Een aangepaste voorstelling maken

U kunt in feite een subset van dia's in een presentatiebestand markeren zodat u deze subset kunt weergeven voor een bepaalde doelgroep. U beschouwt dit als een afspeellijst. PowerPoint roept dit een aangepastevoorstelling.

Wanneer u een aangepaste voorstelling maakt in PowerPoint, kunt u een presentatie aanpassen voor verschillende doelgroepen. U gebruikt een aangepaste voorstelling om alleen bepaalde dia's uit uw presentatie te vertonen of om een hyperlink naar een groep dia's in de presentatie te maken.

Er zijn twee soorten aangepaste voorstellingen: basis en hyperlink. Een eenvoudige aangepaste voorstelling is een aparte presentatie of een presentatie met een aantal dia's uit de oorspronkelijke presentatie. Een aangepaste voorstelling met hyperlinks is een snelle manier om naar een of meer aparte presentaties te gaan.

Eenvoudige aangepaste voorstellingen

Gebruik een eenvoudige aangepaste voorstelling om een deel van de dia's in een presentatiebestand te presenteren. Als uw presentatie bijvoorbeeld een totaal van vijf dia's bevat, kan een aangepaste voorstelling met de naam site 1 alleen de dia 1, 3 en 5 bevatten. Een tweede aangepaste voorstelling met de naam site 2 bevat dia 1, 2, 4 en 5. Als u een aangepaste voorstelling van een presentatie maakt, kunt u de gehele presentatie ook altijd in de oorspronkelijke volgorde afspelen.

Eenvoudige aangepaste voorstelling

1 Dia's voor site 1

2 Dia's voor locatie 2

Aangepaste voorstellingen met hyperlinks

U gebruikt een aangepaste voorstelling met hyperlinks om de inhoud van een presentatie te rangschikken. Als u bijvoorbeeld een primaire voorstelling maakt over de nieuwe algemene organisatie van het gehele bedrijf, kunt u voor iedere afdeling binnen de organisatie een aangepaste voorstelling maken en deze met hyperlinks vanuit de oorspronkelijke presentatie openen.

U kunt een aangepaste voorstelling met hyperlinks ook gebruiken om een dia met inhoudsopgave te maken. Met een dia met inhoudsopgave kunt u naar andere secties binnen de presentatie gaan, zodat u ter plekke kunt bepalen welke secties u op een bepaald moment aan een bepaalde groep mensen laat zien.

Aangepaste voorstellingen met hyperlinks

1 Dia met hyperlinks

2 Aangepaste voorstelling voor afdeling A

3 Aangepaste voorstelling voor afdeling B

Een aangepaste voorstelling maken en presenteren

Eenvoudige aangepaste voorstellingen maken

 1. Ga naar Diavoorstelling > Aangepaste diavoorstelling en selecteer Aangepaste voorstellingen.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Aangepaste voorstellingen de optie Nieuw.

  Tip: Als u de Aangepaste voorstelling op het scherm wilt bekijken, selecteert u de naam van de voorstelling in het dialoogvenster Aangepaste voorstellingen en klikt u op Weergeven.

 3. Selecteer in het vak Dia's in presentatie de dia's die u in de aangepaste voorstelling wilt opnemen en selecteer vervolgens Toevoegen.

 4. Als u de volgorde van de dia's wilt wijzigen, selecteert u een dia onder Dia's in aangepaste voorstelling en klikt u vervolgens op een van de pijlen om de dia in de lijst naar boven of naar beneden te verplaatsen.

 5. Typ een naam in het vak Naam van diavoorstelling en klik vervolgens op OK.

Aangepaste voorstellingen met hyperlinks maken

 1. Ga naar Diavoorstelling > Aangepaste diavoorstelling en selecteer Aangepaste voorstellingen.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Aangepaste voorstellingen de optie Nieuw.

 3. Selecteer in het vak Dia's in presentatie de dia's die u in de primaire voorstelling wilt opnemen en klik vervolgens op Toevoegen.

  Tip: Als u de volgorde van de dia's wilt wijzigen, selecteert u een dia onder Dia's in aangepaste voorstelling en klikt u vervolgens op een van de pijlen om de dia in de lijst naar boven of naar beneden te verplaatsen.

 4. Typ een naam in het vak Naam van diavoorstelling en klik vervolgens op OK.

 5. Als u een hyperlink wilt maken naar een onderliggende voorstelling in de presentatie, selecteert u de tekst of het object waarvan u een koppeling wilt maken.

 6. Ga naar Invoegen > Hyperlink.

 7. Klik in het dialoogvenster Koppelingen invoegen onder Koppelen aan op Plaats in dit document.

 8. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een koppeling naar een aangepaste voorstelling wilt maken, selecteert u in de lijst Selecteer een plaats in dit document de aangepaste voorstelling waarnaar u een koppeling wilt maken en schakelt u het selectievakje Weergeven en terugkeren in.

  • Als u een koppeling naar een bepaalde locatie in de huidige presentatie wilt maken, selecteert u in de lijst Selecteer een plaats in dit document de dia waarnaar de koppeling moet verwijzen.

Een aangepaste voorstelling starten vanuit PowerPoint

 1. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Instellen op Diavoorstelling instellen.

 2. Klik in het dialoogvenster Diavoorstelling instellen onder Dia's weergevenop Aangepaste voorstelling en klik op de gewenste aangepaste voorstelling.

 3. Klik op OK.

 4. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Diavoorstelling starten op Aangepaste diavoorstelling. Klik vervolgens op Aangepaste voorstellingen.

 5. Selecteer een voorstelling in de lijst Aangepaste diavoorstellingen en klik op Weergeven.

Eenvoudige aangepaste voorstellingen maken

 1. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Diavoorstelling starten op de pijl naast aangepaste diavoorstellingen klik op aangepaste voors tellingen.

 2. Klik in het dialoogvenster aangepaste voors tellingen op Nieuw.

 3. Selecteer in het vak Dia's in presentatie de dia's die u in de aangepaste voorstelling wilt opnemen en klik vervolgens op Toevoegen.

  Tip: Als u meerdere opeenvolgende dia's wilt selecteren, klikt u op de eerste dia en houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de laatste dia klikt die u wilt selecteren. Als u meerdere niet-opeenvolgende dia's wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op elke dia klikt die u wilt selecteren.

 4. Als u de volgorde wilt wijzigen waarin de dia's worden weergegeven, klikt u onder dia's in aangepastevoorstelling op een dia en klikt u vervolgens op een van de pijlen om de dia omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst.

 5. Typ een naam in het vak Naam van diavoorstelling en klik vervolgens op OK. Herhaal de stappen 1 tot en met 5 als u nog meer aangepaste voorstellingen wilt maken in uw presentatie.

Aangepaste voorstellingen met hyperlinks maken

 1. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Diavoorstelling starten op de pijl naast aangepaste diavoorstellingen klik op aangepaste voors tellingen.

 2. Klik in het dialoogvenster aangepaste voors tellingen op Nieuw.

 3. Selecteer in het vak Dia's in presentatie de dia's die u in de primaire voorstelling wilt opnemen en klik vervolgens op Toevoegen.

  Tip: Als u meerdere opeenvolgende dia's wilt selecteren, klikt u op de eerste dia en houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de laatste dia klikt die u wilt selecteren. Als u meerdere niet-opeenvolgende dia's wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op elke dia klikt die u wilt selecteren.

 4. Als u de volgorde wilt wijzigen waarin de dia's worden weergegeven, klikt u onder dia's in aangepastevoorstelling op een dia en klikt u vervolgens op een van de pijlen om de dia omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst.

 5. Typ een naam in het vak Naam van diavoorstelling en klik vervolgens op OK. Herhaal de stappen 1 tot en met 5 als u nog meer aangepaste voorstellingen wilt maken in uw presentatie.

 6. Als u een hyperlink wilt maken van de primaire voorstelling naar een ondersteunde voorstelling, selecteert u de tekst of het object dat u wilt weergeven als de hyperlink.

 7. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Koppelingen op Hyperlink.

 8. Klik onder Koppelen aan op Plaats in dit document.

 9. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een koppeling naar een aangepaste voorstelling wilt maken, selecteert u in de lijst Selecteer een plaats in dit document de aangepaste voorstelling waarnaar u een koppeling wilt maken en schakelt u het selectievakje Weergeven en terugkeren in.

  • Als u een koppeling naar een bepaalde locatie in de huidige presentatie wilt maken, selecteert u in de lijst Selecteer een plaats in dit document de dia waarnaar de koppeling moet verwijzen.

Een aangepaste voorstelling starten vanuit PowerPoint

 1. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Instellen op Diavoorstelling instellen.

 2. Klik in het dialoogvenster Diavoorstelling instellen onder Dia's weergevenop Aangepaste voorstelling en klik op de gewenste aangepaste voorstelling.

 3. Klik op OK.

 4. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Diavoorstelling starten op Aangepaste diavoorstelling. Klik vervolgens op Aangepaste voorstellingen.

 5. Selecteer een voorstelling in de lijst Aangepaste diavoorstellingen en klik op Weergeven.

Een aangepaste voorstelling maken

 1. Open de presentatie die u wilt gebruiken voor het maken van een aangepaste voorstelling.

 2. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik op aangepaste voors tellingen klik vervolgens op aangepaste diavoorstelling.

  Klik op aangepaste voorstelling.

 3. Klik op +.

 4. Selecteer in het vak Dia's in presentatie de dia's die u in de aangepaste voorstelling wilt opnemen en klik vervolgens op Toevoegen.

  Tip: Als u meerdere dia's wilt selecteren, houdt u COMMAND  ingedrukt terwijl u op de dia's klikt.

 5. Als u de weergavevolgorde van de dia's wilt wijzigen, klikt u onder Dia's in aangepaste voorstelling op een dia en klikt u vervolgens op Pijl Omhoog verplaatsen  of Pijl Omlaag verplaatsen  om de dia omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst.

 6. Typ een naam in het vak Naam van diavoorstelling en klik vervolgens op OK. Als u extra aangepaste voorstellingen wilt maken voor dia's in uw presentatie, herhaalt u deze stappen.

  Tip: Als u wilt zien hoe een aangepaste diavoorstelling wordt weergegeven in de diavoorstellingsweergave, klikt u in het dialoogvenster aangepaste voors tellingen op de naam van de weergave en klikt u vervolgens op voors telling starten.

Koppeling naar andere douane shows

Via een hyperlink naar een aangepaste voorstelling kunt u snel naar andere aangepaste voorstellingen navigeren vanuit uw primaire presentatie. U kunt ook een dia met een inhoudsopgave met koppelingen maken. Als u uw presentatie op deze manier ontwerpt, kunt u vanuit de dia met de inhoudsopgave navigeren naar verschillende secties van uw presentatie, zodat u kunt kiezen welke sectie u uw publiek op een bepaald moment laat zien. In de volgende instructies wordt uitgelegd hoe u een of meer aangepaste voorstellingen maakt en vervolgens in de primaire presentatie een hyperlink toevoegt naar de aangepaste voorstellingen.

Opmerking: Als u in een presentatie een hyperlink wilt maken naar een andere presentatie, kunt u een hyperlink naar het andere document toevoegen. Zie Een hyperlink maken, bewerken of verwijderen voor meer informatie.

 1. Selecteer de tekst of het object dat u als hyperlink wilt weergeven. U kunt ook een inhoudsopgave maken en van elke tekstvermelding een hyperlink maken om door de aangepaste voorstelling te navigeren. Hiervoor voegt u een nieuwe dia in uw presentatie in, typt u een inhoudsopgave en maakt u een koppeling van elke vermelding.

 2. Klik op het tabblad Invoegen op Actie.

  Klik op Actie

 3. Selecteer in het dialoogvenster Actie-instellingen op een van de volgende manieren hoe de actie wordt gestart:

  Een actie starten

  Klik op

  Wanneer u op de actieknop klikt

  Het tabblad Muisklik.

  Wanneer u de muisaanwijzer op de actieknop plaatst

  Het tabblad Muisaanwijzer op object.

 4. Klik op Hyperlink naar en klik in het pop-upmenu op Aangepaste voorstelling.

 5. Selecteer onder Aangepaste voorstellingen de aangepaste voorstelling waarnaar u een koppeling wilt maken.

  Als u, na het weergeven van de aangepaste voorstelling, wilt terugkeren naar de dia waar u de aangepaste voorstelling hebt gestart, schakelt u het selectievakje Weergeven en terugkeren in. Dit is handig als u een dia hebt die dienst doet als inhoudsopgave met aangepaste voorstellingen.

 6. Klik op OK.

  Als u meer koppelingen naar andere aangepaste voorstellingen wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

Een aangepaste voorstelling afspelen

 • Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik op aangepastevoorstelling en klik vervolgens op de aangepaste voorstelling die u wilt afspelen.

  Tabblad Diavoorstelling, groep Diavoorstelling weergeven

  Opmerking: Als u een aangepaste voorstelling nog niet hebt gemaakt, klikt u op aangepaste voors telling, klikt u op aangepaste diavoorstellingen vervolgens op +.

Een aangepaste voorstelling maken

 1. Open de presentatie die u wilt gebruiken voor het maken van een aangepaste voorstelling.

 2. Klik op het tabblad Diavoorstelling onder Diavoorstelling weergeven op Aangepaste voorstellingen en klik vervolgens op Aangepaste voorstellingen bewerken.

  Tabblad Diavoorstelling, groep Diavoorstelling weergeven

 3. Klik op Nieuw.

 4. Selecteer in het vak Dia's in presentatie de dia's die u in de aangepaste voorstelling wilt opnemen en klik vervolgens op Toevoegen.

  Tip: Als u meerdere dia's wilt selecteren, houdt u COMMAND  ingedrukt terwijl u op de dia's klikt.

 5. Als u de weergavevolgorde van de dia's wilt wijzigen, klikt u onder Dia's in aangepaste voorstelling op een dia en klikt u vervolgens op Pijl Omhoog verplaatsen  of Pijl Omlaag verplaatsen  om de dia omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst.

 6. Typ een naam in het vak Naam van diavoorstelling en klik vervolgens op OK. Als u extra aangepaste voorstellingen wilt maken voor dia's in uw presentatie, herhaalt u deze stappen.

  Tip: Als u wilt zien hoe een aangepaste diavoorstelling wordt weergegeven in de diavoorstellingsweergave, klikt u in het dialoogvenster aangepaste voors tellingen op de naam van de weergave en klikt u vervolgens op weergeven.

Koppeling naar andere douane shows

Via een hyperlink naar een aangepaste voorstelling kunt u snel naar andere aangepaste voorstellingen navigeren vanuit uw primaire presentatie. U kunt ook een dia met een inhoudsopgave met koppelingen maken. Als u uw presentatie op deze manier ontwerpt, kunt u vanuit de dia met de inhoudsopgave navigeren naar verschillende secties van uw presentatie, zodat u kunt kiezen welke sectie u uw publiek op een bepaald moment laat zien. In de volgende instructies wordt uitgelegd hoe u een of meer aangepaste voorstellingen maakt en vervolgens in de primaire presentatie een hyperlink toevoegt naar de aangepaste voorstellingen.

Opmerking: Als u in een presentatie een hyperlink wilt maken naar een andere presentatie, kunt u een hyperlink naar het andere document toevoegen. Zie Een hyperlink maken, bewerken of verwijderen voor meer informatie.

 1. Als u vanuit de primaire presentatie een hyperlink wilt maken naar een ondersteunde aangepaste voorstelling, selecteert u in de presentatie de tekst die of het object dat de hyperlink moet vertegenwoordigen. U kunt ook een inhoudsopgave maken en van elke tekstvermelding een hyperlink maken om door de aangepaste voorstelling te navigeren. Hiervoor voegt u een nieuwe dia in uw presentatie in, typt u een inhoudsopgave en maakt u een koppeling van elke vermelding.

 2. Klik op het tabblad Diavoorstelling onder Instellen op Actie-instellingen.

  Tabblad diavoorstelling, groep instellen

 3. Selecteer in het dialoogvenster Actie-instellingen op een van de volgende manieren hoe de actie wordt gestart:

  Een actie starten

  Klik op

  Wanneer u op de actieknop klikt

  Het tabblad Muisklik.

  Wanneer u de muisaanwijzer op de actieknop plaatst

  Het tabblad Muisaanwijzer op object.

 4. Klik op Hyperlink naar en klik in het pop-upmenu op Aangepaste voorstelling.

 5. Selecteer onder Aangepaste voorstellingen de aangepaste voorstelling waarnaar u een koppeling wilt maken.

  Als u, na het weergeven van de aangepaste voorstelling, wilt terugkeren naar de dia waar u de aangepaste voorstelling hebt gestart, schakelt u het selectievakje Weergeven en terugkeren in. Dit is handig als u een dia hebt die dienst doet als inhoudsopgave met aangepaste voorstellingen.

 6. Klik op OK.

  Als u meer koppelingen naar andere aangepaste voorstellingen wilt toevoegen, herhaalt u stap 1 tot en met 6.

Een aangepaste voorstelling afspelen

 • Klik op het tabblad Diavoorstelling onder Diavoorstelling weergevenop aangepaste voors tellingenen klik vervolgens op de aangepaste voorstelling die u wilt afspelen.

  Tabblad Diavoorstelling, groep Diavoorstelling weergeven

  Opmerking: Als u nog geen aangepaste voorstelling hebt gemaakt, klikt u op aangepaste voors tellingen bewerkenen vervolgens op Nieuw.

Zie ook

Overgangen tussen dia's toevoegen, bewerken of verwijderen

PowerPoint voor het web biedt geen ondersteuning voor aangepaste voorstellingen. U moet een bureaubladversie van PowerPoint gebruiken om een aangepaste voorstelling te maken.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×