie een totaal van vijf dia's bevat, kan een aangepaste voorstelling met de naam "Locatie 1" bijvoorbeeld alleen uit dia 1, 3 en 5 bevatten. Een aangepaste voorstelling met de naam 'Locatie 2' bijvoorbeeld dia 1, 2, 4 en 5. Als u een aangepaste voorstelling van een presentatie maakt, kunt u de gehele presentatie ook altijd in de oorspronkelijke volgorde afspelen.

Eenvoudige aangepaste voorstelling

1 Dia's voor locatie 1

2 Dia's voor locatie 2

Aangepaste voorstellingen met hyperlinks

U gebruikt een aangepaste voorstelling met hyperlinks om de inhoud van een presentatie te rangschikken. Als u bijvoorbeeld een primaire voorstelling maakt over de nieuwe algemene organisatie van het gehele bedrijf, kunt u voor iedere afdeling binnen de organisatie een aangepaste voorstelling maken en deze met hyperlinks vanuit de oorspronkelijke presentatie openen.

U kunt een aangepaste voorstelling met hyperlinks ook gebruiken om een dia met inhoudsopgave te maken. Met een dia met inhoudsopgave kunt u naar andere secties binnen de presentatie gaan, zodat u ter plekke kunt bepalen welke secties u op een bepaald moment aan een bepaalde groep mensen laat zien.

Aangepaste voorstellingen met hyperlinks

1 Dia met hyperlinks

2 Aangepaste voorstelling voor afdeling A

3 Aangepaste voorstelling voor afdeling B

Aangepaste voorstellingen maken en deze presenteren

Eenvoudige aangepaste voorstellingen maken

 1. Ga naar Diavoorstelling > Aangepaste diavoorstelling en selecteer Aangepaste voorstellingen.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Aangepaste voorstellingen de optie Nieuw.

  Tip: Als u de Aangepaste voorstelling op het scherm wilt bekijken, selecteert u de naam van de voorstelling in het dialoogvenster Aangepaste voorstellingen en klikt u op Weergeven.

 3. Selecteer in het vak Dia's in presentatie de dia's die u in de aangepaste voorstelling wilt opnemen en selecteer vervolgens Toevoegen.

 4. Als u de volgorde van de dia's wilt wijzigen, selecteert u een dia onder Dia's in aangepaste voorstelling en klikt u vervolgens op een van de pijlen om de dia in de lijst naar boven of naar beneden te verplaatsen.

 5. Typ een naam in het vak Naam van diavoorstelling en klik vervolgens op OK.

Aangepaste voorstellingen met hyperlinks maken

 1. Ga naar Diavoorstelling > Aangepaste diavoorstelling en selecteer Aangepaste voorstellingen.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Aangepaste voorstellingen de optie Nieuw.

 3. Selecteer in het vak Dia's in presentatie de dia's die u in de primaire voorstelling wilt opnemen en klik vervolgens op Toevoegen.

  Tip: Als u de volgorde van de dia's wilt wijzigen, selecteert u een dia onder Dia's in aangepaste voorstelling en klikt u vervolgens op een van de pijlen om de dia in de lijst naar boven of naar beneden te verplaatsen.

 4. Typ een naam in het vak Naam van diavoorstelling en klik vervolgens op OK.

 5. Als u een hyperlink wilt maken naar een onderliggende voorstelling in de presentatie, selecteert u de tekst of het object waarvan u een koppeling wilt maken.

 6. Ga naar Invoegen > Hyperlink.

 7. Klik in het dialoogvenster Koppelingen invoegen onder Koppelen aan op Plaats in dit document.

 8. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een koppeling naar een aangepaste voorstelling wilt maken, selecteert u in de lijst Selecteer een plaats in dit document de aangepaste voorstelling waarnaar u een koppeling wilt maken en schakelt u het selectievakje Weergeven en terugkeren in.

  • Als u een koppeling naar een bepaalde locatie in de huidige presentatie wilt maken, selecteert u in de lijst Selecteer een plaats in dit document de dia waarnaar de koppeling moet verwijzen.

Een aangepaste voorstelling starten vanuit PowerPoint

 1. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Instellen op Diavoorstelling instellen.

 2. Klik in het dialoogvenster Diavoorstelling instellen onder Dia's weergevenop Aangepaste voorstelling en klik op de gewenste aangepaste voorstelling.

 3. Klik op OK.

 4. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Diavoorstelling starten op Aangepaste diavoorstelling. Klik vervolgens op Aangepaste voorstellingen.

 5. Selecteer een voorstelling in de lijst Aangepaste diavoorstellingen en klik op Weergeven.

Eenvoudige aangepaste voorstellingen maken

 1. Klik op het tabblad Diavoorstelling in de groep Diavoorstelling starten op de pijl naast de aangepaste diavoorstellingen klik vervolgens op Aangepaste voorstellingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Aangepaste voorstellingen op Nieuw.

 3. Selecteer in het vak Dia's in presentatie de dia's die u in de aangepaste voorstelling wilt opnemen en klik vervolgens op Toevoegen.

  Tip: Als u meerdere opeenvolgende dia's wilt selecteren, klikt u op de eerste dia en houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de laatste dia klikt die u wilt selecteren. Als u meerdere niet-opeenvolgende dia's wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op elke dia klikt die u wilt selecteren.

 4. U wijzigt de volgorde van de dia's, onder dia's in aangepaste voorstelling, klikt u op een dia en klik vervolgens op een van de pijlen om de dia omhoog of omlaag verplaatsen in de lijst.

 5. Typ een naam in het vak Naam van diavoorstelling en klik vervolgens op OK. Herhaal stap 1 tot en met 5 om extra aangepaste voorstellingen maken met dia's in uw presentatie.

Aangepaste voorstellingen met hyperlinks maken

 1. Klik op het tabblad Diavoorstelling in de groep Diavoorstelling starten op de pijl naast de aangepaste diavoorstellingen klik vervolgens op Aangepaste voorstellingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Aangepaste voorstellingen op Nieuw.

 3. Selecteer in het vak Dia's in presentatie de dia's die u in de primaire voorstelling wilt opnemen en klik vervolgens op Toevoegen.

  Tip: Als u meerdere opeenvolgende dia's wilt selecteren, klikt u op de eerste dia en houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de laatste dia klikt die u wilt selecteren. Als u meerdere niet-opeenvolgende dia's wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op elke dia klikt die u wilt selecteren.

 4. U wijzigt de volgorde van de dia's, onder dia's in aangepaste voorstelling, klikt u op een dia en klik vervolgens op een van de pijlen om de dia omhoog of omlaag verplaatsen in de lijst.

 5. Typ een naam in het vak Naam van diavoorstelling en klik vervolgens op OK. Herhaal stap 1 tot en met 5 om extra aangepaste voorstellingen maken met dia's in uw presentatie.

 6. Als u wilt een hyperlink maken van de primaire voorstelling naar een van de onderliggende voorstellingen, selecteert u de tekst of het object dat u als hyperlink wilt maken.

 7. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Koppelingen op Hyperlink.

 8. Klik onder Koppelen aan op Plaats in dit document.

 9. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een koppeling naar een aangepaste voorstelling wilt maken, selecteert u in de lijst Selecteer een plaats in dit document de aangepaste voorstelling waarnaar u een koppeling wilt maken en schakelt u het selectievakje Weergeven en terugkeren in.

  • Als u een koppeling naar een bepaalde locatie in de huidige presentatie wilt maken, selecteert u in de lijst Selecteer een plaats in dit document de dia waarnaar de koppeling moet verwijzen.

Een aangepaste voorstelling starten vanuit PowerPoint

 1. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Instellen op Diavoorstelling instellen.

 2. Klik in het dialoogvenster Diavoorstelling instellen onder Dia's weergevenop Aangepaste voorstelling en klik op de gewenste aangepaste voorstelling.

 3. Klik op OK.

 4. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Diavoorstelling starten op Aangepaste diavoorstelling. Klik vervolgens op Aangepaste voorstellingen.

 5. Selecteer een voorstelling in de lijst Aangepaste diavoorstellingen en klik op Weergeven.

Aangepaste voorstellingen maken

 1. Open de presentatie die u wilt gebruiken om te maken van een aangepaste voorstelling.

 2. Klik op Aangepaste voorstellingop het tabblad Diavoorstelling en klik vervolgens op aangepaste diavoorstelling.

  Klik op aangepaste voorstelling

 3. Klik op +.

 4. Selecteer in het vak Dia's in presentatie de dia's die u in de aangepaste voorstelling wilt opnemen en klik vervolgens op Toevoegen.

  Tip: Als u meerdere dia's wilt selecteren, houdt u COMMAND  ingedrukt terwijl u op de dia's klikt.

 5. Als u de weergavevolgorde van de dia's wilt wijzigen, klikt u onder Dia's in aangepaste voorstelling op een dia en klikt u vervolgens op Pijl Omhoog verplaatsen  of Pijl Omlaag verplaatsen  om de dia omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst.

 6. Typ een naam in het vak Naam van diavoorstelling en klik vervolgens op OK. Herhaal deze stappen om extra aangepaste voorstellingen maken met dia's in uw presentatie.

  Tip: Als u wilt zien hoe een aangepaste voorstelling worden weergegeven in de diavoorstellingsweergave, in het dialoogvenster Aangepaste voorstellingen op de naam van de voorstelling en klik vervolgens op Starten weergeven.

Koppeling naar andere douane ziet

Via een hyperlink naar een aangepaste voorstelling kunt u snel naar andere aangepaste voorstellingen navigeren vanuit uw primaire presentatie. U kunt ook een dia met een inhoudsopgave met koppelingen maken. Als u uw presentatie op deze manier ontwerpt, kunt u vanuit de dia met de inhoudsopgave navigeren naar verschillende secties van uw presentatie, zodat u kunt kiezen welke sectie u uw publiek op een bepaald moment laat zien. In de volgende instructies wordt uitgelegd hoe u een of meer aangepaste voorstellingen maakt en vervolgens in de primaire presentatie een hyperlink toevoegt naar de aangepaste voorstellingen.

Opmerking: Als u in een presentatie een hyperlink wilt maken naar een andere presentatie, kunt u een hyperlink naar het andere document toevoegen. Zie Een hyperlink maken, bewerken of verwijderen voor meer informatie.

 1. Selecteer de tekst of het object dat u als hyperlink wilt maken. U kunt ook een inhoudsopgave maken en van elke tekstvermelding een hyperlink maken om door de aangepaste voorstelling te navigeren. Hiervoor voegt u een nieuwe dia in uw presentatie in, typt u een inhoudsopgave en maakt u een koppeling van elke vermelding.

 2. Klik op het tabblad Invoegen op Actie.

  Klik op Actie

 3. Selecteer in het dialoogvenster Actie-instellingen op een van de volgende manieren hoe de actie wordt gestart:

  Een actie starten

  Klik op

  Wanneer u op de actieknop klikt

  Het tabblad Muisklik.

  Wanneer u de muisaanwijzer op de actieknop plaatst

  Het tabblad Muisaanwijzer op object.

 4. Klik op Hyperlink naar en klik in het pop-upmenu op Aangepaste voorstelling.

 5. Selecteer onder Aangepaste voorstellingen de aangepaste voorstelling waarnaar u een koppeling wilt maken.

  Als u, na het weergeven van de aangepaste voorstelling, wilt terugkeren naar de dia waar u de aangepaste voorstelling hebt gestart, schakelt u het selectievakje Weergeven en terugkeren in. Dit is handig als u een dia hebt die dienst doet als inhoudsopgave met aangepaste voorstellingen.

 6. Klik op OK.

  Herhaal deze stappen als u wilt toevoegen als u meer koppelingen naar andere aangepaste voorstellingen.

Afspelen van een aangepaste voorstelling

 • Klik op Aangepaste voorstellingop het tabblad Diavoorstelling en klik vervolgens op de aangepaste voorstelling die u wilt laten afspelen.

  Tabblad Diavoorstelling, groep Diavoorstelling weergeven

  Opmerking: Als u dit nog niet hebt gemaakt van een aangepaste voorstelling nog, klik op Aangepaste voorstelling, klikt u op aangepaste diavoorstellingen klik vervolgens op +.

Aangepaste voorstellingen maken

 1. Open de presentatie die u wilt gebruiken om te maken van een aangepaste voorstelling.

 2. Klik op het tabblad Diavoorstelling onder Diavoorstelling weergeven op Aangepaste voorstellingen en klik vervolgens op Aangepaste voorstellingen bewerken.

  Tabblad Diavoorstelling, groep Diavoorstelling weergeven

 3. Klik op Nieuw.

 4. Selecteer in het vak Dia's in presentatie de dia's die u in de aangepaste voorstelling wilt opnemen en klik vervolgens op Toevoegen.

  Tip: Als u meerdere dia's wilt selecteren, houdt u COMMAND  ingedrukt terwijl u op de dia's klikt.

 5. Als u de weergavevolgorde van de dia's wilt wijzigen, klikt u onder Dia's in aangepaste voorstelling op een dia en klikt u vervolgens op Pijl Omhoog verplaatsen  of Pijl Omlaag verplaatsen  om de dia omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst.

 6. Typ een naam in het vak Naam van diavoorstelling en klik vervolgens op OK. Herhaal deze stappen om extra aangepaste voorstellingen maken met dia's in uw presentatie.

  Tip: Als u wilt zien hoe een aangepaste voorstelling worden weergegeven in de diavoorstellingsweergave, in het dialoogvenster Aangepaste voorstellingen op de naam van de voorstelling en klik vervolgens op weergeven.

Koppeling naar andere douane ziet

Via een hyperlink naar een aangepaste voorstelling kunt u snel naar andere aangepaste voorstellingen navigeren vanuit uw primaire presentatie. U kunt ook een dia met een inhoudsopgave met koppelingen maken. Als u uw presentatie op deze manier ontwerpt, kunt u vanuit de dia met de inhoudsopgave navigeren naar verschillende secties van uw presentatie, zodat u kunt kiezen welke sectie u uw publiek op een bepaald moment laat zien. In de volgende instructies wordt uitgelegd hoe u een of meer aangepaste voorstellingen maakt en vervolgens in de primaire presentatie een hyperlink toevoegt naar de aangepaste voorstellingen.

Opmerking: Als u in een presentatie een hyperlink wilt maken naar een andere presentatie, kunt u een hyperlink naar het andere document toevoegen. Zie Een hyperlink maken, bewerken of verwijderen voor meer informatie.

 1. Als u vanuit de primaire presentatie een hyperlink wilt maken naar een ondersteunde aangepaste voorstelling, selecteert u in de presentatie de tekst die of het object dat de hyperlink moet vertegenwoordigen. U kunt ook een inhoudsopgave maken en van elke tekstvermelding een hyperlink maken om door de aangepaste voorstelling te navigeren. Hiervoor voegt u een nieuwe dia in uw presentatie in, typt u een inhoudsopgave en maakt u een koppeling van elke vermelding.

 2. Klik op het tabblad Diavoorstelling onder Instellen op Actie-instellingen.

  tabblad diavoorstelling, groep instellen

 3. Selecteer in het dialoogvenster Actie-instellingen op een van de volgende manieren hoe de actie wordt gestart:

  Een actie starten

  Klik op

  Wanneer u op de actieknop klikt

  Het tabblad Muisklik.

  Wanneer u de muisaanwijzer op de actieknop plaatst

  Het tabblad Muisaanwijzer op object.

 4. Klik op Hyperlink naar en klik in het pop-upmenu op Aangepaste voorstelling.

 5. Selecteer onder Aangepaste voorstellingen de aangepaste voorstelling waarnaar u een koppeling wilt maken.

  Als u, na het weergeven van de aangepaste voorstelling, wilt terugkeren naar de dia waar u de aangepaste voorstelling hebt gestart, schakelt u het selectievakje Weergeven en terugkeren in. Dit is handig als u een dia hebt die dienst doet als inhoudsopgave met aangepaste voorstellingen.

 6. Klik op OK.

  Herhaal stap 1 tot en met 6 om toe te voegen aanvullende koppelingen naar andere aangepaste voorstellingen.

Afspelen van een aangepaste voorstelling

 • Klik op het tabblad Diavoorstelling onder Diavoorstelling weergevenop Aangepaste voorstellingenen klik vervolgens op de aangepaste voorstelling die u wilt laten afspelen.

  Tabblad Diavoorstelling, groep Diavoorstelling weergeven

  Opmerking: Als u dit nog niet hebt gemaakt een aangepaste nog weergeven, klikt u op Aangepaste voorstellingen bewerken, en klik vervolgens op Nieuw.

Zie ook

Toevoegen, bewerken of overgangen tussen dia's verwijderen

De presentatie geven

PowerPoint Online biedt geen ondersteuning aangepaste voorstellingen. U moet een bureaubladversie van PowerPoint gebruiken om te maken van een aangepaste voorstelling.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×