Een aangepast veld maken

Microsoft Office Project 2007 bevat verschillende aangepaste velden die u kunt definiëren met het oog op de behoeften van uw organisatie. U kunt een veld aanpassen en vervolgens invoegen in uw project. Als het niet nodig is om een compleet nieuw aangepast veld te maken, kunt u ook gewoon de naam van een bestaand veld wijzigen en dit aanpassen.

Wat wilt u doen?

Een veld aanpassen

Een aangepast veld importeren

Een aangepast veld invoegen

De naam van een veld wijzigen

Een veld aanpassen

 1. Wijs in het menu Extra de optie Aanpassen aan en klik op Velden.

 2. Klik op Taak als u het veld wilt gebruiken in taakweergaven of klik op Resource als u het veld wilt gebruiken in resourceweergaven.

 3. Selecteer in de lijst Type het type veld dat u wilt aanpassen.

 4. Klik op Naam wijzigen om de naam van het veld in dit project definitief te wijzigen. Typ de nieuwe naam in het dialoogvenster dat verschijnt en klik op OK.

 5. Geef onder Aangepaste kenmerken aan hoe gegevens moeten worden ingevoerd in het veld.

  • Als u in het aangepaste veld gebruik wilt maken van een lijst, zoals een lijst met verschillende kostenplaatsen voor uw organisatie, klikt u op Opzoeken. Gebruik de kolom Waarde in het dialoogvenster dat wordt weergegeven om de verschillende lijstitems in te voeren. Geef aan of een van de items standaard moet worden geselecteerd en klik op Sluiten.

  • Als u het aangepaste veld wilt invullen aan de hand van een formule, klikt u op Formule. Gebruik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven de vakken Veld en Functie om de formule samen te stellen en klik vervolgens op OK.

 6. Geef onder Berekening voor samenvattingsrijen van taken en groepen aan hoe de waarden in het aangepaste veld moeten worden samengevouwen. Met andere woorden, hoe de waarden voor dit aangepaste veld worden samengevat op de overzichtsniveaus voor taken en groepen.

  Opmerking : Overzichtscode en tekstvelden worden niet samengevouwen. Daarnaast is de optie Formule gebruiken alleen beschikbaar als u een formule hebt gedefinieerd voor het veld, onder Aangepaste kenmerken.

 7. Geef onder Berekening voor toewijzingsrijen aan hoe de waarden in het aangepaste veld moeten worden verdeeld.

  • Selecteer Geen als de inhoud van dit aangepaste veld niet moet worden verdeeld over toewijzingen.

  • Selecteer Uitvouwen, tenzij handmatig opgegeven als u wilt dat de inhoud van dit aangepaste veld moet worden verdeeld over toewijzingen, bijvoorbeeld in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik. De gegevens worden dan over de toewijzingen verdeeld, tenzij gegevens handmatig in een toewijzingsrij zijn opgegeven.

 8. Geef onder Weer te geven waarden aan hoe de gegevens moeten worden weergegeven in het aangepaste veld.

  • Selecteer Gegevens als u werkelijke gegevens wilt weergeven in de inhoud van het veld in alle weergaven waarin het veld voorkomt.

  • Selecteer Grafische indicatoren om de criteria en de bijbehorende indicatorafbeeldingen op te geven die u in plaats van gegevens in het veld wilt weergeven.

   Opmerking : Als u de velden in Microsoft Office Project Server 2007 bijwerkt met het nieuwe aangepaste veld dat als een indicator wordt weergegeven, moet u de gegevens in de kolom eenmaal vernieuwen (dat wil zeggen "wijzigen") om de nieuwe indicator te zien in een weergave in Microsoft Office Project Web AccessProject Web Access.

Nadat het veld is aangepast, kunt u het invoegen in de gewenste taak- of resourceweergaven in uw project.

Naar boven

Een aangepast veld importeren

Als een ander project of een sjabloon een aangepast veld bevat dat interessant is voor uw project, kunt u dat veld importeren om zo de tijd te besparen die u anders nodig zou hebben om een identiek nieuw aangepast veld te maken.

 1. Wijs in het menu Extra de optie Aanpassen aan en klik op Velden.

 2. Klik op Veld importeren.

 3. Selecteer in de lijst Project het project met het veld dat u wilt importeren.

 4. Selecteer bij Veldtype de categorie Taak, Resource of Project.

 5. Selecteer in de lijst Veld de naam van het veld dat u wilt importeren.

 6. Klik op OK. De naam van het veld, de lijst met waarden, de formule en de grafische indicatoren worden geïmporteerd in uw project. U kunt deze waarden zo nodig wijzigen en vervolgens het veld invoegen in de weergaven van uw project.

Naar boven

Een aangepast veld invoegen

Nadat u een veld hebt aangepast, is de volgende stap het invoegen van het veld in een weergave.

 1. Klik op de kop van de kolom die u rechts van het aangepaste veld wilt weergeven.

 2. Klik op Kolom in het menu Invoegen.

 3. Klik in de lijst Veldnaam op de naam van het aangepaste veld. Als u de naam van het veld tijdens het aanpassen permanent hebt gewijzigd, wordt het veld vermeld onder de nieuwe naam.

 4. Als u niet de permanente naam van het aangepaste veld wilt gebruiken, typt u een nieuwe naam in het vak Titel.

 5. Gebruik de lijsten Titel uitlijnen en Gegevens uitlijnen om aan te geven hoe u de kolom wilt uitlijnen.

 6. Typ een breedte voor de kolom in het vak Breedte. U kunt de breedte van de kolom ook in de weergave zelf aanpassen door de rand van de kolom te slepen om de kolom zo breder of smaller te maken.

 7. Als u de tekst van de kolomkop wilt laten doorlopen over meerdere regels als de kolom te smal is om op één regel te passen, schakelt u het selectievakje Terugloop koptekst in. Schakel dit selectievakje uit als u de koptekst op één regel wilt weergeven.

 8. Klik op OK om de kolom in te voegen in de weergave op het scherm.

Naar boven

De naam van een veld wijzigen

Als in een veld in uw project wel de juiste gegevens worden vastgelegd, maar een andere titel beter zou aangeven wat er precies wordt vastgelegd, kunt u gewoon de naam van het veld wijzigen. Hiervoor moet u de kolom eerst verbergen en vervolgens opnieuw weergeven met de nieuwe veldnaam.

 1. Maak een notitie van de huidige naam van het veld voordat u de naam wijzigt.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop van het veld waarvan u de naam wilt wijzigen en klik vervolgens op Kolom verbergen. De kolom verdwijnt uit de huidige weergave, maar de gegevens in de kolom zijn nog steeds veilig opgeslagen in de database.

 3. Klik op de kop van de kolom die u rechts van het veld met de nieuwe naam wilt weergeven.

 4. Klik op Kolom in het menu Invoegen.

 5. Klik in de lijst Veldnaam op de oorspronkelijke naam van het veld, die u eerder hebt genoteerd.

 6. Typ de nieuwe naam voor het veld in het vak Titel.

 7. Klik op OK om de naam van het veld te wijzigen.

  Opmerking : De nieuwe naam wordt alleen gebruikt voor de huidige weergave. Als u dit veld in verschillende weergaven gebruikt, is het misschien handig om deze procedure ook uit te voeren voor die andere weergaven.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×