Een aangepast veld maken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Microsoft Office Project 2007 biedt diverse aangepaste velden die u definiëren kunt om te voldoen aan de behoeften van uw organisatie. U kunt een veld aanpassen en voeg deze toe aan uw project. Als u niet een volledig nieuw aangepast veld nodig hebt, kunt u bestaande velden om aan te passen ze ook gewoon wijzigen.

Wat wilt u doen?

Een veld aanpassen

Een aangepast veld importeren

Een aangepast veld invoegen

De naam van een veld wijzigen

Een veld aanpassen

 1. Wijs in het menu Extra naar Aanpassen en klik vervolgens op Velden.

 2. Klik op taak desgewenst kunt u het veld beschikbaar in taakweergaven, of klik op Resource desgewenst kunt u het veld beschikbaar is in resourceweergaven.

 3. Selecteer het type veld die u aanpast in de lijst Type .

 4. Klik op naam permanent de naam van het veld in dit project. Typ de nieuwe naam in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en klik vervolgens op OK.

 5. Kies onder Kenmerken van aangepast veld, hoe u de gegevens in het veld wordt ingevoerd.

  • Als u wilt dat het aangepaste veld om een lijst te gebruiken, bijvoorbeeld voor het maken van een lijst van verschillende kostenplaatsen in uw organisatie, klikt u op Opzoeken. In het dialoogvenster dat wordt weergegeven, voert u elk item in de kolom waarde , kies of u een van de items in de lijst wilt weergeven al dan niet standaard en klik vervolgens op sluiten.

  • Als u het aangepaste veld wordt gevuld met behulp van een formule wilt, klikt u op formule. De vakken veld en functie gebruiken om te maken van een formule in het dialoogvenster dat wordt weergegeven, en klik vervolgens op OK.

 6. Kies hoe u wilt dat de waarden in het aangepaste veld wilt samenvouwen onder berekening voor taken en groepen samenvattingsrijen. Dat wil zeggen, hoe de waarden worden samengevat op de taak en groep overzichtsniveaus voor dit aangepaste veld.

  Opmerking: Overzicht en tekstvelden worden niet samengevouwen. De optie formule gebruiken is ook alleen beschikbaar als u een formule voor het veld onder Kenmerken van aangepast veldhebt gedefinieerd.

 7. Kies hoe u wilt dat de waarden in het aangepaste veld moet worden verdeeld onder berekening voor toewijzingsrijen.

  • Klik op geen als de inhoud van het aangepaste veld niet moeten worden verdeeld over de toewijzingen.

  • Klik op uitvouwen, tenzij u handmatig hebt ingevoerd als de inhoud van het aangepaste veld zijn verdeeld over de toewijzingen, bijvoorbeeld in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik . In dit geval worden gegevens wordt verdeeld over de toewijzingen tenzij gegevens handmatig in een toewijzingsrij is ingevoerd.

 8. Kies onder weer te geven waarden, hoe u de gegevens in het aangepaste veld moet worden weergegeven.

  • Klik op gegevens om de werkelijke gegevens weergeven in de inhoud van het veld in alle weergaven waarin het veld wordt weergegeven.

  • Klik op Grafische indicatoren om op te geven van de criteria en de bijbehorende indicatorafbeeldingen moet worden weergegeven in het veld in plaats van gegevens.

   Opmerking: Als u de velden in Microsoft Office Project Server 2007 met het nieuwe aangepaste veld waarin u kunt een indicator bijwerkt, moet u mogelijk vernieuwen van gegevens [dat wil zeggen ' wijzigen'] in de kolom eenmaal om de nieuwe indicator in een weergave in Microsoft Office Project Web AccessProject Web Access weer te geven.

Wanneer het veld is aangepast, kunt u deze invoegen in de juiste taak of resource-weergaven in uw project.

Naar boven

Een aangepast veld importeren

Als een ander project of een andere sjabloon heeft een aangepast veld dat u in uw project nuttig vinden, kunt u deze u de om tijd te besparen die nodig hebben zou een identieke nieuw aangepast veld maken kunt importeren.

 1. Wijs in het menu Extra naar Aanpassen en klik vervolgens op Velden.

 2. Klik op importeren veld.

 3. Selecteer het project dat het veld dat u in de lijst Project importeert bevat.

 4. Selecteer in het gebied veldtypetaak, Resourceof Project.

 5. Selecteer de naam van het veld dat u vanuit de lijst met velden importeert .

 6. Klik op OKen de naam van het veld, lijst met waarden, formule en grafische indicatoren aan uw project zijn geïmporteerd. U kunt deze waarden desgewenst wijzigen en vervolgens het veld invoegt in weergaven van uw project.

Naar boven

Een aangepast veld invoegen

Wanneer u een veld hebt aangepast, is de volgende stap het invoegt in een weergave.

 1. Klik op de kolomkop voor de kolom die u wilt weergeven aan de rechterkant van het aangepaste veld.

 2. Klik op het menu Invoegen op kolom.

 3. Klik op de naam van het aangepaste veld in de lijst veldnaam . Als u het veld worden blijvend gewijzigd wanneer u deze hebt aangepast, wordt deze weergegeven onder de nieuwe naam.

 4. Als u niet wilt gebruiken de permanente naam van het aangepaste veld, typt u een nieuwe naam in het vak titel .

 5. Selecteer hoe u de kolom die is uitgelijnd, wilt gebruiken met de Titel uitlijnen en uitlijnen gegevens bevat.

 6. Typ een dikte voor de kolom in het vak breedte . U kunt de breedte van de kolom in de weergave zelf, ook aanpassen door te slepen van de rand van de kolom om deze breder of smaller te maken.

 7. Als u tekst van de kolomkop om laten teruglopen in meerdere regels als de kolom te smal weer te geven op één regel wilt, selecteert u het selectievakje Terugloop koptekst . Schakel dit selectievakje in als u wilt dat de koptekst alleen op één regel wordt weergegeven.

 8. Klik op OK om in te voegen van de kolom in de weergave op het scherm.

Naar boven

De naam van een veld wijzigen

Als een veld in uw project wordt de juiste gegevens vastgelegd, maar een ander titel zou nauwkeuriger omschrijven wat wordt wordt vastgelegd, kunt u gewoon de naam van het veld gewijzigd. De naam van het veld wijzigen, houdt eerst de kolom verbergen en opnieuw weergegeven met de naam van het nieuwe veld.

 1. Noteer de huidige naam van het veld dat u de naam wijzigt.

 2. Met de rechtermuisknop op de kolomkop voor het veld u zijn de naam wijzigen en klik op kolom verbergen. De kolom verdwijnt uit de huidige weergave, maar de gegevens die de kolom opgenomen nog steeds veilig is opgeslagen in de database.

 3. Klik op de kolomkop voor de kolom die u wilt weergeven aan de rechterkant van het veld dat u bent de naam wijzigen.

 4. Klik op het menu Invoegen op kolom.

 5. Klik op de oorspronkelijke naam van het veld, dat u eerder hebt genoteerd in de lijst veldnaam .

 6. Typ de nieuwe naam voor het veld in het vak titel .

 7. Klik op OK om de naam van het veld te.

  Opmerking: De nieuwe naam wordt worden gebruikt voor alleen de huidige weergave. Als u dit veld weergegeven in meerdere weergaven hebt, wilt u mogelijk de naam van het veld met de volgende stappen uit in de andere weergaven, ook wijzigen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×