Een aangepaste lijstweergave maken in SharePoint Online

Een aangepaste lijstweergave maken in SharePoint Online

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt verschillende weergaven van lijsten SharePoint te ordenen en weergeven van alleen een deel van gegevens, zoals bepaalde kolommen maken. Als u meerdere weergaven maakt, kunt u een standaardweergave kunt aanbrengen. U kunt ook weergaven maken met verschillende weergavetypen (Standard, gegevensblad, Gantt-, agenda en toegang). Ten slotte, u kunt maken een persoonlijke weergave dat alleen u kunt zien (waarvoor de machtiging bijdragen of hoger) of een openbare weergave voor iedereen om te zien (waarvoor de machtiging ontwerpen of hoger).

Een aangepaste lijstweergave maken

Opmerking: Ziet uw scherm er anders uit dan de voorbeelden hier? De beheerder heeft mogelijk de klassieke modus ingesteld voor de lijst, of u gebruikt een eerdere versie. Zie in dat geval Een weergave van een lijst of bibliotheek maken, wijzigen of verwijderen. Zie De standaardervaring voor lijsten of documentbibliotheken wijzigen van nieuw naar klassiek voor de stappen voor het instellen van de standaardervaring als u een lijsteigenaar, site-eigenaar of beheerder bent.

 1. Klik in het startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor Office 365-app op SharePoint, zoek en ga naar de site en open deze. Als u de lijst niet ziet, klikt u achtereenvolgens op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags en Site-inhoud en opent u de lijst.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Een volledig nieuwe weergave maken

  1. Klik op de opdrachtbalk op Weergaveopties Pictogram Weergaveopties weergeven en klik op Weergaven beheren.

   Als Weergaveopties Pictogram Weergaveopties weergeven niet zichtbaar is, moet u nog niet bewerken van de lijst of een of meer items niet hebt geselecteerd. Ook u mogelijk niet gemachtigd. In dat geval contact op met de beheerder Office 365 of de eigenaren van de site of lijst.

  2. Ga naar stap 3.

  Een nieuwe weergave maken op basis van de huidige weergave en het type weergave

  1. Klik op de opdrachtbalk op Weergaveopties Pictogram Weergaveopties weergeven .

   Als Weergaveopties Pictogram Weergaveopties weergeven niet zichtbaar is, moet u nog niet bewerken van de lijst of een of meer items niet hebt geselecteerd. Ook u mogelijk niet gemachtigd. In dat geval contact op met de beheerder Office 365 of de eigenaren van de site of lijst.

  2. Klik op Opslaan.

  3. Typ de nieuwe naam en klik op OK.

  4. Klik nog een keer op Weergaveopties Pictogram Weergaveopties weergeven en klik op de naam van de weergave die u net hebt gemaakt.

  5. Klik onder aan de pagina Instellingen onder Weergaven op de naam van de weergave die u net hebt gemaakt.

  6. Ga naar stap 6.

 3. Klik onder aan de pagina Instellingen op Weergave maken.

 4. Kies een weergavetype op de pagina Type weergave. De pagina Weergave maken voor dit weergavetype wordt geopend. De meest voorkomende weergavetypen zijn Standaardweergave en Gegevensbladweergave. Standaard kunt u slechts één item tegelijk bewerken in de Standaardweergaveveel items tegelijk in de Gegevensbladweergave. U kunt Standaardweergave echter tijdelijk wijzigen in Gegevensbladweergave met Snel bewerken Pictogram Snel bewerken weergeven .

  Belangrijk:  Wanneer u een weergavetype hebt gekozen, kunt u dit niet wijzigen, maar u kunt wel een andere weergave maken met een ander weergavetype. Zie Typen weergaven die u kunt kiezen voor meer informatie.

 5. Typ een naam voor de weergave in het vak Weergavenaam.

 6. Selecteer Dit als standaardweergave instellen als u deze weergave wilt gebruiken als standaardweergave voor de lijst. U kunt alleen een openbare weergave gebruiken als standaardweergave.

 7. Selecteer in de sectie Doelgroep onder Doelgroep voor deze weergave de optie Een persoonlijke weergave maken of Een openbare weergave maken. Maak een persoonlijke weergave wanneer u alleen voor uzelf een weergave wilt maken. Maak een openbare weergave wanneer u wilt dat iedereen die de lijst gebruikt, deze weergave ziet.

  Opmerking:  Als Een openbare weergave maken is uitgeschakeld, beschikt u niet over de machtiging Ontwerpen of hoger.

 8. Selecteer in de sectie Kolommen de kolommen die u in de weergave wilt opnemen en schakel de selectievakjes uit voor de kolommen die u niet wilt weergeven. Naast de kolomnummers kunt u de volgorde selecteren waarin u de kolommen in de weergave wilt weergeven.

 9. Wijzig de overige instellingen voor de weergave, zoals Sorteren en Filteren en klik daarna op OK onder aan de pagina. Zie Een lijstweergave bewerken in SharePoint Online voor meer informatie.

Weergavetypen die u kunt kiezen

Weergave
type

Beschrijving

Voorbeeld

Standaard     

Hiermee worden uw lijstitems rij na rij weergegeven. Dit is de standaardweergave voor de meeste typen lijsten.

Standaardweergave voor een lijst

Gegevens-
blad
    

Hiermee worden lijstitems weergegeven in een raster, net als in een werkblad. Deze weergave, die ook de weergave Snel bewerken wordt genoemd, is handig als u veel items in een lijst tegelijk moet bewerken.

Formulier Snel bewerken voor een lijst

Gantt    

 Hiermee worden lijstitems weergegeven in balken waarmee de voortgang wordt bijgehouden. U kunt een Gantt-weergave gebruiken voor het beheren van projecten. U kunt deze weergave bijvoorbeeld gebruiken om te bekijken welke taken elkaar overlappen en om de algehele voortgang in kaart te brengen. Als u deze weergave wilt gebruiken, moet uw lijst kolommen met begin- en einddatums bevatten.

Gantt-weergave

Kalender     

Hiermee wordt de lijst weergegeven in een indeling die lijkt op een muurkalender. In deze indeling kunt u een dag-, week- of maandweergave toepassen. Deze weergave is handig als u de items in de lijst chronologisch wilt bekijken. Als u deze weergave wilt gebruiken, moet uw lijst kolommen met begin- en einddatums voor de kalenderitems bevatten.

Agendaweergave

Access    

 Gebruik Microsoft Access om formulieren en rapporten te maken op basis van de lijst. Microsoft Access moet zijn geïnstalleerd.

Een weergave maken met Microsoft Access

Hoe kan het beter?

Bijgewerkte 31 oktober 2016

Was dit artikel nuttig? Indien dat het geval is, laat het ons dan weten onder aan deze pagina. Als het artikel niet nuttig was, horen we graag van u wat er niet duidelijk was of wat er ontbrak. Wij gebruiken uw feedback om de feiten te controleren, informatie toe te voegen en dit artikel bij te werken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×