Een aangepaste sjabloon voor een SharePoint-bibliotheek instellen

Een aangepaste sjabloon voor een SharePoint-bibliotheek instellen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u een documentbibliotheek SharePoint hebt gemaakt, kunt u een standaard-bestandstype openen wanneer een nieuw bestand wordt gemaakt instellen (u kunt een PowerPoint-bestand bijvoorbeeld kunt instellen als standaardbestandstype openen). U kunt ook de standaardbestandssjabloon voor die bibliotheek aanpassen. U kunt bijvoorbeeld een Word-sjabloon maken met aangepaste kopteksten en voetteksten of andere aangepaste functies, en kunt u de standaardsjabloon voor die bibliotheek. Klik wanneer u of uw gebruikers een nieuw bestand maken, wordt geopend in het juiste programma met uw aangepaste functies.

Opmerking: U moet de machtiging Volledig beheer voor de bibliotheek voor het instellen van een sjabloon.

Een standaard-bestandstype instellen wanneer u een bibliotheek maakt

Volg deze procedure om in te stellen van een bestandstype een leeg bestand in het juiste programma te openen.

 1. Navigeer naar de site waar u wilt maken van uw bibliotheek.

 2. Klik op instellingen Tandwielvormige knop voor instellingen en klik op een App toevoegen

 3. Kies documentbibliotheek.

 4. Klik op Geavanceerde opties.

 5. Toevoegen een naam, beschrijving, versiebeheer, en indien van toepassing, of u wilt dat de bibliotheek e-mail ontvangen.

 6. Selecteer de standaardbestandsindeling-toepassing en versie in de vervolgkeuzelijst Documentsjabloon .

  Een sjabloon selecteren

 7. Klik op Maken.

De standaardsjabloon voor een documentbibliotheek aanpassen

Gebruik deze procedure om aan te passen de standaardsjabloon. Er zijn twee manieren kunt u de standaardsjabloon wijzigen:

 • Als uw document of formulierbibliotheek een standaardbestandssjabloon voor een programma dat compatibel is met SharePointheeft, kunt u de standaardsjabloon bewerken.

 • Voor andere programma's kunt u de standaardsjabloon niet rechtstreeks bewerken, maar kunt u een nieuw sjabloonbestand kopiëren naar de map Formulieren van de bibliotheek om een aangepaste sjabloon op te geven.

De standaardbestandssjabloon bewerken

 1. Navigeer naar de site waar uw bibliotheek is.

 2. SharePoint Server, klik op het lint het tabblad bibliotheek , klik op Bibliotheekinstellingen.

  Klik op Instellingen Tandwielvormige knop voor instellingen voor SharePoint Online, en klik op Bibliotheekinstellingen.

 3. Klik op Geavanceerde instellingen onder Algemene instellingen.

  Klik op Geavanceerde instellingen van het instellingenvenster
 4. Ga naar de sectie Documentsjabloon en klik onder het veld URL van sjabloon op Sjabloon bewerken. Het volgende gebeurt:

  Als uw site een deel van een Office 365-abonnement, klikt u vervolgens op dit punt is, wordt u mogelijk gevraagd om in te voeren van uw Office 365-abonnement gebruikersnaam en wachtwoord.

  • Documentbibliotheek    De sjabloon wordt geopend in een toepassing die compatibel is met SharePoint en die is gekoppeld aan het bestandstype van de huidige sjabloon. Word wordt bijvoorbeeld geopend als de standaardsjabloon een Word-sjabloon is, of Excel wordt geopend als de standaardsjabloon een Excel-werkblad is.

  • Formulierbibliotheek    De sjabloon wordt geopend in een programma dat compatibel is met SharePoint, een op XML gebaseerde formulierontwerpprogramma, zoals InfoPath, of een XML-editor.

   Sjabloon bewerken
   De standaardbibliotheeksjabloon bewerken

  Opmerking: Als gebruikers op de site al formulieren hebben ingevuld die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke sjabloon, moet u in overweging nemen in hoeverre die formulieren worden beïnvloed door eventuele wijzigingen in de sjabloon. Als u bijvoorbeeld een veld toevoegt dat verplicht moet worden ingevuld, kan dit fouten veroorzaken in de oorspronkelijke formulieren die al zijn ingevuld voordat dit veld werd toegevoegd.

 5. Breng de wijzigingen die u wilt en sla de sjabloon. Sla de sjabloon met een nieuwe bestandsnaam voor SharePoint Online. Sluit het programma als u deze niet meer nodig hebt openen of gaat u naar uw site.

  Opmerking: Voor SharePoint Onlinemoet de aangepaste sjabloon een andere naam dan het standaardgeluid. Gebruik van de klant functie OpslaanAls het bestand wilt opslaan naar de map formulieren met een nieuwe bestandsnaam. Bijvoorbeeld voor Word, niet gebruikt de standaard bestandsnaam template.dotx.

 6. Soms moet u de sjabloon vanuit het ontwerpprogramma opnieuw publiceren naar de bibliotheek op de site. Dit is afhankelijk van het formulierontwerpprogramma dat u gebruikt.

 7. Klik op uw site onder aan de pagina Geavanceerde instellingen voor document- of formulierbibliotheek op OK.

Een aangepaste bestandssjabloon opgeven

 1. Maken en de aangepaste sjabloon opslaan in een programma dat compatibel is met SharePoint. Noteer de locatie en Ga naar SharePoint.

  Opmerking: Als de standaardsjabloon voor documenten andere naam heeft dan template.dotx heet, worden in de lijst of bibliotheek geen standaardsjablonen weergegeven.

 2. Ga naar de site die de bibliotheek bevat waarvoor u een aangepaste sjabloon wilt opgeven.

 3. Internet Explorer moet u gebruiken voor deze stap. SharePoint Online, Alle documenten rechtsboven in het scherm, klik op weergave in de Verkenner.

  Voor SharePoint-Server, klikt u op het tabblad bibliotheek op het lint en klik vervolgens in de groep verbinden en exporteren op openen met Explorer.

  Belangrijk: Als File Explorer wordt niet geopend of er een foutbericht wordt weergegeven, is het wellicht moet u voegt uw site als een vertrouwde website in uw browserinstellingen. Zie openen in Verkenner of weergave met File Explorer in SharePointvoor meer informatie.

 4. Blader in Bestandenverkenner naar de aangepaste sjabloon die u hebt gemaakt.

 5. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en klik vervolgens op Kopiëren in het snelmenu.

 6. Klik op de knop Vorige tot u bij de bibliotheek bent teruggekeerd en klik vervolgens op de map Formulieren om deze te openen.

 7. Klik met de rechtermuisknop in een leeg gedeelte van het mapvenster en klik vervolgens op Plakken in het snelmenu.

 8. File Explorer sluiten en terugkeren naar de site.

 9. Klik op Site-inhoud aan de linkerkant.

 10. Zoeken naar de teamsitedocumentbibliotheek onder inhoud, plaats de muisaanwijzer over de naam, klik op de weglatingstekens (…) en klik vervolgens op Instellingen.

  Als u de bovenstaande opdrachten niet ziet, is het mogelijk in klassieke SharePoint. In dat geval Ga naar de teamsitedocumentbibliotheek en klik op het lint en klik op het tabblad bibliotheek en klik vervolgens op Bibliotheekinstellingen.

 11. Klik op Geavanceerde instellingen onder Algemene instellingen.

 12. Voer in de sectie Documentsjabloon een van de volgende acties uit:

  Documentbibliotheek    Typ het adres van de aangepaste sjabloon in het vak URL van sjabloon. De locatie is het webadres van de sjabloon op de site, die samenhangt met de naam van de site. Als de sjabloon bijvoorbeeld Watermerk.dotx heet en u deze wilt toevoegen aan de map Formulieren van de documentbibliotheek Gedeelde documenten wilt toevoegen, typt u:

  Gedeelde documenten/Formulieren/Watermerk.dotx

  Documentbibliotheek    Typ het adres van de aangepaste sjabloon in het vak URL van sjabloon. De locatie is het webadres van de sjabloon op de site, die samenhangt met de naam van de site. Als de sjabloon bijvoorbeeld Orders.xml heet en u deze wilt toevoegen aan de map Aankopen van de documentbibliotheek Gedeelde documenten wilt toevoegen, typt u:

  Aankopen/Formulieren/Orders.xsn

  Opmerking:  Als de instellingen in het onderdeel Documentsjabloon niet beschikbaar zijn, is mogelijk de optie voor meerdere inhoudstypen ingeschakeld. Als u wilt zien of er meerdere inhoudstypen zijn ingeschakeld, gaat u naar het onderdeel Inhoudstypen en controleert u of Ja is geselecteerd in het onderdeel Beheer van inhoudstypen toestaan? rechtstreeks boven het onderdeel Documentsjablonen.. Als dit het geval is, moet u de sjabloon voor het inhoudstype bewerken.

Meer informatie over bestandssjablonen in een document of formulierbibliotheek

Hier volgen enkele tips en richtlijnen voor het maken en gebruiken van sjablonen.

De soorten bestanden die u wel en niet kunt opslaan in een SharePoint-bibliotheek

Naar gelang het bestand dat zich in een bibliotheek bevindt, kunnen de volgende situaties voorkomen:

Bestanden die compatibel zijn met SharePoint technologieën    voor een gebruiker een bestand maken met behulp van de opdracht Nieuw in een documentbibliotheek, de bestandssjabloon moet worden gemaakt vanuit een programma dat compatibel is met SharePoint, zoals Microsoft Office Word. Wanneer u een nieuw bestand in een formulierbibliotheek maken, zijn instellen als standaardprogramma een op XML gebaseerde formulierontwerpprogramma die compatibel is met SharePoint, zoals Microsoft InfoPath.

Andere programmabestanden    Voor de meeste andere programma's kunt u toch het bestand in de bibliotheek opslaan en beheren. U maakt het bestand echter niet vanuit de documentbibliotheek, maar in het programma, waarna u het later kunt uploaden naar de bibliotheek.

Geblokkeerde programmabestanden    Veiligheidsredenen worden sommige programmabestandstypen, zoals .exe, geblokkeerd kunnen worden opgeslagen in een bibliotheek. Voor meer informatie raadpleegt u typen bestanden die kunnen niet worden toegevoegd aan een lijst of bibliotheek.

De twee soorten bibliotheken die gebruikmaken van bestandssjablonen

De twee soorten bibliotheken die gebruikmaken van sjablonen, zijn document- en formulierbibliotheken.

Documentbibliotheken    U gebruikt een documentbibliotheek om veel verschillende bestandstypen, zoals documenten, spreadsheets, presentaties, tekstbestanden en andere bestandstypen, op te slaan en te beheren. Een documentbibliotheek is meestal de meest algemene plaats op een site waar u bestanden met andere teamleden kunt maken, verzamelen, bijwerken en beheren, en met andere collega's in uw onderneming kunt delen. U kunt een documentbibliotheek ook gebruiken als een algemene opslagplaats of voor een specifiek doeleinde, bijvoorbeeld voor een marketingteam dat een eigen documentbibliotheek heeft voor planningsmateriaal, persberichten en publicaties.

Formulierbibliotheken    Met een formulierbibliotheek kunt u gemakkelijk op XML gebaseerde formulieren delen en bijhouden voor het verzamelen van informatie. Zo kunt u bijvoorbeeld een formulierbibliotheek maken voor de formulieren met onkostendeclaraties van uw afdeling. De formuliersjabloon van de onkostendeclaratie wordt opgeslagen als de standaardbestandssjabloon in de formulierbibliotheek. Telkens wanneer iemand een onkostendeclaratie maakt, opent hij of zij de sjabloon als een leeg formulier, dat de indeling, de velden en de berekeningen van de onkostendeclaratie bevat. Wanneer iemand het formulier invult, worden de gegevens van de onkostendeclaratie (en alleen de gegevens) opgeslagen als een XML-bestand in de formulierbibliotheek. Door de gegevens van het formulier te scheiden, is het veel gemakkelijk om elke onkostendeclaratie apart door andere systemen te laten verwerken, de gegevens samen te voegen of te exporteren voor nadere verwerking en analyse.

Waar de bestandssjablonen in de bibliotheek worden opgeslagen

Wanneer een document- of formulierbibliotheek een standaardbestandssjabloon heeft, wordt deze opgeslagen in de map Formulieren van de bibliotheek.

Open de bibliotheek in Verkenner om te zien van de map formulieren die de bestandssjabloon voor de bibliotheek bevat.

Formuliermap voor het opslaan van sjablonen

Een documentbibliotheek heeft een bestandssjabloon, genaamd template.dotx, standaard, maar u kunt dit bestand als u wilt wijzigen. Als u een andere sjabloon, moet u deze eerst maken in een programma dat compatibel is met SharePoint, zoals Word, en sla deze op de map formulieren van een bibliotheek. Vervolgens gaat u in de bibliotheek, moet u het adres van de aangepaste sjabloon opgeven.

Standaard is in een formulierbibliotheek een tijdelijk bestand aanwezig genaamd template.xml, dat u moet vervangen door een formuliersjabloon die u zelf maakt.

Een bestandssjabloon voor een formulierbibliotheek maken

Als u wilt maken of aanpassen van een sjabloon in een formulierbibliotheek, kunt u een op XML gebaseerde formulierontwerpprogramma die compatibel is met SharePoint, zoals InfoPath. Er zijn extra voordelen van een formulierontwerpprogramma. Bijvoorbeeld wanneer u InfoPath gebruikt, kunt u het volgende doen:

 • De formulierbibliotheek en de sjabloon rechtstreeks in InfoPath maken.

 • Gemakkelijk de formuliersjabloon bewerken en weer naar de formulierbibliotheek publiceren.

 • De afzonderlijke XML-gegevensbestanden die gemaakt zijn op basis van bepaalde formuliersjablonen samenvoegen voor nadere verwerking.

 • De velden van XML-gegevens promoveren naar bibliotheekkolommen in de formulierbibliotheek.

Wanneer een gebruiker een formulier maakt, wordt deze geopend al dan niet standaard in het formulier bewerken programma dat compatibel is met SharePoint op de clientcomputer van de gebruiker. Als er geen compatibel programma is geïnstalleerd, wordt het formulier, als deze is ontworpen voor het openen in de browser kunt openen in de browser. Als u wilt, kunt u opgeven dat een formulier dat is ontworpen om te openen in een browser altijd wordt geopend in de browser. U kunt het standaardgedrag bij de instelling Documenten openen in de Browser in de geavanceerde instellingen van de bibliotheek wijzigen.

Ga naar Instellingen, Bibliotheekinstellingen
In SharePoint online, klikt u op instellingen en klik vervolgens op Bibliotheekinstellingen

In SharePoint online, klikt u op instellingen en klik vervolgens op Bibliotheekinstellingen

Lijstinstellingen op lint
In SharePoint server, klikt u op Bibliotheekinstellingen op het tabblad bibliotheek in het lint

In SharePoint server, klikt u op Bibliotheekinstellingen op het tabblad bibliotheek in het lint

Klik op Geavanceerde instellingen van het instellingenvenster

Instellingen voor een documentbibliotheek

Schermafbeelding van de pagina Geavanceerde instellingen voor een documentbibliotheek in SharePoint

De instelling Documenten openen in de browser

Inhoudstypen gebruiken om sjablonen voor een document- of formulierbibliotheek in te stellen

Als meerdere inhoudstypen zijn ingeschakeld en sjablonen voor die inhoudstypen zijn opgegeven, wordt de bibliotheek gebruikt de sjablonen die zijn opgegeven door de inhoud typen en niet de standaardsjabloon. Als u aanpassen van de sjablonen voor de bibliotheek wilt, moet u in dit geval de inhoudstypen wijzigen. Voor meer informatie over inhoudstypen, raadpleegt u Inleiding tot inhoudstypen en het publiceren van inhoudstype.

Een standaardsjabloon instellen wanneer u een document- of formulierbibliotheek maakt

 1. Navigeer naar de site waar u de bibliotheek wilt maken.

 2. Klik op Siteacties, klik op Alle site-inhoud weergeven en klik vervolgens op Maken.

  Opmerking: Het uiterlijk van en het pad naar een site kunnen aanzienlijk zijn gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie, zoals een opdracht, knop of koppeling, niet kunt vinden.

 3. Klik onder Bibliotheken op Documentbibliotheek of Formulierbibliotheek.

 4. Typ in het vak Naam een naam voor de bibliotheek. De bibliotheeknaam is vereist.

  De naam wordt boven aan de bibliotheekpagina weergegeven, maakt onderdeel uit van het adres van de bibliotheekpagina en wordt weergegeven in de navigatie-elementen die gebruikers die bibliotheek helpen vinden en openen.

 5. Typ in het vak Beschrijving een beschrijving van het doel van de bibliotheek. De beschrijving is optioneel.

  De beschrijving wordt weergegeven boven aan de bibliotheekpagina onder de naam van de bibliotheek. Als u van plan bent om in te schakelen van de bibliotheek kan inhoud per e-mail ontvangen, kunt u het e-mailadres van de bibliotheek toevoegen aan de beschrijving, zodat personen deze gemakkelijk kunt terugvinden.

 6. Als u een koppeling naar deze bibliotheek wilt toevoegen aan de balk Snel starten, moet Ja zijn geselecteerd in de sectie Navigatie.

 7. Klik in de sectie Versiegeschiedenis van document op Ja als u wilt dat er elke keer een versie of een back-up van een bestand wordt gemaakt wanneer een bestand wordt ingecheckt in de bibliotheek.

 8. Voer in de sectie Documentsjabloon een van de volgende handelingen uit:

  Documentbibliotheek    Geef het type bestand moet worden gebruikt als een sjabloon voor nieuwe bestanden in de documentbibliotheek. De volgende bestandstypen zijn standaard beschikbaar:

  • Geen

  • * Microsoft Word 97-2003-document

  • * Microsoft Excel 97-2003-spreadsheet

  • * Microsoft PowerPoint 97-2003-presentatie

  • * Microsoft Word-document

  • * Microsoft Excel-spreadsheet

  • * Microsoft PowerPoint-presentatie

  • * Microsoft OneNote 2010-notitieblok

  • * Microsoft SharePoint Designer-webpagina

  • * Basispagina

  • * Pagina met webonderdelen

   Formulierbibliotheek    Selecteer de formuliersjabloon die u wilt opgeven als het type voor alle formulieren in de bibliotheek.

 9. Klik op Maken.

De standaardbestandssjabloon wijzigen voor een document- of formulierbibliotheek

U kunt de standaardsjabloon op twee manieren wijzigen:

 • Als uw document- of formulierbibliotheek een standaardbestandssjabloon heeft voor een programma dat compatibel is met SharePoint 2010, kunt u de standaardsjabloon bewerken.

 • Voor andere programma's kunt u de standaardsjabloon niet rechtstreeks bewerken, maar kunt u een nieuw sjabloonbestand kopiëren naar de map Formulieren van de bibliotheek om een aangepaste sjabloon op te geven.

De standaardbestandssjabloon bewerken

 1. Navigeer naar de site die de bibliotheek bevat waarvoor u de standaardsjabloon wilt bewerken.

 2. Klik op de naam van de bibliotheek op de balk Snel starten of klik op Siteacties, klik op Alle site-inhoud weergeven en klik vervolgens in het bijbehorende bibliotheekgedeelte op de naam van de bibliotheek.

  Opmerking:  Het uiterlijk van en het pad naar een site kunnen aanzienlijk zijn gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie, zoals een opdracht, knop of koppeling, niet kunt vinden.

 3. Klik op het lint in de sectie Hulpmiddelen voor bibliotheken op het tabblad Bibliotheek en klik in groep Instellingen op Bibliotheekinstellingen.

 4. Klik onder Algemene instellingen op Geavanceerde instellingen.

 5. Klik in de sectie Documentsjabloon onder het vak URL van sjabloon op Sjabloon bewerken. Het volgende gebeurt:

  Documentbibliotheek    De sjabloon wordt geopend in een toepassing die compatibel is met SharePoint 2010 en die is gekoppeld aan het bestandstype van de huidige sjabloon. Word 2010 wordt bijvoorbeeld geopend als de standaardsjabloon een Word-sjabloon is, of Excel 2010 wordt geopend als de standaardsjabloon een Excel-werkblad is.

  Formulierbibliotheek    De sjabloon wordt geopend in een programma dat compatibel is met SharePoint 2010, een van beide een op XML gebaseerde formulierontwerpprogramma, zoals InfoPath 2010 of een XML-editor.

  Opmerking: Als gebruikers op de site al formulieren hebben ingevuld die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke sjabloon, moet u in overweging nemen in hoeverre die formulieren worden beïnvloed door eventuele wijzigingen in de sjabloon. Als u bijvoorbeeld een veld toevoegt dat verplicht moet worden ingevuld, kan dit fouten veroorzaken in de oorspronkelijke formulieren die al zijn ingevuld voordat dit veld werd toegevoegd.

 6. Maak de gewenste wijzigingen en sla de sjabloon op. Sluit het programma als u het niet meer nodig hebt of ga naar de site.

 7. Soms moet u de sjabloon vanuit het ontwerpprogramma opnieuw publiceren naar de bibliotheek op de site. Dit is afhankelijk van het formulierontwerpprogramma dat u gebruikt.

 8. Klik op uw site onder aan de pagina Geavanceerde instellingen voor document- of formulierbibliotheek op OK.

Een aangepaste bestandssjabloon opgeven

 1. Maak de aangepaste sjabloon en sla deze op in een programma dat compatibel is met SharePoint 2010. Onthoud de locatie en ga naar SharePoint 2010.

 2. Ga naar de site met de bibliotheek waarvoor u een aangepaste sjabloon wilt opgeven.

 3. Klik op de naam van de bibliotheek op de balk Snel starten of klik op Siteacties, klik op Alle site-inhoud weergeven en klik vervolgens in het bijbehorende bibliotheekgedeelte op de naam van de bibliotheek.

  Opmerking:  Het uiterlijk van en het pad naar een site kunnen aanzienlijk zijn gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie, zoals een opdracht, knop of koppeling, niet kunt vinden.

 4. Klik op het lint op het tabblad Bibliotheek in de groep Verbinden en exporteren op Openen met Explorer.

 5. Blader in Windows Verkenner naar de aangepaste sjabloon die u hebt gemaakt.

 6. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en klik vervolgens op Kopiëren in het snelmenu.

 7. Klik op de knop Vorige tot u bij de bibliotheek bent teruggekeerd en klik vervolgens op de map Formulieren om deze te openen.

 8. Klik met de rechtermuisknop in een leeg gedeelte van het mapvenster en klik vervolgens op Plakken in het snelmenu.

 9. Sluit Windows verkenner en ga terug naar de bibliotheek op de site.

 10. Klik in het menu Instellingen op Bibliotheekinstellingen.

 11. Klik op Geavanceerde instellingen onder Algemene instellingen.

 12. Voer in de sectie Documentsjabloon een van de volgende acties uit:

  Documentbibliotheek    Typ het adres van uw aangepaste sjabloon in het vak URL van sjabloon . De locatie is het webadres van de sjabloon op de site ten opzichte van de naam van de site. Bijvoorbeeld: als uw sjabloon watermerk.dotx heet en u deze aan de map formulieren van de Gedeelde documenten,-documentbibliotheek toevoegen, typt u het volgende:

  Gedeelde documenten/Formulieren/Watermerk.dotx

  Formulierbibliotheek    Typ het adres van de aangepaste sjabloon die u wilt gebruiken in het vak URL van sjabloon . De locatie is het webadres van de sjabloon op de site ten opzichte van de naam van de site. Bijvoorbeeld: als uw sjabloon Orders.xml heet en u deze aan de map formulieren van de formulierbibliotheek aankopen toevoegen , typt u het volgende:

  Aankopen/Formulieren/Orders.xsn

  Opmerking:  Als de instellingen in het onderdeel Documentsjabloon niet beschikbaar zijn, is mogelijk de optie voor meerdere inhoudstypen ingeschakeld. Als u wilt zien of er meerdere inhoudstypen zijn ingeschakeld, gaat u naar het onderdeel Inhoudstypen en controleert u of Ja is geselecteerd in het onderdeel Beheer van inhoudstypen toestaan? rechtstreeks boven het onderdeel Documentsjablonen.. Als dit het geval is, moet u de sjabloon voor het inhoudstype bewerken.

Meer informatie over bestandssjablonen in een document- of formulierbibliotheek

Wanneer u een document of formulierbibliotheek maakt, kunt u een standaardsjabloon voor die bibliotheek instellen. Wanneer iemand een nieuw bestand in de bibliotheek hebt gemaakt, wordt de standaardsjabloon geopend in het juiste programma. U kunt bijvoorbeeld een Word 2010-sjabloon instellen in een documentbibliotheek. Wanneer iemand een nieuw bestand in de desbetreffende documentbibliotheek maakt, wordt de sjabloon wordt geopend in Word.

Als u extra instellingen of de standaardinhoud voor elk nieuw bestand wilt opgeven, zoals de gewenste overzichtsstructuur voor een marketingcampagne of een officiële disclaimer in een paginavoettekst, kunt u deze gegevens ook aan de sjabloon toevoegen.

De soorten bestanden die u wel en niet kunt opslaan in een SharePoint-bibliotheek

Naar gelang het bestand dat zich in een bibliotheek bevindt, kunnen de volgende situaties voorkomen:

Bestanden die compatibel zijn met SharePoint technologies    Voor een gebruiker een bestand maken met behulp van de opdracht Nieuw in een documentbibliotheek, moet de bestandssjabloon worden gemaakt vanuit een programma dat compatibel is met SharePoint 2010, zoals Word 2010. Wanneer u een nieuw bestand in een formulierbibliotheek maakt, kan instellen als standaardprogramma een op XML gebaseerde formulierontwerpprogramma die compatibel is met SharePoint 2010, zoals Microsoft InfoPath 2010zijn.

Andere programmabestanden    Voor de meeste andere programma's, kunt u nog steeds opslaan en beheren van het bestand in de bibliotheek. Maar in plaats van het maken van het bestand rechtstreeks vanuit de documentbibliotheek, kunt u het bestand in uw programma hebt gemaakt en vervolgens toevoegen aan de bibliotheek later.

Geblokkeerde programmabestanden    Veiligheidsredenen worden sommige programmabestandstypen, zoals .exe, geblokkeerd kunnen worden opgeslagen in een bibliotheek.

Meer informatie over geblokkeerde bestandstypen vindt u in de sectie Zie ook.

De twee soorten bibliotheken die gebruikmaken van bestandssjablonen

De twee soorten bibliotheken die gebruikmaken van sjablonen, zijn document- en formulierbibliotheken.

Documentbibliotheken    U kunt een documentbibliotheek opslaan en beheren van veel verschillende bestandstypen, met inbegrip van documenten, spreadsheets, presentaties, tekstbestanden en andere soorten bestanden. Een documentbibliotheek is vaak de meest voorkomende locatie op een site waar u kunt maken, verzamelen, bijwerken, en bestanden met teamleden beheren en delen met andere collega's in uw onderneming. Als een bestandsopslagplaats algemene kunt u een documentbibliotheek. Of u kunt een documentbibliotheek gebruiken voor een specifiek doel, een marketingactiviteit team kan bijvoorbeeld een eigen documentbibliotheek voor het plannen van materialen, nieuwsbrieven en publicaties.

Formulierbibliotheken    Een formulierbibliotheek biedt een eenvoudige manier om te delen en bijhouden van XML-formulieren die worden gebruikt om gegevens te verzamelen. U kunt bijvoorbeeld een formulierbibliotheek voor onkostendeclaraties van uw afdeling maken. De sjabloon Onkostendeclaratie formulier wordt opgeslagen als de standaardsjabloon bestand in de formulierbibliotheek. Telkens wanneer die iemand een onkostendeclaratie gemaakt openen ze de sjabloon als een leeg formulier, waarin de indeling, velden en berekeningen van de onkostendeclaratie. Wanneer iemand het formulier invult, worden de expense report with data (en alleen de gegevens) wordt opgeslagen als een XML-bestand in de formulierbibliotheek. Door te scheiden de gegevens uit het formulier, is het veel gemakkelijker naar elke onkostendeclaratie afzonderlijk proces door andere systemen, de gegevens samenvoegen of exporteren voor nadere verwerking en analyse.

Waar de bestandssjablonen in de bibliotheek worden opgeslagen

Wanneer een document- of formulierbibliotheek een standaardbestandssjabloon heeft, wordt deze opgeslagen in de map Formulieren van de bibliotheek.

Open de bibliotheek in Windows Verkenner om te zien van de map formulieren , die de bestandssjabloon voor de bibliotheek bevat.

De inhoud van de map Mappen in een documentbibliotheek

Een documentbibliotheek heeft een bestandssjabloon, genaamd template.dotx, standaard, maar u kunt dit bestand als u wilt wijzigen. Als u een andere sjabloon, moet u deze eerst maken in een programma dat compatibel is met SharePoint 2010, zoals Word 2010, en sla deze op de map formulieren van een bibliotheek. Vervolgens gaat u in de bibliotheek, moet u het adres van de aangepaste sjabloon opgeven.

Standaard bevat een formulierbibliotheek een tijdelijk bestand met de naam template.xml, dat u moet vervangen door een formuliersjabloon die u zelf maakt.

Een bestandssjabloon voor een formulierbibliotheek maken

Als u wilt maken of aanpassen van een sjabloon in een formulierbibliotheek, kunt u een op XML gebaseerde formulierontwerpprogramma die compatibel is met SharePoint 2010, zoals InfoPath 2010. Er zijn extra voordelen van een formulierontwerpprogramma. Bijvoorbeeld wanneer u InfoPath 2010 gebruikt, kunt u het volgende doen:

 • De formulierbibliotheek en de sjabloon rechtstreeks in InfoPath maken.

 • Gemakkelijk de formuliersjabloon bewerken en weer naar de formulierbibliotheek publiceren.

 • De afzonderlijke XML-gegevensbestanden die gemaakt zijn op basis van bepaalde formuliersjablonen samenvoegen voor nadere verwerking.

 • De velden van XML-gegevens promoveren naar bibliotheekkolommen in de formulierbibliotheek.

Wanneer een gebruiker een formulier maakt, wordt dit standaard geopend op de clientcomputer van de gebruiker in het programma voor het bewerken van formulieren dat compatibel is met SharePoint 2010. Als er geen compatibel programma is geïnstalleerd, wordt het formulier geopend in de browser, als dit hiervoor is ontworpen. U kunt desgewenst opgeven dat een formulier altijd in de browser wordt geopend, als dit hiervoor is ontworpen. U kunt het standaardgedrag wijzigen met de instelling Documenten openen in de browser in de geavanceerde instellingen van de bibliotheek.

Inhoudstypen gebruiken om sjablonen voor een document- of formulierbibliotheek in te stellen

Als er meerdere inhoudstypen zijn ingeschakeld en sjablonen voor die inhoudstypen zijn opgegeven, gebruikt de bibliotheek de sjablonen die door de inhoudstypen zijn opgegeven en niet de standaardbestandssjabloon. Als u de sjablonen voor de bibliotheek moet aanpassen, moet u in dit geval de inhoudstypen wijzigen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×